Podporte
nás
Ivana Bizoňová
15.5.2016

Niekedy stačí málo

A môžeme deťom v našom okolí navrátiť pocit bezpečia, potrebnú nádej a dôveru, ktorú postrádajú. Ako?

Niektorí z nás prichádzajú s deťmi do kontaktu vo väčšej miere, iní pomenej. Každopádne, deti sú súčasťou našich životov a našej komunity – stretávame ich v bytovke, obchode, mhd, na ulici, v kostole, keď prechádzame okolo detského ihriska, keď ideme pre deti do školy….

Okolo každého z nás sú deti, ktorým ide rôznym spôsobom o život. O kvalitu ich života, súčasného i budúceho. Pretože to, čo prežijú alebo naopak neprežijú v detstve, ich ovplyvní na celý život. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako sa deti, ktorým ste nablízku, majú? Či im niečo nechýba?

Tento rok v kampani (Keď) Ide o život spolu s vami hľadáme spôsoby, ako sa pre ne môžeme stať oporou a ako každý z nás môže prekročiť svoju rolu suseda, okoloidúceho, spolucestujúceho, rodiča spolužiaka, strýka, staršej sesternice… Niekedy stačí málo a môžeme deťom v našom okolí navrátiť pocit bezpečia, potrebnú nádej a dôveru, ktorú postrádajú. Prejavme záujem, povzbuďme dieťa, poskytnime mu podporu. Dieťa od susedov, ktoré sa potuluje často samo vonku, môžeme pozvať k nám, aby sa pohralo, pomôcť mu s domácimi úlohami, vziať ho na výlet, ponúknuť pomoc a priateľstvo jeho rodičom. Pozrite si inšpirácie ako na to na našom webe: www.mastovsebe.sk.

Ak budeme počúvať inštinkt, ktorý máme každý v sebe, môžeme sa stať pre deti dôležitými dospelými, ktorí ich ovplyvnia na celý život, stanú sa ich vzormi a kamarátmi. A možno v nás vyrastie rozhodnutie ponúknuť dieťaťu vzťah a domov.

Projekt (Keď) Ide o život, ktorý realizujeme v spolupráci s Nadáciou Orange má za cieľ predstaviť pestúnstvo a jeho rôzne rozmery. Od ,,pestúnstva“ ako otvorenosti a vnímavosti k potrebám detí, až po pestúnstvo ako šancu na život v rodine pre deti vyrastajúce bez rodičov.

Ing. Ivana Bizoňová, PR & Fundraising

Prečo sa venujeme rozvoju pestúnstva?

Na Slovensku sa za posledných 20 rokov dramaticky a pozitívnym smerom zmenila starostlivosť o deti, ktoré nemôžu vyrastať vo svojej rodine. Len málo ľudí už dnes považuje život v detskom domove za dobré dlhodobé riešenie ich situácie. Veľa maličkých detí nachádza nový domov v adoptívnej rodine a nepovažujeme to už za zvláštnosť. Malé deti, ktoré nemôžu byť adoptované a sú v starostlivosti detského domova, už vyrastajú v profesionálnych rodinách minimálne do šiestich rokov. Pretože si uvedomujeme, že vzťah s jednou blízkou osobou je v ranom detstve nenahraditeľný a bez neho dieťa emocionálne, sociálne aj mentálne stráda. Dieťaťu bez rodiny ide v v rôznych smeroch o život.

Napriek týmto pozitívnym zmenám je na Slovensku stále veľká skupina detí, ktoré vyrastajú dlhodobo mimo rodinného prostredia. Sú to hlavne staršie deti, medzi 8. a 18. rokom, deti so zdravotnými problémami, väčšie súrodenecké skupiny. Pre tieto deti ťažko hľadáme rodinu a dostali dokonca svoju nálepku „ťažko umiestniteľné deti“.

Riešením pre tieto deti môže byť pestúnska starostlivosť, o ktorej sa na Slovensku málo hovorí a málo ľudí rozumie, čo pestúnstvo vlastne je. Pestúni sa starajú o zverené dieťa do jeho 18 rokov, dieťa ale môže komunikovať so svojou biologickou rodinou, pokiaľ chce a je to preň užitočné. Pestún dostáva príspevok na zverené dieťa a tzv. odmenu pestúna, takže je do určitej miery pestúnstvo finančne podporené. Aby mohla byť pestúnska starostlivosť efektívnym riešením pre veľkú časť detí, ktoré sú dnes „zaseknuté“ v inštitucionálnej starostlivosti, je potrebné upraviť pestúnstvo legislatívne, zabezpečiť systematické odborné služby pre pestúnov, zvýšiť materiálne a finančné zabezpečenie a vytvárať pre pestúnov podporné prostredie v komunite.
 

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii