Podporte
nás
5.10.2020

Ako pracujeme v súčasnej Covid-19 situácii

Všetky naše centrá poskytujú služby s dodržaním protiepidemiologických opatrení. Niektoré služby presúvame do online priestoru.

Nebojte sa nás kontaktovať, telefonicky či mailom a prípadné osobné stretnutie si dohovoríme vopred.

Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID 19

V období 2.11.-9.11.2020:

Pre dodržanie Usmernenia k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou  formou poskytovania sociálnej služby (ďalej „zariadenie“) v čase obmedzenia  slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 9. 11. 2020 v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 16/2020 z 30. 10. 2020  sa pri vstupe do našich priestorov sa pracovníkovi Návratu, prosím, preukážte platným RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom o negatívnom výsledku antigénového testu vydaného MZSR v rámci testovania „Spoločná zodpovednosť). Ak sa na vás vzťahuje výnimka z povinnosti testovania, preukážte sa dokladom o tejto výnimke. Preukázanie sa negatívnym testom platí pre osoby staršie ako 10 rokov, aj sprevádzajúce osoby (napr. rodič dieťaťa mladšieho ako 10 rokov).

Neprerušujeme ani terénne služby, pretože vieme, že rodiny potrebujú v tomto čase oporu alebo poradenstvo rovnako alebo aj viac ako v iných obdobiach.

K 01.10.2020 vzhľadom na pandemickú situáciu v Slovenskej republike  sme aktualizovali  Krízový plán Terénne služby a terénny výkon opatrení SPODaSK v súvislosti s pandémiou COVID-19  zahŕňajúci potrebné opatreniami proti šíreniu COVID 19, ochranu klientov a zamestnancov so zámerom čo najširšieho zachovania výkonu opatrní SPODaSK.

  • Krízový plán Terénne služby a terénny výkon opatrení SPODaSK v súvislosti s pandémiou COVID-19

    pdf
    150 KB

O realizácii služieb či ich prípadnom obmedzovaní (aj lokálne) z dôvodu neprieznivého vývinu pandemickej situácie vás budeme priebežne informovať prostredníctvom web stránky, facebooku či telefonicky.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii