Podporte
nás
30.11.2018

Náhradní a predsa nenahraditeľní. Byť pestúnom.

V Návrate sme sa rozhodli pátrať po motivácii pestúnov prijať dieťa do svojej rodiny. Odpovede pestúnov sa možno stanú niekomu inšpiráciou, niekomu pomôžu citlivejšie vnímať pestúnsku rodinu žijúcu v jeho okolí a niekomu pomôžu pochopiť, o čom je pestúnstvo

Sú náhradní a predsa nenahraditeľní

Pani Eva Stanková sa rozhodla, že bude pestúnskou mamou dvom dievčatám. Jej príbeh je zaujímavý v tom, že požiadala o pestúnstvo, aj keď je slobodná a so starostlivosťou o dievčatá jej pomáhajú rodičia, teraz už starkí prijatých dievčat. Ako sa pani Eva rozhodla pre tento krok, v čom sú v živote dievčat najdôležitejší starkí a v čom je pestúnstvo iné na rozdiel od jej predstáv? Prinášame vám krátky film, v ktorom pani Eva odpovedá na tieto a ďalšie otázky o pestúnstve.

Na Slovensku je stále veľká skupina detí, ktoré vyrastajú dlhodobo mimo rodinného prostredia. Sú to hlavne staršie deti  v školskom veku, deti so zdravotnými problémami, väčšie súrodenecké skupiny. Pre tieto deti ťažko hľadáme rodinu a dostali dokonca svoju nálepku „ťažko umiestniteľné deti“. Riešením pre tieto deti môže byť práve pestúnska starostlivosť, o ktorej sa na Slovensku málo hovorí a málo ľudí rozumie, čo pestúnstvo vlastne je.

Aby mohla byť pestúnska starostlivosť priaznivým riešením pre veľkú časť detí, ktoré sú dnes „zaseknuté“ v  starostlivosti rôznych inštitúcií, je potrebné posilniť odborné služby pre pestúnov, zvýšiť materiálne a finančné zabezpečenie, ale najmä vytvárať pre pestúnov podporné prostredie v komunite.

Vieme, že nie každý môže prijať dieťa do svojej rodiny. No každý z nás môže svojím dielom prispieť k vytvoreniu bezpečného prostredia pre deti tam, kde žije. Napríklad tým, že začneme byť v našej komunite vnímavejší na potreby detí, ktorým chýba bezpečie, no môžu ho nájsť v našom pozdrave, záujme o to, ako sa má, priateľstve a pomoci dieťaťu a jeho rodičom.

Pestúnska starostlivosť je vytvorenie náhradného rodinného zázemia pre dieťa, ktoré nemôže z rôznych dôvodov byť prechodne alebo dlhodobo vychovávané svojimi rodičmi. Viac informácii o pestúnstve a o tom ako sa stať pestúnom sa dozviete na našej stránke.

Ako vyzerajú výsledky prieskumu verejnej mienky o ochote ľudí adoptovať alebo vziať si do pestúnstva dieťa, sa dozviete z nášho článku.

Aby sme mohli naďalej a dlhodobo pokračovať v príprave a sprevádzaní pestúnov, môžete naše služby podporiť finančne. Ďakujeme.

PODPORTE NÁS
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii