Podporte
nás
Seminár
SR
Termín: podľa záujmu

Dieťa s nepriaznivými životnými skúsenosťami v školskom prostredí

  • Odborný seminár o vplyve náročných skúseností v detstve (ACE) na dieťa a jeho sociálny a emočný vývin, ako aj na jeho fungovanie v školskom prostredí.
  • Stratégie podpory dieťaťa, ktoré zažilo náročné skúsenosti (ranú a vývojovú traumu, zanedbávanie a týranie, ťažké rozvodové situácie).
  • Vplyv toxického stresu v ranom detstve na mozog dieťaťa, prejavy detí s náročnými skúsenosťami, špecifiká práce s deťmi s náročnými skúsenosťami v školskom prostredí.
  • Seminár podporujúci porozumenie deťom z rodín v kríze i z náhradnej rodinnej starostlivosti a možnosti pomoci týmto deťom v škole.

Vzdelávanie ponúkame v 2 formách:

  • seminár – 3 hodiny
  • skrátená forma seminára – 1,5 hodiny

Vzdelávanie je možné objednať si pre uzavretú skupinu a realizovať u vás alebo online.

Príspevok: podľa dohodnutej formy.

Viac info: katarina.zaborska@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii