Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Náš tím

Manažment Návratu

zakladateľ a predseda Návratu

odborná garantka služieb a metodička

koordinátorka NRS v Centre Návrat v Bratislave

sociálna poradkyňa

koordinátorka Centra Návrat v Žiline

psychologička

koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici

sociálna a psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka

koordinátorka Centra Návrat v Prešove

sociálna pracovníčka a poradkyňa

Tím Centra Návrat Bratislava

zakladateľ a predseda Návratu

koordinátorka NRS v Centre Návrat v Bratislave

sociálna poradkyňa

koordinátorka služieb pre rodiny v ohrození

terénna sociálna pracovníčka

terénna sociálna pracovníčka

sociálna pracovníčka pre rodiny v ohrození

ivana.kmetova@navrat.sk

komunikácia s verejnosťou a fundraising

komunikácia s verejnosťou a fundraising

Tím Centra Návrat Žilina

koordinátorka Centra Návrat v Žiline

psychologička

odborná garantka služieb a metodička

Tím Centra Návrat Banská Bystrica

koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici

sociálna a psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka

pedagogická poradkyňa a supervízorka

Tím Centra Návrat Prešov

koordinátorka Centra Návrat v Prešove

sociálna pracovníčka a poradkyňa