Podporte
nás
Lucia Žiaková
27.6.2018

Trilógia „Bezpečie“ je za nami

Jednoduchý a pomerne záhadný názov: „Bezpečie“. Skrýva sa za ním trojica nadväzujúcich seminárov, ktorú tento rok ponúkame profesionálnym rodičom. Bezpečie je zásadná a veľká téma pre všetkých. Mimoriadnou témou je však v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí. Je nevyhnutné, aby jej hlboko rozumeli tí, ktorí sa priamo starajú 24 hodín denne o deti. O deti, ktoré žili v minulosti vo veľkom psychickom nebezpečí a doniesli si následky ranej traumy (spôsobenú opustením, zanedbávaním, týraním, odobratím z rodiny alebo ďalšími neštandardnými a nepriaznivými zážitkami v ranom detstve) do domácností profesionálnych rodičov. 

Na prvom strenutí našej trilógie sme sa zamerali na samotných rodičov, hovorili sme o tom, čo pre nich osobne predstavuje bezpečie vo vzťahoch, čo im ho prináša a čo, naopak, berie. Pretože ten, kto sa cíti bezpečne, môže poskytnúť bezpečný vzťah dieťaťu. 

Ako to majú deti, o ktoré sa starajú v profesionálnej rodine, sme sa pozreli na druhom stretnutí. Hovorili sme veľa najmä o dôvodoch, prečo sa, častokrát aj v (pre nás bežných situáciách) môžu cítiť ohrozené. Ich správanie, ktoré je vyvolané práve pocitom ohrozenia, môže vyzerať všelijako (napr. ako agresivita, únik do vlastného sveta, apatia, hyperaktivita, klamanie…) a je dôležité ho pochopiť. Pričom pochopenie je začiatok cesty k týmto deťom. Ďalším krokom je citlivá reakcia nás dospelých na toto správanie a práca s emóciami dieťaťa. 

Jedným z ďalších krokov je napojenie sa na príbeh dieťaťa, ktorého súčasťou je aj jeho minulosť. A tomu sme venovali naše spoločné tretie stretnutie. Napriek tomu, že sa dieťa na svoju minulosť, prípadne svoj pôvod nepýta, je preňho bezpečnejšie vedieť aspoň niečo (podané prijateľnou formou a v takom rozsahu, aby to zodpovedalo jeho vývinovej úrovni – nielen fyzickému veku), ako nevedieť nič . Nevedieť nič alebo si pamätať len cez zahmlené spomienky a emócie, môže vyvolávať pocit, že ja som nič, ja som zlý, ja som na vine. Spolu s profesionálnymi rodičmi sme pátrali po tých správnych slovách, akými sa dajú sprostredkovať informácie o životnom príbehu dieťaťa konštruktívnym a citlivým spôsobom.

Na každej časti trilógie bol priestor na vyjadrenie pocitov a myšlienok, ktoré prichádzali, keďže to boli ľudia, ktorí tieto témy reálne a aktuálne žijú. Dôležité bolo pre nich aj vzájomné zdieľanie skúseností so starostlivosťou o tieto deti.

A čo hovoria o našej trilógii samotní profesionálni rodičia?

„Takéto stretnutia mi dodávajú nádej, silu, chuť pokračovať a prežívať s dieťaťom ťažké ale aj krásne chvíle. Dodávajú mi vieru v budúcnosť dieťaťa a nádej, že spoločne prežité chvíle mu ukážu iný spôsob života, ako poznal. Pomôžu mu niekedy v živote sa správne rozhodnúť…“,

„…obsahovo výborné, ale hlavne poučné, zmysluplné a použiteľné v reálnom živote, čo je dôležité pre našu prácu…“,

„…dokázala som pochopiť veci, s ktorými som sa pasovala…“,

„…na určitý čas som sa stala tou osobou, videla som sa v pozícii dieťaťa a inak som vnímala daný problém, akoby seba v ťažkej situácii…“,

„Uvedomila som si svoj pôvod a silu rodinnej väzby.“,

„Ďakujem, že existuje miesto, kde si oddýchnem, načerpám energiu a nájdem pochopenie pre moju náročnú prácu.“

Aj my ďakujeme profesionálnym rodičom z Detského domova v Polomke, že sa posúvajú na svojej ceste bližšie k dieťaťu.

Lucia Žiaková psychologička Centra Návratu v Banskej Bystrici

Trilógia seminárov „Bezpečie“ je postavená na základoch konceptu vzťahovej väzby, konceptu ranej traumy a jej dôsledkov na vývin dieťaťa a konceptu terapie životného príbehu. Ponúkame ju ako základnú trilógiu pre osoby starajúce sa individuálne o dieťa s ranou traumou (profesionálni rodičia, adoptívni, pestúnski rodičia a iné osoby) priebežne počas celého roka.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii