Podporte
nás
29.4.2020

Návrat ako subjekt hospodárskej mobilizácie

Od 14.4.2020 sa Návrat, o. z. stal subjektom hospodárskej mobilizácie. Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. sme povinní plniť príkazom uložené opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v tomto príkaze v rozsahu potrebnom na zabezpečenie zachovania poskytovania starostlivosti a odbornej pomoci, ktorú subjekt hospodárskej mobilizácie poskytuje svojim klientom.

V súvislosti s potrebnými opatreniami proti šíreniu COVID 19, ochranou klientov a zamestnancov a zachovaním výkonu opatrní SPODaSK sme vypracovali Krízový plán – terénne služby a terénny výkon opatrení SPODaSK v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Pridali sme sa tiež k spoločnej výzve Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19, v ktorej definovali rôzne subjekty pracujúce so zraniteľnými komunitami riziká a potreby týchto skupín v súvislosti s pandémiou.

 • Príkaz o určení subjektu hospodárskej mobilizácie

  pdf
  247 KB
 • Krízový plán – terénne služby a terénny výkon opatrení SPODaSK v súvislosti s pandémiou COVID-19

  docx
  26 KB
 • Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19

  pdf
  441 KB
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii