Podporte
nás
Seminár
SR
Termín: podľa záujmu

Narodení do samoty – pre personál nemocníc

Na Slovensku sa narodí priemerne 150 detí ročne so statusom opusteného dieťaťa. Prví ľudia, ktorí sa mu prihovoria a ktorí sa oň starajú sú lekári a zdravotné sestry. Keďže je opusteným, stávajú sa pre neho jedinými a najdôležitejšími v jeho živote v tom čase.

Seminár Narodení do samoty, ktorým sa prihovárame práve týmto dôležitým ľuďom na pôde nemocníc je zameraný na priblíženie psychických potrieb novorodenca, fenoménu straty rodiča a s ním spojenými ťažkosťami  dieťaťa. Tiež je zameraný na možnosti  psychosociálnej pomoci dieťaťu či už vlastným personálom nemocníc alebo za podpory externých spolupracovníkov a  dobrovoľníkov. Osobné psychosociálne intervencie šité na mieru každého dieťaťa majú za cieľ znížiť ťažkosti dieťaťa v adaptácií na nečakanú  životnú situáciu a sú tiež prevenciou pred traumou obrovských rozmerov (tzv. komplexnou vývinovou traumou). Na seminári tiež predstavujeme jednoduché overené nástroje: Kufrík pre Kukulíka a Dominiky pre Kukulíka.

Semináre ponúkame v rozsahu 90 minút, prípadne podľa dohody.

Lektorkami semináru sú: Mgr. Dana Žilinčíková a Mgr. Zuzana Zimová

Kontakt: danka.zilincikova@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii