Podporte
nás
26.10.2013

„Desatoro“ náhradného rodiča rómskeho dieťaťa

Čo by malo byť zahrnuté do „desatora“ náhradného rodiča, ktorý vychováva rómske dieťa?

Čo by malo byť zahrnuté do „desatora“ náhradného rodiča, ktorý vychováva rómske dieťa?

 • akceptácia rómstva (priznávať rómstvo – „Mám ťa rada za to, aký si“),
 • rôznosť je obohacujúca,
 • hľadať a hovoriť o tom, čo je pekné na Rómoch,
 • rozvíjať rómsky temperament (spontánnosť, temperamentnosť, umenie, šport…),
 • stretávanie sa s rómskymi rodinami, inými rómskymi deťmi,
 • ukazovať to pozitívne na Rómoch (umenie, kultúru…),
 • naučiť dieťa reagovať na negatívne reakcie okolia (musí vedieť na čo je hrdé),
 • náhradná rodina, ktorá prijíma rómske dieťa by mala dostať „balíček“ (o rómskej mentalite, filozofii, kultúre, zvykoch, tradíciách, identite Róma a pod.),
 • vyjasniť si svoju motiváciu a postoj (pokiaľ to nemajú rodičia „spracované“ – nebrať si rómske dieťa),
 • pracovať a komunikovať aj so širším okolím, aby deti vedeli komunikovať o rómstve,
 • dokázať vyhľadať v príbehu biologickej rodiny aj pozitívne okamihy, kontakt so súrodencami.

„Desatoro“ bolo definované na workshope: Identita detí rómskeho a polorómskeho pôvodu v náhradnej rodinnej starostlivosti. Čo s ňou? (30. 5. – 31. 5. 2013).

Medzi 16 účastníkmi workshopu boli 7 náhradní rodičia – z toho 1 rómsky pár a 3 laickí poradcovia – spoločne prijali 11 detí rómskeho a polorómskeho pôvodu, 2 rómski sociálni pracovníci, 1 doktorandka – Rómka, ktorá vyrástla v nerómskej náhradnej rodine, 2 psychologičky, 2 sociálne pracovníčky, 1 špeciálna pedagogička a 1 pedagogická poradkyňa (odborníci sa podieľajú na vyhľadávaní záujemcov o náhradné rodičovstvo, príprave na adopciu a pestúnstvo, sprostredkovaní kontaktu medzi dieťaťom a žiadateľom o náhradné rodičovstvo, na sprevádzaní adaptačnou fázou a náhradným rodičovstvom a na službách v oblasti sociálno-právneho, výchovného, pedagogického, psychologického, špeciálno-pedagogického a psychoterapeutického poradenstva).

Workshop bol realizovaný ako súčasť projektu: Vybraná skupina rómskych detí pre podporné programy inklúzie: rómske deti v nerómskej náhradnej rodine (odporúčania akreditovaného subjektu pre profesionálov a laikov).

Projekt bol podporený Nadáciou Otvorenej Spoločnosti (Open Society Foundation). Ďakujeme.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii