Podporte
nás
26.7.2014

Partnerstvo rodiča a odborníka

V Návrate sa už roky snažíme poskytovať kvalitné služby pre rodiny založené na partnerskom prístupe. Nechceme byť tí „múdri“, ktorí všetko vedia, poradia a čakajú, že rodičia sa zachovajú podľa našich odporúčaní. Chceme, aby rodičia sami hľadali riešenia situácie vo svojej rodine, či už je to náhradná rodina alebo rodina v ťažkej životnej situácii, ktorá sa snaží o jej nápravu. Veríme, že rodičia sami sú najlepší „odborníci“ na svoj problém a výzvy, pred ktorými stoja.

V dlhodobých službách postavených na partnerskom prístupe sme pociťovali, že nám chýba vyhodnotenie našich služieb samotnými klientmi. Preto sme sa pokúsili o zavedenie špecializovaných metodík slúžiacich na tento účel s cieľom skvalitnenia ale aj zefektívnenia služieb. Partnerstvo, partnerské prístupy a ich aplikácia v práci s klientom sú veľmi vzdialené slovenským reáliám. Táto téma je veľmi aktuálna – predovšetkým rozvoj profesionálov a odborníkov v nej. O to viac je to dôležitá výzva v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a v práci s rodinami tak náhradnými, ktoré sú vlastne poskytovateľmi „služby“ pre deti, ako aj v práci s rodinami v ohrození. Rodiny zažívajú mocenský prístup zo strany tých, ktorí im majú pomáhať, čo často pôsobí demotivujúco.

Preto sme sa v roku 2012 uchádzali o podporu Švajčiarskeho finančného mechanizmu pre projekt „Partnerstvo rodiča a odborníka“. Filozofiu partnerstva sme implementovali vo všetkých líniách organizácie: v riadení samotného projektu, v podpore odborného rastu a rozvoja pracovníkov organizácie a laických poradcov, v službách pre rodiny, v scitlivovaní významných druhých k potrebám detí so zažitou traumou, ale aj v práci s donormi a podporovateľmi či širšou odbornou a laickou verejnosťou.

Jedným z výstupov projektu bolo aj vydanie publikácie s príkladmi dobrej praxe Keď 1 + 1 = dva a niečo alebo dobré príklady posúvajú.

  • Správa z projektu Partnerstvo rodiča a odborníka

    pdf
    1 020 KB

Projekt bol realizovaný vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

image002

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii