Podporte
nás
Seminár
SR
Termín: podľa záujmu

Vzťahová väzba u detí s náročnými detskými skúsenosťami

  • vzťahová väzba – attachment – pojem, teória, historické a novodobé poňatie,
  • nepriaznivé skúsenosti a stres v detstve,
  • neurobiologické aspekty vývinu dieťaťa,
  • prejavy, ťažkosti u detí s náročnými skúsenosťami (rodina v kríze, NRS, ťažký rozvod v anamnéze…)
  • možnosti podpory týchto detí,
  • základy pre starostlivosť o dieťa v náhradnej rodine.

Rozsah: 1,5 h – prednáška alebo 3 hod – seminár
Príspevok: podľa dohodnutej formy

Seminár je možné objednať aj pre uzavretú skupinu a realizovať u vás.

Kontaktujte: katarina.zaborska@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii