Seminár
SR
Termín: podľa záujmu

Dieťa s nepriaznivými životnými skúsenosťami v školskom prostredí

Vzdelávanie ponúkame v 2 formách:
  • seminár – 3 hodiny
  • skrátená forma seminára – 1,5 hodiny

Vzdelávanie je možné objednať si pre uzavretú skupinu a realizovať u vás alebo online.

Príspevok: podľa dohodnutej formy.

Viac info: lubica.vyhnankova@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii