Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Poradňa
Otvoriť všetko Zatvoriť všetko

  Profesionálne rodičovstvo

  • Dobrý deň! Chcel by som sa opýtať kurz pre profi rodič sa koná aj v Rimavskej Sobote? Prosím Vás kedy najbližšie bude pripadne blízko k Rimavskej Soboti Lučenec, Rožňave? Ďakujem za odpoveď!

   17 december 2019

   Dobrý deň,

   nateraz nemáme určený dátum vzdelávania profesionálnych rodičov, nakoľko čakáme na rozhodnutie ministerstva o doplnení akreditácie. Plánujeme kurz robiť v prvom polroku, pravdepodobne bude v okolí Žiliny - kurz robíme pobytovo /predpokladám, že to bude v Terchovej/. Sledujte našu stránku, kde bude zverejnený termín kurzu, prípadne sa ako potenciálna uchádzačka zaevidujte na adrese zuzana.petrincova@navrat.sk , kolegyňa vám potom pozvánku na kurz pošle, keď bude stanovený termín. Želám pekné dni. 

    

   Milada Bohovicová

   sociálna pracovníčka a supervízorka

   odborný garant organizácie

  • uvažujem o profesionalnom rodičovstve,ale neviem ako je to na trhu práce-je možnosť získať túto pracu,keď si urobím kurz,bývam na Orave

   28 október 2019

   Dobrý deň,

   samozrejme, nikto Vám nebude garantovať, keď si urobíte kurz profesionálneho rodičovstva, že Vás niekto zamestná. Profesionálnych rodičov je však stále nedostatok, takže máte veľký predpoklad, že po absolvovaní kurzu sa zamestnáte ako profesionálny rodič :-).

   My nateraz nemáme určený dátum vzdelávania profesionálnych rodičov, nakoľko čakáme na rozhodnutie ministerstva o doplnení akreditácie. Plánujeme kurz robiť v prvom polroku, pravdepodobne bude v okolí Žiliny - kurz robíme pobytovo /predpokladám, že to bude v Terchovej/. Sledujte našu stránku, kde bude zverejnený termín kurzu, prípadne sa ako potenciálna uchádzačka zaevidujte na adrese zuzana.petrincova@navrat.sk , kolegyňa vám potom pozvánku na kurz pošle, keď bude stanovený termín. Želám pekné dni. 

    Iveta KEBLUŠKOVÁ

   sociálna pracovníčka
    

    

  • Pekny deň prajem. Mala by som hned viac otazok. Som mama dvoch deti dievcatka 8 a chlapčeka 5 r. A chcela by som sa stať profirodičom. Bude sa konať kurz aj v Žiline? A je možne dostať deti v približne rovnakom veku ako moje deti? Za odpoveď vopred ďakujem

   6 júl 2019

   Dobrý deň,

   profesionálny rodič je zamestanec detského domova, a teda s konkrétnym detským domovom v ktorom budete možno po absolvovaní tréningu zamestnaná, si dohodnete aj konkrétne podmienky. 

   Spravidla si však pri profesionálnom rodičovstve dieťa/deti nevyberáte a profesionálny rodič sa stárá o dieťa/deti podľa aktuálnych kapacít a potrieb detského domova (všetky deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou mladšie ako 7 rokov by mali byť vychovávané v profesionálnych rodinách). Dieťatko si môžete vyberať pri adopcii alebo pestúnskej starostlivosti resp. pri týchto formách si nastavujete predstavy o prijatom dieťati.

   Pokiaľ ide o tréning PNR, Návrat nemá stanovený termín na tento rok. Môžem si však e-mailový kontakt na Vás, v prípade Vášho záujmu, pridať  medzi záujemcov o tréning PNR. Predpokladá sa, že bude tréning v januári-februári 2020. Pekné dni

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Pekny deň prajem. Mala by som hned viac otazok. Som mama dvoch deti dievcatka 8 a chlapčeka 5 r. A chcela by som sa stať profirodičom. Bude sa konať kurz aj v Žiline? A je možne dostať deti v približne rovnakom veku ako moje deti? Za odpoveď vopred ďakujem

   6 júl 2019
  • Dobry den ake su podmienky na profi rodiča?

   15 jún 2019

   Dobrý deň,

   tu som Vám vystrihla podrobné informácie zo stránky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Platí však, že ak absolvujete tréning na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti môžete sa uchádzať o prácu profesionálneho rodiča v niektorom z detských domovov, po novom v centre pre deti a rodiny: 

   Záujemca, ktorý absolvuje prípravu na výkon profesionálneho rodiča sa môže o zamestnanie uchádzať v detskom domove štátnom, neštátnom ale aj v krízovom stredisku. Vhodné je, aby bol detský domov či krízové stredisko čo najbližšie k bydlisku profesionálneho rodiča. Tak ako aj v iných prípadoch zamestnávania, detský domov či krízové stredisko ako zamestnávateľ, musí v rámci svojej organizačnej štruktúry disponovať voľným miestom pre profesionálneho rodiča a z radov záujemcov o profesionálne rodičovstvo vyberá najvhodnejšieho kandidáta ako zamestnanca – profesionálneho rodiča. Pracovný pomer profesionálneho rodiča sa uzatvára podľa Zákonníka práce.

    

   Keďže ide o pracovnoprávny vzťah detský domov – profesionálny rodič, medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom nevzniká právny vzťah. Je tu teda potrebné zdôrazniť, že starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine nie je ďalšou formou náhradnej rodinnej starostlivosti ako je napr. pestúnska starostlivosť. Je to spôsob zabezpečenia individuálnej starostlivosti o dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

    

   Je potrebné zdôrazniť, že ide o veľmi zodpovednú a náročnú prácu, ktorá spočíva najmä v 24 hodinovej dennej starostlivosti o dieťa vo vlastnom rodinnom prostredí, a ktorá značne ovplyvní život všetkých členov rodiny.  Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že ústavná starostlivosť je len dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, ak sa rodinné pomery zmenili tak, že rodičia môžu vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa, alebo ak sa rodinné pomery nezmenili, umiestniť dieťa do náhradnej rodiny (náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do osvojenia).

    

   V profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti manželia, ktorí sú zamestnanci detského domova, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova.

    

   Ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec detského domova, na manžela tohto zamestnanca sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ktorá platí pri overovaní spôsobilosti pre náhradnú rodinnú starostlivosť.

    

   Ak sa starostlivosť v profesionálnej rodine zabezpečuje jedným zamestnancom detského domova, môže mať profesionálny rodič v starostlivosti najmenej jedno dieťa a najviac tri deti a mladých dospelých.

   Ak starostlivosť v profesionálnej rodine zabezpečujú manželia, ktorí sú zamestnancami detského domova, v jednej profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej dvom deťom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým.

    

   Detský domov či krízové stredisko poskytuje zamestnancovi, ktorý zabezpečuje  starostlivosť  o dieťa v profesionálnej rodine, mesačne finančné prostriedky , ktoré sú určené na úhradu výdavkov na stravovanie, ošatenie a zabezpečenie vecí a služieb osobnej potreby dieťaťa a poskytuje mu základné vybavenie. Suma poskytnutá detským domovom na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine je podľa veku dieťaťa najviac vo výške trojnásobku sumy životného minima.

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • kamaratka ma zaujem sa stať prof.rodičov.Potrebovala by kurz na prof.rodiča .Pochadzáme z Michaloviec.dakujem

   7 apríl 2019
   Dobrý deň,
   pokiaľ ide o tréning pre profesionálnych rodičov, od 1. 4. 2018 sa menil zákon o SPO D a SK a tým aj podmienky tréningu pre budúcich  profesionálnych rodičov. Keď moje kolegyne zapracujú tieto zmeny do našej akreditácie, otvoríme tréning pre profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti aj my v Návrate, ale neviem kedy presne to bude. Návratový tréning však býva, teda jeho skupinová časť, obvykle na strednom Slovensku. Ak máte záujem, kontakt na Vás si uložím do databázy záujemcov o tento tréning, takže Vás budem, v prípade Vášho záujmu, včas informovať a pošlem Vám pozvánku. Príp. keďže ste z východného Slovenska, posielam Vám kontakt na mojich kolegov do Centra Návrat Prešov a spýtajte sa ich, či nerobia nejaké organizácie tréning bližšie Vášmu bydlisku. Tu je kontakt na mojich kolegov: 
   Centrum Návrat v Prešove a Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 
   Svätoplukova 12, 080 01 Prešov
   tel., fax: +421 517 711 679, +421 918 391 019
   navratpo@navrat.sk
   S prianím príjemných dní
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
  • Dobrý deň,s manželkou uvažujeme o profesionálnom rodičovstve. Prosím, dajte mi vedieť, či je možné absolvovať kurz profesionálneho rodiča (60 hodín) v rozmedzí dvoch, poprípade troch týždňov keďže momentálne obaja pracujeme v zahraničí (Anglicko) a jediný spôsob pre nás urobiť si tento kurz by bol počas dovolenky. Takisto by som sa chcel spýtať či sú na Slovensku uznávané kurzy profesionálneho rodiča z inej krajiny.Ďakujem pekne,S pozdravom,Marek

   16 marec 2019

   Dobrý deň, pán Marek,

   myslím si, že nakoľko máme vlastnú legislatívu, ktorá má svoje špecifiká, platné iba pre našu krajinu, tréning pre budúcich profesionálnych rodičov z inej krajiny, by Vám neuznal pri zamestnaní žiadny detský domov na Slovensku. 

   Subjekty, ktoré robia tento tréning na Slovensku to robia rozdielne, nemám vedomosť, ako to robia iné organizácie. U nás v Návrate by ste to teoreticky stihli absolvovať tréning vo Vami požadovanom čase, nemáme však momentálne stanovený termín tréningu. Od 1. 4. 2018 sa menila legislatíva a musíme zapracovať tieto zmeny do našej akreditácie. Ak máte záujem, aby sme Vás kontaktovali, keď otvoríme nový tréning, dajte mi prosím vedieť a ja si Vás zaradím do našej databázy záujemcov. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobrý deň, rada by som pracovala ako profesionálny rodič, potrebujem si urobiť prípravný kurz. Chcem vedieť, či v blízkej budúcnosti budete takýto kurz realizovať. Ďakujem

   22 február 2019
   Dobrý deň,
   pokiaľ ide o tréning pre profesionálnych rodičov, od 1. 4. 2018 sa menil zákon o SPO D a SK a tým aj podmienky tréningu pre budúcich profesionálnych rodičov. Radila som sa s kolegyňami, ktoré pracujú na zapracovaní týchto zmien do našej akreditácie. Predpokladajú, že termín nášho tréningu bude v apríli-máji 2019 ale neviem to zaručiť. Kontakt na Vás si uložím do databázy záujemcov o tento tréning, takže Vás budem, v prípade Vášho záujmu, včas informovať a pošlem Vám pozvánku. Príp. mi napíšte z ktorého ste regiónu a ja Vám odporučím tréning v inej organizácii.
   S prianím príjemných dní
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobri den chcela by som sa opitat mam zaujem a nahradnu matku pracu mam podanu ziadost na pripravu uz asi 8 mesiacov ale sa mi nehlasia ani doc.urad a ani ine institucie bola som aj detskom domove Studienka vsade potrebuju tu priravu vieti mi pomost prosim momentalne robim opatrovatelku v domove dochdcov ma 48 rokou 2 dospele deti vlastny rod.dom zvueratka ....Dakujem

   16 november 2018

   Dobrý deň, 

   termín tréningu PNR je v Návrate nateraz zrušený :-(. Od 1. 4. 2018 sa menil zákon o SPO a SK a podmienky a rozsah prípravy  na profesionálne rodičovstvo sa zmenili a rozšírili. Práve preto musíme náš tréning "prekopať" doplniť, rozšíriť a zapracovať tieto zmeny do našej akreditácie. Keď sa toto udeje, vytýčime nový termín tréningu, o ktorom Vás budem včas informovať.
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa v blízkej dobe nechystáte otvoriť kurz profesionálneho rodičovstva? Ďakujem

   12 november 2018

   Dobrý deň, 

   termín tréningu PNR je v Návrate nateraz zrušený :-(. Od 1. 4. 2018 sa menil zákon o SPO a SK a podmienky a rozsah prípravy  na profesionálne rodičovstvo sa zmenili a rozšírili. Práve preto musíme náš tréning "prekopať" doplniť, rozšíriť a zapracovať tieto zmeny do našej akreditácie. Keď sa toto udeje, vytýčime nový termín tréningu, o ktorom Vás budem včas informovať.
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry vecer..mozem vediet ako su v tomto roku priplatky resp.kolko dostava profi rodic raz rocne na byvanie v tomto roku 2018?zvysila sa suma od minulého roka alebo je pevna tych 100e?a zaujima ma vyska sumy priplatku pri dietati do 3 rokov alebo ak je to novorodenec pocita sa ina suma?Dakujem

   6 október 2018

   Dobrý deň, pán Lubo,

   vystrihnem Vám z vyhlášky všetko, pokiaľ ide o financie v PR, hádam si tam nájdete, čo potrebujete:

    

   § 18
   Výška úhrady výdavkov, výška zvýšených výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, základné vybavenie a ďalšie vybavenie a podrobnosti o vedení evidencie výdavkov
   (1)
   Výška úhrady výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého, ktorý je nezaopatreným dieťaťom5) v profesionálnej náhradnej rodine, je mesačne
   a)
   do dovŕšenia 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,
   b)
   od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,
   c)
   od 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
   (2)
   Výška úhrady výdavkov na mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom, je mesačne vo výške 1,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
   (3)
   Ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu a mladému dospelému v profesionálnej náhradnej rodine v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom, výška úhrady výdavkov podľa odsekov 1 a 2 sa zvýši raz za kalendárny rok o sumu určenú na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine zodpovedajúcu jednej dvanástine 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa za každý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu a mladému dospelému poskytovala starostlivosť; to platí aj vtedy, ak sa starostlivosť poskytovala tomuto dieťaťu a mladému dospelému len časť kalendárneho mesiaca. Ak sa počas kalendárneho mesiaca skončila starostlivosť o dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine a na jeho miesto bolo počas tohto kalendárneho mesiaca zaradené iné dieťa, započítava sa na účely zvýšenia výšky úhrady výdavkov podľa prvej vety tento kalendárny mesiac len raz v sume určenej na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine, ktorému sa skončilo poskytovanie starostlivosti v tomto kalendárnom mesiaci.
   (4)
   Ak sa dieťaťu a mladému dospelému v profesionálnej náhradnej rodine poskytuje starostlivosť v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom, je podiel profesionálneho náhradného rodiča na úhrade výdavkov spojených s bývaním v tomto rodinnom dome alebo v byte v sume zodpovedajúcej súčinu počtu profesionálnych náhradných rodičov a ich vlastných detí, ktoré s nimi žijú, a podielu celkových nákladov spojených s bývaním všetkých fyzických osôb bývajúcich v kalendárnom mesiaci v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom a počtu týchto fyzických osôb. Do celkového počtu fyzických osôb sa započítava aj mladý dospelý, ktorý platí úhradu podľa zákona.
   (5)
   Evidencia výdavkov, ktorú vedie profesionálny náhradný rodič podľa § 52 ods. 4 zákona, obsahuje výdavky na dieťa a na mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, okrem výdavkov spojených s jeho stravovaním vo výške stravovacej jednotky, osobnou hygienou a s hygienou domácnosti, prepravou a cestovaním, so školskou dochádzkou, s voľnočasovými aktivitami a záujmovými činnosťami dieťaťa a mladého dospelého a zvýšených výdavkov podľa odseku 3 a nákladov podľa odseku 7. Vzor tlačiva na evidenciu výdavkov dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je uvedený v prílohe č. 1.
   (6)
   Základné vybavenie dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je v závislosti od veku a potrieb dieťaťa najmä posteľ, skriňa, písací stôl, stolička, kočík, autosedačka a predmety na zabezpečenie bezpečnosti dojčiat.
   (7)
   Ďalšie vybavenie dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je určené na zabezpečenie identifikovaných potrieb dieťaťa v čiastkových plánoch individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa a v pláne na osamostatnenie sa mladého dospelého súvisiacich najmä so zdravotným stavom dieťaťa, vekom, osobným rozvojom dieťaťa a mladého dospelého, povinnou školskou dochádzkou a prípravou na povolanie. Ak centrum nezabezpečí potreby dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine iným spôsobom, uhrádza náklady spojené najmä so
   a)
   zdravotným stavom, vekom a špeciálnymi potrebami, a to najmä náklady na lieky a zdravotnícky materiál pri dlhodobom ochorení, dioptrické okuliare, špeciálne pomôcky potrebné na prípravu na vyučovanie, plienky, didaktické hračky a náklady na podporu rozvoja talentu detí,
   b)
   športovou činnosťou, a to najmä náklady na kúpu alebo nájom športových potrieb a iného športového materiálu, na športovú prípravu, účasť na športových súťažiach a iné náklady spojené so športovou činnosťou,
   c)
   sústavnou prípravou na povolanie.

    

   S pozdravom

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň, poprosím Vás kedy otvárate kurz pre prof.rodičov.?

   24 september 2018

   Dobrý deň, 

   termín tréningu PNR je v Návrate nateraz zrušený :-(. Od 1. 4. 2018 sa menil zákon o SPO a SK a podmienky a rozsah prípravy  na profesionálne rodičovstvo sa zmenili a rozšírili. Práve preto musíme náš tréning "prekopať" doplniť, rozšíriť a zapracovať tieto zmeny do našej akreditácie. Keď sa toto udeje, vytýčime nový termín tréningu, o ktorom Vás budem včas informovať.
   Nateraz Vám dávam do pozornosti tréning, ktorý organizuje Detské Centrum Slovensko: http://www.detskecentrum.sk/novinka/pripravime-vas-na-rolu-profesionaneho-rodi%C4%8Da/
   S prianím všetkého dobrého
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
  • Dobrý deň. Prosím Vás, kedy bude najbližší kurz profesionálneho rodičovstva. Ďakujem za odpoveď.

   19 september 2018
   Dobrý deň, 
   termín tréningu PNR je v Návrate nateraz zrušený :-(. Od 1. 4. 2018 sa menil zákon o SPO a SK a podmienky a rozsah prípravy  na profesionálne rodičovstvo sa zmenili a rozšírili. Práve preto musíme náš tréning "prekopať" doplniť, rozšíriť a zapracovať tieto zmeny do našej akreditácie. Keď sa toto udeje, vytýčime nový termín tréningu, o ktorom Vás budem včas informovať.
   Nateraz Vám dávam do pozornosti tréning, ktorý organizuje Detské Centrum Slovensko: http://www.detskecentrum.sk/novinka/pripravime-vas-na-rolu-profesionaneho-rodi%C4%8Da/
   S prianím všetkého dobrého
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň, prosím o radu, ako postupovať, alebo ako sa stať, profirodičom? Vopred ďakujem za odpoveď :-)Som vydatá, 35 rokov, mám svoje 3 deti (16 rokov, 12 rokov, 2 roky).Už od mladosti som v sebe cítila, že som pre niečo také stvorená a chcem pomáhať .

   14 jún 2018

   Dobrý deň,

   profesionálne rodičovstvo je forma zamestnania, zamestnaná by ste boli v niektorom z detským domovov a pre deti je to forma ústavnej starostlivosti, ktorá je vykonávaná v domácom prostredí profesionálneho rodiča. Dieťa je vychovávané v PNR  rodine ale stále sa mu hľadá adoptívny rodič, alebo pestún. Profesionálny rodič dostáva za túto svoju prácu mzdu a je medzi ním a detským domovom pracovno-právny vzťah. Aby ste sa mohli zamestnať v niektorom z detských domovov ako profesionálny rodič, musíte absolvovať Tréning na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Tréning robíme aj my v Návrate, predpokladám však, že u nás bude prebiehať až na jar budúceho roku. Momentálne Vám môžem odporučiť najbližší tréning ktorý organizuje Detské centrum Ružomberok. Vian info je na tomto linku:

   http://www.detskecentrum.sk/novinka/pripravime-vas-na-rolu-profesionaneho-rodi%C4%8Da/

    

   V prípade potreby ďalších informácií ma neváhajte kontaktovať! S prianím príjemných dní

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den. Chcela by som absolvovat kurz profirodica. Prosila by som radu kde sa konaju kurzy. Byvam v Komarne. Dakujem

   3 máj 2018

   Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na

    

   Akreditovaný kurz prípravy

   na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

    

   (v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

    

   v termíne  3. 10.-20. 11. 2018

   1. 40 hodinový modul (tréning: 3. 10.-7. 10. 2018)
   2. 20 hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách):

   individuálne (5 hod.): 8. 10. 2018 – 16. 11. 2018

   a tréning (15 hod.): 19. 11.-20. 11. 2018

    

   (Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat podľa miesta Vášho bydliska – Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Prešov).

    

   Podľa Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, príprava spočíva najmä:

   a)  v poskytnutí základných informácií:

   - o náhradnej rodinnej starostlivosti,

   - o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

   - o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

   b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

    

   Časová štruktúra tréningu:

   Modul A:  Začiatok  tréningu 3. 10. 2018 o 17:00 hod. a koniec 7. 10. 2018 o 14:00 hod.

   Modul B: Začiatok tréningu 19. 11. 2018 o 10:30 hod. a koniec 20. 11. 2018 o 16:00 hod.

   Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne od 8. 10. 2018 do 16. 11. 2018.

   Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

    

   Lektori:

   Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa,

   Mgr. Denisa Ničíková, psychologička,

   Mgr. Iveta Keblušková, sociálna poradkyňa, administrátorka tréningu

    

   Miesto konania tréningov:

   Penzión Vila Kamila Terchová. Ubytovanie v 2 až 5 posteľových izbách, možnosť plnej penzie.

   Kontakt do zariadenia:vilakamila@vilakamila.skhttp://www.vilakamila.sk/,

   Tel.: +421 903 543 089

    

   Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

   V mieste konania tréningov je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom maily resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 25 € osoba/deň.

    

   Doprava:

   Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

    

   Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

   40 hod. modul: 140,- €,  20 hod. modul: 60,- €  / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, Prima banka Slovensko, a.s., podľa príslušného variabilného symbolu, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby, bez zaplatenia tohto poplatku nebudeme Vašu prihlášku považovať za záväznú.

   Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky) najneskôr 10 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2018), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

    

   Termín prijímania prihlášok je do 7. 9. 2018. Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

   Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov.

    

   docxPrihláška na stiahnutie, doc.

   pdfPrihláška na stiahnutie, pdf.

    

   pdfPozvánka na stiahnutie

    

   Prihlášky zasielajte na adresu organizačnej kancelárie tréningu:

   Centrum Návrat v Žiline

   Republiky 31

   010 01  ŽILINA alebo

   e-mailom na adresu: iveta.kebluskova@navrat.sk

    

   V prípade záujmu o ďalšie informácie, môžete využiť

   telefónne čísla 041/7234273, mobil: 0917649479

    

   Za organizačný tím

   Iveta Keblušková

   Návrat

  • Dobrý deň potrebovala by som pomoc ohľadne zverení dieťaťa do ústavnej starostlivosti alebo inej starostlivosti neviem ako mám podať žiadosť na súd ďakujem

   5 marec 2018

   Dobrý deň, 

   priznám sa, že nerozumiem Vašej otázke. Máte biologické deti a chcete sa ich "vzdať" a chcete, aby im bola nariadená ústavná starostlivosť? Zrejme nie, ale som to zle pochopila. Budem rada, ak mi to ozrejmíte v telefonickom príp. osobnom rozhovore. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň, rada by som sa informovala, či pre mňa pripadá v úvahu stat sa profesionálnou mamou keď manžel bol v minulosti trestaný( prechovavanie drog, ľahké ublíženie na zdraví),v súčasnosti máme tri naše vlastné deti ešte maličké a manžel žije zivotom bezuhonneho občana.ďakujem vopred za Vašu odpoveď.Lenka

   27 február 2018

   Dobrý deň, 

   obávam sa, že pre Vás nemám dobré správy :-(. V profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti manželia, ktorí sú zamestnanci detského domova, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova. 

   Ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec detského domova, na manžela tohto zamestnanca sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ktorá platí pri overovaní spôsobilosti pre náhradnú rodinnú starostlivosť.

   Tu som Vám vystrihla zo zákona 305/2005 o SPO a SK ktoré trestné činy a v akom rozsahu vylučujú prijatie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti:

    

   (4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak

   a) bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a)alebo

   b) bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)

   Podľa mojich vedomostí Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi je jeden z trestných činov proti životu a zdraviu, preto predpokladám, že by Vás žiadny detský domov ako profesionálneho rodiča nezamestnal:-(.

   Je mi to veľmi ľúto, aj preto, že ja verím v schopnosť človeka meniť sa k lepšiemu, aj preto, že predpokladám, že by ste mohli byť dobrou profesionálnou mamou. Prajem Vám veľa úspechov s Vašimi detičkami a verím, že si nájdete iné zamestnanie, ktoré Vás bude napĺňať. S pozdravom

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobry den..mam 48 rokov, z toho 30 rokov odpracovaných ako soc.pracovníčka v ZSS a DD. Mam 2 dospele deti a doma ešte 11r. dceru. Som na jej vychovu uplne sama. Vzhladom na to, žeby mi vyhovovala práca doma a deti mam velmi rada už dlhší čas rozmýšlam nad profi rodičovstvom,alebo nad pestunskou starostlivosťou. Aj dcere by možno prospelo mat ,,nahradneho surodenca,,.Vedeli by ste mi v tomto poradit?

   21 február 2018

   Dobrý deň, pani Daniela,

   pestúnska starostlivosť, alebo profesionálne rodičovstvo? Závisí to od toho, aké sú Vaše predstavy, a čo si tým chcete poriešiť... Profesionálne rodičovstvo je forma zamestnania, zamestnaná by ste boli v niektorom z detským domovov a pre deti je to forma ústavnej starostlivosti, ktorá je vykonávaná v domácom prostredí profesionálneho rodiča. Museli by ste  počítať s tým, že Vaša 11 ročná dcéra by nemusela mať stáleho súrodenca, pretože deťom, ktoré sú vychovávané v PNR sa hľadá stále adoptívny rodič, alebo pestún. Profesionálny rodič dostáva za túto svoju prácu mzdu a je medzi ním a detským domovom pracovno-právny vzťah. Aby ste sa mohli zamestnať v niektorom z detských domovov ako profesionálny rodič, musíte absolvovať Tréning na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

   Pestúnska starostlivosť má dlhodobejší charakter a spravidla trvá do 18 roku života dieťaťa, vzťahovo môže samozrejme trvať navždy. Pestún môže byť niekde zamestnaný a za vykonávanie PS dostáva iba štátne sociálne dávky. Na vykonávanie PS musí pestún absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť v rozsahu minimálne 26 hodín.

   Ak ste zo Žilinského kraja, ponúkam Vám osobné stretnutie u nás v Centre Návrat Žilina, kde Vám môžem k tomu povedať bližšie info, ak ste z iného kraja a máte ďalšie otázky, môžem Vám sprostredkovať kontakt na niektorého kolegu z centra Návrat, ktoré Vám bude najbližšie (Prešov, Bratislava, Banská Bystrica). Teraz pripravujeme aj tréning PNR, tak Vám posielam link, s pozvánkou a prihláškou. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň chcem sa opýtať na profi čo všetko potrebujem a či musí byť maturita dakujem

   20 január 2018

   Dobrý deň,

   tu som Vám vystrihla zo zákona, čo je potrebné na profesionálne rodičovstvo. Je potrebné absolvovať tréning na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti a áno, okrem iného je potrebná aj maturita, čiže minimálne stredoškolské vzdelanie. Po splnení týchto dvoch podmienok sa môžete zamestnať v niektorom z detských domovov. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím príjemných dní

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina
   Republiky 31
   010 01  Žilina

    Tel.: 041/7234273

   Mobil: +421917649479

     

   (9) Ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu43) a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín alebo spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 60 hodín.

   (10) Ak ide o dieťa podľa odseku 1 písm. c) a d), môže vykonávať ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu43) a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín.

   (11) Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti spočíva najmä

   a) v poskytnutí základných informácií

   1. o náhradnej rodinnej starostlivosti,

   2. o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,

   3. o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti,

   b) v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými,

   c) v písomnom zhodnotení prípravy; súčasťou písomného zhodnotenia prípravy je najmä

   1. zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií podľa písmena a) a zhodnotenie spolupráce v nácviku podľa písmena b) počas prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,

   2. uvedenie motivácie fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,

   3. uvedenie záveru, že fyzická osoba absolvovala alebo neabsolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

   (12) Ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej rodine aj fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu,43a) fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu,43a) ak ide o dieťa podľa odseku 1 písm. c) a d), alebo fyzická osoba uvedená v § 93 ods. 9 a táto fyzická osoba

   a) zabezpečovala starostlivosť o deti alebo vykonávala sociálnu prácu v detskom domove nepretržite najmenej tri roky a

   b) absolvovala časti prípravy podľa odseku 11 písm. a) prvého bodu a písmena b) v rozsahu najmenej ôsmich hodín.

  • Dobrý deň , chcela by som opýtať či budete v blízkej dobe organizovať kurz na profesionálne rodičovstvo. Za odpoveď ďakujem . S pozdravom Molnárová .

   2 august 2017

   Dobrý deň, pani Lívia,

   tréning pre profesionálnych rodičov sme už tento rok organizovali, nedávno sa ukončil, a preto nepredpokladám, že v najbližšej dobe bude ďalší. Posielam Vám informácie o tréningu, ktorý bol, je tam kontakt aj na pani Zuzanu Petrincovú, ktorá zbiera kontakty na záujemcov o tréning PNR.  Ozvite sa jej prosím a ona Vám bude vedieť bližšie povedať, kedy približne bude ďalší tréning. S prianím všetkého dobrého

   ​​
   ​​
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    

   Tréning pre profesionálnych rodičov 2017

    

    

   Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na

    

   Akreditovaný kurz prípravy

   na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

    

   (v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

    

   v termíne  22.3.2017 – 17.5.2017

    

   1. 40 hodinový modul (tréning: 22.3. – 26.3.2017)
   2. 20 hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách):)
          individuálne (5 hod.): 27.3. – 15.5.2017 
         a tréning (15 hod.): 16.5. – 17.5.2017

    

   (Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat)

    

   Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, § 53, ods. 9 príprava spočíva najmä:

   a) v poskytnutí základných informácií:

   - o náhradnej rodinnej starostlivosti,

   - o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

   - o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

   b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

    

   Ako prebieha náš tréning si môžete prečítať tu.

    

   Časová štruktúra tréningu:

   Modul A:  Začiatok  tréningu 22.3.2017 o 17:00 hod. a koniec 26.3.2017 o 14:00 hod.

   Modul B:  Začiatok tréningu 16.5.2017 o 10:30 hod. a koniec 17.5.2017 o 16:00 hod.

   Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne 27.3. do 15.5.2017.

   Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

    

   Lektori:

   Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa, Mgr. Denisa Ničíková, psychologička, Mgr. Zuzana Petrincová, sociálna pracovníčka, administrátorka tréningu

    

   Miesto konania tréningov:

   Penzión Vila Kamila Terchová. Ubytovanie v 2 až 5 posteľových izbách, možnosť plnej penzie.

   Kontakt do zariadenia: vilakamila@vilakamila.sk; www.vilakamila.sk,

   Tel.: +421 41 569 52 98+421 903 543 089

    

   Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

   V mieste konania tréningov  je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom  maile resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 25 € osoba/deň.

    

   Doprava:

   Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

    

   Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

   40 hod. modul: 140,- €,  20 hod. modul: 60,- €  / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN: 
   SK14 3100 0000 0040 0045 8116, SBERBANK, podľa príslušného variabilného symbolu, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby.

   Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky)  najneskôr 7 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2017), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

    

   Termín prijímania prihlášok pre ktorýkoľvek modul je 24.2.2016.  Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

   Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov.

    

   pdfPozvánka na stiahnutie

   pdfPrihláška na stiahnutie .pdf

   docxPrihláška na stiahnutie .doc

    

   Prihlášky zasielajte na adresu organizačnej kancelárie tréningu:

   Centrum Návrat v Bratislave

   Pluhová 1

   813 03 Bratislava,

   e-mailom na adresu: zuzana.petrincova@navrat.sk

   V prípade záujmu o ďalšie informácie, môžete využiť

   telefónne čísla 0907 80 80 80, 02/52 444 361.

    

   Za organizačný tím

   Zuzana Petrincová,

   Návrat

  • dobrý deň, zaujímalo by ma, či ak mám ukončené vzdelanie v odbore sociálna práca a už som absolvovala rôzne výcviky, či je nutné v takom prípade absolvovať aj tento výcvik pre profi rodičov ak sa ním chcem stať, alebo či je tam skrátený počet hodín vzhľadom k vzdelaniu. Ďakujem

   26 júl 2017

   Dobrý deň, pani Denka,

   pre vykonávanie  profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Prvú podmienku máte splnenú a musíte splniť aj tú druhú, aj keď máte vzdelanie, ktoré je pre vykonávanie profesionálneho rodičovstva určite výhodou.

   Rozsah prípravy je 60 hodín resp. 40 hodín, pokiaľ záujemca o profesionálne rodičovstvo spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad  (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov).

   Príprava pozostáva zo:

   1.) 60 hodín, ak máte ukončené v stredoškolské vzdelanie s maturitou

   2.) 40 hodín, ak máte ukončené vysokoškolské pedagogické vzdelanie (Mgr.)

   3.) 8 hodín, ak ste minimálne 3 roky nepretržite zabezpečovali starostlivosť o deti v detskom domove alebo ste vykonávali sociálnu prácu v detskom domove a spĺňate kvalifikačné predpoklady

    

   Z toho, čo ste mi napísali predpokladám, že je vo Vašom prípade potrebné absolvovať prípravu v rozsahu 60 hodín, je možné, že máte aj pedagogické vzdelanie a teda iba 40 hodín, alebo ak ste pracovali v DeD minimálne 3 roky tak iba 8 hodín.

     

   Ak ide o dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania a o dieťa, ktoré je drogovo alebo inak závislé môže vykonávať starostlivosť v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín.

    S prianím všetkého dobrého

   Iveta Keblušková

    

  • Dobrý deň,mala by som záujem absolvovať pripravný kurz na profirodičovstvo.Chcela by som sa informovať na možnosti.Ďakujem.Zaťková

   1 jún 2017

   Dobrý deň, pani Janka,

   tréning pre profesionálnych rodičov sme už tento rok organizovali, nedávno sa ukončil, a preto nepredpokladám, že v najbližšej dobe bude ďalší. Posielam Vám informácie o tréningu, ktorý bol, je tam kontakt aj na pani Zuzanu Petrincovú, ktorá zbiera kontakty na záujemcov o tréning PNR.  Ozvite sa jej prosím a ona Vám bude vedieť bližšie povedať, kedy približne bude ďalší tréning. S prianím všetkého dobrého

   ​​
   ​​
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    

   Tréning pre profesionálnych rodičov 2017

    

    

   Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na

    

   Akreditovaný kurz prípravy

   na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

    

   (v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

    

   v termíne  22.3.2017 – 17.5.2017

    

   1. 40 hodinový modul (tréning: 22.3. – 26.3.2017)
   2. 20 hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách):)
          individuálne (5 hod.): 27.3. – 15.5.2017 
         a tréning (15 hod.): 16.5. – 17.5.2017

    

   (Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat)

    

   Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, § 53, ods. 9 príprava spočíva najmä:

   a) v poskytnutí základných informácií:

   - o náhradnej rodinnej starostlivosti,

   - o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

   - o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

   b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

    

   Ako prebieha náš tréning si môžete prečítať tu.

    

   Časová štruktúra tréningu:

   Modul A:  Začiatok  tréningu 22.3.2017 o 17:00 hod. a koniec 26.3.2017 o 14:00 hod.

   Modul B:  Začiatok tréningu 16.5.2017 o 10:30 hod. a koniec 17.5.2017 o 16:00 hod.

   Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne 27.3. do 15.5.2017.

   Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

    

   Lektori:

   Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa, Mgr. Denisa Ničíková, psychologička, Mgr. Zuzana Petrincová, sociálna pracovníčka, administrátorka tréningu

    

   Miesto konania tréningov:

   Penzión Vila Kamila Terchová. Ubytovanie v 2 až 5 posteľových izbách, možnosť plnej penzie.

   Kontakt do zariadenia: vilakamila@vilakamila.sk; www.vilakamila.sk,

   Tel.: +421 41 569 52 98, +421 903 543 089

    

   Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

   V mieste konania tréningov  je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom  maile resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 25 € osoba/deň.

    

   Doprava:

   Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

    

   Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

   40 hod. modul: 140,- €,  20 hod. modul: 60,- €  / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN: 
   SK14 3100 0000 0040 0045 8116, SBERBANK, podľa príslušného variabilného symbolu, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby.

   Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky)  najneskôr 7 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2017), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

    

   Termín prijímania prihlášok pre ktorýkoľvek modul je 24.2.2016.  Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

   Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov.

    

   pdfPozvánka na stiahnutie

   pdfPrihláška na stiahnutie .pdf

   docxPrihláška na stiahnutie .doc

    

   Prihlášky zasielajte na adresu organizačnej kancelárie tréningu:

   Centrum Návrat v Bratislave

   Pluhová 1

   813 03 Bratislava,

   e-mailom na adresu: zuzana.petrincova@navrat.sk

   V prípade záujmu o ďalšie informácie, môžete využiť

   telefónne čísla 0907 80 80 80, 02/52 444 361.

    

   Za organizačný tím

   Zuzana Petrincová,

   Návrat

    

    

  • Dobrý deň. Môže sa profesionalnym rodičom stať aj slobodná mamina? Aké su podmienky ohľadom bývania? Músí mať profesionalny rodič vlastné bývanie alebo môže mať aj prenajatý byt? Musí mať dieťatko vlastnú izbu?Ďakujem. Pekný deň prajem

   8 marec 2017

   Dobrý deň,

   profesionálny rodič musí absolvovať vzdelávanie-Tréning na vykonávanie profesionálneho rodičovstva. 

   Po jeho absolvovaní sa môže uchádzať o zamestnanie v niektorom z detských domovov. Vzniká pracovno-právny vzťah medzi detským domovom a profesionálnym rodičom. Profesionálny rodič môže byť slobodný, ženatý, vydatá, rozvedený, rozvedená. 

   Profesionálny rodič vychováva dieťa/deti vo svojom domácom prostredí, byte, či dome, vo výnimočnom prípade v priestoroch detského domova. Nikde v zákone nie je napísané, že by profesionálny rodič nemohol dieťa vychovávať v prenajatom byte. Samozrejme, pre dieťa je dôležité, aby toto bývanie bolo stabilné a milujúce. Posudzuje to riaditeľ detského domova, v ktorom sa profesionálny rodič zamestná.

   Ak budete mať záujem o ďalšie informácie o profesionálnom rodičovstve, príp. o iných formách náhradného rodičovstva, môžete sa na mňa obrátiť. S prianím všetkého dobrého

    

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • chceli by sme sa s manželom stať profesionálnymi rodičmi, ale nikde sa nám nepodarilo nájsť kurzy na toto zamerané. vedeli by ste nám pomôcť?

   22 február 2017
   Dobrý deň,

   tu Vám posielam informácie z našej web stránky, kde je v spodnej časti aj kontakt na kolegyňu, ktorá kurz organizuje.

   Príjemné dni

   Iveta Keblušková

    

   Tréning pre profesionálnych rodičov 2017

    

   Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na

    

   Akreditovaný kurz prípravy

   na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

    

   (v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

    

   v termíne  22.3.2017 – 17.5.2017

    

   1. 40 hodinový modul (tréning: 22.3. – 26.3.2017)
   2. 20 hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách):)
          individuálne (5 hod.): 27.3. – 15.5.2017 
         a tréning (15 hod.): 16.5. – 17.5.2017

    

   (Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat)

    

   Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, § 53, ods. 9 príprava spočíva najmä:

   a) v poskytnutí základných informácií:

   - o náhradnej rodinnej starostlivosti,

   - o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

   - o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

   b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

    

   Ako prebieha náš tréning si môžete prečítať tu.

    

   Časová štruktúra tréningu:

   Modul A:  Začiatok  tréningu 22.3.2017 o 17:00 hod. a koniec 26.3.2017 o 14:00 hod.

   Modul B:  Začiatok tréningu 16.5.2017 o 10:30 hod. a koniec 17.5.2017 o 16:00 hod.

   Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne 27.3. do 15.5.2017.

   Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

    

   Lektori:

   Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa, Mgr. Denisa Ničíková, psychologička, Mgr. Zuzana Petrincová, sociálna pracovníčka, administrátorka tréningu

    

   Miesto konania tréningov:

   Penzión Vila Kamila Terchová. Ubytovanie v 2 až 5 posteľových izbách, možnosť plnej penzie.

   Kontakt do zariadenia: vilakamila@vilakamila.sk; www.vilakamila.sk,

   Tel.: +421 41 569 52 98+421 903 543 089

    

   Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

   V mieste konania tréningov  je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom  maile resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 25 € osoba/deň.

    

   Doprava:

   Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

    

   Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

   40 hod. modul: 140,- €,  20 hod. modul: 60,- €  / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN: 
   SK14 3100 0000 0040 0045 8116, SBERBANK, podľa príslušného variabilného symbolu, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby.

   Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky)  najneskôr 7 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2017), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

    

   Termín prijímania prihlášok pre ktorýkoľvek modul je 24.2.2016.  Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

   Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov.

    

   pdfPozvánka na stiahnutie

   pdfPrihláška na stiahnutie .pdf

   docxPrihláška na stiahnutie .doc

    

   Prihlášky zasielajte na adresu organizačnej kancelárie tréningu:

   Centrum Návrat v Bratislave

   Pluhová 1

   813 03 Bratislava,

   e-mailom na adresu: zuzana.petrincova@navrat.sk

   V prípade záujmu o ďalšie informácie, môžete využiť

   telefónne čísla 0907 80 80 80, 02/52 444 361.

    

   Za organizačný tím

   Zuzana Petrincová,

   Návrat

    

    
  • Chcela by som sa opýtať, keby som si chcela spraviť kurz "profesionálne rodičovstvo", kde to nájdem a kedy to robíte, ďakujem

   20 február 2017

   Dobrý deň,

   tu Vám posielam informácie z našej web stránky, kde je v spodnej časti aj kontakt na kolegyňu, ktorá kurz organizuje.

   Príjemné dni

   Iveta Keblušková

    

   Tréning pre profesionálnych rodičov 2017

    

   Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na

    

   Akreditovaný kurz prípravy

   na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

    

   (v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

    

   v termíne  22.3.2017 – 17.5.2017

    

   1. 40 hodinový modul (tréning: 22.3. – 26.3.2017)
   2. 20 hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách):)
          individuálne (5 hod.): 27.3. – 15.5.2017 
         a tréning (15 hod.): 16.5. – 17.5.2017

    

   (Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat)

    

   Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, § 53, ods. 9 príprava spočíva najmä:

   a) v poskytnutí základných informácií:

   - o náhradnej rodinnej starostlivosti,

   - o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

   - o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

   b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

    

   Ako prebieha náš tréning si môžete prečítať tu.

    

   Časová štruktúra tréningu:

   Modul A:  Začiatok  tréningu 22.3.2017 o 17:00 hod. a koniec 26.3.2017 o 14:00 hod.

   Modul B:  Začiatok tréningu 16.5.2017 o 10:30 hod. a koniec 17.5.2017 o 16:00 hod.

   Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne 27.3. do 15.5.2017.

   Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

    

   Lektori:

   Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa, Mgr. Denisa Ničíková, psychologička, Mgr. Zuzana Petrincová, sociálna pracovníčka, administrátorka tréningu

    

   Miesto konania tréningov:

   Penzión Vila Kamila Terchová. Ubytovanie v 2 až 5 posteľových izbách, možnosť plnej penzie.

   Kontakt do zariadenia: vilakamila@vilakamila.sk; www.vilakamila.sk,

   Tel.: +421 41 569 52 98, +421 903 543 089

    

   Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

   V mieste konania tréningov  je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom  maile resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 25 € osoba/deň.

    

   Doprava:

   Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

    

   Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

   40 hod. modul: 140,- €,  20 hod. modul: 60,- €  / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN: 
   SK14 3100 0000 0040 0045 8116, SBERBANK, podľa príslušného variabilného symbolu, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby.

   Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky)  najneskôr 7 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2017), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

    

   Termín prijímania prihlášok pre ktorýkoľvek modul je 24.2.2016.  Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

   Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov.

    

   pdfPozvánka na stiahnutie

   pdfPrihláška na stiahnutie .pdf

   docxPrihláška na stiahnutie .doc

    

   Prihlášky zasielajte na adresu organizačnej kancelárie tréningu:

   Centrum Návrat v Bratislave

   Pluhová 1

   813 03 Bratislava,

   e-mailom na adresu: zuzana.petrincova@navrat.sk

   V prípade záujmu o ďalšie informácie, môžete využiť

   telefónne čísla 0907 80 80 80, 02/52 444 361.

    

   Za organizačný tím

   Zuzana Petrincová,

   Návrat

  • Dobrý deň, poprosila by som Vás o kontakt, asi najlepšie mailovú adresu na niekoho, kto má na starosti prípravné semináre pre budúcich profi-rodičov. Mala by som záujem prihlásiť sa na najbližší aktuálny termín. Ďakujem veľmi pekne. Varl

   29 december 2016

   Dobrý deň,

   tu Vám posielam informácie z našej web stránky, kde je v spodnej časti aj kontakt na kolegyňu, ktorá kurz organizuje.

   Príjemné dni

   Iveta Keblušková

    

   Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujemesi Vás pozvať na

    

   Akreditovaný kurz prípravy

   na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

    

   (v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

    

   v termíne  22.3.2017 – 17.5.2017

    

   1. 40 hodinový modul (tréning: 22.3. – 26.3.2017)
   2. 20 hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách):)
          individuálne (5 hod.): 27.3. – 15.5.2017 
         a tréning (15 hod.): 16.5. – 17.5.2017

    

   (Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat)

    

   Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, § 53, ods. 9 príprava spočíva najmä:

   a) v poskytnutí základných informácií:

   - o náhradnej rodinnej starostlivosti,

   - o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

   - o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

   b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

    

   Ako prebieha náš tréning si môžete prečítať tu.

    

   Časová štruktúra tréningu:

   Modul A:  Začiatok  tréningu 22.3.2017 o 17:00 hod. a koniec 26.3.2017 o 14:00 hod.

   Modul B:  Začiatok tréningu 16.5.2017 o 10:30 hod. a koniec 17.5.2017 o 16:00 hod.

   Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne 27.3. do 15.5.2017.

   Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

    

   Lektori:

   Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa, Mgr. Denisa Ničíková, psychologička, Mgr. Zuzana Petrincová, sociálna pracovníčka, administrátorka tréningu

    

   Miesto konania tréningov:

   Penzión Vila Kamila Terchová. Ubytovanie v 2 až 5 posteľových izbách, možnosť plnej penzie.

   Kontakt do zariadenia: vilakamila@vilakamila.sk; www.vilakamila.sk,

   Tel.: +421 41 569 52 98, +421 903 543 089

    

   Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

   V mieste konania tréningov  je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom  maile resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 25 € osoba/deň.

    

   Doprava:

   Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

    

   Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

   40 hod. modul: 140,- €,  20 hod. modul: 60,- €  / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN: 
   SK14 3100 0000 0040 0045 8116, SBERBANK, podľa príslušného variabilného symbolu, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby.

   Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky)  najneskôr 7 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2017), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

    

   Termín prijímania prihlášok pre ktorýkoľvek modul je 24.2.2016.  Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

   Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov.

    

   pdfPozvánka na stiahnutie

   pdfPrihláška na stiahnutie .pdf

   docxPrihláška na stiahnutie .doc

    

   Prihlášky zasielajte na adresu organizačnej kancelárie tréningu:

   Centrum Návrat v Bratislave

   Pluhová 1

   813 03 Bratislava,

   e-mailom na adresu: zuzana.petrincova@navrat.sk

   V prípade záujmu o ďalšie informácie, môžete využiť

   telefónne čísla 0907 80 80 80, 02/52 444 361.

    

   Za organizačný tím

   Zuzana Petrincová,

   Návrat

    
  • Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na možnosť starostlivosti o detičky ako profesionálny rodič. Absolvovala som všetko potrebné, mám prax nakoľko som sama vychovala 4deti. Veľmi pekne ďakujem za každú odpoveď.

   19 september 2016

   Dobrý deň,

   profesionálny rodič je zamestnanec detského domova, ktorý vykonáva ústavnú starostlivosť v rodinnom dome alebo byte poskytnutom detským domovom, alebo vo vlastnom dome či byte.

   Pre vykonávanie  profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Ak je pravda to, čo píšete, že máte tento tréning za sebou, zostáva Vám iba uchádzať sa o túto prácu v niektorom z detských domovov, najlepšie v takom, ktorý Vám je najbližšie. Pri profesionálnom rodičovstve vzniká teda pracovno-právny vzťah medzi detským domovom a profesionáolnym rodičom. Prajem Vám veľa úspechov.

   Iveta Keblušková

  • mnohonásobná profi mama - Dobrý večer,pani Olšinová, často si čítam vaše blogy,práve som dočítala príbeh dievčatka "Čo po skončení pestúnskej starostlivosti" a je mi smutno.Pracujem ako profesionálna mama 5 rokov a keďže sme zväčša bábätková rodina,odprevádzame do života naše 29 dieťa.Má fantastickú žiadateľku,babičku a som spokojná,lebo ho posielame do milujúcej rodinky. Teraz máme v rodine dve detičky z Ded,to druhé je Nikiki.Prišla v septembri,bol to záchyt od bezdomovcov a neviem,ako sa nám to stalo,bolo to tam hneď,vedeli sme,že o toto dieťa sa oplatí bojovať.Bola nedonosená,po operácii gastroschízy,nemá pupček,len veľkú jazvu,v ktorej mala 2,5cm herniu.Ľavú ručičku mala prakticky úplne nefunkčnú/plexus brachialis pri sekcii-cvičili sme Vojtovku/.Nebudem vymenovávať všetky diagnózy,ani ambulancie,ktoré sme navštevovali a navštevujeme.Bolo by to na dlho. Rodičia sa o dieťatko zaujímajú,podľa kritérií tohto systému.Otec má 43rokov,maminka 18.Nechodili k lekárom,zmenili mliečko,aj keď bábätko má reflux,zobrali ju na reverz domov pri bronchitíde,napriek varovaniam lekárov. Volali do domova dva krát,že sa chcú stretnúť,ani raz neprišli.Otec bol vo väzení za drobnú krádež a odtiaľ písal.Maminka bola v detstve týraná a správa z krízového centra,kde bývali ma skôr dojíma,ako by som rodičov súdila. Ale prebiehala sanácia do rodiny,tak som,bohužiaľ čakala.Čím dlhšie u nás dieťatko je,tým väčšie sú šance,že ostane.Ale odrazu sa rozhodlo,že Nikiki pôjde do prehľadu,aj keď prebieha sanácia a my sme dostali strach.Nie je tam osvojiteľnosť,čiže pestúni.A tak teraz rýchlo konáme.Podali sme na súd NOS-ku,napísali žiadosť o zaradenie do zoznamu žiadateľov,po dvoch mesiacoch som si pracne dohodla prípravu/Úsmev aj Návrat začínajú až v septembri/.Začínam 9.6.Bojím sa,či stíham.Nechcem,aby sa naše dievčatko dostalo pestúnom,ktorí ju v 18-tke "vyšlú do života".Chceme sa o ňu postarať,ako o naše bio-deti.Máme ich štyri,najstaršia má skoro 26rokov,najmladšia sedem.Máme aj vnúčika. Sme pripravení stretávať sa s biologickými rodičmi,ak o to budú stáť,ale je proti nám systém.S Niki máme veľmi silné citové väzby,chodíme na odbery,cvičíme,plačeme spolu. A rady?Podali sme NOS-ku,máme ju zmeniť na predbežko?Je nejaká možnosť stiahnuť z prehľadu dieťatko,ktoré už domov má a nikdy jej nehrozí,že v osemnástke by sa musela postarať o seba,ako by ani naša nebola???Otázka:Je zlyhanie po toľkých rokoch práce a toľkých deťoch/ani raz som dieťatko neodmietla/ľúbiť dieťa ako svoje biologické?Raďte,pani Olšinová,mám vyjadrenia lekárov,aby zostala u nás,pomôže?Naozaj sa s týmto systémom nedá pohnúť?Je to ako obchod z autami? Každá rada dobrá...aby môj muž nebol stíhaný za únos:"Ja ju nedám,mňa budú naháňať po lesoch!"Ďakujeme za každú radu a pomoc! Prajeme krásny večer.

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   ste odivuhodná žena a máte obdivuhodnú rodinu. Iste je radosť vyrastať v takej rodine. A tiež máte iste veľké nadanie a talent na prácu, ktorú robíte. Citlivo vnímate celý ten kontext, z ktorého dieťa pochádza, nesúdite, ale chápete. No hlavne - máte na pamäti osud dieťatka, to je v celom systéme to najdôležitejšie. ja si myslím, že všetko čo ste doteraz urobili, ste urobili správne. Prebiehala sanácia, tak ste čakali, ako sa to vyvinie. Hneď ako ju neočakávane dali do prehľadu, podnikli ste kroky. Je to všetko v poriadku, ja si myslím, že takto je to najlepšie ako sa dá. Najskôr NOS-ka a medzitým si vybaviť PS. Neviem kedy presne ste podávali ten nárh na NOS, ale ak je to už niekoľko mesiacov, tak už predbežko nedávajte, je to asi zbytočné. Aj tak by Vám ho asi nedali, keď už je tam návrh na NOS. Len ich skúste urgovať - ak je to už dlho, teda pýtať sa takomníčky súdu, kedy bude vytýčený termín. Ja si myslím, že sa nemusíte obávať, že by ju zatiaľ niekomu dali.

    

   Pri tých zdravotných hendikepoch, o ktorých ste písali, sa rodina pre Nikky nebude hľadať ľahko. Neviem ani z akého kraja pochádzate, ako to tam u Vás chodí, či v domove vedia, že máte o dievčatklo záujem, či o tom vie sociálna kurátorka na UPSVR, ale myslím, že ste postupovali správne. Máte s nimi nejaký spor, nedorozumenie? Viete, oni ju musia dať do prehľadu, každé dieťa má právo, aby sa mu hľadala rodina a štát sa o to musí všemožne snažiť - cestou svojich úradov. Ale pri konečnom rozhodovaní sa bude bezpochyby brať doúvahy, že máte o Nikky záujem, že ste spolu už dlhý čas, že ste na seba naviazané, že sa dobre cíti vo vašej rodine, že všetci k nej majú vzťah a aj ona k nim.... Držím Vám palce a prajem veľa zdaru.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • profesionálna mama: Dobry den, chcela by som sa opytat ci sa mozem stat profesionalnou mamou, ked s manzelom planujeme este babetko. Je mozne by sucastne tehotna a byt zamestnancom detskeho domova.dakujem

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   O profesionálnom rodičovstve by som sa asi radšej porozprávala osobne, bolo by toho viac, čo by sme mali prebrať a pri čom sa zastaviť. Je to veľmi široká otázka a bolo by dobre pozrieť sa na to v celom kontexte vašej situácie. V každom prípade, ja by som s takouto prácou odporúčala začať až potom, keď vaše dieťa bude väčšie. Väčšie myslím, keď bude mať aspoň 7-8 rokov, kedy sa už deťom dá všetko vysvetliť aj na rozumovej úrovni. Ale to by asi bolo na dlhší rozhovor. Nepíšete odkiaľ ste. Pokiaľ máte v blízkosti niektoré z našich centier (Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Prešov a Žilina – kontakty sú na www.navrat.sk), môžete tam zavolať a dohodnúť si nejaké osobné stretnutie, kde by ste mali väčší priestor na otázky. Ak mám odpovedať na Vašu otázku, tak byť súčasne tehotná a aj profesionálna mama v detskom domove - to nepovažujem za celkom šťastné riešenie.

    

   Oľga Olšinová sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • otázka ohľadom práce pre profesionálneho rodiča - Dobrý deň mam kurz profesionalneho rodica v rozsahu 60 hodin,absolvovala s om ho od 08.10.2013 do 02.12.2013. Ziaľ musim povedat ze sa mi v tejto oblasti vobec nedari zamestnat, pretože vraj nemaju deti na umiestnenie do Profesionalnej rodiny. Chcela by som od Vas radu, kde by som sa mohla este zamestnat ako PR za pochopenie Vam Ďakujem

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   žiaľ v tomto Vám neviem nijako pomôcť. Pokiaľ máte tréning (kurz) pre vykonávanie profesie profesionálneho rodiča, môžete si obtelefonovať alebo navštíviť detské domovy vo Vašom kraji (v okolí povedzme do 50 až do 70 km) a skúšať sa ponúknuť tam. Pokiaľ profesionálnych rodičov nehľadajú a nepotrebujú, skúšajte to po nejakom čase znova, to sa totiž v detských domovoch môže dosť často meniť.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  Pestúnska starostlivosť

  • zdravim chcem sa spitat ze ci sa mozem stat pestunom ked bybam s rodicmi v rodinnom v dome a som bez detni mam 30 rokov a este som polovcny invalid

   15 jún 2019

   Dobrý deň,

   na Vašu otázku neviem jednoznačne odpovedať. Bytové podmienky, zdravotnú spôsobilosť, materiálne a finančné podmienky, bezúhonnosť a ďalšie, posudzuje určený úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Preto, ak máte záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom radím Vám, aby ste na určenom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho bydliska, požiadali o zapísanie do zoznamu žiadateľov, a dozviete sa, že spĺňate podmienky, aby ste sa stali náhradným rodičom. Všetko dobré!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den, potrebujem sa s Vami poradit. Som pestunkou 2.rok dvom detom, chceme ist do Londyna a do Pariza. Viem, ze Briti su haklivi na papiere, takze nemam odvahu ist s detmi na vylet len tak s pasmi a so sudnym potvrdenim o zvereni deti v slovencine. Existuje nejaky doklad ktory by som dala oficialne prelozit do anglictiny, ze som ich pestunka? pretoze davat prelozit sudne rozhodnutie o zvereni mam na 6 A4 stran.Dakujem vopred za odpoved.

   1 jún 2019

   Dobrý deň, pani Katka,

   radím Vám napísať na veľvyslanectvo GB. Toto odpísali inej náhradnej mame, ktorá chce cestovať so svojim dieťaťom do Chorvátska:

   Vážená pani XY,

    

   v odpovedi na Vašu otázku Vás informujeme, že do Chorvátska môžete cestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom.  Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad – podľa veku občiansky preukaz alebo pas. Chorvátske orgány pri ceste neplnoletých detí so slovenským občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zákonného zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov. Vo Vašom konkrétnom prípade môžete cestovať dieťaťom, ktoré máte v pestúnskej starostlivosti, ktoré má iné priezvisko ako vy, podstatné je, aby malo vlastný cestovný pas. Dôležité upozornenie: Cestovné doklady musia byť platné počas celého pobytu v Chorvátsku a v čase návratu ma Slovensko.

    

   S pozdravom

    

   PhDr. Jana Slobodníková

   konzulárny úsek

    

   Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

   Prilaz Gjure Deželića 10 | 10000 Zagreb | Hrvatska

   tel.: +3851/48 77 034 | fax: +3851/48 77 078

   jana.slobodnikova@mzv.sk

    

   Príjemné leto a cestovanie :-)

    

    

  • Mám dieťatko v pestúnskej starostlivosti. Má 4 roky. Jejbiologická matka ju týrala hladom a vo veku 9 mesiacovdieťatko museli hospitalizovať pre podvýživu a dehydratáciu. Bola tak zanedbaná,že sa vôbec nedokázalaotáčať, dokonca ani udržať hlavičku. Museli jej ju sociálnepracovníčky držať ako novorodencovi. Dieťatko skončilo vdetskom domove. Ja som si ju zobrala do pestúnskej starostlivosti. Jej biologická mama sa raz za 3 - 4 mesiace s malou stretne. Avšak dieťatku to nerobí dobre. Vždy sami vráti vo vývoji o niekoľko mesiacov dozadu. Je možnéobmedziť kontakt s biologickou mamou?Myslím, že v tomto prípade išlo dokonca o trestný čin zanedbania povinnej výživy. Nikto to však takto neriešila rodičovské práva matky nie sú obmedzené. Je vhodnéaby sa dieťatko stretalo s takýmto človekom a neustálesi pripomínalo prežitú traumu?Ďakujem.MB

   23 máj 2019

   Dobrý deň, Marry :-),

   ozvite sa mi prosím telefonicky. 

   Mám osobné skúsenosti s asistovaným kontaktom pri podobnom prípade. Biologická mama ktorá bola odsúdená za týranie blízkej a zverenej osoby sa s týmto dieťaťom stretáva, asistovane v Návrate a s odstupom času to hodnotím tak, že je to v prospech dieťaťa. Rada sa o tom s Vami bližšie porozprávam telefonicky, v ideálnom prípade osobne. Neváhajte ma kontaktovať. Veľa síl a Lásky!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    

    

  • Dobrý deň. Mám v pest. starostlivosti 3rómskych súrodencov . Potrebovala by som poradiť s 15 roč. Tomášom. Dlhodobo riešime problémy - nerešpektovanie, klamanie ,šikanovanie v škole , svojvoľné odchody a príchody ...... Nič naňho neplatí, a robí si posvojom. Spolupracujem s učiteľkou a kurátorkou. Chodili ku nám aj s úradu, ale nič to nepomohlo. Rozmýšľala som nad nejakým vhodným táborom pre neho, alebo nad nejakým vzdelávaním. Neviem, ako ďalej , strácam trpezlivosť. Ďakujem.

   22 máj 2019

   Dobrý deň, pani Janka,

   vo Vašom prípade by bolo najlepšie osobné stretnutie s niekým z Návratu. Dajte mi prosím vedieť, z ktorého ste regiónu a ktoré Centrum Návrat Vám je najbližie (Žilina, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava).

   Ja Vás potom spojím, v prípade Vášho záujmu, s nejakým kolegom a budeme hľadať pomoc pre Vašu rodinu :-). Veľa síl a Lásky!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Sme rodina, ktorá má v pestúnskej starostlivosti 1 dieťa a 2 detí v NOS. Počula som, že existujú rôzne formy pomoci pre pestúnske rodiny, okrem štátnych príspevkov, ako napr. príspevok na drevo na kúrenie, na strechu, či na zariadenie detskej izby. Alebo ako prísť k bicyklu pre 10 ročne dievča. Menším dvom deťom sme kúpili, ale viac rozpočet nepustí. K presnejším informáciám sa však nevieme dopracovať. Nevedeli by ste nám poradiť? Sme z Prešova.Vopred ďakujem za odpoveď.

   2 apríl 2019

   Dobrý deň, pani Svetlana,

   Návrat o. z. nie je nadácia, a preto Vám nemôžeme poskytnúť finančnú pomoc. Môžeme Vám však sprostredkovať kontakty na spriatelené organizácie, ktoré Vás môžu podporiť a pomôcť Vám.

   Obráťte sa prosím s prosbou o pomoc, poradenstvo a podporu do Centra Návrat Prešov, ktoré Vám je najbližšie. Tu je kontakt na mojich kolegov: 

   Centrum Návrat v Prešove a Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 
   Svätoplukova 12, 080 01 Prešov
   tel., fax: +421 517 711 679, +421 918 391 019
   navratpo@navrat.sk

    

   S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den, prosim vas je mozne si zobrat dieta do pestunskej v rovnakom veku alebo o rok dva starsie ako moje bio? Radi by sme boli pestunmi ale manzel mladsie nechce. Plus je mozne prist na stretnutie rodicov nhs s mojim bio dietatom?

   2 apríl 2019

   Dobrý deň,

   zákon z tohto hľadiska neupravuje vek prijatého dieťaťa, takže určite môžete prijať dieťatko v rovnakom alebo podobnom veku ako je Vaše biologické dieťa.

   Z psychologického hľadiska je vhodné, aby prijaté dieťa prirodzene zapadlo do rodinnej konštelácie, ale určite to nie je podmienkou.

   Samozrejme, na klub náhradných rodín môžete prísť kedykoľvek, aj bez ohlásenia, je to otvorená svojpomocná skupina náhradných rodičov, ich prijatých detí, ale aj budúcich náhradných rodičov a sympatizantov myšlienky náhradného rodičovstva.

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deń,chcem sa opýtať , môžem sa pokúsiť o pestúnsku starostlivosť , aj keď netvorím kompletnú rodinu . Som bez partnera? ĎakujemMartina

   29 marec 2019

   Dobrý deň, pani Martina,

   samozrejme, do pestúnskej starostlivosti môžete prijať dieťa rovnako, ako keby ste žila v manželskom zväzku :-). Podľa našej legislatívy môže prijať dieťa manželský pár, alebo jednotlivec. Jeden rodič je pre dieťa vždy lepšou alternatívou, ako vyrastať bez stálej vzťahovej osoby.

   Musíte splniť tie isté podmienky a náležitosti ako manželský pár, tzn. že musíte byť zapísaná do Zoznamu žiadateľov, t. j. absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín v niektorom zo subjektov (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar)...

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.

   Smelo do toho! S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

    

  • Dobrý deň, rada by som si vzala v budúcnosti dieťa do pestúnskej starostlivosti. Momentálne mám 22 rokov. Zaujímalo by ma však, či je možné, v mojom prípade (vzhľadom k veku), prijať ku sebe i dieťa v mladšom školskom veku. Nakoľko viem, že sa prihliada i na vekový rozdiel medzi dieťaťom a pestúnom. Vopred ďakujem za odpoveď.

   22 marec 2019

   Dobrý deň,

   zákon hovorí o tom, pokiaľ ide o vek, že osvojiteľom alebo pestúnom sa môže stať človek, ktorý je dospelý (18 rokov) a že rozdiel medzi osvojencom a osvojiteľom musí byť primeraný. 

   Neviem, akú budúcnosť máte na mysli, môžem Vám však napísať vlastnú skúsenosť :-). Stala som sa pestúnskou mamou 5-ročného dievčatka, keď som ja mala 25 rokov :-).

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň. Chcem sa spýtať ,aké práva a povinnosti vyplývaju pestúnskym rodičom vo vzťahu k dieťaťu a zároveň, aké práva stráca biologický rodič. ďakujem.

   4 marec 2019

   Dobrý deň,

   pestúnski rodičia zastupujú dieťa v bežných veciach a osobne sa o dieťa starajú do dospelosti príp. do 19-eho roku života. Naopak, biologickí rodičia zostávajú pri pestúnskej starostlivosti naďalej rodičmi tohto dieťaťa, majú právo sa s dieťaťom kontaktovať, ak je to v jeho prospech, majú vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu... aj keď sa o dieťa osobne nestarajú. Neviem, či Vám to takto stačí. Ak máte záujem o viac informácií, príp. Vás zaujíma niečo konkrétne, neváhajte ma kontaktovať. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobry den mam otazku chcem sa spitac ze ako dlho sa caka ked si chcem zobrat do prstunskej starostlivosty?

   10 február 2019

   Dobrý deň,

   ak chcete prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti je potrebné absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo. Tá je vo všetkých subjektoch (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar) v rovnakom rozsahu minimálne 26 hodín. Po absolvovaní prípravy na náhradné rodičovstvo budete zapísaní do zoznamu žiadateľov a budete čakať na Vaše dieťa. To ako dlho budete čakať na zozname žiadateľov závisí od Vašich predstáv o prijatom dieťati. Čím širšie budú Vaše predstavy o prijatom dieťati, tým krajšie budete na Vaše dieťa čakať. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. Všetko dobré!

   ​​
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
  • Dobrý deň. Co mam robiť? Moje dieta chcú moji rodiča do náhradnej pestúnskej starostlivosti, je tam aj No, nič mi nepovedali len sa tým pochválili mojej krstnej cez telefón,že už boli trikrát na súde.. Som invalidna dôchodkyňa, môj snúbenec miluje svoje dieťa tiež a zaujíma sa o ňu.. Býval s nami tu 6 rokov a keď sme sa chceli vziať tak začali vyvolávať na políciu že ho v dome nechcú.. Mala sa mi z toho budila v noci.. Teraz tu s nami nie je, mňa zamkynaju, zobrali mi doklady, občiansky som našla náhodou v ich veciach.. A tak som sa dozvedela aj dnes o náhradnej pestúnskej starostlivosti.. Od októbra nerobím a podla nich si nemám ani hľadať prácu.. Bola tu aj políciaa chceli deda vziať na posudok a do vezby.. Bol aj vrahom..

   31 január 2019

   Dobrý deň, pani Anna,

   Vaši rodičia Vám nemôžu len tak bez príčiny zobrať dieťa a Vaše dieťa nemôže byť bezdôvodne zverené do ich náhradnej osobnej starostlivosti (zrejme nie pestúnskej starostlivosti ako ste napísali).

   Ak súd rozhodol neodkladným opatrením, zrejme mal na to nejaký dôvod. Ak máte záujem mi to ozrejmiť, neváhajte ma kontaktovať telefonicky príp. osobne. Rada sa s Vami o tom porozprávam, možno sa nám spoločne podarí Vašej situácii porozumieť a pomôcť veci. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň. Mám v pestúnskej starostlivosti 2 deti vo veku 5a6. Rokov. Milujeme ich ako vlastne a sú na nás veľmi citovo naviazané. Mladšiu mám od 3 týždňov. Matka ich nevidela 4 roky a nezaujímala sa o ne. V detskom domove má ďalšie deti. Teraz sa mi ozvala že má narodeniny a deti chce vidieť. No deti sa s ňou stretnúť nechcú je to pre ne cudzí človek. V záujme deti by bolo sa s ňou nestretávat. Ale viem že má na to právo. Povedala som že pokiaľ deti nechcú ja ich nútiť nebudem. Vyhráža sa mi súdom nech určí čas na stretnutie. Ale keď deti nechcú môže aj tak súd nariadiť im sa s ňou stretnúť. Ďakujem

   14 november 2018

   Dobrý deň,

   je to veľmi zložitá otázka, na ktorú neviem odpovedať takto písomne. Ponúkam Vám osobné stretnutie v niektorom z Centier Návrat (Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Bratislava), ktoré Vám je najbližšie. Áno, zverením detí do pestúnskej starostlivosti nestratili ich rodičia všetky rodičovské práva a majú právo sa deťmi aj stretávať, ak je to v ich prospech. Je veľmi dôležité či a ako sa s prijatými deťmi rozprávate o ich koreňoch, o ich identite. V Návrate Vám ponúkame aj tzv. asistovaný kontakt, kde Vás a Vaše prijaté deti môžeme sprevádzať na stretnutí/stretnutiach s ich biologickými rodičmi. 

   Rovnako ako pri rozvedených pároch aj pri pestúnskej starostlivosti je lepšie, ak sa s biologickou rodinou dohodnete a nebudete chodiť po súdoch, čo väčšinou nie je v prospech a v záujme detí. Budem rada, ak mi napíšete, zavoláte, príp. ak ste zo Žilinského kraja, ponúkam Vám osobné stretnutie. Nech to dobre dopadne v prospech detí!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň ,mam otazku,musi bio matka súhlasiť s pestúnstvom? Mame NO ze dieťa je nám zverené,dakujem

   15 október 2018

   Dobrý deň,

   biologickí rodičia nemusia súhlasiť s pestúnskou starostlivosťou, neodkladným opatrením resp. zverením dieťaťa do pestúnskej starostlivosti však nestrácajú všetky svoje rodičovské práva a povinnosti. Majú napríklad právo sa s dieťaťom za určitých podmienok stretávať, majú vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu/deťom...

   Ak budete potrebovať viac informácií, neváhajte ma kontaktovať. S pozdravom

    Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň, mám 22r. A chcela by som sa spýtať či už v tomto veku je možné vziať si dieťatko do pestúnskej starostlivosti. Mám pedagogickú strednú, externe študujem špeciálnu pedagogiku a už štvrtý rok pracujem v školstve s postihnutými detičkami, prihliada sa aj na to?

   2 október 2018

   Dobrý deň, Ivica,

   áno, prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti môže aj 22 ročná žiadateľka :-). Vaše vzdelanie a pracovné zameranie je pre náhradné rodičovstvo určite výhodou,  nevyplývajú Vám však z toho žiadne úľavy :-).

   Ak máte záujem prijať dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, je potrebné postupovať tak, ako postupujú ostatní žiadatelia... Je potrebné požiadať na určenom úrade v mieste bydla o zapísanie do zoznamu žiadateľov a po splnení všetkých ostatných náležitostí a doložení všetkých tlačív si vyberiete subjekt na prípravu. Môže to byť ÚPSVaR, Návrat alebo Úsmev ako dar. Po absolvovaní tejto prípravy budete zapísaná do zoznamu žiadateľov a budete čakať na prijatie dieťaťa. Všetko dobré!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den prajem , chcem sa opytat ohladom majetkoveho zabezpecenia pestuna,kedze zijem v podnajme je moznost si zobrat dieta do pestuna starostlivosti ? Dakujem vopred za vasu odpoved

   15 august 2018

   Dobrý deň, pani Katka,

   žiaľ, neviem jednoznačne odpovedať na Vašu otázku. Majetkové, finančné, zdravotné pomery, bezúhonnosť... žiadateľov o NRS posudzuje Určený úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a je to v jeho kompetencii. Preto sa prosím obráťte o túto informáciu na miestne príslušnom ÚPSVaR-e. Na úrade požiadate o zapísanie do Zoznamu žiadateľov a oni posúdia, okrem iného, aj Vašu schopnosť materiálne zabezpečiť  prijaté dieťa a vykonávanie NRS. Keď splníte všetky náležitosti, na úrade si vyberiete aj subjekt, ktorý Vás bude na NRS pripravovať  (ÚPSVaR, Úsmev ako dar,  Návrat). 

   S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň, je možné pri pestúnskej starostlivosti zatajiť identitu pestúnskych rodičov pred biologickými rodičmi?

   26 júl 2018

   Dobrý deň,

   pestúnska starostlivosť je náhradná rodinná starostlivosť a pri pestúnskej starostlivosti zostávajú pôvodné väzby medzi pestúnskym dieťatkom a jeho biologickými rodičmi zachované. O pestúnskej starostlivosti rozhoduje súd, ktorý vymedzí rozsah práv a povinností pestúna k dieťaťu, ale väčšina práv a povinností zostáva biologickým rodičom. Z toho vyplýva, že biologickí rodičia sú pozvaní na súdne pojednávanie, na ktorom sa rozhoduje o PS a poznajú teda aj identitu budúcich pestúnskych rodičov. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím príjemných letných dní

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň chcela by som sa spýtať..minulý týždeň som porodila syna ale bohužiaľ nemôžem si ho zobrať pretože nemam kam preto som súhlasila s dočasným umiestnením do pestúnskej starostlivosti. Moja otázka znie..aké práva mám a koľko bude asi trvať keď preukazem že mám podmienky pre syna jeho získanie späť? Ďakujem

   18 jún 2018

   Dobrý deň,

   to, že ste súhlasili s pestúnskou starostlivosťou neznamená, že Vaše dieťa naozaj pôjde do PS, je to však viac, než pravdepodobné. Ak chcete časom prijať dieťa späť, do svojej starostlivosti, je potrebné si upraviť podmienky, v prvom rade však musíte byť v kontakte s Vašim dieťaťom a zaujímať sa oň. V opačnom prípade sa stane Vaše dieťatko po určitom čase (po šiestich mesiacoch) osvojiteľné a je veľký predpoklad, že si ho niekto adoptuje-stane sa jeho rodičom. 

   Ak máte teda záujem zabojovať o svoje dieťa, pracujte na úprave svojich podmienok, nestraťte však kontakt s dieťatkom! Je to Vaše rodičovské právo, ktoré Vám bez Vášho súhlasu, ak nebudete Vaše dieťatko ohrozovať, nemôže nikto zobrať. Prajem všetko dobré, nech sa stanete mamou so všetkým, čo k tomu patrí. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den chcem vas poprosit o radu a pomoc.som pestunka a mam aj dve deticky v nahradnej osob.starostlivosti ktore coskoro odijdu k svojim biologickym rodicom.som aj matka mam dve krasne deti a spolu mam 5deticiek.no moje srdce hovori este prijat a dat moznost a domov malemu babetku .prosim vas su deticky od 0-2r v pestunstve sme s martina.len moj manzel nechce romske dieta.nechcem aby to vyznelo ako rasizmus nie.strasne tuzim po malickom babetku.svoje uz nemozem mat.dakujem za kazdu vzacnu radu kde sa mam obratit a zistit ci su deticky zaradenene do pestunstva?dakujem moc

   15 jún 2018

   Dobrý deň,

   samozrejme, na zozname detí, ktorým je potrebné sprostredkovať NRS sú aj nerómske detičky od 0-2 rokov, možno však budete dlhšie čakať. Takže ak sa aj s manželom na tom zhodnete, urobte si aktualizáciu prípravy na náhradné rodičovstvo na ďalšie dieťa a choďte do toho! Zachránite ďalšie dieťa :-). V prípade potreby ďalších informácií ma neváhajte kontaktovať! S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobry den, chcem sa spytat ak by som chcela dietatko do pestunskej starostlivosti da sa to aj ked mam doma 5 rocnu dcerku, som rozvedena ale mam priatela. Musim byt zamestnana na TPP ak chcem o to poziadat? A mozu poziadat o PS 2 osoby z tej istej domacnosti? Dakujem

   6 máj 2018

   Dobrý deň, pani Michaela,

   to že ste rozvedená a máte 5-ročnú dcérku nie je prekážkou náhradného rodičovstva. TPP rovnako nie je podmienkou, aby ste sa mohli stať náhradnou mamou, je samozrejme dôležitý Váš príjem, aby ste mohli uživiť okrem Vašej rodiny aj prijaté dieťa. K tomuto sa neviem úplne kompetentne vyjadriť, lebo finančné a majetkové pomery, okrem iného, posudzuje určený úrad, ktorý bude viesť Vašu žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS. 

   Ak uvažujete nad tým, že by ste spoločne s priateľom požiadali a mali záujem prijať dieťa do spoločnej PS, sklamem Vás, nie je to možné. Podľa našej legislatívy je možné prijať dieťa či už formou osvojenia alebo PS manželom, alebo jednému žiadateľovi, nie partnerom, v zmysle druh a družka. 

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím príjemných dní

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Už pred 7 rokmi sme si zobrali do pestúnskej starostlivosti vtedy 4 ročného rómskeho chlapčeka Janka. Veľmi dobre sa adaptoval, výborne si rozumie s našim biologickým synom Šimonom/15 rokov/ ale nevie si nájsť kamarátov v triede - odmietajú ho aj rómovia. Nám sa to zdá až psychické šikanovanie - opľúvanie, kopanie do zadku, slovné urážky/adoptovaný, bezdomovec, tvoja mama je žobráčka.../ On na to reaguje neprimerane agresívne. Ako mu pomôcť v pubertálnom období, aby si našiel miesto medzi rovesníkmi a aby reagoval primeranejšie?

   24 apríl 2018

   Dobrý deň Vám prajem,

   v prvom rade chcem oceniť Váš záujem a túžbu pomôcť svojmu chlapcovi, aby sa na tomto svete cítil lepšie a prijato, ako píšete, hlavne medzi rovesníkmi. Myslím si, že na to má rodič v tomto veku dieťaťa vplyv už len do určitej miery, je fajn, ak by boli do tejto pomoci zapojení aj ľudia, s ktorými chlapec trávi viac času - mám na mysli niektorých z jeho učiteľov, možno vedúceho nejakého krúžku, dospelí z okolia, iné deti, s ktorými to "ide"..

   Z môjho pohľadu, na psychické šikanovanie, ktoré popisujete, sú agresívne reakcie Jána viac než primerané, pokiaľ nemá chlapec v inej rovesníckej skupine vybudovaný tak pozitívny sebaobraz a sebavedomie, že by tieto narážky s nadhľadom ustál.

   Podľa nejednej vývojovej teórie človek v jeho veku na svoj zdravý duševný vývin potrebuje byť prijatý v kolektíve a v tomto veku hľadá silnú oporu vo vrstovníkoch. Podľa toho čo píšete, v tomto veľmi stráda a prirodzene sa tomuto znevažovaniu bráni.

   Aby sme mohli hľadať čo najkvalitnejšie možnosti pomoci, budem rada ak sa na nás obrátite telefonicky (0907 706 523 - Mgr. Júlia Šimeková, psychologička).

   S pozdravom Júlia Šimeková

  • Za akých podmienok je možné zrušiť pestúnstvo 17 ročných neplnoletých detí?Je možné opätovne požiadať o pestúnstvo tých istých detí?

   17 apríl 2018

   Dobrý deň,

   priznám sa, že celkom nerozumiem Vašej otázke, resp. nerozumiem motivácii, prečo by niečo takéto náhradný rodič robil.

   Ale teoreticky je možné oboje. Pestúnsku starostlivosť je možné zrušiť kedykoľvek o to pestún požiada. Zároveň je možné žiadateľovi zveriť dieťa do pestúnskej starostlivosti, ak na toto isté dieťa bola pestúnska starostlivosť zrušená, samozrejme o tom, či je to v najlepšom záujme dieťaťa, rozhoduje súd. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobry den prajem. Mala by som na Vas otazku. Je moznost si zobrat dietatko,ktore mam v profesionalnej rodine do pestunskej starostlivosti? Dopocula som sa,ze je metodicke usmernenie,ze sa to neda,ale ze sa to ma casom zmenit a zas by sa dalo dietatko zobrat do pestunstva. Aka je prosim Vas pravda?Dakujem velmi pekne

   16 apríl 2018
   Dobrý deň,
   vo Vašom prípade by som Vám poradila, aby ste si dieťatko, o ktoré sa momentálne staráte ako profesionálny rodič, zobrali do náhradnej osobnej starostlivosti. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, aj interná norma pre úrady hovoria o tom, že pestúnska starostlivosť je možná len v prípade, ak dôjde k sprostredkovaniu dieťaťa - a k tomu v tomto prípade nedôjde, keďže máte záujem o toto konkrétne dieťa.  Mám pre Vás aj dobrú správu, od 1. 1. 2019 sa štátne sociálne dávky v náhradnej osobnej starostlivosti dostanú na výšku dávok v PS, čo je v podstate pre Vás jediný rozdiel, ktorý sa týka Vašich práv a povinností v PS alebo v NOS. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím príjemných dní
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry denuvazujem o dietati, ktoremu by pomohla pestunska starostlivost jedneho pestuna, nakolko nemam manzela IBA zopar dobrych kamaratov, nemuselo by to by male babatko, radsej dievca, lebo chlspec by postradal v mojej rodine muzsky vzor. Mam vyse 40, co znamena urcite riziko ale mame v rodine skusenost a nie zlu s adopciou. Dakujem za reakciu.

   13 apríl 2018

   Dobrý deň,

   veľmi dobre nad tým uvažujete a prijatie dieťaťa za podmienok, ktoré ste opísali, považujem za reálne.

   Osamelým žiadateľom obykle odporúčame, aby prijali dieťa do pestúnskej starostlivosti namiesto osvojenia, je možno vhodnejšie prijať vo Vašom prípade dievčatko, ale nevylúčila by som ani prijatie chlapčeka... Že to môže byť aj dieťatko vyššieho veku Vám rozširuje možnosti a skracuje čas čakania na dieťa.

   Takže, ak ste presvedčená a rozhodnutá prijať dieťa do PS, je potrebné ísť na miestne príslušný ÚPSVaR, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Po splnení všetkých náležitostí a doložení všetkých tlačív si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude na NRS pripravovať (ÚPSVaR, Úsmev ako dar, Návrat), absolvujete prípravu v rozsahu minimálne 26 hodín a budete čakať na svoje dieťa :-).

   V prípade, že máte ešte nejaké dilémy alebo otázky, ktoré by ste chceli predebatovať s niekým z Návratu, neváhajte ma kontaktovať  príp. Vám sprostredkujem kontakt a stretnutie s niekým v Centre Návrat, ktoré Vám je najbližšie (neviem, z ktorého ste kraja).  Nech všetko dobre dopadne!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň,Chcel by som sa informovať o tom, že či mam právo o nejaku pomoc od Štátu keďže som bol pestunskej starostlivosti. Pri pestunoch som mohol byť iba do 19.3.2018 do mojich 19tich rokov. Potom som bol "vyhodeny". Musel som prerušiť štúdium a začať pracovať. Na nejaky čas ma prichylila babka.

   22 marec 2018

   Dobrý deň, Denis,

   pri ukončení PS dostanete jednorázový príspevok pri ukončení pestúnskej starostlivosti, treba si oň požiadať na ÚPSVaR-e.

   Pokiaľ ide o pravidelný príjem, máte tie isté možnosti, ako iný 19-ročný dospelý muž, ktorý sa ocitne bez rodičov. Malo by Vám vyjsť životné minimum (dávky v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie...), obráťte sa prosím rovnako na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok a oni Vás usmernia, na čo máte nárok. Rovnako máte nárok na výživné od Vašich biologických rodičov, ak ešte žijú a je to v ich možnostiach. Ak chcete sprostredkovať aj inú pomoc, poradenstvo, príp. sprevádzanie, napíšte mi v ktorom regióne žijete, príp. aj číslo telefónu a môžeme spoločne hľadať možnosti, ako by sa Vám dalo ešte pomôcť aj v 3. sektore a pod. S prianím príjemných dní

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den.Mam otazku.Znamej dcera je v pestunskej starostlivosti.Znama pracuje v zahranici a chcela by sa s dcerou stretavat cez vikendy.Ale pestuni jej v tom brania,vraj to nie je mozne.Mala ma rok aj par mesiacov a znama by ju rada videla tak casto,ako je to mozne.Vopred dakujem za odpoved.Anna Podolanova

   16 marec 2018

   Dobrý deň, pani Anna,

   rodičia majú právo stýkať sa s maloletým dieťaťom, ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti. Ak sa s pestúnom nedohodnú o výkone tohto práva, rozhodne na návrh niektorého z rodičov alebo pestúna súd.

   Ideálne by teda bolo, keby sa Váša známa s pestúnskymi rodičmi na forme a frekvencii stretávania sa so svojou dcérou dohodli, ak sa nedohodnú, môžu si podať návrh na súd. Tak Vašej známej odkazujem, že je prajem správne rozhodnutie a nech všetko dobre dopadne v prospech dieťaťa :-). S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň. Som slobodná, bezdetná, ale veľmi túžim po dieťatku. Mohla by som aj ako slobodná žena požiadať o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti? Prípadne existuje aj nejaká iná forma?Vopred ďakujem za odpoveď.

   25 február 2018

   Dobrý deň, pani Anna,

   samozrejme, môžete prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti aj ako jednotlivec príp. si dieťa osvojiť/adoptovať. Osamelým žiadateľom však odporúčame prijať dieťa skôr formou pestúnskej starostlivosti, okrem iného aj z dôvodu, že PS je viac finančne podporovaná štátom, ale aj z iných dôvodov :-). Pri oboch formách náhradnej rodinnej starostlivosti je potrebné absolvovať prípravu v rozsahu minimálne 26 hodín na miestne príslušnom ÚPSVaR-e, alebo v akreditovanom subjekte (Návrat, Úsmev ako dar). Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobrý den chtel jsem se zeptat kolik je zivotni minimun na dospeleho studijiciho ktery je v pestounsky peci - syn ze soudu mi prislo ze mam platit 30%a ja nevim jolik to je dekuji za odpoved berty

   21 január 2018

   Dobrý deň,

   u nás je zákonom stanovená len minimálna výška výživného, ktorá sa počíta z 30% sumy životného minima, ktoré predstavuje aktuálne sumu 27,13 Eur. S pozdravom

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
   Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina
   Republiky 31
   010 01  Žilina

   Tel.: 041/7234273

   Mobil: +421917649479

    

  • Dobry den chcem s informovat moja seternica je v nahradnej starostlivosti ale este studuje akurat dovrsila 18r. A Bola zverena sudom do starostlivosti ku starim rodicom a teraz ako dovrsila 18r ju chcu poslat s bytu prec tak sa chcem spitat Maju na to pravo? Alebo sa musia starat o nu Kim nedostuduje? Dakujem

   2 december 2017

   Dobrý deň,

   asi Vás sklamem, ale pestúnski rodičia majú právo "vyhodiť" Vašu sesternicu z domu.

   Pestúnska starostlivosť zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, vo výnimočných prípadoch ju možno predĺžiť o jeden rok.  Ak je Vaša sesternica dospelá, všetky práva a povinnosti jej pestúnov zanikli.

   Keďže nepoznám ani Vašu sesternicu, ani jej pestúnskych rodičov, nemôžem žiadnym spôsobom hodnotiť ich rozhotnutie. Vo fungujúcich pestúnskych rodinách to však býva obvykle tak, že rodičia pokračujú vo vzťahu so svojim prijatým dieťaťom aj po dosiahnutí plnoletosti. Zrejme sa muselo v tejto rodine niečo "pokaziť" :-(. S pozdravom

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina
   Republiky 31
   010 01  Žilina

    ​Tel.: 041/7234273

   Mobil: +421917649479
  • Dobrý deň, sme bezdetní manželia, ja 43, manžel 41 a žijeme v domčeku na západe Slovenska (MY). Máme vhodné podmienky a radi by sme prijali nejaké dieťatko v rámci pestúnskej starostlivosti. Ale mám dilemu, v akom veku by bolo vhodné dieťa pre nás? Ďakujem vopred!

   31 október 2017

   Dobrý deň, pani Vladka,

   ak chcete prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti, je potrebné ísť na miestne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny a požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Po splnení všetkých formálnych náležitostí absolvujete prípravu na náhradné rodičovstvo na úrade alebo v niektorom z akreditovaných subjektov (Návrat, Úsmev ako dar). Vrámci prípravy si zrejme vyriešite aj túto "vekovú" dilemu a možno vyvstanú a vyriešia sa aj ďalšie, ktoré teraz ešte nemáte :-). 

   V  zákone je upravený iba vek medzi osvojencom a osvojiteľom - má byť primeraný a približne tak by to malo byť podľa mňa aj pri pestúnskej starostlivosti.

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať! S prianím príjemných dní

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    
   Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina
   Republiky 31
   010 01  Žilina

   Tel.: 041/7234273

   Mobil: +421917649479

    

  • Dobry den prajem, je mozne si zobrat dieta do pestunskej starostilivosti, ak mam trvaly pobyt mimo SR. Manzel ma trvaly pobyt na SR, len ja s mojimi detmi (12 a 9) nie, k voli skole. Dakujem pekne, Hammerova

   6 september 2017

   Dobrý deň, pani Alica,

   pestún musí mať trvalý pobytna území Slovenska a do pestúnskej starostlivosti môže prijať dieťa jednotlivec alebo manželský pár s trvalým pobytom na území SR. Keďže trvalý pobyt na území Slovenska má iba Váš manžel, z toho mi vyplýva, že by sa mohol stať pestúnom iba on, aj keď si myslím, že by s tým bol problém, keďže celá rodina žijete v Rakúsku. Skúste sa prosím o túto informáciu obrátiť na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO D a SK do Bratislavy, ak je tento úrad najbližšie trvalému pobytu Vášho manžela. Myslím si, že budete môcť prijať dieťa iba v Rakúsku, podľa pravidiel rakúskej ligislatívy :-). S prianím všetkého dobrého

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň chcem sa opýtat mam 34r. som v plnom inval.dôch.chcel by som si vziat neakeho chlapčeka vo veku od 3r. do 9r. dalo by sa to nie romske a ako to vlastne funguje v pestunstve napr. vezmem si dieta budem snim cc2roky potom pride adop.rodina a vezme si ho? Za skoru odpoved vopred dakujem

   26 august 2017

   Dobrý deň,

   ak chcete prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti, je potrebné požiadať na ÚPSVaR-e miestne príslušnom pre Vás o zapísanie do Zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Úrad posúdi Vašu bezúhonnosť, zdravotné, morálne, finančné a iné predpoklady stať sa pestúnom a po doložení všetkých ostatných dokladov a náležitostí absolvujete prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín. Na úrade si vyberiete aj subjekt na prípravu (úrad, Úsmev ako dar, Návrat). V dotazníku uvediete aj to, aké sú Vaše predstavy o prijatom dieťati, vek, pohlavie, či môže alebo nemôže byť dieťa rómske..., tieto predstavy môžete samozrejme vrámci prípravy upraviť príp. ich zmeniť až po príprave.

   Pokiaľ ide o druhú časť Vašej otázky, pestúnska starostlivosť trvá do 18-teho roku života dieťaťa, vo výnimočných prípadoch ju možno predĺžiť o jeden rok. Dieťaťu, ktoré je v pestúnskej starostlivosti sa už nehľadá adoptívna rodina, nie je na zozname detí, ktorým treba sprostredkovať NRS, takže z tohto dôvodu nemusíte mať obavy, že by ste o prijaté dieťa "prišli". 

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobrý deň, sme manželia s 8-ročnou dcérkou a radi by sme boli pestúnmi ešte pre jedno dieťatko.Žijeme v Košiciach.Ako by sme mali postupovať?Ďakujem za Vašu odpoveď.

   6 júl 2017

   Dobrý deň, 

   ak sa chcete stať pestúnmi, musíte na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPOD a SK, vo Vašom prípade v Košiciach, požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Po vyplnení všetkých tlačív a doložení ostatných náležitostí (výška príjmu od zamestnávateľa, odpis z registra trestov, správa o povesti, vyjadrenie lekára k Vášmu zdravotnému stavu...) si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude pripravovať. Prípravu môžete absolvovať na úrade alebo v niektorom z akreditovaných subjektov - u nás alebo v Úsmev ako dar. Vo všetkých subjektoch je v zmysle zákona príprava v rozsahu minimálne 26 hodín, pričom na úrade je príprava bezplatná, v akreditovaných subjektoch sa na prípravu čiastočne prispieva. 

   V prípade potreby ďalších informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

    


   ​​
   ​​
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
  • Chcela by som si zobrať jedno dieťa do pestúnskej starostlivosti, avšak je súčasťou súrodeneckej skupiny. Je možné dieťa oddeliť od súrodencov? Aké sú možnosti? V akej právnej norme je upravená problematika súrodeneckých skupín? Ďakujem.

   22 jún 2017

   Dobrý deň, 

   tu Vám posielam informácie z článku, sú tu aj všetky paragrafy zákona 305/2005 o SPO a SK a zákona o rodine 36/2005, ktoré hovoria o dôležitosti súrodeneckých väzieb. Súd a orgán SPO musí vždy prihliadať na najlepší záujem dieťaťa, tak skúste zvážiť, či je pri konkrétnom dieťati lepšie mať náhradnú rodinu alebo súrodenca a či je to v záujme aj toho druhého dieťaťa. Tým môžete potom argumentovať na súde. Tu je ten spomínaný článok:

   Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri stanovení najlepšieho záujmu dieťaťa vždy dbá na zachovanie súrodeneckých väzieb dieťaťa. Rovnako na zachovanie súrodeneckých väzieb dbá aj súd. Dieťa má zákonom upravené právo stretávať sa so súrodencami. Pri rozhodovaní o nariadení ústavnej starostlivosti súd vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na citové väzby maloletého dieťaťa k súrodencom a na ich zachovanie (§ 54 Zákona o rodine). Pri zaraďovaní dieťaťa do profesionálnej rodiny, samostatnej skupiny alebo do špecializovanej samostatnej skupiny sa rešpektujú súrodenecké väzby a rodičovské väzby (§54 Zákona o SPODaSK). Vyjadrenie k citovým väzbám dieťaťa k súrodencom je súčasťou spisovej dokumentácie, spracovanej za účelom sprostredkovania pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia dieťaťa (§34 Zákona o SPODaSK). Zachovanie súrodeneckých väzieb dieťaťa je jednou z výnimiek pri povinnosti zaradenia dieťaťa do profesionálnej rodiny detského domova (§53 Zákona o SPODaSK). Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže podať súdu návrh na umiestnenie súrodencov do rôznych zariadení na výkon rozhodnutia súdu, ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa na základe posudku lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, psychológa alebo posudku o zdravotnom postihnutí vydaného podľa osobitného predpisu. Ak sú súrodenci umiestnení v rôznych zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu alebo ak sa súrodenec alebo súrodenci dieťaťa umiestneného v zariadení 4 na výkon rozhodnutia súdu nachádzajú v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia na udržiavanie a rozvíjanie súrodeneckých väzieb (§ 30 Zákona o SPODaSK). Dieťa má právo stretávať sa s prarodičmi, so súrodencami a fyzickými osobami, ku ktorým má blízky vzťah (§56 Zákona o SPODaSK).

   S prianím všetkého dobrého

   Iveta Keblušková

  • Dobry den, chcela by som sa spytat ci mi neviete poradit ci je normalne a ako mam postupovat v mojej situacii.Som z bratislavy a deti mi umiestnili do pestunskej starostlivosti v Turcianskych tepliciach.Kedze som brala drogy vzali mi deti do pestunskej starostlivosti absolvovala som liecenie ktore trvalo 3 roky pocas tejto doby som z detmi udrziavala kontakt telefonicky a ked to bolo mozne chodila som za nimi na navstevy. Po ukonceni liecby som poziadala sud o zmenu styku z detmi aby sme sa stretavali castejsie rozsudok znel 2x mesacne na 3hod v turcianskych tepliciach bez pestunov. Dalej mame nariadene sedenia s psychologickou 1x mesacne v Martine. Uz v septembri som podala ziadost na sud o zrusenie pestunskej starostlivosti a navrat deti do mojej starostlivosti a sudkyna z martina sa stale nevyjadrila ani nevytycila pojednavanie, ked im telefonujem povedia ze sudkyna ma toho vela. Je to uz 10 mesiacov a stale nic. Neviete mi povedat ci je to normalne alebo ako sa mam zachovat? Velmi pekne dakujem za vas cas.

   13 jún 2017

   Dobrý deň,

   v prvom rade Vám chcem zablahoželať, že sa Vám podarilo dostať z toho, kvôli čomu ste na nejaký čas prišli o deti. Pre každé dieťa sú jeho rodičia veľmi dôležití.

   Je výborné, že ste s deťmi nestratili kontakt, že sa stále zaujímate, stretávate... Pri pestúnskej starostlivosti máte na to právo.

   Neviem sa však vyjadriť k rýchlosti, akou pracujú naše súdy. Mne sa to zdá tiež veľmi dlhý čas, 10 mesiacov  v detskom veku je veľmi veľa a prirovnala by som to aj k desiatim rokom dospeláka. Pri deťoch by mali byť podľa mňa súdy oveľa rýchlejšie, neviem Vám však pomôcť. Ja by som sa možno obrátila na konkrétny súd, ktorý má o tom pojednávať a písomne by som ich požiadala o vyjadrenie, prečo to trvá tak dlho. Nech všetko dopadne v prospech detí! S pozdravom

   Iveta Keblušková

   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň,chcela by som sa spýtať, či je možné v mojom veku - 52 rokov a partnerovom - 60 rokov vôbec uvažovať o možnostipestúnstva, prípadne akých detí, čo sa týka ich veku?

   13 jún 2017

   Dobrý deň, pani Marta,

   z môjho pohľadu sú rodičia vždy lepšou alternatívou pre dieťa, aj keď starší rodičia, ako dovŕšiť dospelosť v detskom domove a nemať žiadnu podpornú osobu. Vo Vašom prípade by bolo vhodnejšie vziať si staršie dieťa, ktoré ku Vám môže prísť aj relatívne rýchlejšie, ako by ste mali čakať na malé dieťa niekoľko rokov...

   V zákone nie je upravená horná hranica veku žiadateľov, ktorí sa môžu stať náhradnými rodičmi. Vaše kompetencie však budú posúdené vrámci prípravy na náhradné rodičovstvo. Ak máte záujem stať sa pestúnom musíte si podať žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov na ÚPSVaR-e v mieste Vášho bydliska a následne absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín na úrade alebo v niektorom z akreditovaných subjektov. V prípade ďalších otázok ma prosím kontaktujte. S prianím všetkého dobrého

    

   Iveta Keblušová

   sociálna pracovníčka

  • Dobry den. Chcela by som sa spytat ako postupovat ,keby som si chcela s manželom zobrat dieta alebo deticky dve na vianoce, vianocne sviatky. či už nieje aj neskoro. kde by som mala ist najskor,vedeli by ste my pomoct? dakujem s pozdravom Gregušova

   19 december 2016

   Dobrý deň,

   v minulosti boli tieto návštevy detí umiestnených v detských domovoch na Vianoce a iné sviatky častejšie. V súčasnosti sa tieto návštevné pobyty v domácnosti, bez vytvorenia dlhodobejšieho vzťahu s dieťaťom, neodporúčajú. Všetky deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou už prešli v živote viacerými stratami a je pre ne veľmi dôležité stabilné, milujúce prostredie, ako oni zvyknú hovoriť "navždy". Pre tieto deti môže byť traumatizujúce, navštevovať niekoho (aj keď určite s veľkým srdcom a milujúceho) iba na sviatky, víkendy a "niekedy". Deti potrebujú milujúcu materskú osobu celú a bezpodmienečne. Možné to však je, je to však plne v kompetencii konkrétneho riaditeľa DeD, tak sa prípadne informujte vo Vašom najbližšom detskom domove. Prajem Vám, aby ste sa správne rozhodli a príjemné prežitie sviatkov

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň. Deti vyštudovali a osamostatnili sa. S manželom sme ostali sami. Ja mám 46 rokov a manžel 55 rokov. Obaja sme na invalidnom dôchodku pre problém s chrbticou, ale finančne sme zabezpečený. Bývame vo väčšom rodinnom dome v Spišskom Podhradí. Chceli by sme sa postarať o dieťa, ktorému by sme poskytli domov, rodinu, vzdelanie a lásku ako rodičia. Teraz je doma ticho a smutno. Chceli by sme dieťa asi 15 ročné, možno aj trochu staršie. Tomu dieťaťu by sme ponúkli okrem lásky aj vzdelanie, stredoškolské aj vysokoškolské a aj potom by ostalo pri nás ako "naše dieťa". Prosím Vás, ako máme získať dieťa do pestúnskej starostlivosti? Za odpoveď ďakujem. Prajem pekný deň. Renáta Blašková

   10 december 2016

   Dobrý deň, pani Renáta,

   už dávnejšie som s takým potešením neodpisovala na nejakú otázku, ako teraz Vám. Je krásne a obdivuhodné, že chcete takýmto spôsobom pomôcť dieťaťu, z môjho pohľadu ho až zachrániť. Za výborné považujem aj to, že zvažujete prijatie staršieho dieťaťa, vzhľadom k Vášmu a manželovmu veku. Zároveň mám veľkú potrebu Vás "varovať", že ak do toho pôjdete, nebude to cesta ľahká. Výchova detí v tomto veku, a v náhradnom rodičovstve obzvlášť, je veľmi náročné poslanie. Ale na takéto úvahy a zvažovania máte čas a  priestor aj počas prípravy ...

   Ak ste aj s manželom rozhodnutí, že to skúsite, je potrebné zájsť na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tu im oznámite, že chcete byť zapísaní na zoznam žiadateľov o NRS. Po vypísaní potrebných tlačív a splnení iných náležitostí (správa o zdravotnom stave, register trestov, správa o majetkových pomeroch a pod.) si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude pripravovať na náhradné rodičovstvo. Príprava je zo zákona v rozsahu minimálne 26 hodín a môžete ju absolvovať buď na UPSVaR-e, alebo v niektorom z akreditovaných subjektov (Úsmev ako dar, Návrat-vo vašom prípade je myslím najbližšie Prešov). Na UPSVaR-e je príprava bezplatná a v akreditovaných subjektoch sa na prípravu čiastočne prispieva.

   Po úspešnom absolvovaní prípravy budete zapísaní na zoznam žiadateľov o NRS a budete čakať na svoje dieťa, návrh na súd, súd, rozhodnutie... ale to je ešte ďaleká cesta.

   Kedykoľvek sa mi môžete na tejto ceste ozvať, budem sa tešiť. Veľa šťastia! S úctou

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálne poradenstvo
    Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina

    

    

    

    

  • Dobrý deň,chcela by som Vás poprosiť o viac rád.Na úrade práce som zdokladovala všetky potrebné doklady. absolvovala som prípravu a od februára som zapísaná v zozname žiadateľov. Som osamelá pracujúca 41 ročná s vlastným bývaním. Moja pôvodná predstava bola vziať do pestúnskej starostlivosti s možnosťou osvojenia si biele dieťa do 3 rokov. Momentálne vážne uvažujem nad konkrétnym súrodeneckým párom, právne voľným, žijúcim v profesionálnej rodine. Deti majú 3 a 4 roky. Keď som sa včera telefonicky informovala na úrade, či postup je taký, že napíšem žiadosť na konkrétne deti., pani z úradu mi povedala, že najlepšie by bolo, aby som tam zašla osobne a išli by sme za jej vedúcou...Ešte jedna otázka, koľko zhruba by trval proces zverenia deti do mojej opatere (teda za ako dlho, aby som sa vedela aj ja v práci na to pripravovať) a výška príspevkov - pre mňa a každé dieťa, ak by som ich mala zatiaľ v pestúnskej starostlivosti a ostala s nimi doma dovtedy, kým mladšie dovŕši 6 rokov. Ďakujem pekne.

   25 august 2016

   Dobrý deň, pani Jana,

   ak chcete prijať do pestúnskej starostlivosti tieto dve konkrétne deti, postupujte tak, ako Vám povedali na UPSVaR-e.

   Postup je obvykle taký, že keď žiadateľovi o NRS na úrade alebo v akreditovanom subjekte (Návrat, Úsmev ako dar) ponúknu nejaké dieťa/deti a on súhlasí so stretnutím, UPSVaR požiada o interakciu detský domov, v ktorom má dieťa nariadenú ústavnú starostlivosť.  Následne detský domov vyžaduje obvykle minimálne 3 interakcie, potrebné na to, aby dieťa mohlo ísť k žiadateľovi na návštevný pobyt. Keď sa žiadateľ rozhodne, že toto je to "jeho" dieťa, podáva návrh na súd, ktorý rozhodne o zverení dieťaťa do jeho starostlivosti. Váš prípad je však iný, pretože Vy máte záujem o konkrétne deti, ktoré poznáte a mali ste už s nimi zrejme niekoľko interakcií, takže neviem zhodnotiť ako dlho bude trvať táto úvodná fáza. Zároveň, keď podáte návrh na súd na zverenie detí do Vašej starostlivosti, každý súd koná rozdielne rýchlo a je to do veľkej miery individuálne. Ako rýchlo budú deti vo Vašej starostlivosti závisí teda od mnohých faktorov a subjektov (UPSVaR, detský domov, súd), a preto si netrúfam odhadnúť, ako rýchlo to bude. Môže to byť veľmi rýchlo ale zároveň sa to z rôznych dôvodov, ktoré tu nejdem  presne vypisovať, môže značne predĺžiť, takže sa treba pripraviť na rôzne varianty.

   Pokiaľ ide o štátne sociálne dávky, ktoré by ste mali dostávať, mali by to byť nasledovné:

   1. Prídavok na dieťa na obe deti vo výške 23,52 €,

   2. Opakovaný príspevok dieťaťu na obe deti vo výške 138,13 €,

   3. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi iba 1 x vo výške 175,62 € ale až po skončení rodičovskej dovolenky,

   4. Pokiaľ budete s mladším dieťaťom na rodičovskej dovolenke tak môžete poberať 3 roky max. do veku 6 rokov dieťaťa rodičovský príspevok vo výške 203,20 ,

   Ešte by ste mali dostať  pri zverení detí jednorázový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti 2 x vo výške: 500 €.

   Nech všetko dobre dopadne! S pozdravom

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

    

    

    

    

  • Dobry den, chceme sa stat pestunmi. uz sme oslovili prislusny urad. Mame dvoch vlastnych synov - 9r. a 4r. Moja otazka: je nejaky odporucany vek pestunskeho dietatka aby bol prepoklad na uspesnu adaptaciu medzi surodencov co najvyssi? Uvedomujem si ze to zavisi od mnohych dalsich faktorov.Dakujem martina

   11 august 2016

   Dobrý deň, pani Martina,

   je chvályhodné, že máte ochotu a miesto v srci, na prijatie ďalšieho dieťa k svojim biologickým deťom. Vaša otázka ohľadom veku, je úplne namieste. Na takéto a podobné otázky budete mať, predpokladám, priestor aj vrámci prípravy na náhradné rodičovstvo.

   Vo všeobecnosti platí, a tak to odporúčame aj iným žiadateľom o NRS, aby prijaté dieťa bolo mladšie, ako deti, ktoré už v rodine žijú, aby prirodzene zapadlo do kontextu danej rodiny. Na súrodenecké väzby je podľa mňa najvhodnejší vekový rozdiel dva až štyri roky, takže zatiaľ to vidím u Vás na dieťa okolo dvoch rokov veku. Treba však zobrať do úvahy aj to, že príprava bude trvať nejaký čas a neviem, aké máte "kritéria" na prijaté dieťa. Bude od toho závisieť ako dlho budete na zozname žiadateľov o NRS a ako rýchlo Vás budú kontaktovať s ponukou na dieťa. Treba podľa toho nastaviť aj požiadavky na vek dieťaťa. Neviem, či som Vám odpovedala. V prípade ďalších otázok mi môžete napísať, alebo si to môžete ujasňovať ešte vrámci prípravy. Prajem Vám veľa šťastia v rozhodovaní a pekné dni

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Prosim Vas ,poradte mi ,mam zaujem vziat si do pestunskej opatery dietatko,som vdova ,deti mam uz dospele ,ziju v BA a ja som ostala v dome s mamickou,je nam smutno a tak som sa rozhodla pracovat tymto smerom,lenze dostala som odpoved ,ze uz mam svoj vek -56 r. a ze su s detmi v pubertalnom veku problemy ,atd,atd.Myslim si ,akoby ma pracovnicky v RS odhovarali ,alebo ake su podmienky pestunstva ,a kde by som sa este mohla obratit o radu okrem RS .....dakujem Multanova

   31 júl 2016

   Dobrý deň, pani Multanová,

   v prvom rade sa musím priznať, že netuším, čo znamená skratka RS. Ak však máte záujem stať sa pestúnom, musíte sa obrátiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO a SK (Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) a tu požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť. Po posúdení Vašej žiadosti a splnení určitých náležitostí (odpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnom stave, správa o povesti ...) môžete absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo na UPSVaR-e, v Návrate, alebo v spoločnosti Úsmev ako dar, po absolvovaní ktorej môžete byť zapísaná na zoznam žiadateľov o NRS. V týchto subjektoch môžete zároveň žiadať o radu a podporu vo Vašom prípade. Samozrejme, vek žiadateľa je rozhodujúci argument v prospech či neprospech prijatia dieťaťa, nemenej dôležité sú však aj iné faktory, osobnostné, zdravotné, morálne... Vašu žiadosť posúdi spomínaný UPSVaR, v zákone však nikde nie je uvedené, že 56 ročný žiadateľ sa nemôže stať pestúnom. Určite je veľmi náročné v tomto veku prispôsobiť sa potrebám a náladám teenagera, podľa môjho názoru je však takéto riešenie viac v prospech dieťaťa ako zostať do dospelosti v detskom domove. Tak Vám prajem, aby ste sa správne rozhodli

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobry den chcem sa opitat braly sme si dietatko do pestunskej starostlivosťi a ked som podavala papiere na upsvar BB o opakovane prispevky dietati ho dali od 1.5. ale mne az od 1.6. neviete my poradit preco?ďakujem s pozdravom Bartosova

   15 júl 2016
   Dobrý deň, pani Bartošová,

   neviem odpovedať na Vašu otázku. Nevidím dôvod, prečo by mal byť dieťaťu vyplácaný opakovaný príspevok o mesiac skôr a Vám opakovaný príspevok náhradnému rodičovi o mesiac neskôr. V zákone je uvedené nasledovné, tzn. že by Vám mali byť vyplatené obidva príspevky za celý mesiac, odkedy ste si o ne požiadali, a to mesačne pozadu:

   "(2) Platiteľ vypláca opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tieto príspevky.

   (3) Platiteľ vypláca opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tieto príspevky boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca."

   Skúste sa na to spýtať priamo na UPSVaR-e, kde ste o tieto príspevky žiadali. Prajem veľa úspechov v pestúnskej starostlivosti.

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň, chcela by som od Vás radu a potrebujem ju dosť súrne. Som v pestúnskej starostlivosti a v júli budem mať už 19 rokov. A ešte študujem. Tak mám na Vás pár otázok ak by sme mi vedeli na ne odpovedať bola by som nesmierne vďačná. 1. Už keď mám momentálne 18 rokov a chcela by som odísť tak by som mohla? Myslím to tak že sa chcem priatelovi nasťahovať už dlhšiu dobu. A chcela by som to za týždeň všetko postíhať.2. Keďže som ešte študent už nebudem v pestúnskej starostlivosti bdem dostávať od štátu nejaké peniaze na štúdium? 3. A posledná že keby som sa k nemu chcela nasťahovať už tento piatok tak to by bol problém?

   3 máj 2016

   Dobrý deň,

   možno už moja odpoveď nebude celkom aktuálna, pokúsim sa však odpovedať aspoň na niektoré Vaše otázky. Z Vášho mailu mi nie je celkom jasné, či už máte ukončenú pestúnsku starostlivosť. Obvykle končí PS dosiahnutím plnoletosti u dieťaťa, ale vo výnimočných prípadoch, napr. ak dieťa v PS študuje, sa dá PS predĺžiť o jeden rok. Neviem, či je to aj Váš prípad. Ak už máte PS ukončenú, bol Vám vyplatený príspevok pri ukončení PS, nič Vám nebráni v tom, aby ste si obrazne povedané "robili čo chcete". Môžete sa nasťahovať kde chcete a kedy chcete a nemáte žiadne zákonné práva ale ani povinnosti voči Vašim bývalým pestúnom. Zároveň aj oni stratili dosiahnutím Vašej plnoletosti všetky práva a povinnosti voči Vám. Zároveň však naďalej trvá vyživovacia povinnosť voči Vám Vašim biologickým rodičom (ak nie ste sirota). Preto môžete súd požiadať o určenie výživného Vašim biologickým rodičom. Či máte nárok na nejaké štipendium Vám odporúčam informovať sa vo Vašej škole, ktorú navštevujete. Či máte nárok na dávky v hmotnej núdzi, príp. príspevok na bývanie a pod. sa prosím informute na UPSVaR-e, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste Vášho bydliska.

   Zároveň nepíšete vo Vašej otázke, aký máte vzťah s Vašimi pestúnmi. Zdá sa mi férové, ak sa o Vás doposiaľ riadne starali, prebrať tieto veci aj s nimi. Možno Vám budú nápomocní aj oni, aj keď im to už neukladá zákon. To samozrejme nechám na Vás. Pekné dni

   Iveta Keblušková

  • Dobry den....prosim Vas o radu....je mozne zobrat si do pestunskej starostlivosti aj 17.rocnu? Dakujeeeeem za odpoved

   8 apríl 2016

   Dobrý deň,

   neviem, či máte na mysli konkrétne dieťa, s ktorým máte vytvorený vzťah alebo uvažujete všeobecne nad prijatím dieťaťa vyššieho veku. V každom prípade platí to, že do pestúnskej starostlivosti môžete prijať aj dieťa vo veku 17 rokov ak je vedené v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať NRS alebo sa o toto dieťa nemôžu postarať jeho biologickí rodičia. 

   Medzi Vami a týmto prijatým dieťaťom by však mal byť primeraný vekový rozdiel. Dúfam, že som Vám odpovedala na Vašu otázku. S pozdravom

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň,rada by som sa poinformovala ohľadom pestúnskej starostlivosti, rsp. iných foriem starostlivosti o dieťa z detského domova.Som pracujúca mladá žena (25) a rada by som vedela, či je reálne nejakou formou sa starať o dieťa z detského domova bez toho, že by som musela skončiť s prácou. Som ochotná starať sa o dieťa počas celého dňa (ak napr. dieťa už chodí do škôlky, školy- počas mojej práce), poskytnúť mu zázemie, individuálnu lásku.Neviem, nakoľko je niečo takéto reálne, keďže nie som vydatá a práca ma živí.Nechcem teraz ešte nič vážne riešiť, preto sa najprv obraciam na Vás s prosbou o informácie o možnostiach a reálnosti niečoho takéhoto.Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň!s pozdravomAnna

   6 apríl 2016

   Dobrý deň Anna,

   v niečom sa Váš mail podobá mailu, na ktorý som pred Vami odpovedala Petre, a preto aj moja odpoveď bude podobná. Áno, pestúnom sa môže stať aj osamelá fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR. Je potrebné, aby ste boli zapísaná na zozname žiadateľov o NRS tzn. že musíte absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo na UPSVaRe, v Návrate alebo v spoločnosti Úsmev ako dar. Musíte splniť tie isté predpoklady, ktoré by museli splniť manželia, aby im bolo zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti. Rovnakú prípravu musíte absolvovať ak sa chcete stať pestúnom a takú istú ak sa chcete stať osvojiteľom. Pre osamelú osobu bez partnera sa mi zdá však vhodnejšia, aj vzhľadom na finančnú podporu od štátu, pestúnska starostlivosť. Po prijatí dieťaťa máte právo zostať s dieťaťom tri roky doma, ako pri biologickom rodičovstve, maximálne do veku 6 rokov dieťaťa, ak však túto možnosť nebudete chcieť využiť, nemusíte. Ak bude Vami prijaté dieťa navštevovať MŠ, nemusíte prácu vôbec prerušiť, príp. ju prerušiť iba na krátky čas. Pri školopovinnom dieťati už možnosť zostať s dieťaťom doma odpadá. Pre bližšie informácie a žiadosť o prípravu sa prosím obráťte na najbližší UPSVaR v mieste Vášho bydliska. Veľa úspechov.

   Iveta Keblušková

  • dobrý deň chcela by som sa opýtať či je možné si vziať dieťatko do pestúnskej starostlivosti aj bez partnera ? Ďakujem vopred za radu s pozdravom Petra

   3 apríl 2016

   Dobrý deň,

   áno, pestúnom sa môže stať aj osamelá fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR. Je potrebné, aby ste boli zapísaná na zozname žiadateľov o NRS tzn. že musíte absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo na UPSVaRe, v Návrate alebo v spoločnosti Úsmev ako dar. Musíte splniť tie isté predpoklady, ktoré by museli splniť manželia, aby im bolo zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti. Pre bližšie informácie a žiadosť o prípravu sa prosím obráťte na najbližší UPSVaR v mieste Vášho bydliska. Veľa úspechov.

   Iveta Keblušková

  • Dobry den prajem,uz dlhsiu dobu uvazujem o pestunskej starostlivosti, kedze adopcia v mojom pripade s najvacsou pravdepodobnostou by bol beznadejny pripad. Skor nez zacnem vyplnovat formulare, chcela by som sa spytat ake su naozaj realne vyhliadky uspesnosti u slobodnej, 37r.,bezdetnej, zijucej v bratislave, v 1.5izbovom byte, stredoskolskej ucitelky vykonavajucej aj zivnost.cinnost vyucby cudzieho jazyka vo firmach, avsak po prekonani rakoviny maternice a 8rokov s diagnozou skleroza multiplex a pridelenym ciastoc.invalidnym dochodkom. moj zdrav.stav je vdaka liecbe stabilizovany a nijak neovplyvnuje normalne fungovanie. Dakujem vopred za odpoved!s pozdravom kch

   29 marec 2016

   Dobrý deň pani Katarína,

   v prvom rade mi dovoľte, aby som vyjadrila môj obdiv voči Vám, že napriek svojej neľahkej situácii a zdravotným problémom, máte miesto v srdci na prijatie dieťaťa. 

   Píšete o Vašom materiálnom zázemí aj o Vašom zdravotnom stave, čo sú, okrem iného, veľmi vážne faktory, rozhodujúce v prospech či neprospech na prijatie dieťaťa. Nemenej dôležité sú aj osobnostné predpoklady žiadateľa byť dobrým náhradným rodičom dieťaťu, ktoré zažilo v živote stratu rodičov. Pre takéto dieťa je veľmi dôležitá stálosť prostredia v ktorom vyrastá a vzťah s aspoň jednou blízkou materskou osobou, v ideálnom prípade s mamou a otcom. 

   Naša legislatíva umožnuje aj osamelej fyzickej osobe adoptovať/osvojiť si dieťa, prijať ho do pestúnskej, či náhradnej osobnej starostlivosti, takže v tom by u Vás nemal byť problém. Podľa mňa, nakoľko ste zamestnaná a máte bývanie, dokážete aj materiálne zabezpečiť dieťa. Neviem však posúdiť Váš zdravotný stav, či je v súlade s tým, aby ste sa mohli stať náhradnou mamou.  Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie orgán SPO a SK na príslušnom UPSVaR-e. Preto Vám odporúčam navštíviť príslušný úrad, kde si podáte túto žiadosť, ku ktorej musíte priložiť dotazník, správu o zdravotnom stave, doklad o majetkových pomeroch... Orgán SPO na základe predloženej zdravotnej správy môže zastaviť konanie  ve veci zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, okrem iného aj vtedy ak podľa správy o zdravotnom stave fyzickej osoby nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Preto sa prosím so žiadosťou o NRS obráťte na úrad. Keby som Vám mohla odporučiť formu náhradnej rodinnej starostlivosti, vzhľadom k tomu, že nie ste vydatá, vzhľadom na Váš zdravotný stav a vzhľadom na to, že PS je viac finančne podporovaná štátom odporučila by som Vám namiesto osvojenia pestúnsku starostlivosť. Nech Vám to všetko dobre dopadne. S prianím všetkého dobrého

   Iveta Keblušková

  • Dobrý den..Sme rodina a to velka.Obaja rodičia sme boli rozvedený .Ja ako matka som mala dve deti .Terajší manžel syna (matka ich opustila) a po 9 rokoch samoty sme sa zobrali a máme spolu 3 deti tak že spolu ich máme 6 ale žiju s nami len naše tri deturence a to(9r.,8r.,6r.,) a tí traja su dospelí a samostatný.Začala som možno nie spravne ale chceli sme sa predstavit. Už dva roky som na invalidnom dochodku nie som na nikoho viazana a staram sa o svoje deti myslím ,že príkladom. S manželom uvažujeme si vziat dieta do pestunskej starostlivosti ja deti už nemožem mat a obaja deti milujeme.Bývame v Ba ale trvalí pobyt mame v Senci dufam že to nie je problem .Teda prosím o odpoved na moju otazku mám prosím možnost pomoct a dat rodinu dietatku alebo detom a starat sa o ne ked som na invalidnom dochodku a manžel normálne pracuje ??.Ďakujem za odpoved a prajem všetkým dobrým ludom všetko dobré.Majka a Vilko s Ba.

   4 február 2016

   Dobrý deň, pani Cichová,

    

   To je obdivuhodné, koľko toho zvládate, o koľko detí sa staráte, koľko ste ich vychovali. Je krásne, že máte ešte vo svojom srdci miesto a chceli by ste dať domov aj nejakému dieťaťu, ktoré nemalo toľko šťastia, že by mohlo vyrastať vo svojej vlastnej rodine.

   Rozhodnutie prijať do svojej rodiny dieťa je vážne a treba zvážiť aj všetky dopady na Vašu rodinu. Je tam vcelku dosť detí – tri a sú aj dosť malé. Keď príde dieťa z detského domova, bude si vyžadovať celú vašu pozornosť, bude si Vás nárokovať na 100 percent. Neviem, či tieto tri Vaše deti, ktoré asi tiež zažili, že sa museli spolu zžívať (alebo nie? To sú deti Vás a Vášho súčasného manžela?), sú už natoľko zastabilizované, aby ich príchod súrodenca neohrozil. Viete, lebo každá rodina je ako taký strojček. Nejaký čas trvá, kým sa r spolu zohrá a každý si v nej nájde svoje miesto. No a potom, ke´d už to šliape, tak je dobre. Ale keď príde nejaký ďalší nový člen, tak sa ten strojček zase rozladí a všetci stratia to svoje miesto a musia si ho nanovo hľadať.

   To všetko mierne otrasie stabilitou rodiny a preto si to treba dobre rozmyslieť , zvážiť a načasovať.

   To, že bývate v Senci, to nie je žiadny problém. Žiadosť si budete podávať v Bratislave na UPSVR.

   S pozdravom

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo

   Centrum Návrat Bratislava

  • čo po skončení pestúnskej starostlivosti? - Dobrý deň, som v pestunskej rodine a budem mať 18 rokov. Pripravujem sa na povolanie v učebnom odbore (zatiaľ ako prváčka). Je pre mŇa výhodnejšie požiadať o predlženie pestunskej starostlivosti, alebo mi poraďte o aké dávky by som mala požiadať.ako mladá dospela. Viem, že rodičia maju povinnost platiť, ale musela by som prídavky od nich vymáhať súdom - a predpokladám, že to bude zdlhavé a pre ich sociálnu odkázanosť aj nereálne.Mám nárok na nejaký príspevok na bývanie? Poprípade štipendium - ale asi nie počas prázdnin. Poradia mi na UPSVaR? Ďakujem za odpoveď. Zuzana

   24 október 2015

   Milá Zuzka,

    

   pestúnska starostlivosť sa dá predľžiť z dôvodu štúdia alebo nezaopatrenosti (ak súhlasia aj pestúni) maximálne o jeden rok. Musíte si ale podať na súd návrh na výživné od svojich rodičov. Ja chápem, že to bude asi na dlho a možno aj nevymožiteľné, ale ten návrh na súde musí byť. Inak Vám štát nič nedá. Ak si dáte návrh na súd, budete od štátu dostávať aj naďalej opakovaný príspevok pre dieťa zverené do PS tak, ako ste ho dostávali doteraz.

    

   Pokiaľ ide o ďalšie príspevky, sú už len príspevky v hmotnej núdzi, o ktorých Vám tu posielam citáciu zákona: Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti (okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok) sa posudzujú spoločne s rodičmi. Ak si mladý dospelý do 25 rokov podá žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, úrad bude zisťovať, či žije v spoločnej domácnosti s rodičmi alebo sám. Spoločnou domácnosťou sa rozumie domácnosť, ktorú tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. V prípade, že úrad bude mať preukázané, že žiadateľ nežije v spoločnej domácnosti s rodičmi, bude jeho hmotnú núdzu posudzovať samostatne. V prípade, ak takýto žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi bude študovať na strednej alebo vysokej škole formou denného štúdia, bude si musieť uplatniť zákonný nárok na výživné od oboch rodičov podaním návrhu na súd. Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov na pomoc v hmotnej núdzi ustanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a príjmom (potvrdenie o príjme), ktorým je aj výživné. Konanie o posúdenie hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi občana (príloha k žiadosti na účely príspevku na bývanie sa nachádza TU) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu. Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o jej priznaní. Pomoc v hmotnej núdzi sa prizná a vypláca od začiatku mesiaca, v ktorom si občan podal žiadosť a vypláca sa mesačne pozadu.

    

   Neviem, či som doastatočne zodpovedala Vašu otázku. Ak by ste mi napísalo na seba kontakt (olsinova@navrat.sk), poslala by som Vám aj návrh na súd, prípadne iné detaily.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • čo po skonení pestúnskej starostlivosti? - Mohli by ste mi, prosím poradiť,z čoho mám žiť po skončení pestúnskej starostlivosti? Ešte študujem na SŠ, dostanem dávku v hmotnej núdzi a mám dať rodičov na súd o výživné (!). Prípadne možno mi priznajú nejakú mini dávku na bývanie.Zdá sa mi to nespravodlivé, deti v detskom domove tam môžu ostať bez problémov bývať až do doštudovania. Prečo to nie je možné aj v pestúnskej rodine? Považujem to za diskrimináciu!Čo mám robiť, keď nemám normálych rodičov?! To nemôžem ani doštudovať?! Čo mám robiť???

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   to je teda naozaj prekérna situácia, v ktorej ste sa ocitli. Verím, že chcete urobiť všetko preto, aby ste doštudovali a našli si prácu. Ale doštudovať a nájsť si prácu a ešte aj bývanie, to je pre jedného mladého človeka veľmi veľké sústo. Možno sa Vám to bez pomoci ani nepodarí. Neviem, či sa môžem spýtať, ale vy ste od svojich pestúnov odišli? Vaše vzťahy boli narušené alebo nejako naštrbené? Alebo Vás jednoducho bez vysvetlenia poslali v 18-ke preč? Toto by mohlo byť kľúčom na riešenie vašej situácie.

    

   Skúsiť sa s nimi porozprávať - bez hnevu a bez zbytočne vyhrotených emócií a dohodnúť si nejaké pravidlá, za akých by boli ochotní nechať Vás u seba bývať, kým doštudujete. Vaši pestúni môžu požiadať UPSVR o pokračovanie vyplácania opakovaného príspevku pre pestúna, keď ešte študujete a bývali by ste u nich. A taktiež aj o príspevok na dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti. Ale Vy by ste tiež museli niečo urobiť - to čo doteraz vybavoval za Vás štát - že vymáhal od vašich rodičov výživné, to teraz musíte urobiť vy (lebo ste plnoletá). Musíte súdne vymáhať od Vašich rodičov výživné. Len dáte návrh na súd, aby zaviazal rodičov platením výživného, myslím, že sa to ani nemusí dotiahnuť do konca, štát potom dopláca to výživné za nich a Vám vypláca opakovaný príspevok dieťaťu zverenému v pestúnskej starostlivosti. Na príspevky od štátu máte nárok až kým nedokončíte školu. Ale podporu a spoluprácu svojich pestúnov budete potrebovať, bez nej to bude asi dosť ťažké. Ak sa s nimi nebudete vedieť porozprávať, ak máte natoľko naštrbené vzťahy alebo spolu nekomunikujete, alebo sa na seba hneváte .....skúste sa obrátiť na naše Centrum Návrat v Prešove. Kontakt na nich je 051/7711679, 0918/391019. Hocikto z nich Vám bude k dispozíci a či už po telefóne, mailom alebo aj osobne s Vami prejde Vašu situáciu a budete spolu hľadať možnosti a cestu von z tejto situácie.

    

   Ja Vám držím palce.(Ak by ste mi napísali na Vás kontakt na adresu olsinova@navrat.sk poslala by som Vám aj vzor návrhu na súd)

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • skôlka alebo škola - PROSIM VAS O RADU MAM V PESTUNSTVE DIETATKO CHCELA SOM SA OPITAT DOSTAVA NEJAKE PRISPEVKY DIETA PRI NASTUPE DO MATERSKEJ SKOLKY ALEBO DO SKOLY KED ZE DETI RASTU POTREBUJU TOHO VIAC A VIAC NIC NIEJE LACNE A JA SOM ESTE NA MATERSKEJ DAKUJEM BUCKOVA

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   pokiaľ ja viem, v prípade pestúnskej starostlivosti dostáva pestún opakovaný (každomesačný)príspevok pestúnovi, opakovaný príspevok pre dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, prídavky na dieťa a daňový bonus - ako aj ostatní rodičia. Ešte ste mohli za určitých podmienok získať jednorazový príspevok na dieta pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti. Ale o ničom inom neviem. Skúste sa poradiť na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste vášjho bydliska - teda v Banskej Bystrici. Možno pri ozrejmení Vašej situácie na niečo spolu prídete ako by sa Vám dalo pomôcť.

    

   S pozdravom Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • zverenie sestry do pestúnskej starostlivosti - Dobry den,potrebovala by som poradit ako mam zacat stim ako si adoptovat sestru, na uvod chcem povedat ze zije u starych rodicov ktory to uz nezvladaju co sa tika financii snazim sa pomahat aj ja ale sama mam male dieta,zijem aj s priatelom v podnajme chceli by sme ju mat tu nakolko sa rapidne zhorsila v skole a otec s mamou nemaju zaujem to riesit.Rodicia spolu neziju otec ma priatelku ktora ma dceru a zije snimy za mojou sestrou chodi len cez vykend,mama je alkoholicka a ma problemy zo zakonom tak to musim riesit ja.Sestra ma 10 rokov je v takom veku kedy sa potrebuje o niekoho opriet,rozpravat sa a take veci.... No ja sama mam 21 a priatel 22 nasa dcerka ma 6 mesiacov chceme sestre pomoct tak sa na vas obraciam s radou ako,kde zacat.Budem vdacna za odpoved.

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   asi ste nemali na mysli presne osvojenie/adoptovanie sestry - to nie je možné, ale skôr pestúnsku starostlivosť alebo náhradnú osobnú starostlivosť (NOS). Ak chcete sestru do pestúnskej starostlivosti, je potrebné podať si žiadosť na UPSVR o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Budete musieť predložiť niekoľko potvrdení - o zdravotnom stave, o príjme, o bezúhonnosti ... a absolvovať prípravu na pestúnsku starostlivosť. Istý čas to potrvá a musíte byť pripravení aj na to, že úrad bude argumentovať príbuzenským vzťahom, teda, že ste sestry a PS neprichádza do úvahy. Podľa môjho názoru prichádza a je s tým spojené isté lepšie finančné zabezpečenie (ale zase je to zložitejší proces a trvá dlhšie).

    

   Druhá možnosť - ak je to akútne a potrebujete to rýchlo, je naozaj NOS - teda náhradná osobná starostlivosť. Je to forma náhradnej starostlivosti, ktorá sa používa hlavne v príbuzenských vzťahoch. Podáte si návrh na zverenie sestry do NOS, bolo by dobre, keby ste o tom informovali aj sociálnu kurátorku - pracovníčku na UPSVR v mieste vášho bydliska. Súd ju určite predvolá a bude sa zaujímať o jej stanovisko. Tak by bolo dobre, aby bola v obraze a vedela o čo ide, aby Vám mohla byť nápomocná a spolupracovať. Musím povedať, že aj keď v prípade maloletých detí má súd predpísané skrátené konanie, predsa len kým vytýči termín pojednávania, môže to trvať aj niekoľko mesiacov. preto ak je to veľmi akútne, môžete požiadať o zverenie sestry do NOS predbežným opatrením. Vtedy sudca rozhodne do 1-2 týždňov. Pracovníčka na UPSVR Vám určite pomôže spísať návrh aj s použitím správneho paragrafu.

    

   Ak by ste ešte niečo potrebovali, napíšte. Môžete aj telefonovať na našu Infolinku nielen o adopcii 0907/808080.

    

   Oľga Olšinová sociálne poradenstvo, Centrum Návrat Bratislava

    

  • pestúnstvo: Dobrý deň, prosím Vás o radu. Chcem si požiadať do pes.s. o dievčatko má 11 rokov a je telesne aj mentálne postihnutá ten zdravotný stav je vážny bol by to problém? O dievčatko sa zaujímam telefonicky aj ho návštevujem. Som vydatá a mám jednu dcéru 5roč. S dievčatkom som prišla do kontaktu keď som pracovala v zariadení kde bola umiestnená, zariadenie zrušili dievčatko premiesnili. Ďakujem za odpoveď.

   24 október 2015

   Dobrý deň, pani Mária,

    

   Vaša otázka nie je jednoduchá. Asi by bolo lepšie, prísť sa porozprávať osobne do niektorého z našich centier. Keďže vidím,, že ste z Bytče, odporúčala by som naše centrum Návrat v Žiline. Kontakt si nájdete na našej stránke www.navrat.sk a dohodnite si telefonicky stretnutie. V zásade a jednoducho - na to aby ste si vzali do svojej starostlivosti dievčatko, o ktorom hovoríte, si budete musieť podať žiadosť na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Žiline. K tej žiadosti je treba doplniť rôzne potvrdenia a ďalšie doklady a potom je treba absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť. To všetko bude istý čas trvať, s tým treba počítať. No a čo považujem za dôležité je to, že dievčatko je staršie ako Vaša dcérka a to by tak nemalo byť. Bolo by správnejšie, ak by vek detí prichádzajúcich do rodiny bol nižší ako vek detí, ktoré už v rodine sú. Tak ako by to bolo, keby sa Vám narodili. Ak tomu tak nie je, prináša to isté riziká pre celú rodinu. Konkrétnejšie o tom ako aj o iných veciech súvisiacich s vašim rozhodnutím by ste sa však porozprávali s mojimi kolegyňami v Žilinskom centre.

    

   Držím Vám palce Oľga Olšinová sociáklne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  Rôzne

  • Dobrý deň, kedy je najvhodnejší čas, povedať doeťaťu, že je adoptovaný? Náš synček má 4,5 roka. Ďakujem

   24 jún 2019

   Dobrý deň,

   už včera bolo neskoro :-). Smejem sa. Môj názor je, že dieťaťu to netreba povedať v tom zmysle, že mu to oznámime a máme to za sebou. Dieťa v tom musí žiť, jeho pôvodná história a korene majú byť súčasťou jeho života.

   Hovorí sa, že ak nevieme odkiaľ sme, tak nevieme, kam smerujeme. 

   Hovoriť s dieťaťom o tom, že sa Vám nenarodilo, že sa "narodilo vo Vašom srdci" sme v Návrate zhrnuli do niekoľkých P pravidiel:

   Má to byť:

   1. Pozitívne

   2. Primerané veku

   3. Pravdivé

   4. Priebežné a pravidelné

   5. Pred pubertou :-).

    

   Vo veku Vášho synčeka si môžete pomôcť rozprávkami (v Návrate ich vyšlo niekoľko), alebo jednoduchými, pravidelnými rozhovormi... Netreba hovoriť veľa, dôležité je podľa mňa pravidelne, otvárať, áno aj otvárať tému prijatia Vášho synčeka do Vášho srdca!

   Prajem Vám v tom veľa Lásky a odhodlania. Pre viac informácií alebo s potrebou osobného stretnutia ma neváhajte kontaktovať! Všetko dobré!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobry den, prosim vas viete pomoct rodine, ktora je z Bratislavy, po vlastnej osi si vzala z domova dve deti sestry, matka sa vzdala rodicovskych prav, no sud sa natahuje uz takmer dva roky to nikam nevedie, mama napriek tomu musi platit vyzivne, o ktore novi rodicia nemaju zaujem. Je mozne z vasej strany poskytnut nejaku pomoc : poradnu, pravnicku, aj za uhradu. Vec si sudy posuvaju uz pridlho, bio rodicia nemaju zaujem, a nahradni maju strach, co bude.

   24 jún 2019

   Dobrý deň,

   žiaľ, právnika nemáme v Návrate k dispozícii.

   Ak však máte záujem o sociálno-právne a iné poradenstvo pre túto náhradnú rodinu, obráťte sa prosím na mojich kolegov v Centre Návrat Bratislava. Tu je na nich kontakt: 

   Návrat, o. z.

   Pluhová 1 
   831 03 Bratislava
   tel.: +421 252 444 361
   e-mail: navrat@navrat.sk

    

   Všetko dobré prajem celej rodine!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň. Mám v profesionálnej náhradnej starostlivosti malé dieťa, ktoré je v detskom domove výchovným opatrením. Matka niekde žije, nestretáva sa s dieťaťom a nemá vybavené žiadne doklady (ani OP). Viem si podať na súd nejaku žiadosť - návrh aby som dieťaťu mohla JA dať urobiť pas a vycestovať s ním? Len na 1dnove vylety a prípadne na dovolenku (do 10-14dní maximalne), len v rámci EU, alebo by mi stačilo povolenie aj len na susediace EU štáty. Samozrejme informovanie detskeho domova pred každou zahraničnou cestou a pod. by mi nevadilo. Bývame blízko hraníc, časť blízkej rodiny máme za hranicami. Kedysi, ked som s prof. rodičovstvom začínala, tak vedenie domova pasy urobilo. Teraz len matka môže a tá nevie vybaviť ani sebe žiaden doklad a dieťa nenavštevuje. DAKUJEM

   9 máj 2019

   Dobrý deň,

   v detskom domove v ktorom ste zamestnaná ste sa na to pýtali? Myslím si, že pas a všetko potrebné okolo toho by Vám mal vybaviť detský domov resp. centrum pre deti a rodinu v ktorom ste zamestnaná ako profesionálny rodič. Ak na pasovom pýtajú súhlas rodiča, čo si myslím že nie je potrebné, tento súhlas by mohol samozrejme na Váš návrh vydať súd.

   Myslím si však, že s vybavením cestovného pasu by nemal byť vôbec žiadny problém. Dieťa, ktoré má iné priezvisko ako Vy však musí mať vlastný cestovný pas. Dôležité upozornenie: Cestovné doklady musia byť platné počas celého pobytu vrámci EU aj v čase návratu na Slovensko.

   Všetko dobré a príjemné dovolenkové leto :-)!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň, mám veľký záujem pomôcť jednému dieťaťu a zobrať si ho k sebe - ako pestún či náhradná rodina alebo adoptovať si ho...totiž celá rodina žije v nevyhovujúcich životných podmienkach, dieťa je fyzicky, psychicky týrané a najnovšie prešlo radou plastických operácii - bolo zaživa podpálené - bolo v Bratislave hospitalizované, je už doma. sama mám dve deti a toto dieťa si beriem na víkendy alebo prázdniny, Vianoce domov...matka s otcom súhlasia s návštevami...žijú v rómskej osade v Nitre - Orechov dvor...Chcem naozaj dieťaťu pomôcť - ale nakoľko si asi rodičia vybavujú peniaze na ňu -aby mali opatrovateľský príspevok a lepšie by sa im "žilo"...rodičom už zomreli 2 deti, fetujú a peniaze na deti míňajú na automaty...ich deti sú podvýživené, špinavé a zanedbané...vedeli by ste mi v tom pomôcť?? lebo kuratela a polícia nič nerieši....s pozdravom

   13 marec 2019

   Dobrý deň,

   veľmi oceňujem Vašu ochotu pomôcť tomuto dieťaťu. Môžete dať návrh na zverenie tohto dieťaťa do Vašej náhradnej osobnej starostlivosti. Na zverenie do NOS nie je nutná ani príprava na náhradné rodičovstvo. Najlepšie by bolo bolo, keby ste tento svoj zámer oznámili Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPO D a SK), oni Vám určite pomôžu so spísaním tohto návrhu. Ak máte skôr záujem konzultovať to s niekým z Návratu, môžem Vám sprostredkovať osobné stretnutie s niekým z Návratu, vo Vašom prípade je Vám najbližšie zrejme Centrum Návrat v Banskej Bystrici. 

   Dajte mi prosím vedieť. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať mailom, alebo telefonicky. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň, máme 11rocneho syna, ktorého sme si adoptovali ako bábätko. Od malička vie, že nie sme jeho biologickí rodičia. Vždy, keď sa ma na to spýtal, som mu povedala, že jeho maminka tá prvá, čo ho mala v brušku, sa nemohla o neho postarať, ho musela veľmi ľúbiť, pretože chcela , aby sa mal dobre a bol šťastný. Problém je, že už asi nastupuje puberta. Všimla som si, že ma často len tak ticho pozoruje, keď sa ho spýtam čo je, povie že nič. Stále je zamysleny. Viem, že by chcel spoznať svojich biologických rodičov, poznať odpovede a svoju identitu. Veľmi by som mu to priala. Problém je, že je z Hniezda záchrany. Kvôli tomu nikdy nebude môcť zistiť svoju identitu. Sme obaja z toho smutní. Ako mu môžem pomôcť? Dá sa aspoň niečo zistiť? Nerobíte nejaké stretnutia, kde by poznal aj iné deti v rovnakej situácii? Veľmi ho ľúbime, chceme, aby bol šťastný. Prosím, pomôžte nám. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom Maja

   10 marec 2019

   Dobrý deň, pani Mária,

   v prvom rade Vás chcem oceniť za to, že téma pôvodnej identity a teda biologickí rodičia Vášho syna nie je vo Vašej rodine tabu. Pre nás všetkých je toto veľmi dôležité, hovorí sa, že pokiaľ nevieme odkiaľ sme, odkiaľ pochádzame, nemôžeme vedieť kam smerujeme. Určite aj Vásho syna toto všetko zaujíma, máte to však výrazne sťažené tým, že je z hniezda záchrany. Neexistuje žiadny spôsob, ako by sa dali zistiť a vyhľadať biologickí rodičia Vášho dieťaťa. Rodičia tu odkladajú deti anonymne a teda nie je známa ich identita. Možno by ste mohli urobiť odvážne a riskantné vyhlásenie na sociálnej sieti, kedy bol Váš syn nájdený v hniezde záchrany a v ktorom. Je tu však naozaj riziko, že by sa prihlásil niekto, kto nie je rodičom Vášho syna príp. by to mohlo inak zle dopadnúť...

   Čo môžete urobiť pre Vášho syna je, že sa o tom budete čo najviac rozprávať, budete v tom s ním a sprostredkujete mu aspoň tie informácie, ktoré máte. Pomohlo by možno robiť mu knihu života, ak ju ešte nerobíte, zaviesť ho na miesto, kde ho jeho mama odložila, odfotiť ho pri konkrétnom hniezde záchrany, konkrétnej nemocnici, sprostredkovať mu Vaše emócie, keď Vám o ňom prvý krát zatelefonovali, čo mal oblečené, keď ste ho prvý krát videli, ako sa Vám páčil, v čom bol výnimočný... Celé to treba robiť pravdivo, pozitívne, primerane jeho veku, pravidelne, pred pubertou, priebežne... Tých P sme už našli niekoľko :-). Držím Vám v tom prsty. Ak máte záujem o tom hovoriť s nejakým odborníkom, sprostredkujem Vám, v prípade Vášho záujmu, osobné stretnutie s niektorým kolegom z centra Návrat, ktoré Vám je najbližšie (Prešov, Bratislava, Žilina, Banská Bystrica), dajte mi prosím vedieť. Všetko dobré a veľa Lásky

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobrý večer,chem sa Vás opýtať, či štát platí rodičom, ktorí si adoptujú dieťa. Pretože som sa dočítala, že za profi-rodičovstvo sú rodičia odmenení mzdou od zamestnávateľa (čiže detského domova) a pri pestúnstve sa rodičom tiež hradia nejaké poplatky - rodičovský príspevok či prídavok na dieťa. Táto téma ma zaujíma, pretože je to téma mojej diplomovej práce, ktorej podstatou je, posúdenie či adopcie môžeme brať z evolučného hľadiska alebo skôr sú ľudia naklonení adopciám (a iným formám starostlivosti o nezaopatrené dieťa) kvôli finančnej odmene. Vopred ďakujem za odpoveď.

   5 marec 2019

   Dobrý deň,

   správne ste napísali, že profesionálni rodičia dostávajú mzdu od konkrétneho detského domova, v ktorom sú zamestnaní. Medzi profesionálnym rodičom a detským domovom vzniká pracovno-právny vzťah kde sú dohodnuté aj mzdové podmienky, takže k výške mzdy profesionálnych rodičov sa neviem vyjadriť.

   Pokiaľ ide o adopciu/osvojenie, aj keď budúci osvojitelia sú povinní absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo, osvojenie nie je podľa našej legislatívy náhradným rodičovstom ale rodičovstvom. Osvojením vzniká medzi osvojencom a osvojiteľom taký vzťah ako medzi rodičom a dieťaťom ktoré sa mu narodilo. Tzn. že adoptívni rodičia majú právo poberať materské, rodičovský príspevok a prídavky na dieťa ako všetci ostatní rodičia.

   Pestúnski rodičia dostávajú aj štátne sociálne dávky v zmysle zákona 627/2005: www.zakonypreludi.sk/zz/2005-627

   Na ďalšiu časť Vašej otázky odpoviem nasledovne: Podľa mojich skúseností finančná podpora od štátu nezohráva žiadnu alebo len veľmi malú úlohu v tom akú formu náhradného rodičovstva si budúci rodičia volia. Majú celkom iné motivy. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobry den, chcem sa spytat aky je postup v pripade ak by osamela matka so 4 rocnym dietatom bola hospitalizovana na psychiatrii. A ako jej pripadne mozem pomoct.Dieta je zverene jej do osobnej starostlivosti, otec ma zaujem tak raz za 3-4 mesiace. Inu rodinu nema.Dakujem Pichlerova

   28 február 2019

   Dobrý deň, 

   ak máte záujem pomôcť takejto žene, resp. jej 4-ročnému dieťatku, môžete ju s jej súhlasom zastúpiť v starostlivosti o toto dieťa. Ak máte záujem to urobiť oficiálne príp. hrozí tomuto dieťaťu, že by sa ocitlo bez starostlivosti a hrozila mu ústavná starostlivosť, oznámte prosím svoju ochotu pomôcť tomuto konkrétnemu dieťau príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO D a SK a toto dieťa Vám prípadne môže byť zverené do tzv. Náhradnej osobnej starostlivosti na ktorú nie je potrebné absolvovať ani prípravu na náhradné rodičovstvo. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S podzravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den chcela by som sa spytat kde sa u vas robi priprava na profesionalneho rodica v blizkosti mesta Vranov nad Toplou a kolko to u vas stoji

   12 september 2018

   Dobrý deň,

   tréning pre budúcich profesionálnych rodičov, ktorý mal Návrat o. z. organizovať v Terchovej sa presunul na neurčilo z dôvodu, že sa zmenila legislatíva a my ho musíme podľa toho doplniť a upraviť. Keď budeme mať nový termín, budem Vás včas informovať.

   Tréning PNR  podľa mojich informácií rozbieha Detské centrum Ružomberok, na tomto linku nájdete o ňom informácie: http://www.detskecentrum.sk/novinka/pripravime-vas-na-rolu-profesionaneho-rodi%C4%8Da/

   S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Musím platiť výživné, počas 3 mesačného protialkoholického liečenia, ktoré nariadil ošetrujúci lekár z Centra pre liečbu drogových závislostí.Ďakujem pekne za odpoveď.

   7 august 2018

   Dobrý deň, pán Maroš,

   Vaša vyživovacia povinnosť  voči dieťaťu/deťom vznikla ich narodením a trvá, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Takže áno, ak Vaša vyživovacia povinnosť nezanikla z iného dôvodu, platí aj počas Vášho protialkoholického liečenia.

   S prianím všetkého dobrého a hlavne úspešnej liečby 

    Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobri den chceli bi sme si adoptovat dieta mame svoje, 4ale chceli bi sme chlapceka ako mame postupovat

   29 apríl 2018

   Dobrý deň, ak chcete prijať dieťa do starostlivosti, či už formou adopcie, alebo pestúnskej starostlivosti, je potrebné na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (oddelenie SPOD a SK) požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS. Po doložení všetkých tlačív a splnení ostatných náležitostí (odpis z registra trestov, správa o zdravotnom stave, správa o povesti, o majetkových pomeroch...) si vyberiete aj subjekt, ktorý Vás bude na náhradné rodičovstvo pripravovať. Na úrade Vám ponúknu robiť prípravu u nich na úrade, u nás v Návrate alebo v Spoločnosti Úsmev ako dar, vo všetkých subjektoch je príprava v rozsahu minimálne 26 hodín. U nás prebieha príprava na náhradné rodičovstvo individuálnou formou a skupinovou zážitkovou formou.

    

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dbry den,chcem sa spytat, ci je mozne poziadat o NRS / adopciu / pestunsku starostlivost / profesionalne rodicovstvo ??? pre dieta s downovym syndromom.Netvorim vsak rodinu :) som bez partnera, mam 40 rokov.Dakujem, Katka.

   25 marec 2018

   Dobrý deň, pani Katka,

   prijať dieťa môžete ako osamelá žiadateľka do všetkých foriem náhradného rodičovstva, dieťa s downovým syndrómom rovnako. Ak budete mať záujem o bližšie informácie o príprave na náhradné rodičovstvo, nech sa páči, môžete sa na mňa obrátiť a ja Vám poskytnem bližšie informácie.

   Ak máte záujem zamestnať sa ako profesionálny rodič v niektorom z detských domovov, dovoľujem si dať Vám do pozornosti pripravovaný tréning pre náhradných rodičov, na ktorý sa môžete stále prihlásiť: http://www.navrat.sk/o-nas/aktuality/446-trening-profesionalnych-rodicov-2018

   S prianím príjemných dní

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

   sociálna pracovníčka

  • Dna 13.3.2018 o 12 46 hod.mi kolegovia oznamili ze si mam dat spravit lekarsku prehliadku a cestne prehlasenie.Dna 16.3.2018 mi sef oznamil ze mi treba aj odpis z registra trestov a vraj mi to bolo treba do 14.3.2018 a udajne kvoli tomu bude musiet ukoncit so mnou pracovny pomer.Prosim poradte mi ako mam postupovat. Dakujem

   16 marec 2018

   Dobrý deň, 

   Vaša otázka je žiaľ mimo oblasť nášho pôsobenia, a preto Vám na ňu neviem odpovedať. My sa venujeme predovšetký práci s rodinami - či už biologickými alebo nárhadnými. Obráťte sa prosím s Vašou otázkou niekde inde. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • S manželom už viac rokov myslíme na deti bez rodiny. My máme 3 deti vo veku 3 až 6 rokov. Teraz, my manželia, máme vek cez 45 rokov. Uvedomujeme si, že naše deti sú ešte malé a také "nevyrastené do samostatnosti". Nevieme, či je vhodné do našej situácie dieťa, ktoré nemá rodinu. Keď naše deti "podrastú" my už budeme mať okolo 50 rokov. Takže otázka: Aký je vhodný vek rodičov a detí v náhradnej rodine. Boli by sme vhodná rodina? Kde začať?

   24 november 2017

   Dobrý deň,

   veľmi pekne ďakujem za Váš mail. Je z neho cítiť, že Vám nie je ľahostajný osud detí bez rodiny a že si uvedomujete, čo je pre každé dieťa najdôležitejšie-milujúci rodičia.

   Láska je pre náhradné rodičovstvo, podľa môjho názoru zo všetkého najdôležitejšia. Pýtate sa na ideálny vek náhradných rodičov? V zákone je upravený vekový rozdiel iba medzi osvojencom a osvojiteľom a ten by mal byť podľa našej právnej úpravy primeraný.

   Som presvedčená, že náhradné rodičovstvo je vždy (väčšinou) lepšou voľbou pre dieťa, ako vyrásť v prostredí detského domova, bez vzťahovej osoby/osôb. Všeobecne platí pravidlo, ak už máte svoje biologické deti, že by malo dieťa prirodzene zapadnúť do Vašej rodiny, tzn. že by bolo najvhodnejšie prijať dieťa mladšie, ako je najmladšie dieťa vo Vašej rodine, vo Vašom prípade je to momentálne tri roky a menej. Nie je to však podmienka... Okrem toho, nejaký čas trvá aj príprava na náhradné rodičovstvo a čakanie na dieťatko, takže aj Vaše deti trochu povyrastú...:-).

   Ak chcete prijať dieťa formou adopcie alebo pestúnskej starostlivosti, je potrebné sa obrátiť na určený úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPOD a SK (sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) a tu si požiadate o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Po doložení všetkých tlačív a splnení ostatných náležitostí si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude na NRS pripravovať (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev a dar) a po jej dokončení budete čakať na svoje dieťatko. Príprava je vo všetkých subjektoch v rozsahu minimálne 26 hodín, v Návrate prebieha individuálnou aj skupinovou formou.

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať mailom, telefonicky, alebo osobne príp. niektorú z mojich kolegýň/kolegov v tom Centre Návrat, ktoré Vám je najbližšie (Bratislava, Prešov, Banská Bystrica, Žilina). 

   S prianím všetkého dobrého

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
   Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina
   Republiky 31
   010 01  Žilina

   Tel.: 041/7234273

   Mobil: +421917649479

    

    

  • Dobrý deň, ide o môjho krstného syna. Má desať rokov, je polorom. Žije s mamou a sestrou u maminho frajera uz dva roky. Problem je že ten pije a je agresívny. Nechodil do školy v máji,v júni. Neprebral si ani vysvedčenie. Jeho mama ho neposiela do školy. Vraj aj tak sa neučí a ma zle znamky. Ťažká debata. Už to riesi sociálka a aj polícia. Som v kontakte s triednou ucitelkou. Jej Mama povedala že bola ochotná ho poslať k otcovi nech mu je lepsie ale nechcel ho. Chcem mu nejako pomoct. Sama mám dve deti v predškolskom veku. Je možné aby u nás byval a chodil do školy so súhlasom rodičov a cez víkendy bol s mamou ? Dá sa to aj bez oficialnych právnych rozhodnutí ako pestunstvo apod.? To je asi zdĺhavý procesa ja ho nechcem brat rodičom len chcem aby sa učil a chodil do školy. Problém je aj v tom že chodí do maďarskej skoly v Dunajskej strede a my bývame v Bratislave takže by musel aj skolu meniť a slovenčinu neovláda dobre. Je to zložité .možno mi budete vedieť poradiť .vopred ďakujem za odpoveď.

   12 júl 2017

   Dobrý deň, pani Henka,

   v prvom rade chcem oceniť Vašu snahu pomôcť tomuto dieťaťu. Robíte to z môjho pohľadu veľmi dobre a citlivo. Na jednej strane vnímate zlé sociálne podmienky, v ktorých Váš krstný syn vyrastá, na druhej strane si uvedomujete, že jeho biologickí rodičia sú pre neho dôležití.

   Neviem presne, prečo nemáte záujem prijať Vášho krstného syna oficiálne do svojej starostlivosti. To by ste mi možno mohli ozrejmiť v telefonickom rozhovore. Môže to byť preto, že nechcete absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo, alebo máte iné dôvody? Vášho krstného syna môžete prijať do náhradnej osobnej starostlivosti, na ktorú nemusíte absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo. Od 1. 1. 2018 by sa mali aj zvyšovať príspevky a zrovnávať  s príspevkami, ktoré dostávajú pestúni.

   Zároveň by sa tento chlapec mohol naďalej stretávať so svojimi rodičmi resp. mamou a na víkendy by mohol chodiť ku nej, ak to tak bude všetkým vyhovovať.

   Pre viac informácií ma môžete kontaktovať. Prajem Vám veľa úspechov! S úctou

   Iveta Keblušková

   sociálna pracovníčka

    

    

    

  • Dobrý deň,prosím o informáciu ako si môžem objednať Vašu publikáciu: Detský sprievodca (4 knihy)?Cez e-mail? Aké sú doručovacie podmienky (dodanie je možné len cez poštu alebo aj cez kuriéra? aká je cena za dodanie) ?Ďakujem za odpoveď.

   23 jún 2017

   Dobrý deň, pani Silvia,

   Všetky naše publikácie a filmy je možné objednať si na sedliakova@navrat.sk na dobierku resp. si zakúpiť v niektorom z našich centier (ich dostupnosť v konkrétnom centre je potrebné si overiť). Poštovné nie je súčasťou uvedenej ceny.  

   Kolegyňa Martina Sedliaková Vám dá aj bližšie info o cene. S pozdravom

    

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň, chcela by som sa zamestnať v detskom domove. Stačí na to absolvovať kurz náhradného rodičovstva? Sú tam aj ďalšie podmienky?

   18 jún 2017

   Dobrý deň, Marika,

   vo svojej otázke nepíšete, na akom mieste v detskom domove sa chcete zamestnať. Predpokladám teda, že sa chcete zamestnať ako profesionálny rodič. Pri PR vzniká pracovnoprávny vzťah medzi profesionálnym rodičom a detským domovom, profesionálny rodič je teda zamestnancom detského domova. Obvykle však vykonáva svoju prácu vo svojom domácom prirodzenom prostredí. Na vykonávanie profesionálneho rodičovstva musíte mať minimálne stredoškolské vzdelanie a absolvovať kurz na profesionálne vykonávanie náhradného rodičovstva. Ďalšie pracovnoprávne podmienky si už dohodnete s konkrétnym riaditeľom detského domova. Ak budete mať záujem absolvovať spomínaný tréning, obráťte sa prosím na pani Zuzanu Petrincovú (zuzana.petrincova@navrat.sk), ktorá zbiera kontakty na týchto záujemcov. V prípade potreby ďalších informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého 

    

   Iveta Keblušková

   sociálna pracovníčka

    

  • Chcem sa stať profesionálnym rodičom, som evidovaná na ÚP v Dubnici n/V, potrebujem si spraviť kurz na profesionálny rodič. Na ÚP v Trenčíne momentálne taký kurz neotvárajú. Chcem sa spýtať či by som si ho mohla urobiť u Vás a koľko by to stálo. Mám vysokoškolské vzdelanie Andragogika-personalistika. Ďakujem s pozdravom Mária Holbová

   13 jún 2017

   Dobrý deň, pani  Mária,

   tréning pre profesionálnych rodičov sme už tento rok organizovali, nedávno sa ukončil, a preto nepredpokladám, že v najbližšej dobe bude ďalší. Posielam Vám informácie o tréningu, ktorý bol, je tam kontakt aj na pani Zuzanu Petrincovú, ktorá zbiera kontakty na záujemcov o tréning PNR.  Ozvite sa jej prosím a ona Vám bude vedieť bližšie povedať, kedy približne bude ďalší tréning. S prianím všetkého dobrého

   ​​
   ​​
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    

   Tréning pre profesionálnych rodičov 2017

    

    

   Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na

    

   Akreditovaný kurz prípravy

   na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

    

   (v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

    

   v termíne  22.3.2017 – 17.5.2017

    

   1. 40 hodinový modul (tréning: 22.3. – 26.3.2017)
   2. 20 hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách):)
          individuálne (5 hod.): 27.3. – 15.5.2017 
         a tréning (15 hod.): 16.5. – 17.5.2017

    

   (Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat)

    

   Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, § 53, ods. 9 príprava spočíva najmä:

   a) v poskytnutí základných informácií:

   - o náhradnej rodinnej starostlivosti,

   - o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

   - o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

   b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

    

   Ako prebieha náš tréning si môžete prečítať tu.

    

   Časová štruktúra tréningu:

   Modul A:  Začiatok  tréningu 22.3.2017 o 17:00 hod. a koniec 26.3.2017 o 14:00 hod.

   Modul B:  Začiatok tréningu 16.5.2017 o 10:30 hod. a koniec 17.5.2017 o 16:00 hod.

   Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne 27.3. do 15.5.2017.

   Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

    

   Lektori:

   Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa, Mgr. Denisa Ničíková, psychologička, Mgr. Zuzana Petrincová, sociálna pracovníčka, administrátorka tréningu

    

   Miesto konania tréningov:

   Penzión Vila Kamila Terchová. Ubytovanie v 2 až 5 posteľových izbách, možnosť plnej penzie.

   Kontakt do zariadenia: vilakamila@vilakamila.sk; www.vilakamila.sk,

   Tel.: +421 41 569 52 98, +421 903 543 089

    

   Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

   V mieste konania tréningov  je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom  maile resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 25 € osoba/deň.

    

   Doprava:

   Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

    

   Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

   40 hod. modul: 140,- €,  20 hod. modul: 60,- €  / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN: 
   SK14 3100 0000 0040 0045 8116, SBERBANK, podľa príslušného variabilného symbolu, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby.

   Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky)  najneskôr 7 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2017), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

    

   Termín prijímania prihlášok pre ktorýkoľvek modul je 24.2.2016.  Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

   Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov.

    

   pdfPozvánka na stiahnutie

   pdfPrihláška na stiahnutie .pdf

   docxPrihláška na stiahnutie .doc

    

   Prihlášky zasielajte na adresu organizačnej kancelárie tréningu:

   Centrum Návrat v Bratislave

   Pluhová 1

   813 03 Bratislava,

   e-mailom na adresu: zuzana.petrincova@navrat.sk

   V prípade záujmu o ďalšie informácie, môžete využiť

   telefónne čísla 0907 80 80 80, 02/52 444 361.

    

   Za organizačný tím

   Zuzana Petrincová,

   Návrat

    

    

  • Dobry deňMáme s maželom v pestunskej star. dievča už 15 rokov, teraz končí zakl. školu a nastupuje na učilište kde musi byvať na internáte a za ten je treba platiť, mažel je na penzii a ja som onkopacient mám podané o invalidný doch. nijako mi to nevychádza z tých 137 eur čo dostáva dieta od štátu uhrádzať všetko potrebné , tak sa chcem spýtať či nie je nejaká možnosť podpory pre takéto deti zo strany štátu. Ďakujem

   16 máj 2017

   Dobrý deň,

   určite je veľmi náročné zabezpečiť dieťaťu v pestúnskej starostlivosti všetko potrebné z peňazí, ktoré dostávate. Žiaľ, o ďalších spôsoboch podpory zo strany štátu, okrem opakovaného príspevku a prídavku na dieťa neviem.

   Keď však máte dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, môžete sa o finančnú podporu obrátiť na rôzne nadácie napr. Nadácia Rozum a cit podporuje náhradné rodiny, Nadáca J a T, skúsenosť máme aj s o. z. Podaj ďalej... Nakontaktujte sa na niektoré Centrum Návrat, ktoré Vám je najbližšie, možno Vám budú vedieť poradiť alebo sprostredkovať nejaké regionálne zdroje finančnej, či materiálnej pomoci. S pozdravom

    

   Iveta Keblušková

  • Dobry den, s manzelom sa dva roky rozpravame o moznosti vziat si do opatery dieta z detskeho domova. Mame dve svoje male deti a rodinu, ktora by pravdepodobne nedokazala plne prijat ine, ako biologicke dietatko. Napriek tomu si myslime, ze by sme dokazali dietatu poskytnut domov a zazemie. Skor sme mysleli na starsie dieta, ktore ma mensiu sancu najst si rodinu, kedze mame aj svoje deti. Mam plnu hlavu otazok. Je dobre vziat starsie dieta z prostredia domova? Nema tam uz vytvorene vazby? Je prospesne vziat si dieta aj ked nemame v rodine oporu? Dakujem.

   12 máj 2017

   Dobrý deň,

   Vaša otázka sa mi zdá na jednej strane veľmi zložitá, resp. odpoveď na ňu, a na druhej strane veľmi jednoduchá.

   Jednoznačne, náhradná rodinná starostlivosť má význam aj pre staršie dieťa, ktoré má už vytvorené nejaké trvalé väzby v detskom domove. Väčšinou sú to vzťahy s rovesníkmi, či vychovávateľmi, o ktoré dieťa nemusí prísť, ak sa dostane napr. do pestúnskej rodiny. Ak ide o staršie dieťa, to sa už v dnešnej elektronickej dobe vie s nimi spojiť príp. za nimi vycestovať spolu s pestúnmi... a nepríde tak o priateľstvá, ktoré už má vytvorené. Pre každé dieťa má však význam, ak má "svojich" ľudí navždy a nie iba počas pobytu v detskom domove. Aj staršie deti, ktoré prišli do pestúnskej starostlivosti vo vyššom veku, majú častokrát dobrý vzťah so svojimi pestúnmi aj v dospelosti a pestúni sú pre nich podporní pri mnohých životných situáciách. 

   Druhá strana mince je to, o čom píšete, že nemáte podporu rodiny a širšieho okolia. Jedno africké príslovie hovorí, že: "Ak chceš vychovať dieťa, potrebuješ na to celú dedinu" a pri náhradnom rodičovstve to platí podľa mňa dvojnásobne. Bolo by samozrejme ideálnejšie, keby to malo Vaše okolie rovnako ako aj Vy, ale napriek tomu som presvedčená, že prijatie dieťaťa do rodiny je lepšia forma starostlivosti aj vzhľadom na jeho budúcnosť, ako dosiahnuť plnoletosť v detskom domove. Rada si o tom podiskutujem s Vami pri osobnom stretnutí, ak je Vám bližšie iné Centrum Návrat, určite budú ochotné aj moje kolegyne/kolegovia. S prianím všetkého dobrého

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň chcem sa spýtať nedávno som sa dozvedela že mám ešte surodencov ktorých mama odložila už v pôrodnici je ešte nejaká šanca ich niekedy vidieť alebo spoznať keďže su predpokladám adoptovaný ,poprípade neviete mi poradiť ako ich mám začať hľadať?.Vopred ďakujem za odpoveď

   30 apríl 2017

   Dobrý deň, Žaneta,

   ak boli Vaši súrodenci adoptovaní, oficiálne túto možnosť majú žiaľ iba oni. Zrejme majú iné priezvisko ako Vy, možno majú aj iné krstné meno ako to, ktoré dostali pri narodení. Ich rodičmi sa stali a sú uvedení na ich rodných listoch ich osvojitelia. Pôvodný zápis na matrike však zostáva zachovaný, a preto Vaši biologickí súrodenci majú možnosť po dosiahnutí plnoletosti vyhľadať svojich biologických rodičov, svoje korene. Vy máte túto možnosť iba neoficiálne napr. prostredníctvom sociálnych sietí (facebook, twitter) a môžete pátrať na vlastnú päsť s tým, že tam uvediete pôvodné priezvisko Vašich súrodencov. Ak nemáte istotu v tom, že boli osvojení, skúste sa možno popýtať na ÚPSVaR-e v mieste bydliska, kde ste v tom čase bývali.

   Prajem Vám veľa šťastia a úspechov pri pátraní po Vašich súrodencoch. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobrý deň, máme súrodencov v pestúnskej starostlivosti, rodičia nejavia o ne záujem. Ako vyriešiť situáciu, keď chcem s deťmi cestovať do zahraničia na dovolenky? Pasy detí mám, ale majú iné priezviská ako my s manželom. Dala som si do anglického jazyka preložiť rozhodnutie súdu o zverení, ale uznajte šesť strán o pomeroch detí v pôvodnej rodine, nie je podľa mňa primeraný doklad. Chceli by sme spoznávať svet , ale napr. do arabských krajín alebo USA mám obavy takto vyzbrojená ísť. Ide mi o to, že pri inom priezvisku dieťaťa sa odporúča mať pri sebe aj rodný list dieťaťa a súhlas rodičov, ale my neviem kde sa ich rodičia nachádzajú.

   14 február 2017

   Dobrý deň, pani Janka,

   moja odpoveď na Vašu otázku možno nebude úplne jednoznačná, ale dúfam, že Vám pomôžem.

   V zákone o rodine sa píše, že "Pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia a je povinný najmenej 30 dní pred dočasným premiestnením maloletého dieťaťa oznámiť súdu dočasné premiestnenie maloletého dieťaťa do cudziny na dobu dlhšiu ako tri mesiace spolu s údajom o mieste, účele a dĺžke pobytu v cudzine a o iných významných skutočnostiach súvisiacich s dočasným premiestnením. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má iba v bežných veciach." Nie je podľa mňa celkom jednoznaznačné, čo sú to tie bežné veci a ktoré sú tie situácie, pri ktorých už treba súhlas rodiča a o ktorých môže rozhodnúť pestún. Zo zákona o rodine vyplýva, že ak budete cestovať s pestúnskym dieťaťom do zahraničia na viac ako tri mesiace, ste povinní to oznámiť súdu. Ak pôjde o kratšie dovolenky v EU, myslím, že keď zoberiete deťom pasy a zoberiete so sebou rozhodnutia súdu o zverení detí do Vašej pestúnskej starostlivosti, že to bude stačiť.

    

   Pri krajinách o ktorých píšete vo Vašej otázke by som postupovala podľa tohto usmernenia nášho Ministerstva zahraničných vecí: 

   Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča overiť si na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či sa okrem platného cestovného dokladu nevyžaduje tiež písomný súhlas rodičov s vycestovaním dieťaťa, v akej forme a jazyku. Treba si tiež overiť, či podpis rodiča musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča.

   Písomný súhlas rodiča s vycestovaním dieťaťa do zahraničia v sprievode inej osoby by mal obsahovať predovšetkým identifikačné údaje o rodičovi a dieťati (meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, číslo OP, číslo pasu dieťaťa), identifikačné údaje o osobe, ktorá sprevádza dieťa do zahraničia, aj časový plán cesty, odkedy - dokedy by mal trvať pobyt dieťaťa v zahraničí v sprievode inej osoby ako je rodič dieťaťa.

   Pozn.: na stránke MZ SR nájdete tiež vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia.

    

   Prajem Vám veľa úspechov v náhradnom rodičovstve a veľa zážitkov pri cestovaní

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

    

    

  • za akých podmienok si môžem adoptovať dieťatko asi 3 ročné aj keď som len v partnerskom vstahu a obaja mame menšie zdravotné problemi a partner bol v mledosti súdne trestaný za drobnu kradež?

   20 január 2017

   Dobrý deň, pani Janka,

   podľa našej legislatívy nemôžu partneri v zmysle druh a družka prijať dieťa do spoločnej starostlivosti. Osvojiť dieťa si môže iba manželský pár, vo výnimočných prípadoch, ak je to v záujme dieťaťa si ho môže osvojiť jednotlivec. Z tohto pohľadu máte tri možnosti. Uzatvoriť manželstvo, dieťa si osvojíte Vy alebo Váš partner. 

   K ďalšej časti Vašej otázky... Zdravotný stav žiadateľov o osvojenie posudzuje Úrad práce sociálnych vecí, kde si podávate žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov.

   ÚPSVaR si vyžiada aj odpis z registra trestov žiadateľov o osvojenie. Sú prípady, kedy nie je možné osvojenie.

   Tu Vám citujem zo zákona č. 305/2005 o SPO a SK kedy fyzická osoba nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Z toho čo ste mi napísali neviem presne posúdiť, či je to aj prípad Vášho partnera, ale ak bol odsúdený za majetkovú trestnú činnosť a nedostal nepodmienečný trest odňatia slobody vyšší ako jeden rok, tak by s osvojením namal byť u neho problém:

    

   (4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak

   a) bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a)alebo

   b) bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)(§92 a 93 Trestného zákona)

    

   V prípade ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

   Iveta Keblušková

  • Dobry den chcem sa spytat mala by som zaujem brat si dieta z detskeho domova na prazdniny na sviatky a pod. bolo by to mozne. Dakujem

   15 december 2016

   Dobrý deň,

   v minulosti boli tieto návštevy detí umiestnených v detských domovoch na Vianoce a iné sviatky častejšie. V súčasnosti sa tieto návštevné pobyty v domácnosti, bez vytvorenia dlhodobejšieho vzťahu s dieťaťom, neodporúčajú. Všetky deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou už prešli v živote viacerými stratami a je pre ne veľmi dôležité stabilné, milujúce prostredie, ako oni zvyknú hovoriť "navždy". Pre tieto deti môže byť traumatizujúce, navštevovať niekoho (aj keď určite s veľkým srdcom a milujúceho) iba na sviatky, víkendy a "niekedy". Deti potrebujú milujúcu materskú osobu celú a bezpodmienečne. Možné to však je, je to však plne v kompetencii konkrétneho riaditeľa DeD, tak sa prípadne informujte vo Vašom najbližšom detskom domove. Prajem Vám, aby ste sa správne rozhodli a príjemné prežitie sviatkov

   Iveta Keblušková

  • Dá sa vziat si dieta iba na vianoce?

   16 november 2016

   Dobrý deň, pani Zuzana,

   v minulosti boli tieto návštevy detí umiestnených v detských domovoch na Vianoce a iné sviatky častejšie. V súčasnosti sa tieto návštevné pobyty v domácnosti, bez vytvorenia dlhodobejšieho vzťahu s dieťaťom, neodporúčajú. Všetky deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou už prešli v živote viacerými stratami a je pre ne veľmi dôležité stabilné, milujúce prostredie, ako oni zvyknú hovoriť "navždy". Pre tieto deti môže byť traumatizujúce, navštevovať niekoho (aj keď určite s veľkým srdcom a milujúceho) iba na sviatky, víkendy a "niekedy". Deti potrebujú milujúcu materskú osobu celú a bezpodmienečne. Je to však plne v kompetencii konkrétneho riaditeľa DeD, tak sa prípadne informujte vo Vašom najbližšom detskom domove. Prajem Vám, aby ste sa správne rozhodli

   Iveta Keblušková

  • Dobry den,s partnerom by sme si chceli osvojit dieta. Nezijeme na Slovensku, dlhodobo zijeme v zahranici, aj ked obaja mame trvale bydliska stale na Slovensku, neplanujeme sa v najblizsom obdobi domov vratit. Vedeli by ste nam poradit ake su moznosti adopcie alebo pripadne aj inej nahradnej rodicovskej starostlivosti pre Slovakov dlhodobo zijucich v zahranici? Rozumieme, ze sucastou adopcneho procesu je povinna priprava na nahradne rodicovstvo, ale nase moznosti fyzickych navstev pripravy budu znacne limitovane. Mame vobec nadej na osvojenia dietatka?

   24 október 2016

   Dobrý deň,

   pokiaľ ide o osvojenie, podľa našej legislatívy nie je rozhodujúci trvalý pobyt, ale obvyklý pobyt.  Preto ak máte záujem o osvojenie/adopciu dieťatka, musíte si o ňu požiadať v krajine, v ktorej žijete, a splniť predpoklady, podľa predpisov danej krajiny. Ak by ste mali záujem o osvojenie dieťatka zo Slovenska, nakoľko máte obvyklý pobyt v zahraničí, jedná sa o medzištátne osvojenie. Preto sa v tomto prípade obráťte na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (www.cipc.sk).

   Vo Vašej otázke zároveň udávate, že máte záujem osvojiť si dieťa s partnerom. Ak parnerom nazývate svojho manžela, je to v poriadku. Podľa našich predpisov si však partneri, v zmysle druh a družka, nemôžu osvojiť dieťa. Osvojiť dieťa si u nás môže iba manželský pár a vo výnimočných prípadoch, ak je to v záujme dieťaťa, jednotlivec. Tak Vás upozorňujem ešte aj na túto skutočnosť. Nech všetko dobre dopadne!

   Iveta Keblušková

  • s manzelom mame adoptovane 3 deti,ktore su uz dospele )(28, a 22 rokov) , jedna z dcer 22 rocna bola tri roky na ulici, teraz sa vratila domov ako alkoholicka. Nema 3 roky platene zdravotne poistenie, takze v nemocnici jej poskytli 1 tyzdnovu nevyhnutnu starosltivost a poslali domov. Chcem sa spytat neviete poradit kontakty na ktore by sme sa mohli obratit, alebo kam by mohla ist v jej situacii na protialkoholicke liecenie? dakujem

   16 október 2016
   Dobrý deň, pani Oľga,
   je mi veľmi ľúto, v akej ťažkej a zložitej situácii ste sa ocitli. Ja verím v dobré konce a budem sa snažiť pomôcť Vám, ako sa len bude dať. Radila som som sa s mojou kolegyňou, ktorá sa venuje závislostiam a poradila mi, resp. Vám, približne toto:
   Myslí si, že Vaša dcéra absolvovala iba detox, ten trvá týždeň až 10 dní. To, že ju prepustili z detoxu, nemusí znamenať, že jej neschvália liečbu. Z posledných skúseností tejto mojej kolegyne, napr. zo skúsenosti s CPLDZ v Považskom Chlmci, ale aj inde, vyplýva že protialkoholické liečebne potrebujú, aby liečbu schválila zdravotná poisťovňa. Vaša dcéra alebo Vy v jej mene, by ste teda mali ísť na pobočku jej zdravotnej poisťovne, alebo tam poslať žiadosť o informáciu k preplateniu protialkoholického liečenia. Kolegyňa to bola takto riešiť pre jedného klienta napr. v zdravotnej poisťovni Dôvera (schválili liečbu aj napriek dlhu) alebo vo VšZP. Vo VšZP postupujú napr. tak, že schvália iba jednu liečbu za rok, potom zasa ďalšiu až v ďalšom roku.. Posudzujú to však individuálne, ale zo skúseností kolegyne, zatiaľ vždy kladne.
      V poisťovni budú chcieť "odporučenie" či vyjadrenie odborného lekára (psychiatra) k liečbe a tam (v zdravotnej karte) je dobré, ak bude napísané, že dcéra sa bez liečby dostáva do stavu, ktorý je životohrozujúci alebo podobná formulácia. To pomôže poisťovni schváliť liečbu, keďže bude považovaná za neodkladnú. Kolegyňa Vám teda odporúča ísť do zdravotnej poisťovne so žiadosťou o schválenie liečby, upozorniť na to, že dcéra doteraz ešte žiadnu liečbu neabsolvovala a že je to neodkladný pobyt/zákrok/liečba (plánované zákroky či pobyty by naozaj nemuseli schváliť tak ľahko..)
   Máte, resp. Vaša dcéra a Vy s ňou, pred sebou ešte dlhú cestu. Kedykoľvek sa mi môžete na tejto ceste ozvať. Budem rada ak mi dáte vedieť, ako sa Vám darí, aj keď sa Vám bude dariť menej alebo sa budete chcieť niečo poradiť. S prianím všetkého dobrého

     
   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobrý deň, zaujíma ma, či bude v Návrate v dohľadnej dobe prebiehať príprava pre žiadateľov o NRS (26 hodinová, povinná zo zákona). Ak áno, aký je termín a časový harmonogram prípravy. Vopred ďakujem za informáciu. Pekný deň.Zuzana

   11 október 2016

   Dobrý deň, pani Zuzana,

   príprava na náhradné rodičovstvo prebieha v Návrate individuálnou formou a skupinovou formou. V každom subjekte (UPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar) je v rozsahu minimálne 26 hodín a prebieha buď individiuálnou alebo skupinovou formou. V Návrate prebieha kombinovanou formou, kombináciou individuálnej a skupinovej prípravy. Sú to obvykle individuálne stretnutia so sociálnym pracovníkom a psychológom centra a následne, keď sa nazbiera dostatočný počet záujemcov o NRS, uskutoční sa skupinová príprava , ktorá trvá obvykle dva dni a sú v nej žiadatelia o NRS, ktorým robí prípravu v danom čase dané centrum Návrat. V každom regióne je to individuálne, najčastejšie bývajú zrejme skupinové prípravy v  Centre Návrat v Bratislave.  Neviem, z akého ste regiónu a preto si prosím pre túto informáciu zavolajte do konkrétneho centra Návrat, ktoré Vám je najbližšie. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Som osamelá žiadateľka zapísaná v zozname žiadateľovo dieťa. Stalo sa mi a začína to byť pravidlom, že hoci somv poradí bol predomnou uprednostnený manželský pár,nakoľko to zákon umožňuje. Ako dlho ma je takto možnéobchádzať? Čo môžem ako osamelá urobiť, aby som dieťatko konečne dostatla? Nič? Tak načo som potom v zozname.Ďakujem

   10 august 2016

   Dobrý deň,

   Vaša otázka sa v mnohom podobá otázke, na ktorú som už v minulosti odpovedala. Preto Vám tu kopírujem aj túto otázku a  ako som odpovedala predtým:

    

   3 jún 2016

   Dobrý deň,

   v zákone o rodine č. 36/2005 v znení neskorších predpisov sa píše, že osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov... a že maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Myslím si, napriek tomu, že aj ja som v minulosti prijala do starostlivosti dieťa ako osamelá osoba, že pre každé dieťa je ideálne mať obidvoch rodičov (mamu a otca). Určite je však v záujme dieťaťa mať aspoň jedného rodiča, ako vyrastať v bezvzťahovom prostredí, kde dieťa nemá ani jedného "svojho" človeka. Neviem presne, aké usmernenia majú úrady práce, ale ja v zákone nevidím priestor na to, aby Vás na poradovníku žiadateľov preskakovali z dôvodu, že žiadate o adopciu sama.  Nebudú Vás však kontaktovať s každým dieťaťom, pretože Vás môžu kľudne "predbehnúť" žiadatelia, ktorí majú inak nastavené kritériá na prijatie dieťaťa. Napr. Ak je niekto ochotný prijať rómsku súrodeneckú dvojicu preskočí na zozname žiadateľa, ktorý je ochotný prijať iba jedného novorodenca, alebo ak je niekto ochotný akceptovať určité zdravotné znevýhodnenia dieťaťa, preskočí na zozname žiadateľa/ov,  ktorí chcú prijať úplne zdravé dieťatko a pod.  Úrad vedie dva zoznamy, jeden je zoznam žiadateľov o osvojenie/pestúnsku starostlivosť a druhý zoznam je zoznam detí vhodných na NRS. Keď nastane prvý, matematicky povedané, prienik medzi žiadateľom a diaťaťom, mal by úrad žiadateľa kontaktovať a je povinný dodržiavať poradovník. Poradovník nemusia dodržiavať akreditované subjekty (Návrat, Úsmev ako dar) tak prípadne môžete kontaktovať aj tieto subjekty. U nás  je však menej detí a iba tie, ktorým sa nepodarilo nájsť rodinu na úrade. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, prineste si prosím správu z prípravy a rozhodnutie o zapísaní do zoznamu žiadateľov. Prajem Vám veľa trpezlivosti a neskôr lásky s prijatým dieťaťom.

   Ako som uviedla aj v odpovedi na predchádzajúcu otázku, nevidím veľký priestor v zákone, na preskakovanie žiadateľov na zozname žiadateľov o NRS iba z dôvodu, že sú samožiadatelia. Nakoľko je však v zákone uvedené, že maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa, viem si predstaviť, že niekedy môže byť na zozname konkrétne dieťa a môže nastať konkrétna situácia, že pre dané dieťa je v záujme, aby ho prijali obidvaja rodičia. Podľa môjho názoru je pre každé dieťa najideálnejšie mať obidvoch rodičov, z môjho pohľadu by však na UPSVaR-e mohli uprednostňovať manželov pred samožiadateľom iba vtedy, keby nastala ideálna situácia v tomto štáte a neboli by žiadne deti v detských domovoch. Ak by sa vtedy o dané dieťa zaujímali manželia a zároveň samožiadateľ, v záujme dieťaťa by podľa môho názoru bolo mať obidvoch rodičov. Takýto stav v našej krajine však nie je, a preto si myslím, že by mali úrady dodržiavať poradovník. Prajem Vám veľa trpezlivosti v čakaní na dieťa

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobry den, chcela by som sa opytat ci sa da na Slovensku adoptovat dieta aj ked som rozvedena a bezdetna. V zahranici to je mozne, tak som sa chcela informovat ako to funguje na Slovensku.

   22 júl 2016
   Dobrý deň, pani Alenka,
   áno, je to možné aj podľa našej legislatívy. Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.
   Osamelým rodičom však obvykle odporúčame prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti, ktorá je finančne čiastočne podporovaná štátom.

   V prípade záujmu o obe formy náhradnej starostlivosti musíte absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín na UPSVaR-e, alebo v akreditovanom subjekte (Návrat, Úsmev ako dar). Následne budete zapísaná na zoznam žiadateľov o NRS a budete čakať na dieťatko. V prípade ďalších otázok mi prosím napíšte. Prajem Vám veľa úspechov a pekné letné dni
   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Pekny den!S manželom sme pestuni od 25.05 2016 začali sme vybavovať príspevky.(doteraz bola dieťatko u nás v Náhradnej osobnej starostlivosti-tam sme mali príspevky:111eur+rodičovsky príspevok +detské prídavky(23eur)Teraz ako sme pestuni na UPSVaR nám vraveli ,že príspevky sa nemenia,no nedá sa nám to uveriť,tak prosíme o radu.Veľmi pekne dakujeme

   8 júl 2016
   Dobrý deň, pani Beáta,

   ak som správne pochopila, že ste s dieťatkom, ktoré ste mali doposiaľ v NOS a od mája ho máte zverené do pestúnskej starostlivosti na rodičovskej dovolenke, nateraz by sa výška príspevkov nemala pre Vás meniť. Nárok na prídavok na dieťa Vám zostáva nezmenený, vo výške 23,52  Eur tak, ako ste ho dostávali zrejme doposiaľ. Ďalej by ste mali dostávať Opakovaný príspevok dieťaťu, ktorý ste aj doteraz mali poberať vo výške 138,13 Eur, Vy píšete 111,- Eur, zrejme má dieťa nejaký iný príjem napr. výživné, sirotský dôchodok a pod., o ktorý bola táto suma znížená. Tretia dávka, ktorú by ste mali dostávať je opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi však podľa zákona č. 627/2005 z. z. nevzniká, ak náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje rodičovský príspevok, čo je aj Váš prípad. Keď prestanete poberať rodičovský príspevok, tak si požiadate aj o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, ktorý je momentálne vo výške 175,62 eura mesačne, ten sa však tiež pravidelne valorizuje. V prípade ďalších otázok mi prosím napíšte. Prajem Vám príjemné leto

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň,chcel by som sa opýtať na jednú otázku : Mám 17 rokov, v septembri 18, a mama mi už dlhšiu dobu naznačuje že som ako otec (mám rozvedených rodičov) a najradšej by bola, keby som odišiel na 18ku. Veď ma vychovala, tak že si môžem odísť kam chcem.Je možné si nájsť nejakú náhradnú rodinu? Chodím do školy, zarábam takže by som vedel aj podporiť.

   11 jún 2016

   Dobrý deň,

   každý človek má potrebu mať rodinu, nejaké zázemie, domov a blízkych ľudí, ku ktorým sa môže vracať zo školy, zo zamesnania, z výletov a pod. Z Vašej otázky cítim, že Vám možno takýto domov chýba a nemáte dostatočne uspokojené tieto potreby. Je mi ľúto, že nemáte možno ideálne vzťahy s Vašimi rodičmi, skúšali ste sa s nimi možno o tom rozprávať? Povedali ste im, čo Vám chýba, čo Vás trápi, čo by ste chceli mať inak, skúšali ste s nimi o tom otvorene hovoriť? Veď ste takmer dospelý mladý muž. Možno by Vám porozumeli a Vy by ste možno porozumeli im a naučili by ste sa spolu vychádzať, žiť. Stretávate sa s otcom? Mama Vám hovorí, že ste ako otec, ale to je prirodzené, všetci sa v mnohom podobáme na svojich rodičov, ale v mnohom sme aj iní. Určite máte vlastnosti, ktoré mame nevyhovujú a Vám zase možno nesedia niektoré vlastnosti, či postoje Vašej mamy, či otca. Druhých ľudí však nezmeníme, musíme začať od seba, pracovať na sebe a snažiť sa meniť k lepšiemu.  Verím, že sa Vám to bude dariť, veď nie všetkým mladým ľuďom vo Vašej situácii a Vašom veku sa podarí študovať a súčasne si privyrábať na živobytie. To svedčí o Vašich schopnostiach a sile Vašej osobnosti...

   Vrátim sa k Vašej otázke. U nás možno prijať do náhradnej rodiny dieťa mladšie ako 18 rokov tzn. že sa to už nedá u Vás oficiálne stihnúť a nie je to ani technicky možné. Vy si samozrejme môžete nájsť nejakú podpornú rodinu, možno nejakých starších ľudí, ktorí by Vám možno poskytli potrebné zázemie a Vy im možno starostlivosť a opateru, nebude to však zrejme prostredníctvom Návratu a nebudete na to mať rozhodnutie zo súdu. Čoskoro budete dospelý a zodpovedný sám za seba a Vaši rodičia zostanú už navždy vo Vašom rodnom liste.

   Neviem z ktorého ste kraja, ale naše Centrá Návrat robia rôzne akcie pre mladých ľudí vo Vašom veku a rôzne podporné skupiny, tak sa prípadne obráťte na Centrum Návrat vo Vašom okolí a možno nájdete nejaké spriaznené duše. Budem na Vás myslieť, nech sa Vám na Vašej ceste darí

   Iveta Keblušková

  • Som rozvedený a adresu trvalého bydliska mám v Bratislave v Starom meste na Obchodnej ulici. Teraz bývam v Petržalke u priateľky. So synom máme rovnaké mená. problém je v tom, že nechal som si preposielať za tarifný poplatok na Hlavnej pošte na Nám.SNP všetku listovú agentúru na adresu do Petržalky k priateľke. Došli mi minulý mesiac dva listy na naše mená, v ktorom bola zásielka z nemenovanej banky pre môjho syna. Nakoľko na obale listu nevidieť pre koho je to určené, či pre mňa ako otca alebo pre môjho syna, tak som obálku otvoril a zistil som presne komu to asi patrí. tak som zavolal svojmu synovi, že som otvoril list a ten bol určený pre neho. On ma len tak z ničoho obvinil, že som zariadil na pošte, aby chodili aj jeho listy ku mne do Petržalky. Čo je absurdné, pretože ja som si v Petržalke na pošte zaplatil na polrok, aby mi všetka pošta chodila zo Starého mesta do schránky k priateľke. Tento týždeň bol syn s mojou exmanželkou na reklamačnom oddelení pošty a urobili tam hlučnú nepríjemnú komunikáciu, ktorá skončila až tak, že vedúca reklamačného oddelenia sa rozhodla, že nič mi nebude odchádzať z Obchodnej ulici do Petržalky. A aby som si vyzdvihoval poštu na trvalej adrese, čiže na Obchodnej. Ja s tým vôbec nesúhlasím lebo mám zaplatenú službu do 30.6.2016. A po druhé ako rozvedený muž dostávam úradné listy zo súdu a z exekúcie. A mám oprávnené obavy, že teraz mi bude syn s ex manželkou naschvál vyberať poštu a zadržiavať ju, čím ja sa môžem dostať do nepríjemných situácií, kvôli úradným listom. Oni budú argumentovať tým, nakoľko mám so synom rovnaké meno aj priezvisko, že oni nevedeli komu listová zásielka patrí. Nemám ľahký život a toto z bývalej rodiny beriem ako cielené naschvály. Prosím vás o odbornú radu ako mám postupovať v riešení tejto nepríjemnej udalosti. nemôžem predsa ohroziť doporučené úradné zásielky zo súdu a exekúcie a mať potom z toho veľké problémy. Ďakujem. S úctou Ľuboš Janák otec.

   3 jún 2016

   Dobrý deň, pán Ľuboš,

   Vaša situácia je veľmi zložitá a vôbec Vám nezávidím. Veľmi rada by som Vám pomohla, musím Vás však sklamať. Vaša otázka je úplne mimo oblasť pôsobenia nášej organizácie a aj keby som chcela, neviem Vám dať žiadnu odbornú radu. Vôbec nepoznám predpisy, ktoré má Slovenská pošta a ani neviem, či má pošta právo Vám prestať posielať poštu k priateľke, keď to máte, ako píšete, predplatené do konca júna. Možno si môžete nárokovať vrátenie časti peňazí za túto službu, to však nevyrieši Váš problém. V minulosti boli dokumenty takého charakteru o akých píšete posielané aj s dátumom narodenia osoby a návratku z obálky musel podpísať priamo občan, ktorému bola doručená obálka, po predložení občianskeho preukazu. Neviem však, ako je to v súčasnosti. 

   Keby som Vám mala dať radu ja osobne, určite by som Vám odporučila snažiť sa zo všetkých síl urovnať vzťahy s Vaším synom. Rozvodom ste neprestali byť jeho otcom a aj keď je už zrejme dospelý, otca bude potrebovať aj naďalej. Našim mottom a akýmsi heslom našej organizácie je okrem iného myšlienka, že "Najlepšie je s mamou a otcom" a aj keď láska medzi rodičmi sa niekedy vytratí, láska medzi rodičom a dieťaťom obvykle trvá navždy. Viem, že to nie je ľahké, ale na Vašom mieste by som to skúšala znova a znova. Veď byť otcom je určite úžasné... Držím Vám prsty

   Iveta Keblušková

    

  • Dobrý deň, prosím kedy najbližšie a či vôbec robíte prípravu na NRS v Banskej Bystrici? Ďakujem

   16 máj 2016

   Dobrý deň,

   príprava na náhradné rodičovstvo v Návrate prebieha individuálnou formou a skupinovou formou.  Individuálnou formou je stretávanie sa pri rôznych témach so sociálnym pracovníkom a psychológom z centra, a to prebieha priebežne. Skupinové stretnutie sa uskutoční obvykle až vtedy, keď sa nazbiera dostatočné množstvo pripravujúcich sa náhradných rodičov, aby bola skupina dostatočne veľká. Je to v každom centre Návrat individuálne, a preto si prosím pre informáciu kedy sa takéto stretnutie uskutoční v Centre Návrat v Banskej Bystrici volajte priamo sem: tel., fax: +421 484 143 897, +421 907 518 180 alebo napíšte na e-mail: navratbb@navrat.sk. Pekné dni

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň,mám osvojeného syna Tomáška (8 r.). Pred deviatimi mesiacmi nám zomrela maminka. Myslel som si, že sme sa z toho už duševne dostali, ale ako keby sa všetko vrátilo späť, znova mám smutné obdobie a Tomáško je tiež plačlivý. Trápi ho, že maminka zomrela, lebo ju neposlúchal a hneval ju. Navyše sa mu spolužiaci smejú, že je adoptovaný. V škole sa ohromne pohoršil, nosí štvorky z matematiky, slovenčiny. Ale dnes moja mamka vysvetlila p. učiteľke, čím prechádzame, tak hádam prižmúri očko.Včera sa ma Tomi pýtal, či sa o neho staral jeho biologický otec. Nevedel som, čo mu povedať, povedal som, že nie, lebo sa nevedeli o neho postarať (čo je aj pravda). Občas sa jeho otec ozve telefonicky, tvári sa ako najväčší otec na svete a tiež ma občas zabolí, keď mi malý šplechne, že som zlý otec (čo aj v podstate som, ale snažím sa). Moji rodičia mi hovoria, aby som Tomáška izoloval od telefonických rozhovorov s jeho otcom. To sa mi zase nezdá správne.V sobotu a nedeľu konečne vypadneme z domu, ideme na stretnutie o.z. Kruh života, budú tam polosiroty, ako Tomi, hádam mu to pomôže a mne tiež, lebo tiež už slušne povedané klesám na duchu....

   10 máj 2016

   Dobrý deň,

   to čo prežívate je veľmi ťažké a nenachádzam ani slová, aby som mohla vyjadriť ako mi je to ľúto a ako veľmi Vás obdivujem. Vaša manželka bola pre Vás určite veľmi dôležitá a veľmi dôležitá bola aj pre Tomáška. To, že ste smutný, že má Tomáško plačlivé obdobie, že sa mu zhoršil prospech a všetky ostatné prejavy žiaľu, hnevu, smútku a obviňovania sú úplne prirodzené. Všetok tento zmätok je prirodzenou súčasťou smútenia. Je to obrovská strata aj pre Vás aj pre Tomáška. Zvládate to veľmi dobre. To, že Tomáško vyjadruje svoje emócie, je pozitívne znamenie. Znamená to, že sa dostáva z prvej fázy šoku, akéhosi zamrznutia a začína prejavovať svoje pocity. Vy mu najviac pomáhate tým, že mu vytvárate bezpečné prostredie na vyjadrenie emócii. Je veľmi dobré, že sa Vaša mama-Tomáškova stará mama porozprávala s pani učiteľkou. Ak je to rozumná žena, určite dokáže aj ona pomôcť Tomáškovi, a to nemám na mysli iba prižmúrenie očka v prospechu.

   Pokiaľ ide o komunikáciu s Tomiho biologickým otcom, máte pravdu. Pre každé dieťa, každého človeka, sú dôležití "jeho ľudia, jeho korene".  Je výborné, že mu toto umožňujete. Neľahkou úlohou náhradných rodičov je okrem iného aj vybudovanie pozitívnej identity u dieťaťa. Hovorí sa, že ak nevieme odkiaľ pochádzame, tak nevieme kam smerujeme. Mali by sme pri tom dodržiavať tzv. Pravidlo 3P. Malo by to byť pozitívne, primerané veku a zároveň, a to je neraz najťažšie, pravdivé. 8 ročnému dieťaťu sa už dá pravdivo povedať, že jeho biologickí rodičia sa o neho nevedeli postarať, ale vyzdvihnúť zároveň niečo pozitívne na dieťati a spojiť to s jeho rodičmi. Vymyslím si zo dva príklady, ktoré môžu byť samozrejme u Tomáška iné, ale určite nejaké sám vymyslíte. Napr. "Ty vieš Tomáško tak rýchlo behať, to máš určite po svojich prvých rodičoch, lebo mi s mamou sme nikdy neboli takí dobrí v športe", alebo: "Ty máš také krásne modré oči, to máš určite po rodičoch" a pod. Takýmito a podobnými malými krôčikmi sa buduje pozitívna identita u dieťaťa. Prajem Vám veľa síl, nádeje a lásky do ďalších dní. S úctou a obdivom

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň, mám 26 rokov, som slobodná a rada by som sa informovala o možnosti pozvania dieťaťa z dd navíkendy. Nedávno som sa bola informovať o možnosť náhradnej rodinnejstarostlivosti, ale nakoľko som sama, bez partnera a pracovný čas mámpočas týždňa poobedný, je možné, že by ma na zoznam žiadateľovnevybrali. Preto som sa chcela informovať ešte o takejto možnosti, čije niečo také vôbec možné. Stať sa dobrovolnikom takýmto spôsobom prenejaké dieťa. Ak nie, čo by ste mi poradili?Ďakujem vopred za Váš čas.

   27 apríl 2016

   Dobrý deň,

   dovoľte, aby som začala trochu od konca. Podľa našej legislatívy má osamelá fyzická osoba právo stať sa osvojiteľom alebo pestúnom a musí splniť, rovnako ako je to v prípade manželského páru, určité podmienky. Okrem iného musí absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín na úrade alebo v akreditovanom subjekte (Návrat, Úsmev ako dar). Ak prebehne táto príprava úspešne, tak je žiadateľ o osvojenie/pestúnsku starostlivosť zapísaný do zoznamu žiadateľov o NRS. Na tento zoznam sa teda budúci náhradní rodičia "nevyberajú", ale sa tu zapíšu v prípade úspešnej prípravy a splnenia ďalších, v zákone taksatívne vymenovaných, podmienok. Pre prípadnú žiadosť o prípravu sa musíte prihlásiť na UPVaR v mieste Vášho bydliska, kde si vyberáte aj subjekt, ktorý Vás bude pripravovať. Ešte som Vás chcela informovať, že náhradní rodičia po prijatí dieťaťa majú právo zostať na rodičovskej dovolenke 3 roky od prijatia dieťaťa, maximálne však do veku 6 rokov dieťaťa. V prípade staršieho dieťa by čiastočne odpadol Váš problém s poobednými smenami. To len aby ste mali aj túto informáciu pri rozhodovaní.

   Pokiaľ ide o prvú časť Vašej otázky, v súčasnosti sa tieto návštevné pobyty v domácnosti, bez vytvorenia dlhodobejšieho vzťahu s dieťaťom, neodporúčajú. Všetky deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou už prešli v živote viacerými stratami a je pre ne veľmi dôležité stabilné, milujúce prostredie, ako oni zvyknú hovoriť "navždy". Pre tieto deti môže byť traumatizujúce, navštevovať niekoho (aj keď určite s veľkým srdcom a milujúceho) iba na sviatky, víkendy a "niekedy". Deti potrebujú milujúcu materskú osobu celú a bezpodmienečne. Je to však plne v kompetencii konkrétneho riaditeľa DeD, tak sa prípadne informujte vo Vašom najbližšom detskom domove. Prajem Vám, aby ste sa správne rozhodli

   Iveta Keblušková

  • Dobry den,potreboval by som poradit ohladom rozdielu medzi nahradnou starostlivostou a nahradnou RODINNOU starostlivostou podla prislusnych pravnych noriem a aku ulohu zohrava soc. pracovnik v procese nahradnej starostlivosti?Dakujem, pekny den.

   6 apríl 2016

   Dobrý deň,

   predpokladám, že tieto informácie potrebujete k štúdiu príp. písaniu práce. Odporúčam Vám naštudovať si zákon č. 305/2005 z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 36/2005 z. z. v znení neskorších predpisov.

   § 44 Zákona o rodine hovorí, že náhradnou starostlivosťou je:

   a) zverenie dieťaťa do NOS (Náhradná osobná starostlivosť),

   b) pestúnska starostlivosť,

   c) ústavná starostlivosť,

   pričom iba prvé dve sú náhradnou RODINNOU starostlivosťou a posledná spomínaná je ústavná starostlivosť, ktorá v niektorých prípadoch musí byť vykonávaná formou profesionálneho rodičovstva.

   V druhej polovici otázky ste nekonkretizovali, v ktorej inštitúcii Vás zaujíma úloha sociálneho pracovníka v procese NRS. Sociálny pracovník je dôležitý na UPSVaR-e, ak sa príprava na NRS vykonáva v akreditovanom subjekte, tak jej neodmysliteľnou súčasťou je sociálny pracovník a svoju úlohu v tomto procese zohráva napr. aj sociálny pracovník detského domova príp. iných organizácií. Pre bližšie info Vám odporúčam spomínané zákony. Veľa úspechov v štúdiu.

   Iveta Keblušková

  • Dobry den,Chcem sa spitat.moje dieta bolo adoptovane hned po narodeni.teraz ma 3r.chcela by som honajist ci sa ma dobre a je v poriadku.neviete mi poradit ako po stupovat Viem iba ako sa vola a kedy sa narodil.dakujem

   10 február 2016

   Dobrý deň,

   úplne Vám rozumiem. Materský a rodičovský inštinkt je silný a je pochopiteľné, že Vás zaujíma osud dieťaťa, ktoré sa Vám, ako píšete, narodilo pred tromi rokmi. Musím Vás však sklamať. Ak je pravda to čo píšete, že Váš synček bol hneď po narodení adoptovaný, čiže osvojený, zanikli všetky Vaše rodičovské povinnosti, ale aj práva. Váš synček má už zrejme nových rodičov, určite má aj nové priezvisko a je možné že má aj rozdielne krstné meno ako to, ktoré ste mu možno vybrali po narodení Vy. Tzn., že už nemáte žiadnu možnosť, ale ani právo, vyhľadať Vášho synčeka. V rodnom liste má už uvedené mená svojich adoptívnych rodičov.

   Pôvodný zápis v matrike o tom, že Vy ste boli po narodení jeho matka však zostáva zachovaný a je už len na Vašom synovi, či Vás niekedy v budúcnosti bude chcieť vyhľadať. Je možné, že ak sa raz bude váš syn chcieť dopracovať k informáciám o vás, mame, ktorá mu dala život, o ďalších príbuzných v biologickej rodine, tak môže mu byť pomocou a oporou prečítať si list od vás. Takže ak by ste chcela, napíšte mu list – napíšte mu ako naňho myslíte, ako túžite vedieť či sa má dobre  je v poriadku, príp. pár o sebe, ako vyzeráte, čo máte rada. O otcovi a vašich deťoch /koľko a akých má súrodencov/. Toto sú informácie, po ktorých deti v adopcii často túžia- vďaka nim vedia, že ich život stojí za to (hoci žijú v novej rodine a verím, že sú tam milované), ale chcú vedieť či ich máte radi aj vy, či na nich myslíte, že vám na ňom/ nej záleží. Vtedy sa môže cítiť pokojnejšie a viac si bude veriť.

   List môžete nechať na Úrade práce, soc. Vecí a rodiny na sociálnom odbore tak, kde ste bola v čase pôrodu, resp. kde ste žili. Pracovníčka ho môže odložiť /k spisu dieťaťa/ a list tam môže počkať do času, kedy sa dieťa začne zaujímať kto boli jeho biologickí rodičia, súrodenci.

   Môžete tam príp. nechať aj fotografiu- to deti v adopcii veľmi ocenia vidieť že sa naozaj na niekoho podobajú a že majú s nimi niečo spoločné, aj keď nemohli žiť spolu.

   Chcem Vás však upokojiť. Je veľký predpoklad, že Váš synček sa má dobre. Adoptívni rodičia musia pred prijatím dieťaťa prejsť pomerne zložitým procesom prípravy, a to nám dáva nádej, že ide o schopných a dobrých ľudí, v starostlivosti ktorých je teraz Váš synček. Napriek tejto strate Vám prajem život naplnený láskou a pokojom.

   Iveta Keblušková

    

  • Zdravim moja otazka znie, deti do 6 rokov su umiestnene v profesionalnych rodinach avsak zakon vravi aj druhe, Pokila rodina sa snazi o deti, mali by byt v co najuzsom kontakte a detsky domov, by ich mal zapajat do beznych cinnosti dietata, tak aby sa prehlbili korene a vztah s ich rodinou. No deti umiestneen v rpofesionalnej rodine ziju v rodine rodina ma program a tu nastava problem zapajania do beznych cinnosti biologickej rodiny, ziadne sviatky sa s nimi vydat nesmie, bo rodina ma volno, rovnako ako aj cez vikendy bo rodina ma volno. Zabuda sa na hlavny ciel deti dostat naspat do rodin. Co si o tom myslite???

   4 február 2016

   Dobrý deň, pani Ružičková, 

   No to je zaujímavá otázka, ktorú tu ponúkate na zamyslenie.

   Inštitút profesionálneho rodiča zďaleka nie je ideálny, má viacero negatívnych dôsledkov alebo súvislostí.  Okrem iného aj to, o čom píšete.

   No momentálne je to jediné, čo máme, aby deti (malé deti) nemuseli byť v kolektívnom zariadení, aby mohli byť v rodine, kde majú svojich ľudí, ku ktorým sa môžu vzťahovať, kde žijú v blízkych vzťahoch.

   Neviem, či popisujete nejakú vlastnú skúsenosť, alebo skúsenosť niekoho, kto Vám je známy, alebo to myslíte všeobecne.... No myslím si, že by bolo dobré, aby to dotyčná rodina riešila s tou profesionálnou rodinou, potom s detským domovom,  no a ak nič nepomôže, tak sa možno obrátiť na Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny a položiť túto otázku tam. Majú tam na to metodikov a iných odborníkov, nech skúsia dať oni svoje stanovisko, svoju predstavu.

    

   Áno, môj názor je taký, že s Vami súhlasím, myslím si, že náš sociálny systém je celkovo zle nastavený, veľa vecí nie je doriešených a sú len formálne. Nie je vlastne ani možnosť dodržiavať ich, lebo sú v rozpore s inými. A cieľ – dostať deti naspäť do rodín sa tak nenapĺňa, resp. iba formálne. 

   S pozdravom

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo

   Centrum Návrat Bratislava

  • DOBRY DEN, MAME UZ OBAJA TAKMER 42 ROKOV, JE ESTE MOZNE UCHADZAT SA O NAHRADNE RODICOVSTVO? VDAKA, PETER

   4 február 2016

   Dobrý deň, pán Peter,

    

   Pokiaľ ide o Vašu otázku – náš zákon nestanovuje presne, do akého veku, sa môže človek stať náhradným rodičom. Hovorí len o tom, že medzi osvojeným dieťaťom a náhradným rodičom by mal byť primeraný vekový rozdiel, tj. malo by to byť do takého veku žiadateľov, kedy by bolo možné aj prirodzenou cestou počať dieťa.

   Odpoveď na Vašu otázku teda nie je celkom jednoduchá. Áno, my tu u nás v Návrate, ale iste aj inde v akreditovaných subjektoch sa stretávame aj so žiadateľmi nad štyridsať rokov, prípadne aj bližšie k päťdesiatke. Nemôžeme im v tom zabrániť, môžeme s nimi len preberať všetky možnosti do budúcnosti, s čím treba počítať, na čo sa treba pripraviť, koľko rokov práce ich s dieťaťom čaká a kedy budú potrebovať najviac energie na výchovu  (cca o takých 13-15 rokov) a nechávame to na nich ako si to vyhodnotia a zvážia. Nikto z nás nevie predvídať, čo sa s ním stane, ale predsa len je viac pravdepodobné, že okolo tej šesťdesiatky sa už ohlásia nejaké choroby a obmedzenia, že už nebudeme mať toľko energie ako v štyridsiatke. Váš vek ešte nie je vysoký a môžete si podať žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS. Počítajte však s tým, že kým absolvujete všetko, čo je k tomu potrebné a kým budete čakať na dieťa, prejdú asi aj dva až tri roky. Takže tie si pripočítajte k Vášmu terajšiemu veku.

   Ja som Vás svojou odpoveďou nechcela odradiť, len som Vám chcela priblížiť realitu a nasmerovať Vás, ktorým smerom by ste mohli uvažovať. Náhradné rodičovstvo však nie je len o veku, ale aj o iných aspektoch Vašej osobnosti, o všetkých súvislostiach, v ktorých žijete. A preto by bolo možno dobré, sa porozprávať aj osobne, kde by ste vy priniesli Vaše otázky, pochybnosti a spolu by sme skúšali hľadať na ne odpovede, prípadne by sme Vám priniesli ďalšie pochybnostiJJ - ale nie to bolo len s úsmevom.... Neviem, odkiaľ presne ste, ale my máme centrá Návrat – v Bratislave, v Trnave, v Žiline, v Banskej Bystrici a v Prešove (kontakty sú na našej stránke), tak sa skúste ozvať do centra, kde to máte najbližšie a dohodnúť si osobné stretnutie.

   Držím Vám palce. 

    

   S pozdravomOľga Olšinová
   sociálna poradkyňa
   Návrat, o.z.

  • Dobrý deň, volám sa Soňa,mám 17 ročnú prax ako sociálna pracovníčka v domove dôchodcov, teraz pracujem ako sociálna pracovníčka v obci, venujem sa najmä rodinám a deťom, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Chcem sa spýtať, či robíte kurzy aj pre ostatných sociálnych pracovníkov, nie len z úradov práce, koľko by to stálo a či robíte kurzy pre deti s poruchami správania, ako zvládnuť svoj hnev, lebo v našej ZŠ by sa to veľmi zišlo, na koho by som sa mohla obrátiť? Ďakujem za info.

   4 február 2016

   Dobrý deň, pani Kleinová,

    

   Sme radi, že sa k Vám dostala informácia o vzdelávaní, ktoré sme robili na objednávku  Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Teší nás, že sa takéto správy o nás šíria (verím, že dobré). Ako ste sa dozvedeli o našom vzdelávaní pre pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately?

   Kurzy pre sociálnych pracovníkov z UPSVR sme robili skôr výnimočne, pokiaľ by nás niekto oslovil a objednal si u nás kurzy pre ďalších sociálnych pracovníkov, zvážili by sme túto ponuku.  Aj otázku ceny takéhoto vzdelávania by sme zvážili až keď by to bolo aktuálne.

    

   Pokiaľ ide o deti s poruchami správania, resp. ako zvládnuť hnev, je to téma, ktorej sa snažíme venovať dlhodobo a to hlavne kvôli deťom z náhradných rodín, na ktorých nám záleží a ktoré majú v škole aj v iných zariadeniach často problémy, vyplývajúce z toho, že okolie často nerozumie všetkým  súvislostiam, ktorými sú tieto deti ovplyvnené a v ktorých žijú. Na našej stránke môžete nájsť  program ART – je to program rozvoja sociálnych zručností pre deti na ZŠ, pre rovesnícke skupiny.  Prečítajte si tam o tom niečo, či je to to, čo ste si predstavovali. Tak v tom sú vyškolení niektorí naši pracovníci, realizovali tieto tréningy už aj v niektorých školách. Momentálne však neviem o tom, že by sa v tomto programe niekde na Slovensku pokračovalo, myslím, že asi školy na to nemajú prostriedky alebo o tom nevedia.....

   Od nás sa tomuto programu venovala napríklad kolegyňa Vojteková (vojtekova@navrat.sk ), alebo kolega Fudaly (fudaly@navrat.sk) , skúste napísať im, oni by Vám asi skôr vedeli povedať, ako to vyzerá momentálne, či sa niečo chystá, bude robiť, nebude .....

    

    

   S pozdravomOľga Olšinová
   sociálna poradkyňa
   Návrat, o.z.

  • Dobrý deň, rada by som sa spýtala na pár otázok ohľadom adopcii. Bohužiaľ vlastné bábätko mať nemôžme, ale radi by sme si adoptovali zdravé dieťatko, novorodenca (čím menšie), chcela by som sa spýtať na otázku, či je problém ten, že chodím na VŠ externe a je tam predpoklad, že aj počas materskej dovolenky by som chodila a tak by som nemohla byť s dieťatkom nepretržite. Ďalšia moja otázka je či uprednostňujú žiadateľov ktorý majú všetky sociálne prostriedky alebo len tak za sebou. Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. Prajem Vám pekný deň. S pozdravom E.K.

   4 február 2016

   Dobrý deň, pani Kissová,

    

   Rozhodnutie adoptovať si dieťa je závažné rozhodnutie a iste aj pre Vás s manželom toto rozhodnutie nebolo jednoduché a zvažovali ste všetky pre a proti, všetky okolnosti a vôbec všetky súvislosti, v ktorých žijete.

   Preto si iste aj vy viete odpovedať na otázku, čo by to pre Vás znamenalo v súvislosti so štúdiom. Neviem presne, na akú školu chodíte, ako je to časovo náročné, ako to stíhate bez dieťatka, viem ale, že dieťa si vyžaduje celého rodiča a jeho maximálnu pozornosť a starostlivosť. Ak by som sa mala rozhodovať ja, určite by som tieto dve veci nemiešala a dokončila najskôr štúdium a potom sa venovala dieťaťu.  Pokiaľ ide  Vaše materiálne či finančné zázemie, nie je to rozhodujúce a úrad neuprednostňuje nejakých žiadateľov na úkor iných. Pokiaľ máte kde bývať a máte vytvorené podmienky na to, aby ste sa sústavne starali o dieťa, tak je to v poriadku. 

    

   S pozdravomOľga Olšinová
   sociálna poradkyňa
   Návrat, o.z.

  • Dobrý deň. Sme manželia od rolku 1984 a vo fungujúcej rodine sme vychovali dvoch dnes už dvoch dospelých synov, ktorí už majú svoje vlastné rodiny a záujmy. Obaja s manželkou sme vo veku 53 a 51 rokov sme stále vo výbornej fyzickej kondícii a finančne a bytovo nezávislí. Vlastníme 4 izbový byt v Dubnici nad Váhom kde už vlastne žijeme len sami. Manželka ešte pracuje a ja som výsluhový dôchodca v polícii SR som pracoval 28 rokov. Aj z tohoto hore uvedeného dôvodu chceme svoju lásku a starostlivosť ešte darovať ktoré je umiestnené v detskom domove, ale predtým sa s ním chceme stretnúť asi tak, že by sme ho zobrali k nám na Vianoce, prípadne celé vianočné sviatky a potom aj na voľnú sobotu a nedeľu . Pokiaľ to bude možné dieťa vo veku do 10 rokov, zdravé a také, ktorého sa vzdala vlastná rodina, prípadne sa s ňou nestretáva. Prosím pomôžte mi aj mi s manželkou chceme pomáhať. S pozdravom VLADO.

   9 november 2015

   Dobrý deň, Vlado,

    

   Je iste obdivuhodné, že po tom ako ste vychovali svoje vlastné deti, sa chcete ešte postarať a dať domov a lásku dieťaťu, ktoré nemalo to šťastie, že by mohlo vyrastať vo svojej vlastnej rodine s milujúcimi rodičmi. Sami z vlastných skúseností veľmi dobre viete, že starostlivosť o dieťa nie je jednoduchá a že výchova je tiež často komplikovaná vec.

   Deti, ktoré vyrastajú v detskom domove sú navyše veľmi zranené, boli opustené svojimi rodičmi, strieda sa pri nich veľa ľudí, putujú často rôznymi prostrediam, nemajú tých svojich blízkych, ktorí by tam boli stále a iba pre nich a ešte veľa veľa iných faktorov im ovplyvňuje život. Tieto nepriaznivé životné okolnosti  spôsobujú u dieťaťa traumu, zranenie jeho psychiky. A táto trauma sa len tak nestratí, jej následky ostávajú v dieťati, v človeku celý život. Aj preto je výchova a starostlivosť o tieto deti náročnejšia a ťažšia ako je tomu pri deťoch, ktoré sa narodili do milujúcej rodiny. Je potrebné pristupovať k nim veľmi citlivo a s porozumením , pripraviť na to aj svoje okolie, príbuzných, školu ....

   O tom aké sú tie špecifiká týchto detí sa dá niečo si aj prečítať, ale hlavne sa o tom hovorí v Príprave na náhradné rodičovstvo. Príprava má rozsah 26 hodín a je povinná pre všetkých žiadateľov (robí ju aj naše občianske združenie Návrat).

   Pomaly sa dostávam k tomu, aký je postup pri podávaní žiadosti o náhradné rodičovstvo.

   No najskôr by som Vám možno odporučila – ak môžete – aby ste sa s nami stretli a podrobnejšie by sme sa porozprávali /o všetkom, o čom by ste potrebovali vedieť, na čo by ste sa chceli spýtať, prípadne, čo by sme Vám my chceli povedať.

   Ja Vám píšem z Bratislavy, my sídlime na Šancovej 42, ak by Vám to bolo ďaleko, tak potom máme centrum aj v Žiline – /na našej stránke www.navrat.sk  si môžete nájsť ich adresu aj kontakt a dohodnúť sa s nimi. Ak sa cítite, že to nepotrebujete alebo nechcete, tak, samozrejme, nemusíte. Potom by ste mali ísť na Váš najbližší Úrad práce sociálnych vecí a rodiny(UPSVR – predpokladám, že v Trenčíne), kde si s pracovníčkou, ktorá má na starosť sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže, prejdete  ako napísať žiadosť a aké doklady k nej treba priložiť. Keď budete mať žiadosť napísanú, aj pripojené potvrdenia, tak potom to odovzdáte na UPSVR – určenom, teda krajskom.  Keď budú mať na úrade všetko pokope, tak potom ešte budete musieť absolvovať prípravu na NRS, a to buď u nás v Návrate, alebo máte aj iné možnosti na výber. To Vám všetko vysvetlia na úrade. Ak chcete, tak tento postup je podrobne popísaný aj v malej knižke na našej www stránke v časti – čomu sa venujeme – publikačná činnosť. Je to knižka Hľadáme rodičov, alebo aj opustené deti potrebujú rodinu. Tá knižka je v PDF formáte a je voľne k dispozícii.

   Ak by ste mali záujem, môžem Vám odporučiť a prípadne aj poslať ďalšiu literatúru, ktorá by Vám mohla byť užitočná, alebo zaujímavá.

   Ak by ste čokoľvek potrebovali, napíšte mi alebo zavolajte na našu infolinku nielen o adopcii – 0907/808080.

    

   S pozdravomOľga Olšinová
   sociálna poradkyňa
   Návrat, o.z.

  • Dobrý deň, chcem sa spýtať? Moja známa má na hosťovskom pobyte 3 ročného chlapčeka. Má záujem si ho adoptovať. Prípravu + interakcie má za sebou + už má aj podaný návrh o osvojenie na súde. Všetko čo sa týka ich vzájomnej adaptácie je v poriadku. Len nastal menší problém ohľadom jeho zdravotného stavu, rómsky chlapec má preliečený vrodený syfilis + žltačku typu B. Matka prostitútka a narkomanka od 12 rokov. Moja známa o týchto diagnózach vedela ale bolo jej povedané, že syfilis má už plne vyliečený, na hosťovskom pobyte ho vzali k detskej lekárke a tá im povedala, že syfilis sa môže hocikedy vrátiť, teraz je vraj v latentnej forme, čo znamená, že v budúcnosti by to malo byť s ním horšie, pretože tam má priveľ rizík, narodil sa v 37 týždni 2300g a odporučila im prehodnotiť adopciu na pestúnsku staro stlivosť. Čo by ste im odporučili? Je to vôbec možné prejsť na pestúnsku starostlivosť, ak ešte nebolo rozhodnuté o adopcii? A v čom vidíte úskalia v tomto prípade na adopciu a na pestúnstvo? Obaja majú samozrejme záujem o malého. Ďakujem za odpoveď a prosím zaslať iba na email. Pekný deň prajem.

   2 november 2015

   Dobrý deň,

    

   Vaša otázka má viacero aspektov, preto začnem poporiadku.

   Polemizovať s pediatričkou nechcem, ona je lekárka, ja nie som.  Ja to viem tak, že ak raz bolo dieťatko so sifilisom preliečené v novorodeneckom období, tak už sa mu  tá choroba nemôže vrátiť. Jedine, že by sa opäť nakazil ako dospelý. Neviem ako to myslela pani doktorka, možno má iné skúsenosti. Možno by sa to Vaša známa mohla skúsiť spýtať, resp. prekonzultovať aj s iným lekárom (odborníkom – teda kožným lekárom). Ja si myslím, že v troch rokoch je už chlapec po toľkých kontrolách, že prítomnosť vírusu v organizme je podľa mňa úplne vylúčená.  A tie ostatné riziká sa mi tiež nezdajú nejaké významné. Na to čo prežil a z čoho sa vystrábil, sa mi javí ako veľmi životaschopné dieťatko.

    

   Tu však ide aj o druhý aspekt Vašej otázky – a to je zmena adopcie na pestúnsku starostlivosť. Na to sa môžeme pozrieť z dvoch strán. Ak má chlapec súdom vyslovenú  osvojiteľnosť, teda môže byť osvojený, je pre neho najlepšie, aby bol osvojený. Pestúnska starostlivosť  nie je v jeho najlepšom záujme, resp. je až na druhom mieste za osvojením. Vašim známym ho ponúkli práve preto, že chceli osvojenie. Ak si oni preklasifikujú osvojenie na pestúnsku starostlivosť, tak by chlapčeka  mal úrad ponúknuť niekomu inému, kto si žiadal osvojenie. A Vašim známym ponúknuť iné dieťa -  do pestúnskej starostlivosti. Lebo cieľom štátu je sledovať najlepší záujem dieťaťa a nie žiadateľov.

   A druhá stránka je – pokladáte za možné, že by Vaši známi si vzali dieťa, ľúbili ho, žili s ním niekoľko rokov, venovali mu svoj čas, starostlivosť, city, všetko a potom,, keď by mal napríklad 12 rokov a prepukla by u neho nejaká choroba (napr. sifilis), tak by ho vrátili? Veríte tomu? Ja nie. Ktototo vyslovil, díva sa na to len čisto prakticky, spočíta čo je na ľavej strane a čo na pravej, zváži to a má výsledok. Ale veď tak to s ľuďmi a vzťahmi predsa nie je. Chvalabohu. Veď aj dieťaťu, ktoré sa nám narodí, môžu lekári v nejakom veku diagnostikovať nejaké závažné ochorenie a čo potom? Dáme ho preč? No nedáme, to nám ani nenapadne. Bojujeme spolu s ním. A takto je to aj s osvojenými deťmi. Prijímame ich so všetkým, čo k nim patrí. Tak takýto mám ja názor. Rozhodnutie je samozrejme na nich, ale ako sa zachová úrad, detský domov, sociálna kurátorka, to Vám veru neviem povedať vopred.

   Prajem Vám všetko dobré.

    

   S pozdravomOľga Olšinová
   sociálna poradkyňa
   Návrat, o.z.

  • Dobrý deň, chcem sa spýtať? Moja známa má na hosťovskom pobyte 3 ročného chlapčeka. Má záujem si ho adoptovať. Prípravu + interakcie má za sebou + už má aj podaný návrh o osvojenie na súde. Všetko čo sa týka ich vzájomnej adaptácie je v poriadku. Len nastal menší problém ohľadom jeho zdravotného stavu, rómsky chlapec má preliečený vrodený syfilis + žltačku typu B. Matka prostitútka a narkomanka od 12 rokov. Moja známa o týchto diagnózach vedela ale bolo jej povedané, že syfilis má už plne vyliečený, na hosťovskom pobyte ho vzali k detskej lekárke a tá im povedala, že syfilis sa môže hocikedy vrátiť, teraz je vraj v latentnej forme, čo znamená, že v budúcnosti by to malo byť s ním horšie, pretože tam má priveľ rizík, narodil sa v 37 týždni 2300g a odporučila im prehodnotiť adopciu na pestúnsku starostlivosť. Čo by ste im odporučili? Je to vôbec možné prejsť na pestúnsku starostlivosť, ak ešte nebolo rozhodnuté o adopcii? A v čom vidíte úskalia v tomto prípade na adopciu a na pestúnstvo? Obaja majú samozrejme záujem o malého. Ďakujem za odpoveď a prosím zaslať iba na email. Pekný deň prajem.

   28 október 2015
  • deti mojej sestry - zdravim, kamoska mi o Vas povedala, ze ste super, a viete byt napomocny, tak zo zufalstva birokracie detskeho domova, Vam chcem napisat a poziadat Vas o radu, pripadne poradenstvo. Deti moja sestra nevlastna, iba otec spolocny, umiestnila do detskeho domova. Ja som sa to dva tyzdne nato dozvedela, deti boli umiestnene v detskom domove Harmonia, na stavbarskej ulici v Bratislave, kde som predtym pracovala ako profesionalna matka. Hned od zaciatku pani Riaditelka tichym hlasom povedala, ze som nevlastna a nemali by ma informovat o detoch. co som prepocula ale ako som sa s nimi obtiaznejsie stretavala, tak nepadla zmienka o ich psychickom stave o mentalnom vyvoji, ba ani o viziach. Do dnes neviem naco ich mam ja pripravovat, i ked som prejavila zaujem si ich vziat k sebe. Asi po troch stretnutiach, som informovala socilanu pracovnicku, ze sa potrebujem stretavat s detmi co najcastejsie min. 3 krat doi tyzdna a to aj v poobednajsich hodinach, ci vikendoch. Ze to napisem pani riaditelke mailom, dufajuc ze odpise. Naco ked som sa s nimi stretla po 4 krat tak si ma zavolali do kancelarie, a vzhladom k tomu, ze bolo utyrane dieta v profesionalnej rodine, tak p. riaditelka prejavila nedoveru mi zverit deti, nakolko boli v dokumentacii, mne zverenych deti, nedostatky. Chcem na svoju obhajobu povedat, ze nebolo nic preukazane, a mala som priamo mobing od pracovnikov detskeho domova, a po vrateni najstarsieho 14rocneho spat, na jeho ziadost, co sa zveril mne. som o tom informovala personal naco mi dieta bolo odnate, a nasledne som bola obvinena zo sttrany detskeho domova tyranim. Co sa samozrejme nepreukazalo, nakolko sa nic take nestalo, a podobne..... Rada by som o radu, lebo nakolko ja sama pochadzam konkretne s toho prostredia, a co je dovod preco tam nenechat deti. Neviem ci to ustojim, i ked si naozaj za kazdou svojou pracou stojim. ucitelka zo zakladnej skoly bola velmi unesena ako si chlapec zlepsil znamky na dvojky jednotky, tiez zacal chodit do YMCI, na druzinovky, kde som ja chodila od svojich 10 rokov...a podobne. ja som navrhla ze si mozem urobit pripravku na pestunstvo, kde prejdem psychologickymi testami , ci co, lebo asi je v zaujme detskeho domova, aby sa deti so mnou nestretavalai ako s jedinou rodinou a bratrancami. Alebo prosim mate nejake ine riesenie? Velmi pekne dakujem

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   z Vašej otázky vidím, že ste v zložitej situácii. Ak tomu dobre rozumiem, chceli by ste si deti vziať do svojej starostlivosti. To môžete urobiť podaním návrhu na súd na zverenie detí do NOS (náhradná osobná starostlivosť), alebo podaním si žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS (adopcia, pestúnstvo). S pestúnskou starostlivosťou budete mať viac vybavovania, musíte doložiť rôzne potvrdenia a absolvovať prípravu, ale zase je to trochu výhodnejšie z hľadiska finančnej podpory. Myslím si, že ako príbuzná detí máte právo sa s nimi stretávať a navštevovať ich - ak aj oni o to stoja.

    

   Ak máte nejaké problémy v komunikácii s pani riaditeľkou, skúste sa o tom v pokoji spolu porozprávať. Pokiaľ by to nešlo a mali by ste nejaké výhrady voči postupu DeD, môžete podať podnet, resp. sťažovať sa na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny - konkrétne u pani riaditeľky odboru Moniky Micheleovej monika.micheleova@upsvr.gov.sk do kópie dajte adresu zariadenia@upsvr.gov.sk a kópiu pošlite prípadne aj detskému domovu. Podnet môžete podať aj mailom, oni sa tým budú zaoberať.

    

   O veciach, ktoré súvisia s deťmi by ste mohli okrem detského domova komunikovať aj so sociálnou kurátorkou, ktorá má deti vo svojej starostlivosti (neviem, v ktorom obvode sú - či podľa detského domova - to by bol 2. obvod. Veľmi Vás oceňujem, čo všetko pre deti robíte, s akou vytrvalosťou sa o ne zaujímate. Budem Vám držať palce.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • výživné a zverenie detí - Dobry den.Rozisla som sa po 18tich rokoch z druhom a chcem poziadat o zverenie deti do starostlivosti.Maju 17 a 15 rokov.Byvali druh sa mi vsak vyhraza ze pokial podam ziadost na sud tak deti zostanu unho nakolko im vsetko dovoli a nemaju tam ziadny rezim tak budu chciet ostat snim.Chcem sa spytat ci ma na sude nejaku sancu ze mu ich zveria ked je nezamestnany a byva v podnajme..Dakujem.

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   predpokladám, že ste matka tých detí - áno? A teraz otázka - Váš druh je otcom detí? Pokiaľ je otcom detí, tak samozrejme má právo stretávať sa s deťmi a aj deti majú právo na otca. Ale pokiaľ súd bude rozhodovať, komu deti zverí, bude brať iste v úvahu aj to , aké má kto z Vás vytvorené podmienky na výchovu a starostlivosť o deti. Iste - ak je otec detí nezamestnaný, budete mať väčšiu šancu získať deti do svojej starostlivosti. Ide však o deti, kde sa oni cítia dobre a bezpečne, kde sú pre ne lepšie podmienky, s ktorým s rodičov majú lepší vzťah. V ich veku sa už bude prihliadať na ich názor. Ale na druhej strane, súd iste prihliada na to, kde sú pre lepšie podmienky - objektívne, nielen podľa ich vyjadrenia. Je to na vašej argumentácii a na posúdení súdu. Aké má kto z Vás šance, to neviem posúdiť.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • synovček - Dobry den.Chcela by som vas poprosit,ci by ste nam vedeli poradit,ohladom stretavania sa s nasim synovcom. Teraz ma 9 rokov bude mat 10 a od jeho siedmych rockov sme ho nevideli. Do jeho piatich rockov ho v podstate vychovavala nasa mamina,takze ho berieme ako braceka,ale potom nasa mamina zomrela a jeho mama odisla do Rakuska za svojou mamou.Prvy rok a pol nam Jurajka cez prazdniny alebo vikendy davala bez problemov,ale potom,nevieme presne co sa stalo,sme sa dozvedeli,ze jej mama,Jurajkova druha babka si ho zobrala do starostlivosti. Nevieme presne o aku starostlivost ci osvojenie ide,lebo odvtedy s nami odmieta komunikovat,dala nam jasne najavo,ze malinkemu a nam nedovoli stretavat sa a ani komunikovat s nim.Tak by sme chceli vediet ci mame nejake pravo,ako tety maleho,sa snim stretavat a ako to funguje v Rakusku,alebo aspon na koho by sme sa mali v tejto otazke obratit.vopred dakujeme

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   rozumiem, že ste asi v dosť ťažkej situácii, keď ste tak náhle a bez vysvetlenia stratili možnosť stretávať sa so svojím synovcom a vôbec nič o ňom neviete, pričom je to pre Vás blízky človek, dieťa, ktoré u Vás vyrastalo ako Váš súrodenec. Žiaľ, neviem, či Vám budem vedieť dať uspokojivú odpoveď na Vašu otázku. Neviem ako to funguje v Rakúsku, ale tak trochu cítim, že právny nárok stretávať sa s ním, asi nemáte. Je to na ústretovosti a dobrej vôli jeho starej matky, alebo toho človeka, ktorému je dieťa zverené. Ale skúste sa obrátiť na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Má sídlo v Bratislave na Župnom námestí 6. A má aj svoju www stránku - www.cipc.sk kde nájdete aj telefonické kontakty na pracovníkov a určite je tam možnosť položiť aj mailovú otázku. Napíšte im, čo ste napísali mne a oni by Vám asi mohli vedieť poradiť. Jedine oni sa totiž v SR zaoberajú takýmito otázkami - pobytom detí v zahraničí, právnymi normami v jednotlivých krajinách, stykom s deťmi v inej krajine a podobne. Možno by mohli osloviť svoju partnerskú organizáciu v Rakúsku, tá by sa spojila so starou matkou chlapca (Vášho synovca), možno by sa dalo zorganizovať nejaké spoločné stretnutie, aj s Vami, kde by ste vysvetlili svoju situáciu a túžbu občas sa vídať s chlapcom. Možno to jeho stará matka pochopí, keď jej sami vyrozprávate svoju situáciu a začne sa na to ináč dívať. Viac Vám neviem poradiť, skúste to takto, možno to vyjde. S pozdravom

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • zverenie dieťaťa - Dobrý den rozisla som sa s priatelom a chcem sa spytat či moze ziadat o zverenie syna do opatery ked nieje uvedeny ako otec na rodnom liste. Dakujem

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   nie, Váš priateľ nemôže žiadať o zverenie dieťaťa do svojej opatery. Keďže nie je uvedený v rodnom liste ako otec dieťaťa a keďže v čase narodenia dieťaťa nebol Vaším manželom, nemá možnosť o zverenie dieťaťa požiadať.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • stretávanie so synovcom - Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť, či by ste nám vedeli poradiť, ohľadom stretávania sa s našim synovcom. Teraz má 9 rokov, bude mať 10 a od jeho siedmych rôčkov sme ho nevideli. Do jeho piatich rôčkov ho v podstate vychovávala naša mamina,takže ho berieme ako bračeka,ale potom mamina zomrela a jeho mama s ním odišla do Rakúska za svojou mamou. Prvý rok a pol nám Jurajka cez prázdniny, alebo cez víkendy dávala bez problémov,ale potom nevieme presne čo sa stalo,sme sa dozvedeli,že jej mama, Jurajkova druhá babka, si ho zobrala do starostlivosti. Nevieme presne o akú starostlivosť, či osvojenie ide,lebo odvtedy s nami odmieta komunikovať. Dala nám jasne najavo,že malinkému a nám nedovolí stretávať sa a ani komunikovať s ním. Len problém je aj vtom že náš brat neplatí na malého výživné, respektíve si nepreberal poštu. Tak by sme chceli vedieť, či máme nejaký nárok ako tety malého( príbuzné),alebo žiadny, a ako to v Rakúsku funguje(v európskej únii). Veľmi by sme sa chceli s malinkým stretávať,chýba nám,nevieme ani či je v poriadku a ako sa mu darí. Prosím poraďte. Vopred ďakujeme

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   vidím, že Vaša situácia je dosť zložitá a vyzerá skoro ako neriešiteľná. Je pre Vás asi dôležité stýkať sa so synovcom, vedieť ako sa mu darí a ako sa má. Ja si myslím, že by ste sa mali obrátiť na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (www.cipc.sk). Na svojej stránke majú aj možnosť napísať otázku alebo aj nejaké kontaktné čísla a adresy, tak skúste tam. Oni sú jediní za SR kompetentní jednať v týchto medzinárodných otázkach.

    

   Pravdepodobne nárok na to nemáte, dôležité ale je, že máte veľký záujem sa so synovcom stretávať, máte spolu vybudovaný vzťah, boli ste si blízki .... No či sa to podarí, ťažko povedať. Druhá strana (Rakúsko) sa akurát môže stretnúť s chlapcovou starou mamou a pokúsiť sa jej vysvetliť situáciu a navrhnúť nejaké riešenie - formu stretávania sa. Budem Vám držať palce.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • Ahojte... Mám jeden velký problém... Moja mama je rasistka... Už vela krát som sa pokúsila s ňou niečo prebrať... Ja mám 14 a môj priatel 20... Chcela by som vedieť či by som po 15 ohla odíjsť z domu... W keby ho moja mama udala za unos, a prisli by policajti... A ja by som povedala ze nie ja aom odisla svojvolne... (Tak by som po tom aj tuzila...) Mohla by som pri nom v 15 rokoch ostat? Ako to je?

   24 október 2015

   Ahoj,

    

   no, musím Ti žiaľ, povedať, že budeš musieť vydržať dlhšie ako do 15 rokov. V 15 rokoch sa ešte nemôžeš osamostatniť, nemôžeš bývať ani sama, ani s priateľom, ani sa vydať, ani mať dieťa. O všetkom musia rozhodovať ešte zatiaľ Tvoji rodičia. Neviem, či by Tvojho priateľa stíhali za únos, ale určite by ťa vrátili domov. A čo keby si sa skúsila s mamou porozprávať - tak nejako v kľude a v mieri. Aj o tom jej rasizme alebo čo je to vlastne. A podľa čoho vieš, že je rasistka? To ste mali len takú debatu alebo útočila na niekoho konkrétneho? Na niekoho z Tvojich priateľov? Myslíš, že by sa s ňou dalo porozprávať? Ale nie vtedy, keď sa hádate a kričíte po sebe, ale inokedy, napríklad niekde na zmrzline alebo inde....

    

   Keď deti dospievajú a hľadajú si kamarátov medzi svojimi rovesníkmi, prípadne majú aj priateľa, nie je to pre rodičov jednoduché. Oni sa boja, že o tie deti prídu, že ich stratia. A preto sa zo všetkých síl snažia o tie deti neprísť a udržať si ich pre seba. Niekedy pritom toho aj veľa pokazia a niekedy práve preto o tie deti prídu. Bolo by od teba celkom zrelé a múdre, keby si sa ukázala ako tá rozumná, ktorá sa chce porozprávať a vyjasniť si veci s mamou v kľude a bez hádok. Neskúsiš to?

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • výživné - Dobrý deň, som na základe súdu zverená do opatery starej mamy, a matka na mňa platí výživné. Chcem sa spýtať, že ak mám už 18 rokov, či môžem preberať výživné ja. Ďakujem.

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   náhradná osobná starostlivosť končí 18. rokom veku. Vtedy končí aj nárok náhradného rodiča na výživné a v zásade v každom prípade by malo byť nanovo upravené a poskytované k rukám dieťaťa. V praxi sa to vždy nerobí, niekedy zotrvačnosťou sa pokračuje, ale správne by to malo byť tak, že dieťa preberá výživné. Takto je to formálne upravené. V reálnom živote ide ale aj o iné súvislosti. Vaša stará mama sa o Vás pravdepodobne stará - bývate u nej, stravujete sa, poskytuje Vám, čo potrebujete. Vy jej na to nemáte ako prispievať, kým ešte nepracujete a práve na to by malo slúžiť výživné, ktoré na Vás platí mama. Lebo aj pre ňu skončila náhradná osobná starostlivosť a ak by chcela, nemusí Vás už u seba mať. Ak ste so starou mamou v nejakom konflikte, bolo by možno dobré sa o všetkom otvorene a vecne porozprávať a dohodnúť sa na nejakých pravidlách, ktoré budú prijateľné pre vás obidve a budete ich tým pádom obidve môcť dodržiavať.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • list - Dobrý večer, chcela by som napísať deťom do detského domova list. Treba na to niečo špeciálne? Alebo si stačí nájsť adresu detského domova a proste to tam poslať?

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   nie, netreba na to nič špeciálne. Len si nájdite adresu a napíšte - tak ako ste povedali. Možno by nebolo zlé, najskôr zavolať pani riaditeľke, prípadne sociálnej pracovníčke, či tam ešte deti sú, či ich medzičasom nepremiestnili alebo niečo podobné. Ako dlho tam tie deti sú? Kedy ste sa s nimi naposledy kontaktovali? Ak ste sa nestretli ani inak ste sa o ne nezaujímali viac ako pol roka, možno mohli byť dané do pestúnskej starostlivosti (ale o tom by ste určite dostali rozsudok).

    

   Počkajte teraz mi napadlo - možno som to celkom dobre nepochopila. Vy možno nie ste mama tých detí? Vy chcete len proste napísať deťom v nejakom detskom domove? Tak to je krásna a ušľachtilá myšlienka. Napíšte. Všetko dobré Vám prajem.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • Chcem sa spytat matka opustila deti odisla prec a povedala ze sa mame one postarat ako najblisia rodina co sme na take podmienky pristupili lebo povedala ze to bude len do casu.no ten cas do casu uz trva asi dva roky.nema o ne ziadny zaujem a ja si myslym ze uz si poune ani nikdy nepride.nechcem detom ublizit ale chcel by som vediet ako dalej pokracovat.nechcem jej ublizit ale podla mna je to trestne ked sa one nestara a nema one ziaden zaujem.doteraz posielala na ne peniaze formou ustnej dohody ale teraz sa to zmenilo a uz neposiela.viete mi poradit nechcem im ublizit tak ze ich dam do domova ale bohuzial to financne sam nezvladam.

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   je mi to veľmi ľúto, viem si predstaviť, v akej situácii sa asi nachádzate a asi si ani nedokážem predstaviť, aké to musí byť ťažké. Vy ste asi otec detí. Ako sú tie deti veľké? Pomáha Vám niekto s nimi, s domácnosťou, ste na rodičovskej dovolenke alebo pracujete? Bývate sám alebo u rodičov, prípadne u iných príbuzných? Myslím si, že starostlivosť o dve malé deti a ešte aj zabezpečenie príjmu do rodiny a obstaranie celej domácnosti je na jedného človeka veľa, ak máte v blízkosti niekoho (rodičov, švagrinú, kohokoľvek, kto by Vám mohol občas pomôcť alebo byť oporou), bolo by to dobré.

    

   Na celkové riešenie situácie si myslím, že by ste tieto skutočnosti mali oznámiť sociálnej kurátorke na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho bydliska (teda asi v Turčianskych Tepliciach), mali by ste asi povedať všetko, ako to bolo, ako je to teraz a že za daných okolností chcete podať návrh na súd na zverenie detí do Vašej osobnej starostlivosti. Bude pre Vás dôležité, aby ste mali dobrú spoluprácu s pracovníčkou - kurátorkou z UPSVR, pretože ona bude predvolaná aj na súd a súd bude zaujímať jej názor. Ak sa necítite na to, aby ste sa staral sám o dve deti, skúste sa poradiť s niekým s rodiny, s rodičmi alebo inými príbuznými, či by si niekto z nich nebol ochotný vziať jedno z detí k sebe, aspoň kým trochu odrastie. Umiestnenie do detského domova by mala byť tá posledná možnosť, ak všetko ostatné zlyhá (bolo by to pre deti veľmi veľmi ťažké). Počítajte aj s tým, že súd bude asi matku hľadať a na na súdne pojednávanie bude predvolaná aj ona. Je možné, že ju to zaktivizuje a začne sa o deti zaujímať. všetko môže mať ešte zaujímavý a prekvapujúci vývoj.

    

   Napíšte mi viac, skúsime niečo vymyslieť. Alebo, ak by ste mali možnosť, môžete sa obrátiť osobne na naše Centrum Návrat Banská Bystrica alebo Centrum Návrat Žilina, dohodnúť si s nimi stretnutie a tam by ste sa podrobnejšie mohli porozprávať o celej situácii a prejsť si spolu možnosti a riešenia aké máte. Držím Vám palce.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • deti mojej sestry - zdravim, kamoska mi o Vas povedala, ze ste super, a viete byt napomocny, tak zo zufalstva birokracie detskeho domova, Vam chcem napisat a poziadat Vas o radu, pripadne poradenstvo. Deti moja sestra nevlastna, iba otec spolocny, umiestnila do detskeho domova. Ja som sa to dva tyzdne nato dozvedela, deti boli umiestnene v detskom domove Harmonia, na stavbarskej ulici v Bratislave, kde som predtym pracovala ako profesionalna matka. Hned od zaciatku pani Riaditelka tichym hlasom povedala, ze som nevlastna a nemali by ma informovat o detoch. co som prepocula ale ako som sa s nimi obtiaznejsie stretavala, tak nepadla zmienka o ich psychickom stave o mentalnom vyvoji, ba ani o viziach. Do dnes neviem naco ich mam ja pripravovat, i ked som prejavila zaujem si ich vziat k sebe. Asi po troch stretnutiach, som informovala socilanu pracovnicku, ze sa potrebujem stretavat s detmi co najcastejsie min. 3 krat doi tyzdna a to aj v poobednajsich hodinach, ci vikendoch. Ze to napisem pani riaditelke mailom, dufajuc ze odpise. Naco ked som sa s nimi stretla po 4 krat tak si ma zavolali do kancelarie, a vzhladom k tomu, ze bolo utyrane dieta v profesionalnej rodine, tak p. riaditelka prejavila nedoveru mi zverit deti, nakolko boli v dokumentacii, mne zverenych deti, nedostatky. Chcem na svoju obhajobu povedat, ze nebolo nic preukazane, a mala som priamo mobing od pracovnikov detskeho domova, a po vrateni najstarsieho 14rocneho spat, na jeho ziadost, co sa zveril mne. som o tom informovala personal naco mi dieta bolo odnate, a nasledne som bola obvinena zo sttrany detskeho domova tyranim. Co sa samozrejme nepreukazalo, nakolko sa nic take nestalo, a podobne..... Rada by som o radu, lebo nakolko ja sama pochadzam konkretne s toho prostredia, a co je dovod preco tam nenechat deti. Neviem ci to ustojim, i ked si naozaj za kazdou svojou pracou stojim. ucitelka zo zakladnej skoly bola velmi unesena ako si chlapec zlepsil znamky na dvojky jednotky, tiez zacal chodit do YMCI, na druzinovky, kde som ja chodila od svojich 10 rokov...a podobne. ja som navrhla ze si mozem urobit pripravku na pestunstvo, kde prejdem psychologickymi testami , ci co, lebo asi je v zaujme detskeho domova, aby sa deti so mnou nestretavalai ako s jedinou rodinou a bratrancami. Alebo prosim mate nejake ine riesenie? Velmi pekne dakujem

   1 október 2015

   Dobrý deň,

    

   z Vašej otázky vidím, že ste v zložitej situácii. Ak tomu dobre rozumiem, chceli by ste si deti vziať do svojej starostlivosti. To môžete urobiť podaním návrhu na súd na zverenie detí do NOS (náhradná osobná starostlivosť), alebo podaním si žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS (adopcia, pestúnstvo). S pestúnskou starostlivosťou budete mať viac vybavovania, musíte doložiť rôzne potvrdenia a absolvovať prípravu, ale zase je to trochu výhodnejšie z hľadiska finančnej podpory. Myslím si, že ako príbuzná detí máte právo sa s nimi stretávať a navštevovať ich - ak aj oni o to stoja.

    

   Ak máte nejaké problémy v komunikácii s pani riaditeľkou, skúste sa o tom v pokoji spolu porozprávať. Pokiaľ by to nešlo a mali by ste nejaké výhrady voči postupu DeD, môžete podať podnet, resp. sťažovať sa na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny - konkrétne u pani riaditeľky odboru Moniky Micheleovej monika.micheleova@upsvr.gov.sk do kópie dajte adresu zariadenia@upsvr.gov.sk a kópiu pošlite prípadne aj detskému domovu. Podnet môžete podať aj mailom, oni sa tým budú zaoberať.

    

   O veciach, ktoré súvisia s deťmi by ste mohli okrem detského domova komunikovať aj so sociálnou kurátorkou, ktorá má deti vo svojej starostlivosti (neviem, v ktorom obvode sú - či podľa detského domova - to by bol 2. obvod. Veľmi Vás oceňujem, čo všetko pre deti robíte, s akou vytrvalosťou sa o ne zaujímate. Budem Vám držať palce.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • vnučka, býva u babky - Dobrý deň, obraciam sa na Vás a prosím o radu, či by som sí mohla vybaviť náhradnú starostlivosť o svoju vnučku / má 14 rokov/ a býva u mňa, aj navštevuje ZŚ v obci kde bývam.Ja som na dôchodku, som rozvedená. Matka mojej vnučky, moja dcéra je slobodná matka a momentálne žije s priatelom. Otec je určený súdom, ale aj tam sú problémy, lebo nechcel platiť výživné. Teraz dcéra poberá na vnučku náhradné výživné spolu aj s rodinnými prídavkami 116 eur. Vnučka si vynucuje svoje výživné pre seba a tak ja musím financovať stravu a bývanie ako je elektrina, plyn voda, daň za dom a smetné. Je to pre mňa zaťažujúce, nakoľko dietati stúpajú nároky a mám obavy ako to zvládnuť.Chcem sa spýtať ak by som si vybavila ja opatrovateľské, prišla by vnučka o náhradné výživné ? a ako kolko sa poberá opatrovatelské, či tam zohráva aj výška môjho dôchodku ? Dakujem za odpoved S pozdravom

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   neviem či Vám budem vedieť a môcť poradiť úplne so všetkými otázkami, ktoré máte. Samozrejme, ak vnučka býva u Vás, bolo by dobré, aby ste dali návrh na súd na zverenie vnučky do NÁHRADNEJ OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI (NOS). Súd Váš návrh posúdi, sociálna kurátorka prešetrí pomery u Vašej dcéry aj u Vás a súd rozhodne, či Vám bude dieťa zverené alebo ostane u matky. Bolo by dobre, keby ste zašli na UPSVaR v Nitre a tam sa poradili s pracovníčkou oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže. Všetko jej porozprávajte, ona Vám pomôže spísať aj návrh na súd, povie aké ďalšie dokumenty budete k návrhu potrebovať. Zároveň ona bude na súde prítomná a súd sa jej bude dopytovať, aké sú pomery v rodine, takže by bolo dobré, ak by bola so situáciou oboznámená. Pokiaľ Vám vnučka bude zverená, dostávali by ste náhradné výživné spolu s prídavkami Vy a nie dcéra.

    

   Taktiež by ste možno mohli dostávať ako dôchodkyňa príplatok k prídavku na dieťa (nepoznám presne Vašu situáciu, neviem, či by ste spĺňali podmienky - to posudzuje UPSVR). A tiež by ste mali podľa môjho názoru nárok na poskytnutie opakovaného príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti (zákon č. 627/2005 Z.z.). Pokiaľ Vám bude vnučka zverená, tak je samozrejmé, že Vy budete rozhodovať, ako a na čo sa použijú príspevky, ktoré budete poberať. Vy ste v rodine tá dospelá osoba a pokiaľ vnučke poskytujete starostlivosť, zázemie a všetko čo dieťa potrebuje a čo je v rámci Vašich možností, tak je všetko v poriadku. Pokiaľ ide o tie ďalšie príspevky, ktoré spomínate, tak to Vám presne neviem povedať.

    

   Mali by Vám v tom poradiť pracovníčky na UPSVaR v Nitre a taktiež sa to dá nájsť na stránke Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny - posielam Vám link na príspevky - http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/nahradna-starostlivost-dieta/

    

   S pozdravom Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • vnúčik - Dobry den.chcem sa spytat ako mam postupovat.. Moja dcera ma15r.V maji sa jej narodi syncek chcem si ho dat zverit do opateri.Ako mam postupovat a naco mam narok,bude mat dcera narok aj na prispevok pri narodeni dietatka?dakujem

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   ako zákonný zástupca Vašej dcéry, ktorá nie je plnoletá a teda nie je spôsobilá na právne úkony, máte právo požiadať o zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti (NOS). Pokiaľ by ste potrebovali pomoc pri spísaní návrhu na súd, môžete navštíviť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVR)v mieste Vášho bydliska, teda v Nitre. Po narodení dieťaťa budete mať nárok na príspevok pri narodení dieťaťa (Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení .... - žiada sa na UPSVR), na prídavok na dieťa (Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa ...., žiada sa rovnako na UPSVR) - sú to štátne sociálne dávky, no a na rodičovský príspevok (zákon č. 571/2009 Z.z, o rodičovskom príspevku .....), je to tiež štátna sociálna dávka a žiada sa na UPSVR. Pokiaľ spľňate podmienky na vyplácanie príspevku počas materskej dovolenky (sociálna poisťovňa), máte počas prvého približne polroka nárok na materskú (presné informácie Vám posyktne sociálna poisťovňa).

    

   Ale ak aj nedostanete materskú, alebo to bude pre vás nevýhodné, môžete od narodenia dieťaťa poberať rodičovský príspevok. Neviem, či som dostatočne zrozumiteľná, pokiaľ by ste ešte niečo potrebovali vysvetliť, napíšte alebo môžete zavolať aj na našu infolinku nielen o adopcii 0907/808080.

