9.1.2019

Aké je to byť pestúnom?

Manželia Foltínovci sa rozhodli prijať do svojej rodiny najskôr jedno dievčatko a neskôr druhé.Po pár rokoch sa im narodilo tretie dievčatko. Aké mali pocity na začiatku svojho rozhodnutia stať sa pestúnmi? Ako pestúnstvo vnímajú teraz? A ako prekonávajú ťažkosti spojené s minulosťou jednej z dievčat, ktoré ich v pestúnstve stretávajú? Pozrite si tretí krátky film o pestúnstve.

Viac o projekte Byť pestúnom sa dozviete na stránke:
http://mastovsebe.navrat.sk/byt-pestunom/

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii