Podporte
nás
Irenka Masárová, Eva Teťáková
12.8.2022

SPOLU, aj keď… – správa z pobytu

Pobyt s náhradnými rodinami, ktorý opakovane realizujeme v hoteli Polianka v Krpáčove. Od 13. do 15. júla sme strávili užitočný čas s 9 rodinami z toho bolo 15 detí v školskom veku a 11 rodičov. Z tímu odborníkov Centra Návrat BB sme tam boli počas celého pobytu 3 ženy – Evelýnka, Janka a Irenka a v jeden deň sa k nám pridal aj kolega Marek. Opäť sme na pomoc vzali so sebou aj dobrovoľníčku Lucku. 

Naším cieľom bolo podporiť rodiny v tom, že sú spolu aj keď sa dejú všakovaké udalosti, oceniť, aké je perfektné to, že spolu kráčajú a prekonávajú prekážky, že držia spolu. Keďže sme chceli organizovať rodinné hry, tak sa na jeden deň k nám pridali herečky z Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena Danka Karolová a Katka Rozkošová, budúci náhradní rodičia Lucia a Zdeno a tiež muzikoterapeut Miro (Mekky) Randuška. 

Rodičia v rámci svojich skupín premýšľali o svojej symbolickej šnúrke vzťahu s dieťaťom, ktoré prijali do rodiny a hovorili o pekných momentoch z ich spoločného života. Často sme počuli najmä o čarovnom čase, keď už konečne dieťa mali v rodine ☺. Prostredníctvom dokumentu psychoterapeuta Gabora Maté Múdrosť traumy si opäť uvedomovali, že každé dieťa tu prítomných rodičov ju prežilo a vyrovnávanie sa s ňou je na dlhý čas. Je skvelé, že rodičia vidia najmä ostatné pekné chvíle, ktoré s deťmi zažívajú a škvrny, ktoré na ich dušičkách vnímajú, ale nie sú na prvom mieste. V diskusii ,,Poraďme si vzájomne” odzneli veľmi zaujímavé námety, z ktorých si vedia v prípade podobnosti situácií vyberať.

Deti? Priemerný vek tejto skupiny bolo 12 rokov ☺. Dokázali spolupracovať, tvoriť diela z hliny, vyrábať osobné tričká, naháňať loptu a tiež na vlastných nohách prejsť 11 kilometrov, aby uverili, že v Hornej Lehote žil niekedy Prdimucha. Bola to celkom veľká zábava a boli nadšení z aktivít i spoločného času. 

Celorodinné hravé popoludnie s úlohami na stanoviskách ich bavilo, pretože tvorili básničku o rodine, hrali vtipné mokré hry s balónmi, jangovali i twisterovali, hrali sa so slovíčkami, hľadali asociácie i melódie s hudobnými nástrojmi. Spoločná večerná ,,bubnovačka“ a hra s hudobnými nástrojmi prilákala aj 2 rodiny z Brezna.

V závere cez putujúcu kvetinu odznelo, že : 

,,Ďakujem Návratu, že sú tu a sú miestom, ktoré ma drží, keď padám.” 

,,Bolo tu veľmi dobre tešíme sa znova o rok.”

,,Mám tu nových kamošov.”

,,Vedeli sme si medzi sebou pomáhať.”

,,Ďakujeme, že organizujete tieto stretnutia.”

,,Ďakujeme, že sme tu, keby nemám svoj kvietok (dieťa) tak tu nie som, vďaka nej som vlastne tu.“

Každému z nás prajeme otvorené srdce a náruč.

Taaaak, ďakujeme všetkým odvážnym ktorí prišli prvýkrát ale i tým, ktorí  prichádzajú opakovane.

Sme v tom spolu…

Irenka a Evelyna,
Centrum Návrat v Banskej Bystrici

Pobyt bol finančne podporený z benefičnej zbierky koncertu, ktorý zorganizovalo Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii