Podporte
nás
Lucia Žiaková
21.12.2016

Kufrík pre Kukulíka – začiatky projektu

Zmierňovanie utrpenia opustených detí je možné už aj na pôde nemocnice.

Kufrík pre Kukulíka
„Neviem nič o mojom narodení. Viem len dátum a miesto a viete, mne sa s tým dátumom spája to, že som tam zostala sama.“
19 ročná Iveta, adoptovaná ako 5 mesačná.

V júli tohto roku vznikol v Banskej Bystrici vďaka nápadu a spolupráci viacerých osôb Kufrík pre Kukulíka. Kufrík (detský kufrík) obsahujúci noviny z dňa, kedy sa narodilo opustené dieťa, list sestričky, ktorá dieťa držala na rukách, podbradník s výšivkou od maminy, ktorá kufrík zakúpila (dobrovoľníčka Návratu), pamätník zo spomienok viacerých ľudí, ktorí mysleli a starali sa o „opustené“ dieťa v prvé dni jeho života (sestričky a pracovník Návratu).

Kufrík je dôkazom, že dieťa, ktorého maminka dala súhlas na adopciu, nebolo prvé dni života na svete samé, ale že viacerým ľuďom na ňom záležalo. Kufrík obsahuje spomienky a mená konkrétnych ľudí, niekde sú vhodne doplnené aj ich fotografie. Obsah kufríka vypĺňa informačné prázdno, ktoré zvyčajne vzniklo medzi narodením dieťaťa a jeho presunom do detského domova alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov a tým môže v budúcnosti zmierniť „smutné vákuum“ v duši dieťaťa, či dospievajúceho s takýmto príbehom. Všetky veci a texty v kufríku sú robené s veľkou citlivosťou voči dieťaťu, mnohé sú dokonca v jazyku detí, čo umožní adoptívnym rodičom citlivú komunikáciu o prvých dňoch života dieťaťa. 

Projekt KUKUKU (Kufrík pre Kukulíka) je podľa slov hovorkyne Nemocnice FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici pani Mgr. Maťašeje vec spoločenského významu a preto ho radi podporili. Kufríky budú pod metodickým vedením Mgr. Dany Žilinčíkovej, sociálnej poradkyne a terapeutky Centra Návrat v Banskej Bystrici robené vždy na mieru konkrétneho dieťaťa a to pre deti,

  • ktorých matka dala súhlas na adopciu,
  • narodené v režime utajeného a anonymného pôrodu,
  • nájdené v Hniezde záchrany a pod.

„Hotový“ naplnený kufrík odovzdala v júli tohto roku pracovníčka Návratu vedúcej oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Banskej Bystrici a odtiaľ poputoval k budúcim adoptívnym rodičom.

Kufrík prepája nielen náhradného rodiča alebo opatrovateľa s prijatým dieťaťom, ale aj odborníkov – rezort zdravotníctva (pracovníkov neonatologickej kliniky), laickú ľudskú pomoc (dobrovoľník Návratu), s rezortom sociálnych vecí (oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri ÚPSVaR a akreditovaný subjekt – Návrat, o. z.), s rodinou, ktorá preberá zodpovednosť za dieťa (budúci osvojitelia).

Osobitné poďakovanie patrí: prednostke Neonatologickej kliniky FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, MUDr. J. Nikolínyovej (za otvorenie dverí svojej kliniky a veľkú odbornú a ľudskú podporu projektu), sestričke z Neonatologickej kliniky FNsP Banská Bystrica, Deniske Panicovej (za odbornú a mimoriadnu osobnú angažovanosť), riaditeľovi ÚPSVaR Banská Bystrica, Mgr. P. Červienkovi (ktorý nezávahal ani minútu a poskytol osobnú podporu projektu), vedúcej oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri ÚPSVaR Banská Bystrica, Mgr. Z. Čubovej (za veľký záujem a podporu projektu), dobrovoľníčke Návratu, pani Nine Majlingovej (za finančnú a ľudskú angažovanosť), adoptívnej mame a sestričke M. Laskovičovej z Trenčína (ktorá priniesla inšpiráciu pre kufrík z Čiech) a Mgr. Dane Žilinčíkovej (poradkyni a terapeutky Návratu o. z.), ktorá to celé iniciovala, bola odborne i ľudsky k dispozícii pracovníkom nemocnice a metodicky zabezpečila vznik 1. kufríka pre Kukulíka.

Od roku 2009 vznikla na pôde Banskej Bystrice z iniciatívy Návratu tzv. banskobystrická sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka, ktorá má za cieľ poskytnúť citlivú a prepojenú odbornú a laickú pomoc pre zraniteľné skupiny tehotných žien a ochrániť tak novorodencov pred ranou traumou z opustenia. (viac na www.mestorodiny.sk)

Projekt KUKUKU (Kufrík pre Kukulíka – pre opustené dieťa) je od júna 2016 iniciatívou Centra Návrat v Banskej Bystrici a spoločným projektom viacerých aktérov a reaguje na skutočnosť, že napriek rôznym službám a prevencii v sociálnej oblasti sme a budeme všetci konfrontovaní s najvážnejšou traumou raného detstva: opustením už po pôrode. Je preto na mieste ponúknuť dieťaťu a jeho budúcim opatrovateľom čokoľvek pre zmiernenie tohto utrpenia. Pretože zmiernenie utrpenia môže zahojiť traumu dieťaťa, prispieť k jeho/jej lepšiemu mentálnemu zdraviu a psychickému vývinu. A to všetci potrebujeme.

Mgr. Lucia Žiaková,
psychologička Centra Návrat v Banskej Bystrici

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii