Adriána Krotká, Slávka Andiľová
30.4.2015

Vaše a naše inšpirácie – LIEČTE SA SPOLU

Ochorelo vám dieťa a vy musíte ísť s ním k lekárovi, zobrať si dovolenku, aby ste sa oň doma postarali? Neváhajte sa na chvíľu zastaviť a pokúste sa čas venovaný starostlivosti o choré deti využiť na upevnenie vášho vzťahu.

Sezóna chorôb a viróz mnohých z nás prinútila vyjsť zo zabehaných koľají každodenného života a zaliezť na pár dní pod perinu či sa postarať o naše choré deti. O tom, ako ste tento čas prežili a čo vám dal, sme sa s vami rozprávali aj v rámci ,,Vašich a našich inšpirácii“. Otázka na mesiace marec-apríl znela:

Ostali ste doma s chorým dieťaťom? Je to trápenie alebo príležitosť sa s ním zblížiť? Napíšte nám, čo dobré priniesla choroba vášho dieťaťa do vášho vzťahu.

 CHOROBA JE PRÍLEŽITOSŤ zblížiť sa s dieťaťom 

Trávenie času s chorým dieťaťom, aj keď sa to možno nezdá, je pre rodiča veľká príležitosť na zblíženie s ním. 

Je to dobrý čas na posilnenie blízkosti a vzťahu, vyjadrenie starostlivosti a lásky, lepšie poznanie dieťaťa, ako aj na trávenie či doháňanie spoločného času s ním, ktorého inak máme často málo.

Posilnenie má vždy význam a neoceniteľné je hlavne ak sa nám zdá, že náš vzťah s dieťaťom je oslabený alebo niečím narušený. Čas choroby nám ponúka aj príležitosť dohnať zameškané či napravovať chyby v starostlivosti a vo výchove, ktoré sa nám prirodzene dejú. Môže a často sa aj stáva, že dochádza v čase choroby dieťaťa k regresu, emočnému, či celkovému regresu vo vývine (napríklad, že sa dieťa začne správať detinskejšie, chce sa viac túliť, začne sa maznať, možno aj pocikávať, alebo odmieta robiť samo veci, ktoré už inak vie). Na druhej strane je dieťa zraniteľnejšie, bezbrannejšie, precitlivenejšie, slabšie, je odkázané na pomoc a opateru. Choroba sa tak stáva obdobím, v ktorom je aj vzdorujúce dieťa otvorenejšie a ochotnejšie sa s nami rozprávať, zjemniť svoje správanie, a prijať a užívať si i pohladenie alebo objatie. Možno to sami poznáte, že aj staršie dieťa, ktoré sa inokedy dotykom bráni sa pri chorobe nechá pohladiť, pomasírovať. Je výborné túto príležitosť využiť, pretože aj staršie dieťa ešte takéto prejavy blízkosti z času načas potrebuje, hoci sa im už vedome bráni.

Tipy na posilnenie vzťahu s dieťaťom v čase choroby:

  • Pokojne sa počas choroby vráťte aj k rodičovským rolám a zvykom z obdobia, keď bolo dieťa menšie: noste ho, hojdajte, objímajte a jemne šteklite, hladkajte, spievajte mu na dobrú noc, držte ho pri zaspávaní za ruku, jemne ho umývajte, češte, krémujte a netrápte sa, ak sa bude chcieť menšie dieťa vrátiť na chvíľku k pitiu z fľašky, alebo bude potrebovať na noc plienku. Dobré je aj praktizovať tzv. cvičenia starostlivosť:  ako navzájom sa kŕmte, deľte sa o jedlo, ustielajte posteľ, zaspávajte spolu. Využite každú príležitosť, ako dieťaťu prejaviť náklonnosť a starostlivosť fyzicky či pekným slovom.
      
  • Choroba a zažívanie si pocitu odovzdanosti vytvára priestor pre pohladenie, masáže či dokonca dotykovú terapiu. Dotyk je základnou potrebou detí i dospelých. Ak sa nás niekto dotýka láskavým, starostlivým spôsobom, otvárame sa, rastieme, ľúbime a uisťujeme sa v tom, že sme ľudia hodní lásky a že nás má niekto rád. Dotyková terapia aj detské masáže ako forma dotykovej komunikácie majú rovnaký cieľ: vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom môže dieťa každého veku zažiť zdravý, liečivý dotyk. Aký je rozdiel medzi masážou a dotykovou terapiou? Viac sa dozviete v ktoromkoľvek centre Návratu o.z.

Saša Maňkošová
Určite to nie je príjemné, ale je pravda, že choroba zbližuje. Dieťa chce byť viac so mnou, tulkať sa, mojkať sa, nechať sa o seba starať. Zastavím sa uprostred kolobehu domácnosti a sústredím svoju pozornosť na dieťa! Spolu čítame pozeráme rozprávky spod periny, jeme v posteli,…môže to byť aj super!

L. Doložinský
Choroba prehĺbila dôveru medzi rodičom a dieťaťom. Dieťa vidí, že rodič je tu pre neho, že vie čo robiť … je pre neho pevným bodom v jeho svete. Choré dieťa istotne nikoho nepoteší a myslím, že sú aj krajšie príležitosti na zblíženie. Každopádne choré dieťa potrebuje rodiča kvôli istote, že so svojim trápením nie je samo.

CHOROBA JE PRÍLEŽITOSŤ dohnať zameškané a užiť si spoločne strávený čas

Keď už sme z najhoršieho vonku, stáva sa pre nás choroba aj časom oddychovým, poučným a niekedy i zábavným. Využime tento ,,voľný“ čas spoločne s deťmi a môže sa nám stať zdrojom neopakovateľných chvíľok, ktoré ťažko zažijeme pri inej príležitosti. Čokoľvek, čo spolu robíme je samozrejme s pridanou hodnotou upevňovania vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a umožňuje nám aj pozorovanie a poznanie dieťaťa a možno i seba z iného uhla pohľadu. 

V čase choroby je dobré si nájsť každý deň čas robiť s dieťaťom niečo, z čoho má radosť. Môžu to byť činnosti a hry, pri ktorých sa realizuje jeho ja, niečo oddychové, nenáročné, alebo zaujímavé, pri čom sa aj niečo naučí (napríklad čítanie, hranie sa spolu, rozprávanie, varenie, pečenie, kreslenie, maľovanie či iná zaujímavá možno aj tvorivá činnosť,… spoločné pozeranie rozprávok, počúvanie hudby, či iba obyčajné rozprávanie sa o čomkoľvek).


Erika Sarkocyova
Hlavne koniec chorôbky si užívame, keď zmiznú servítky a nepočuť kašeľ ani kýchanie. Maľujeme, robíme z domina domčeky a čo to sme sa naučili o vesmíre…a boli sme radi spolu. Deti, keď sú doma dlhšie, viac rozprávajú o škôlke, čo ich tam trápi, akí sú kamaráti- z toho sa teším, že ma zapájajú do škôlkarského života. 

Patricia Kyšková 
Mne a mojej predškoláčke posledná choroba ukázala čaro slaného cesta a konečne mame na dverách kúpeľne ceduľku aby trafili aj návštevy ( čo na tom, že tam mame namiesto wc – CW). Kedže dcéra ide do školy, chcela som ten čas využiť tvorivými aktivitami ( každý deň sme mali niečo)..prinieslo nám to veľa radosti zo spoločnej prace a tiež veľa pekných výrobkov.

Fiona Born 
Začiatok choroby je vždy zlý. Znamená strach o dieťa, spánok prerušovaný každú hodinu budíkom, stres z dlhého čakania u lekára, nádej, že liek zaberie, súčasne obavy z nežiaducich účinkov liečby. Keď sa už dietku polepší prichádza tá veľmi fajn časť pobytu doma, regeneračná . Dlho spíme, spoločne preleňošíme dopoludnie v posteli, kde sú debatky také bližšie duši. Keď nás hlad vyženie z postele, robíme si každý deň víkendové raňajky, bohaté, nápadité, pestré, často aj náročnejšie na prípravu, všetko bez zhonu. Pozeráme spolu rozprávky, kreslíme, vyrábame všeličo, skladáme puzzle, hráme pexeso, spolu varíme. Po pominutí horúčky chodievame na vychádzky, lebo vzduch a slniečko sú najlepší liek. Akokoľvek je v druhej časti očéerky doma dobre, vždy uprednostním radosť zo zdravého dieťaťa a trošky zhonu k tomu.

Tip na spoločné trávenie času s dieťaťom počas choroby:

  • Skvelou aktivitou okrem nekonečného čítania rozprávok, či kreslenia, skladania stavebnice je fotoalbum. Deti sa radi pozerajú na seba samých v albumoch. Pokiaľ máte doma také tie knižky pre bábätká, kde ste deťom vpisovali významné dátumy v ich živote, prvé krôčiky, prvé výlety, prvé všeličo, je to dobrá príležitosť ako sa vrátiť o pár mesiacov späť, hovoriť im, ako ste sa na nich tešili a čo sa všetko dialo, keď sa narodili. K tomu samozrejme môžete pridať fotky celého širokého príbuzenstva a historky z vášho detstva. Ak ide o prijaté deti (do adopcie či pestúnstva) je to skvelá príležitosť hovoriť o tom, ako ste sa na naň tešili, pripravovali, prechádzať s ním jeho životnú históriu, knihu života.

Viera J., náhradná mama
Choroba nám pomohla zblížiť sa, zistiť vzájomné reakcie na záťažové situácie, prehĺbiť vzájomnú lásku.

CHOROBA JE PRÍLEŽITOSŤ na chvíľu sa zastaviť a vyjadriť dieťaťu našu „bezpodmienečnú“ lásku 

Choroba je práve tým obdobím, kedy sú na nás deti zväčša úplne odkázané a môžu si naplno užívať náš bezvýhradný záujem. Nie vždy sa dá dieťaťu naplno venovať. Náš čas a naša láskyplná pozornosť je to, čo malý pacient potrebuje najviac. Veľa spoločne prežitých chvíľ ich utvrdzuje deti v tom, že sú chcené, výnimočné, dôležité a milované, čím rastie ich sebaúcta i pocit vlastnej hodnoty. Hovorí sa, že nikto nie je nenahraditeľný. Možno to platí v práci, ale určite to neplatí v starostlivosti o naše dieťa. Rodinu a vzťahy v nej dieťaťu nikto a nič nenahradí.


Hedviga V., náhradná mama
…mohli sme nerušene tráviť spoločný čas, obnova vzájomnej dôvery, príležitosť mu ukázať, že sa o neho vždy postarám a môže sa na mňa spoľahnúť,…     

Andrew Cholvad 
Zlé je to kým je taká nevládna a smutnoočková. Keď už má zase tie iskričky v očkách vtedy príde rád na mňa ako ju udržať v posteli a zabaviť bez toho aby sme skončili s otlakmi na zadku od pozerania telky. A je to teda full time job. Aj keď som skúšal párkrát home office. Nejde to. 🙂


Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenuli ako sa spolu s deťmi doma liečili a zdieľali s ostatnými rodičmi svoje skúsenosti a inšpirácie. Pretože choroba a spoločné liečenie sa je najmä o opatere, starostlivosti a kvalite vzťahu.

Interaktívnym rodičovským tričkom a XXL katalógom IKEA sme sa rozhodli odmeniť Fionu Born a Andrewa Cholvada.


Aktuálnu otázku na máj-jún odhalíme už čoskoro na našom FCB.


Ak vás zaujímajú rady a inšpirácie na ďalšie témy, prečítajte si vyhodnotenia aj k ďalším otázkampod tagom „Vaše a naše inšpirácie“.


Adriána Krotká, psychologička v Centre Návrat Prešov
Slávka Andiľová, sociálna pracovníčka v Centre Návrat Prešov

Článok je súčasťou projektu s IKEA „Aby rodina bola domov pre deti“, v rámci ktorého podporila včasné a komplexné služby rodinám v ohrození.

NAV IKEA logo 01n
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii