Seminár
SR
Termín: podľa záujmu

Dieťa s nepriaznivými životnými skúsenosťami v rodine

Vzdelávanie ponúkame v 2 formách:
  • prednáška – 1,5 hodiny
  • seminár – 3 hodiny

Vzdelávanie je možné objednať si pre uzavretú skupinu a realizovať u vás alebo online.

Príspevok: podľa dohodnutej formy.

Viac info: lubica.vyhnankova@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii