Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Vzdelávanie

Ponukový list seminárov a tréningov, ktoré realizujeme pre odborníkov, pomáhajúcich profesionálov a súčasných/budúcich profesionálnych rodičov:

Aktuálne semináre a vzdelávacie podujatia:

25.-27.5.2021 Tréning lektorov terapie dotykom, BB - obsadený

 

5.-7-10-2021 Tréning lektorov terapie dotykom, BB - voľné miesta

 

6.7.-14.9. 2021 Akreditovaný kurz prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

(60 tréningových hodín, Žilina)

 

Celá ponuka otvorených vzdelávacích podujatí - aktuálne sú označené ako NOVÝ TERMÍN a je na ne možné sa prihlásiť:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semináre a kurzy pre náhradných rodičov a opatrovateľov detí, ktoré ponúkame po dohode:

V prípade záujmu, potreby ďalších informácií a podmienok kontaktujte koordinátora konkrétneho Centra Návrat:
Centrum Návrat v Bratislave - Zuzana Nováková, Centrum Návrat v Žiline - Denisa Ničíková, Centrum Návrat v Banskej Bystrici - Danka Žilinčíková, Centrum Návrat v Prešove - Alena Molčanová.

 

 

 

 

Psychosexuálny vývin dieťaťa: čo je normálne?  

 

Psychosociálny vývin dieťaťa a možnosti nápravy pri jeho nerovnomernostiach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trilógia seminárov alebo jednotlivé semináre:

  • Detstvo potrebuje rozprávku - niektoré detstvo terapeutickú (čo, ako, kedy)
  • Detstvo potrebuje hru - niektoré potrebuje terapeutickú (čo, kedy, ako)
  • Detstvo potrebuje smiech - ale najviac rodiča (ako byť rodičom v pohode?)

 

  • Ako zmierniť negatívne správanie dieťaťa hrou?
  • Ako zmierniť negatívne správanie dieťaťa dotykom?
  • Ako zmierniť negatívne správanie dieťaťa komunikáciou?

 

Adaptačná etapa náhradnej rodiny

Čo sa deje prvé týždne a mesiace, keď dieťa prichádza do novej rodiny? Aká je rola náhradného rodiča?

 

Dieťa v náhradnej starostlivosti príbuzných

 

Dospievanie v náhradnej rodine

 

Bezpečná náruč (seminár pre začínajúcich náhradných rodičov)

 

Dočasná náruč (seminár pre profesionálnych rodičov o podpore dieťaťa pri jeho presunoch)

 

Semináre pre odborníkov, učiteľov a pomáhajúcich profesionálov, ktoré ponúkame po dohode:

 

V prípade záujmu, potreby ďalších informácií a podmienok kontaktujte koordinátora konkrétneho Centra Návrat:
Centrum Návrat v Bratislave - Zuzana Nováková, Centrum Návrat v Žiline - Denisa Ničíková, Centrum Návrat v Banskej Bystrici - Danka Žilinčíková, Centrum Návrat v Prešove - Alena Molčanová.

 

Kniha rodiny - ako nástroj pre podporu rodiny  

Seminár pre profesionálov môže byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí chcú  mobilizovať zdroje rodiny alebo „sanovať“ vzťahy v rodine.

Rozsah: 6 hod

 

NOVÝ TERMÍN Atlas bezpečia - Špecifiká dieťaťa z náhradnej rodiny alebo dieťaťa s ťažkým životným príbehom v škole

Pozvánka na najbližší otvorený seminár v Banskej Bystrici - jún 2020 tu.

 

Spolupráca rodiča a učiteľa pri deťoch s traumatickou skúsenosťou

 

Všeobecné administratívne podmienky:

  • pri uzavretej skupine záujemcov o niektorú vzdelávaciu aktivitu je možné dohodnúť individuálny termín a miesto, prosím kontaktujte zodpovednú osobu
  • pri nenaplnenej minimálnej kapacite môže byť vzdelávacia aktivta zrušená, o čom budeme prihlásených informovať e-mailom
  • storno podmienky - pri odhlásení 14 dní pred aktivitou je nutné uhradiť 50% poplatku, pri odhlásení 7 dní pred aktivitou 100%, popkiaľ nie je pri konkrétnej aktivite uvedené inak

vzťahová väzba s traumatizovaným dieťaťom -

porozumenie dieťaťu s FASD -

vedenie stretnutí viacerých strán

Nový termín - apríl 2020! Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s rodinami v ohrození a zaujíma vás téma bezpečnej vzťahovej väzby.

ZMENA TERMÍNU! Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození.

V OKTÓBRI 2021 ponúkame znova výnimočný tréning lektorov terapie dotykom pre prácu s ohrozenými rodinami 

Namiesto tréningu Terapie dotykom ponúkame online ochutnávku

V tomto období tréning nemôžeme realizovať. Záujemcov prihlásených na nerealizovaný termín, budeme kontaktovať e-mailom.

ZMENA TERMÍNU! Ako plánovať intervencie, keď už máme za sebou sociálnu diagnostiku rodiny?

V novembri 2020 ponúkame znova výnimočný tréning lektorov terapie dotykom pre prácu s ohrozenými rodinami 

Rozbiehame vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.