    

   S pozdravom Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • dať dieťa do domova: Dobrý deň, veľmi rád by som sa dozvedel, či sa dá dať dieťa do detského domova a za akých okolností, čo si to všetko vyžaduje. Dieťa je osem ročné, chlapec, a sú s ním veľké problémy, už to nezvládam, bolo mi hneď po narodení súdom zverené, pretože matka sa nevedela o neho postarať, veľa rokov ubehlo, no som zistil, že nie je to moje dieťa....osem rokov ho vychovávam a robí mi každý deň hanbu v škole, ani doma neposlúcha, bol som aj u psychologičky, no nepomohla mi, aj u neurológa, najhoršie na tom je, že si zobral taký genofond od jeho biologických rodičov a s tým ja nič neurobím, je to proste v ňom, taký bude aj v dospelosti. V škole sa mu nechce učiť, robí si čo chce, obchytkáva v škole deti, za dievčatami chodí na WC, ukazuje prirodzenie aj chlapcom aj dievčatám a sú samé ponosy. Ničí mi život a je to veľký nevďak, čo som mu za tých osem rokov dal. Ja som zamestnaný muž a už nevládzem sa ďalej starať o dieťa, ktoré z normálneho hľadiska nie je ani moje. Potrebujem od Vás radu. Vopred ďakujem. S pozdravom

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   Rozumiem, že byť sám na výchovu dieťaťa, je niekedy veľmi náročné a môžu prichádzať pochybnosti, pocity zlyhania a bezmocnosti. Boli ste na jeho výchovu a starostlivosť po celý čas sám, zároveň ste museli rodinu zabezpečiť aj finančne a existenčne a je obdivuhodné, že ste to dokázali a stále dokazujete - bez podpory a spoluúčasti partnerky alebo niekoho iného blízkeho.

    

   No osobnosť dieťaťa iste nie je len súhrnom génov, na jeho vývoj má veľký vplyv aj výchova, podnety z prostredia, celková atmosféra doma i v škole. Iste tiež bolo preňho traumatizujúce, ak hneď po narodení prišiel o matku, zároveň aj Váš hnev na matku, alebo pocity bezmocnosti sa pravdepodobne nedali ukryť a prenášali sa aj do Vašej komunikácie a vzťahu a odrazili na jeho celkovom psychickom zdraví. Neviem či Vám budem vedieť pomôcť nejakou radou. Vo Vašom liste mi chýba niekoľko informácií - nepíšete, či ste s matkou chlapca boli manželmi a rozviedli ste sa, alebo ste neboli manželmi, ďalej ako ste zistili, že dieťa nie je Vaše, či to bolo laboratórne potvrdené alebo je to len Váš názor, prípadne Vám to niekto povedal.

    

   Myslím si, že by ste sa mali obrátiť na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVR)v mieste vášho bydliska a poradiť sa s tamojšími pracovníkmi - so sociálnou kurátorkou, resp. psychologičkou. Podľa zákona rodič alebo iná osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará, má právo požiadať o pomoc orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne aj ďalšie orgány a tieto sú povinné rodičovi túto pomoc poskytnúť v rozsahu svojej pôsobnosti. Možno sa ešte spoločne s Vami pokúsia nájsť nejaké iné riešenie. Alebo potom vykonajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výchovné opatrenia, ktoré sú v ich právomoci. Pokiaľ by tieto opatrenia neboli účinné, potom je pravdepodobne možné sa dieťaťa zriecť (podaním návrhu na súd na pozbavenie rodičovských práv a povinností) a ono bude umiestnené do detského domova. Celým týmto procesom by Vás mala sprevádzať sociálna kurátorka z UPSVR v mieste Vášho bydliska.

    

   Držím Vám palce. Oľga Olšinová sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • anglicko: ja som teta dvoch dvojcat narodili sa v anglicku a ich matka ma slovensku narodnost a aj je zo slovenska byva uz v anglicku 5 rokov ale jej zobrali deti preto ze nebola plnoleta ako si ich chcela zobrat na slovensku republiku tak to nestihla prosim vas ako si tie deti moze ziskat naspet to by som ja chcela velmi vediet ja zijem na slovensku zobrali ich ako by to bolo decky domov a teras si ich chcu osvojit nejaky ludia v anglicku chcu ukradnut deti od vlastnej matky ale uz je plnoleta a nevie si ich ziskat zato potrebujem od vas pomoc vopred vam dakujem

   24 október 2015

   Dobrý deň, pani Mária,

    

   toto nie je celkom otázka na nás. Budete sa musieť obrátiť na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Majú svoju www stránku www.cipc.sk, sídlia na Župnom námestí v Bratislave. To je otázka pre nich, s tým Vám asi budú vedieť pomôcť len oni. My sa takýmito záležitosťami, ktoré prekračujú naše hranice nemôžeme zaoberať. Prajem všetko dobré.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • dočaná náhradná starostlivosť: Dobry den,rada by som poznala aspon pribliznu odpoved na moju otazku. Mam syna vo veku 9 a pol mesiaca a uz mesiac ho ma moja sestra s manzelom v docasnej nahradnej starostlivosti. Je to koli mojim a priatelovim problemom s drogami aj ked viem ze to nieje dovod na odobratie dietata,ale to je uz ina tema. Mna by zaujimalo za asi aky cas sa mi podari ziskat syna spat,,od zajtra nastupujem na trojmesacne liecenie a potom budem pravidelne chodit na testy a asi nejake stretnutia,,priatel je tiez prihlaseny na liecenie. Na socialke mi opakovane odpovedali "nejaky cas", no ja si ten nejaky cas neviem predstavit ako asi dlho trva. Ze nam bol syn odobraty oficialne,som sa dozvedela asi 4 dni na to od sestrinho manzela,asi nikto s uradou nepovazuje za dolezite oznamit nieco tak vazne rodicom. Maly bol zdravy nic mu nebolo,nas problem bol ze sme sa dost casto hadali,ale nijak fyzicky ani inak mu ublizovane nebolo. Dakujem za odpoved.

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   neviem ako by sa mohlo stať, že by Vám odobrali dieťa a Vy by ste sa o tom dozvedeli až následne od švagrinej. Vy ste neboli s ním, keď Vám ho odobrali? A odkiaľ ho teda odobrali, že ste pri tom neboli? Ja si myslím, že ste museli podpísať úradný záznam, keď Vám bolo dieťa odobraté. Okrem toho si myslím, že ak sa pracovníčka UPSVR s Vami rozprávala, tak by Vám mala presne vysvetliť (predpokladám, že aj vysvetlila), prečo Vám dieťa odoberajú a aké podmienky musíte splniť, aby ste mohli požiadať o vrátenie dieťaťa do Vašej starostlivosti. A myslím si tiež, že problémy s drogami u oboch rodičov sú dôvodom na odobratie dieťaťa, nie, že nie. Neviem odpovedasť na otázku, za aký dlhý čas by ste mohli požiadať o vrátenie syna do Vašej starostlivosti. O tom asi rozhodol súd. Po návrate z liečenia sa sociálna kurátorka bude o Vás viac zaujímať, bude potrebovať byť si istá, že abstinujete - aspoň pár mesiacov, že si Váš priateľ našiel prácu, že máte kde bývať, že máte skrátka vytvorené podmienky na starostlivoať o dieťa. Ale ako dlho to bude trvať, o tom rozhodne súd a sociálna kuratela.

    

   S pozdravom Oľga Olšinová sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

  Formy náhradnej rodičovskej starostlivosti

  • Dobrý deň,mám dieťa v pestúnskej starostlivosti od 2,5 roka. Teraz dovŕšila 18 rokov.Rozhodnutím sudu PS bola predlžená do 19.r. Chcem sa opýtať či mám nárok na daňový bonus po 18.stom roku veku, teda do 19 rokov, a ako to je potom, keď dcéra bude mať 19 rokov. Uvádzam, že dcéra bude študovať na vysokej škole a bývať bude stále u mňa. Na čo má ona ako v podstate nezaopatrené dieťa, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie nárok / ide o rodinné prídavky, daňový bonus resp. životné minimum/. Ja budem v starobnom dôchodku . Medzi nami je krásny vzťah, a bez ohľadu na to, či má na niečo nárok alebo nie ostáva mojou dcérou navždy. Som za ňu vďačná Bohu.

   2 január 2020

   Dobrý deň, pani Zdenka,

   toto som vystrihla z jedného článku na internete. Vyplýva mi z toho, že na Vaše dieťa by ste mali mať nárok na daňový bonus naďalej, dokonca aj po ukončení pestúnskej starostlivosti: 

   Vyživované dieťa pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2020

   Daňovník si môže uplatniť tento bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. Pre uplatnenie nároku daňovníka na daňový bonus je potrebné, aby bola splnená podmienka žitia v spoločnej domácnosti, pričom nie je rozhodujúca adresa trvalého pobytu (ak by mali napríklad otec a dieťa rozdielne trvalé pobyty). Prechodný pobyt dieťaťa mio domácnosti pri uplatnení nemá vplyv.

    

   Vyživovaným dieťaťom daňovníka je podľa § 33 ods. 2 zákona o dani z príjmov dieťa daňovníka vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základne rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa (podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa). Vyživovaným dieťaťom daňovníka je aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • dobry den. mozem sa stat profesionalnym rodicom aj ked som slobdny mam ukoncene len sou?

   7 október 2019

   Dobrý deň,

   áno v minulosti bola potrebná maturita, v súčasnosti je možné, aby tréning PNR absolvoval aj človej s učňovským vzdelaním, je potrebné však viac hodín tréningu.  Manželstvo nie je rovnako podmienkou profesionálneho rodičovstva. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    

    

  • Dobrý deň :-) aký je rozdiel medzi prípravou na pestúnsku starostlivosť a prípravou na profesionálneho rodiča? Ako postupovať ak by chcel byť absolvent prípravy na pestúnsku starostlivosť profi rodičom? musí absolvovať aj prípravu na profi rodiča, alebo nejak doplniť?

   12 apríl 2019

   Dobrý deň,

   príprava na pestúnsku starostlivosť a príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti je niečo celkom iné.

   Ak má niekto záujem stať sa pestúnom, požiada miestne príslušný ÚPSVaR o zapísanie do Zoznamu žiadateľov a absolvuje v niektorom zo subjektov (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar) prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín. Po absolvovaní tejto prípravy a zapísaní do Zoznamu žiadateľov môže prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti alebo si dieťa adoptovať/osvojiť.

   Absolvovanie tréningu pre budúcich profesionálnych rodičov je forma vzdelávania, po absolvovaní ktorej sa môžete uchádzať o pracovné miesto profesionálneho rodiča v niektorom z detských domovov. Tréning pre profesionálnych rodičov má väčší rozsah, ak je niekto pestún, nemá žiadne úľavy a musí tréning absolvovať celý.

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom 

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň, dnes som objavila túto stránku a so záujmom som si čítala všetky otázky aj odpovede. Nakoľko mám sama v náhr. starostlivosti 10-ročného vnuka (pomaly od narodenia), často s ním riešim otázky prečo nemá súrodencov, rodičov a podobné...Je mu smutno.Už dlhšie preto vo mne hlodá myšlienka, či by bolo možné takouto cestou si vziať do starostlivosti dieťa ako prof. rodič. Ale až dodnes som si myslela, že PR sa môžu stať len manželia ako pár. Na ďalších dis. fórach som sa dočítala, že PR si nemôže svoje dieťa "vybrať", ale určí mu ho DD sám. Z toho mám ale obavy, lebo nie som si istá, či by som zvládla dieťa s nejakými závažnými zdrav. problémami. Bola by som preto veľmi rada, keby ste mi poradili ako to vlastne pri výbere dieťaťa chodí, samozrejme po absolvovaní všetkých tých povinných procedúr, to už mám naštudované...ide mi o ten vnútorný aha moment, že áno, tento človiečik nás oslovil tou povestnou iskrou, ak mi rozumiete. Mám 49 rokov, s vnukom sme obaja zdraví a zvládame to zatiaľ veľmi dobre. Mám predstavu zobrať si chlapca o 2-4 roky mladšieho, aby si boli vekovo blízki. Na jeho adaptáciu v našom rod. prostredí by som vynaložila všetko úsilie, no z nejakých ťažších zdrav. komplikácií mám naozaj obavu. Na druhej strane ma myšlienka na nového človiečika v rodine tak trochu hreje pri srdci, určite by nám bolo veselšie, všetkým trom...Za radu Vám budem veľmi vďačná.

   25 marec 2019

   Dobrý deň,

   zdá sa mi, podľa toho čo ste mi napísali, že by vo Vašej situácii bolo lepšie prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti ako do profesionálneho rodičovstva. Profesionálne rodičovstvo je forma zamestnania, zamestnaná by ste boli v niektorom z detských domovov, a dieťa/deti by ste si skutočne nemohli vyberať a mohli by sa u Vás často meniť. Ide o to, že profesionálni rodičia sa starajú o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou iba do času, kým sa im nenájdu adoptívni alebo pestúnski rodičia. Niektorí profesionálni rodičia vystriedajú za svoju kariéru aj 40 detí, ktoré učia vzťahu a dôvere v dospelých ľudí. Ak sa chcete stať profesionálnym rodičom, musíte absolvovať tréning na profesioálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

   Pestúnska starostlivosť, ktorá sa mi zdá pre Vás vhodnejšia, je niečo celkom iné. Je to forma náhradného rodičovstva. Ak sa chcete stať pestúnkou, je potrebné ísť na miestne prislušný Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO D a SK a tu požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Po vyplnení všetkých tlačív a splnení ostatných náležitostí požiadate o prípravu na náhradné rodičovstvo, ktorá je vo všetkých subjektoch (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar) minimálne v rozsahu 26 hodín. Po absolvovaní prípravy Vám v danom subjekte vyhotovia záverečnú správu z Vašej prípravy, po zaslaní ktorej budete zapísaná do Zoznamu žiadateľov. V tejto záverečnej správe budú aj Vaše predstavy týkajúce sa prijatého dieťatka tzn. vek, pohlavie, príp. zdravotné riziká, ktoré by ste zvažovali, etnikum... Takže tu si môžete dieťatko takpovediac "vybrať" podľa Vami nastavených kritérií. 

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.

    S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

    

  • Dobrý deň, prosím Vás inštitút dočasnej pestúnskej starostlivosti bol zrušený? Nevidím takú úpravu v zákone, no v odbornej literatúre z roku 2014 sa ešte spomína. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Katarína

   21 marec 2019

   Dobrý deň, pani Katarína,

   podľa našej legislatívy možno pestúnsku starostlivosť zrušiť kedykoľvek, keď o to požiada pestún. Platí to takto od roku 2005 a existuje iba jeden "druh" pestúnskej starostlivosti.

   S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobrý deň, chcem sa opýtať na prípravu na NRS, resp. tréning pre profesionálnych rodičov:- v akej forme prebieha príprava?- ako často?- je tréning pre profirodičov súčasťou tejto prípravy alebo je to úplne niečo iné?- termíny na prípravu na NRS sú niekde zverejnené, alebo sa ich dozvieme až po prihlásení? - kde sa dá na túto prípravu prihlásiť?- je pred prihlásením na prípravu potrebné absolvovať aj nejaký pohovor?Ďakujem veľmi pekne za váš čas.Majte ešte pekný deň, s pozdravom Anna:)

   13 marec 2019

   Dobrý deň, pani Anna,

   príprava na náhradné rodičovstvo a tréning pre budúcich profesionálnych rodičov, je niečo celkom iné. Po absolvovaní prípravy na náhradné rodičovstvo, v rozsahu minimálne 26 hodín, sa môžete stať pestúnskym rodičom, alebo si dieťa adoptovať. Ak máte záujem takto prijať dieťa, je potrebné ísť na miestne príslušný ÚPSVaR, oddelenie SPO D a SK a požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Po doložení všetkých tlačív a splnení určitých náležitostí (odpis z registra trestov, správa o povesti, o zdravotnom stave, preverení Vašich majetkových a finančných podmienok) absolvujete prípravu na náhradné rodičovstvo v niektorom zo subjektov (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar...), po skončení ktorej a zapísaní do zoznamu žiadateľov môžete prijať dieťa.

   Tréning pre profesionálnych rodičov je vzdelávanie, po absolvovaní ktorého sa môžete uchádzať  o prácu profesionálneho rodiča v niektorom z detských domovov.

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať telefonicky príp. Vám sprostredkujem stretnutie s nejakým kolegom v niektorom z centier Návrat, ktoré Vám je najbližšie (Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava). S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň, chcem sa popýtať na návštevné pobyty v rodine, mám 41 rokov a 3 vlastné deti (13-17-18r). Radi by sme poskytli dieťaťu z DeD naše srdce. Kde začať? Sme z Oravy. Ďakujem za odpoveď.

   15 január 2019

   Dobrý deň, máte záujem o to, aby ste sa príležitostne stretávali s nejakým dieťaťom z detského domova alebo máte záujem prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti?

   Ak to prvé, iba sem-tam navštíviť nejaké dieťa, v súčasnosti sa takéto príležitostné stretávania s deťmi z detských domovov, bez vytvorenia dlhodobého vzťahu, neodporúčajú.
   Ak máte záujem prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti, je potrebné zájsť na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (oddelenie SPO D a SK). Tu požiadate o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS. Po vyplnení všetkých tlačív, a keď preveria Vaše sociálne, finančné, bytové podmienky, bezúhonnosť... si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude na náhradné rodičovstvo pripravovať. Môže to byť ÚPSVaR alebo akreditované subjekty (My-Návrat alebo Úsmev ako dar). Vo všetkých subjektoch je príprava na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín, v Návrate prebieha individuálnou a skupinovou formou. Po absolvovaní prípravy na náhradné rodičovstvo budete zapísaní, aj s manželom, do zoznamu žiadateľov o NRS a budete čakať na Vaše dieťatko.
   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať telefonicky, mailom, alebo Vám ponúkam osobné stretnutie. S prianím všetkého dobrého

   ​​
   ​​
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
  • Doby denChcela by som.sa opytat ci mozem poziadat pravnika o spisanie ziadosti NOS, da sa to aj tak?

   7 január 2019

   Dobrý deň,

   návrh na zverenie dieťaťa do Vašej starostlivosti podávate Vy. Kto Vám ho pomôže napísať je jedno. Napísať ho môžete sama, môže Vám ho spísať právnik, určite by Vám s tým pomohli aj na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny...

   S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den, som profesionalny rodic, a dozvedela som sa, ze je moznost si zobrat do NOS dieta, chcem sa opytat akom mam postupovat. Mam v starostlivosti dieta od narodenia a dieta je velmi na mna naviazane, a preto by som si ho chcela vziat do NOS. Dakujem

   9 december 2018

   Dobrý deň, pani Denisa,

   odpoveď je rovnaká, ako na predchádzajúcu otázku z rovnakej kategórie. 

   Nebolo by to čestné urobiť to v čase, ak by sa o toto dieťa zaujímali iní žiadatelia, ak je toto dieťa už na zozname detí vhodných do NRS. Ak sa o dieťatko, ktoré máte v PNR nezaujímajú žiadni žiadatelia, ktorí sú na poradovníku na zozname žiadateľov, radím Vám čo najskôr zájsť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a oznámiť im, že idete podať návrh na zverenie tohoto konkrétneho dieťaťa do NOS. Oni Vám, predpokladám, so spísaním tohto návrhu aj pomôžu a mali by toto konkrétne dieťa stiahnuť zo zoznamu detí, ktoré sú vhodné do NRS. S pozdravom a prianím nech to vyjde

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Pekny večer prajem..Som profi mamka a mam zaujem si vziat polrocne dieta ktorw mam.v profi do nahradnej osobnej starostlivosti. Poprosim Vas o radu ako postupovat? Stala sa rozprava, že ak to profi spravi takmje to zlyhanie, z takejto reakcie mam troska strach. No ide o dietatlko, o ktore zatial nik neprejavil zaujem, ma urcite postihnutie a ja viem.ze mu dokazeme poskytnut domov plny lasky ak nam to bude umoznene...Dakujem za pomoc

   8 december 2018

   Dobrý deň, pani Michaela,

   v prvom rade by som chcela zahnať Vaše obavy. Z môjho pohľadu je toto, čo niektorí nazývajú zlyhanie profesionálneho rodiča, to najlepšie, čo sa môže dieťaťu stať, to že si nájde stabilnú milujúcu osobu navždy.

   Nebolo by to čestné urobiť to v čase, ak by sa o toto dieťa zaujímali iní žiadatelia, ale ako píšete, zatiaľ o toto dieťa niekto neprejavil záujem...

   Radím Vám čo najskôr zájsť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a oznámiť im, že idete podať návrh na zverenie tohoto konkrétneho dieťaťa do NOS. Oni Vám, predpokladám, so spísaním tohto návrhu aj pomôžu a mali by toto konkrétne dieťa stiahnuť zo zoznamu detí, ktoré sú vhodné do NRS. S pozdravom a prianím nech to vyjde

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň,mám záujem stať sa profesionálnym rodičom. Rada by som sa informovala kedy sa bude organizovať ďalšia príprava na NRS.Ďakujem

   14 november 2018

   Dobrý deň, 

   termín tréningu PNR je v Návrate nateraz zrušený :-(. Od 1. 4. 2018 sa menil zákon o SPO a SK a podmienky a rozsah prípravy  na profesionálne rodičovstvo sa zmenili a rozšírili. Práve preto musíme náš tréning "prekopať" doplniť, rozšíriť a zapracovať tieto zmeny do našej akreditácie. Keď sa toto udeje, vytýčime nový termín tréningu, o ktorom Vás budem včas informovať.

    
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
  • Dobrý deň,som študentkou piateho ročníka na VŠ sv. Alžbety v Bratislave. Týmto by som Vás chcela poprosiť o pomoc pri výskume v mojej diplomovej práci. Prácu píšem na tému profesionálna rodina, ak by z Vašej strany bolo možné skontaktovať ma s deťmi 18 a viac ročnými, ktoré v takejto rodine vyrastali, alebo ešte vyrastajú.Je to veľmi náročná téma, nakoľko o profesionálnej rodine nie je veľa vydanej literatúry a neviem na koho by som sa mala ešte obrátiť o pomoc. Všetko by bolo anonymné v mojej práci a samozrejme by som to nechcela zadarmo, čo sa týka detí.Veľmi pekne Vám ďakujem za porozumenie .S úctouMonika Brišková

   8 august 2018

   Dobrý deň, 

   žiaľ, z kapacitných dôvodov poskytujeme pomoc s diplomovou či rigoróznou prácou iba našim dobrovoľníkom príp. náhradným rodičom. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc, teda radu v prípade náhradnej osobnej starostlivosti. Máme v rodine dve maloleté dievčatá, ktorých rodičia (pokrvne strýko s družkou) nie sú schopní zabezpečiť podľa rozhodnutia úradníkov potrebné podmienky na ich výchovu. Preto sme boli oslovení s manželom ohľadom NOS. Po dlhých úvahách, rozhovoroch a rodinných poradách sme súhlasili a dievčatá majú byť umiestnené u nás. Potrebovali by sme však rady, ako a čo. Ako to celé zosúladiť. Máme termín na psychologické sedenia, radi by sme však aj chceli podniknúť nejaké kroky, aby celý presun do našej rodiny bol čo najmenej zaťažkávajúci ako aj pre dievčatá, tak aj pre naše 4 deti a aj nás ako manželov. Prosím o radu. Ďakujem. Lucia

   5 august 2018

   Dobrý deň, pani Lucia,

   teším sa, že ste sa rozhodli prijať "cudzie" deti do svojej starostlivosti a že vďaka Vám nemusia ísť do žiadnej inštitúcie, ktorá nie je pri všetkej snahe jej zamestnancov, ideálnym riešením pre žiadne dieťa.

   Veľmi dobre nad tým uvažujete. Bude to veľká zmena pre celú Vašu rodinu a bude to zásah do fungovania aj samotných prijatých detí. Určite v tomto procese nezostávaje samy.

   Neviem, z akého ste regiónu. V prípade, že ste zo Žilinského alebo Trenčianskeho kraja, ponúkam Vám osobné stretnutie v Centre Návrat Žilina, príp. u Vás doma. Ak ste z iného kraja, môžem Vám sprostredkovať kontakt na niektorého z mojich kolegov v ostatných Centrách Návrat (Banská Bystrica, Prešov, Bratislava). Ideálne je o tom sa porozprávať osobne, ak nemáte kapacitu na osobné stretnutie a dovolíte, môžem Vám zatelefonovať. S úctou a prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Prajem vám príjemný deň.Som rada že vás mám a že mi nám s Martinkom neustále pomáhate a podporujete nas.Ste úžasná organizacia a ja a môj syn Martinko ktorého mám v pestúnskej starostlivosti sme vám za všetku vašu námahu snahu pomôc a podporu neskutočne šťastný a vďačný ze vás máme!!!DAKUJEME!!Už toľko krát sme u vás bolí a už niekoľko krát sme sa stretli ale stále sa vás zabudnem opýtať na túto vec tak to urobím terazChcem sa vás opýtať či sa mi pestunska starostlivosť počíta aj do dôchodku alebo nie?Dakujem vám za vašu odpoveď!! S pozdravom Renáta

   7 júl 2018

   Dobrý deň, pani Renáta,

   ďakujeme za ocenenie :-).

   Žiaľ, pestúnska starostlivosť sa nezapočítava do dôchodku. Peniaze, ktoré dostávate za to, že vykonávate pestúnsku starostlivosť, sú štátne sociálne dávky a pestúnska starostlivosť nie je, na rozdiel od profesionálneho rodičovstva, zamestnanie. Preto sa Vám ani nezapočítava do dôchodku :-(. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Zdravim mam otazku ak mam dieta v profi a chcela by som.ho vziat do pestunstva ako to funguje...Dakujem

   10 jún 2018

   Dobrý deň,

   vo Vašom prípade by som Vám poradila, aby ste si dieťatko, o ktoré sa momentálne staráte ako profesionálny rodič, zobrali do náhradnej osobnej starostlivosti. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, aj interná norma pre úrady hovoria o tom, že pestúnska starostlivosť je možná len v prípade, ak dôjde k sprostredkovaniu dieťaťa - a k tomu v tomto prípade nedôjde, keďže máte záujem o toto konkrétne dieťa.  Mám pre Vás aj dobrú správu, od 1. 1. 2019 sa štátne sociálne dávky v náhradnej osobnej starostlivosti dostanú na výšku dávok v PS, čo je v podstate pre Vás jediný rozdiel, ktorý sa týka Vašich práv a povinností v PS alebo v NOS. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím príjemných dní

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Vážená paní, Vážený pane, chci Vás požádat o pomoc. Jsem studentkou na VŠ a píši práci na téma Pěstounská péče na přechodnou dobu v ČR a na Slovensku. Bylo by možné získat kontakt na osobu, která by mi pomohla pochopit Váš systém náhradní rodinné péče ve Vašem státě?Mockrát Vím děkuji za Váš čas.S přátelským pozdravemKovaříková ZuzanaZuzanakovarikova92@seznam.cz

   28 február 2018

   Dobrý deň, pani Zuzana,

   je mi to veľmi ľúto, ale pomoc študentom s diplomovou prácou z kapacitných dôvodov poskytujeme iba našim dobrovoľníkom, ktorý sú aktívni a nápomocní pre našich klientov.

   Ak máte záujem pochopiť systém našej náhradnej starostlivosti odporúčam Vám naštudovať si zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákon 36/2005 o rodine. Viac pre Vás žiaľ urobiť nemôžem. S pozdravom

    

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobry den,urcite tu uz takato otazka padla, ale zial nenasla som ju, preto sa dopredu ospravedlnujem. Aky je vlastne rozdiel medzi pestunom a profesionalnym rodicom? Ak by sme sa chceli s manzelom stat jednym z nich, co je potrebne ako prve urobit, kam a na aky urad zajst ako prve. A co by bolo potrebne v pripade adopcie? Za odpoved dakujem.

   6 december 2017

   Dobrý deň,

   formy náhradnej starostlivosti sú tri, ústavná starostlivosť, pestúnska starostlivosť a náhradná osobná starostlivosť. Vás zaujíma profesionálne rodičovstvo, čo je vlastne forma ústavnej starostlivosti. Profesionálny rodič musí pred vykonávaním profesionálneho rodičovstva absolvovať tréning pre profesionálneho rodiča, a potom sa uchádzať o zamestnanie v niektorom z detským domovov.  Medzi profesionálnym rodičom a detským domovom vzniká pracovno-právny vzťah, tzn. že profesionálne rodičovstvo je forma zamestnania. Profesionálny rodič sa stará o dieťa/deti, ktoré má/majú nariadenú ústavnú starostlivosť, stará sa však o toto dieťa obvykle vo svojom domácom prostredí, dome či byte. Tomuto dieťaťu sa stále hľadá adoptívna alebo pestúnska rodina, tzn. že profesionálny rodič musí počítať s tým, že dieťa ktoré má zverené, posunie adoptívnej alebo náhradnej rodine a prijme ďalšie dieťa/deti, ktoré bude učiť dôverovať dospelákom a naučí ho mať vzťah-pripútať sa :-). 

   Pestúnska starostlivosť je forma náhradnej starostlivosti, dieťa je zverené do starostlivosti pestúna, pôvodné väzby medzi biologickou rodinou a dieťaťom, však na rozdiel od adopcie/osvojenia, zostávajú zachovalé a dieťa má právo sa stretávať so svojou biologickou rodinou. Dieťaťu zverenému do pestúnskej starostlivosti sa už nehľadá iná rodina, a pestúnska starostlivosť je oficiálne ukončená väčšinou dosiahnutím plnoletosti, samozrejme, ak sú dobré vzťahy v rodine, dieťa môže zostať u svojich pestúnov aj po osemnástke. 

   Ak sa chce jednotlivec alebo manželský pár stať pestúnom alebo si osvojiť/adoptovať dieťa, je potrebné absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo. Aj keď osvojenie nie je forma náhradnej starostlivosti ale ide o vznik rodičovstva tzn. že medzi osvojencom a osvojiteľom vzniká z právneho hľadiska taký istý vzťah ako medzi rodičom a dieťaťom v biologickej rodine, so všetkými právami  a povinnosťami.

   Ak máte záujem prijať dieťa formou pestúnskej starostlivosti alebo si dieťa osvojiť, je potrebné ísť na miestne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a povedať, že máte záujem byť zapísaní do zoznamu žiadateľov o NRS. Po doložení všetkých dokladov a splnení ostatných náležitostí absolvujete prípravu na NRS na úrade alebo v niektorom z akreditovaných subjektov (Návrat, Úsmev ako dar).

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. Príjemný advetný čas

   Iveta Keblušková

   sociálna pracovníčka

  • Ahoj, mam predbeznym opatrenim zvereneho synovca t.c. o chvilu 7rocneho. Staram sa o neho takmer 5rokov. Jeho otec zije v zahraničí a nejavi ziaden záujem a matka ako kedy. Teraz ma noveho priateľa, s ktorým planuje spoločnú budúcnosť takze o syna javi vacsi záujem. Berie si ho obcas na vikend (cca 4x tam bol) a teraz 1x pojde na týždeň. Ked s niecim nesúhlasím tak sa mi vyhrážajú ze mi ho zoberú uplne. Maly ma vytvoreny vztah ku mne, mojmu partnerovi a babke, lebo zijeme v spolocnej domácnosti, ma u nas krasny a šťastný domov. V septembri nastupuje do zš. Ma rad aj ju aj jej priateľa. Chcem sa opýtať ci mi ho môže sud len tak odobrat napriek rokom prikladnej starostlivosti. Velmi sa o maleho osud bojim. Lubim ho ako vlastného, nechcem o neho prísť. Ďakujem.

   1 august 2017

   Dobrý deň, Štefánia,

   súd nemôže dieťa odňať z Vašej starostlivosti len tak, kedy si jeho biologickí rodičia zmyslia. Z nejakého dôvodu bol z ich starostlivosti odňatý a keby chceli dieťa vrátiť späť, do svojej starostlivosti, museli by súdu dokázať, že sa pomery v rodine zlepšili, že malý má s nimi vzťah a že je v jeho najlepšom záujme byť s biologickými rodičmi, resp. mamou. 

   Trochu je pre mňa záhadou to, že je vo Vašej starostlivosti takmer 5 rokov a stále ho máte zvereného predbežným (v súčasnosti je to neodkladné) rozhodnutím. Neprebieha konanie na súde o zverení do náhradnej osobnej starostlivosti príp. pestúnskej starostlivosti? S prianím všetkého dobrého

   Iveta Keblušková

  • Pekny den, rada by som sa spytala kedy najblizsie organizujete kurz pripravy rodicov na nahradne rodicovstvoDakujem. Skandikova

   19 júl 2017

   Dobrý deň, 

   neviem, či máte záujem absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v Centre Návrat Žilina, alebo v niektorom z iných centier. Ak máte záujem o prípravu v Centre Návrat Žilina, posielam Vám základné informácie o tom, ako prebieha príprava u nás. Skupinová príprava na náhradné rodičovstvo zatiaľ nemá v našom centre žiadny termín,  lebo sme ju mali nedávno, predpokladám však, že to bude niekedy v októbri-novembri 2017, keď sa na zbiera dostatočný počet záujemcov o prípravu u nás. Ak máte záujem absolvovať prípravu v inom centre, kontaktujte prosím to centrum Návrat, ktoré Vám je najbližšie (Bratislava, Prešov, Banská Bystrica, Žilina) a oni Vám poskytnú túto informáciu, alebo môžete napísať aj mne. S prianím všetkého dobrého

    

   Iveta Keblušková

    

   Základné informácie o príprave žiadateľov na náhradnú rodinnú starostlivosť v Centre Návrat Žilina

   • Tak ako stanovuje zákon, rozsah prípravy u nás je minimálne 26 hodín • Príprava je realizovaná kombináciou individuálnych a skupinových konzultácií so sociálnym pracovníkom a psychológom • prípravu na NRS realizujeme v bežnom pracovnom čase Pondelok - Piatok • Skupinovú časť prípravy tvorí dvojdňové stretnutie (2x8 hodín), prebieha interaktívnou zážitkovou formou. Podmienkou skupinovej prípravy je účasť cca 10 klientov, realizuje sa 2 –3 x ročne • Jedna zo záverečných konzultácií sa koná v domácnosti žiadateľov za účasti ich blízkych ľudí • Klienti Centra Návrat Žilina sa podieľajú na nákladoch súvisiacich s prípravou na NRS sumou 60,- Eur/osoba, pri manželskom páre 100,- Eur na celú prípravu

  • Prosím vás ako poradia,alebo pomaháju sociálny pracovnici rodičom,krorí maju dieťa v pestúnskej starostlivosti? Vopred dakujem

   11 február 2017
   Dobrý deň, pani Mária,
   ste pestúnska mama a potrebujete sa niečo poradiť?
   Alebo ste študentka, a potrebujete túto informáciu k štúdiu?
   Rôzne organizácie pomáhajú poradenstvom a podporou pestúnskym rodinám, každá svojim, špecifickým spôsobom, mnohé sa venujú aj terapii.
   Ak máte záujem o informácie pomoci pestúnskym rodičom zo strany Občianskeho združenia Návrat, obráťte sa na ktorékoľvek Centrum Návrat. Sú v Žiline, Prešove, Bratislave a Banskej Bystrici.

   Ak ste pestúnska mama, radi Vám pomôžeme a poradíme, ak budeme vedieť ako. Ak ste študentka, radi Vás uvidíme ako našu dobrovoľníčku. Pri dobrovoľníckej činnosti sa o pomoci náhradným rodinám môžete dozvedieť viac. Veľa úspechov!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • dobri vecer chcem sa opitat ked mam vnucika zvereneho do nahradnej starostlivosti cibi stemi mohli nejako pomoct ma uz 13 rokou a je narocnejsie mu vihoviet k jemu podmienkam som nezamestnana na penke uz 3 rok manzel je tiez nezamestnani a vopred vam pisem zesom romka tak poprosila bisom vas o vasu odpoved dakujem

   28 január 2017

   Dobrý deň,

   je výborné, že ste Vášmu vnukovi pomohli a keď sa nemohli alebo nevedeli jeho biologickí rodičia o neho postarať, tak ste ho prijali k sebe a nemusel ísť do detského domova.

   Viem, že vychovávať a starať sa o dieťa v teenegerskom veku je psychicky aj finančne náročné. Asi Vás však sklamem. Neviem o žiadnom príjme, okrem dávok z úradu,  ktoré zrejme poberáte a prináležia Vám, lebo máte dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, na ktorý by ste mali nárok.

   Možno sa skúste obrátiť na nejakú nadáciu, alebo by Vám mohli a mali finančne pomôcť biologickí rodičia Vášho vnuka, ak je to v ich možnostiach. V opačnom prípade máte vyživovaciu povinnosť voči nemu Vy, jeho starí rodičia. Prajem Vám veľa úspechov a nech sa Vám darí vo výchove Vášho vnuka.

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobrí deň chcem sa spýtať či je možné zobrať si dieťatko s domova na sviatky alebo víkendy k nám domou nájsť si k nemu cestu a časom podať žiadosť o adopciu s manželom nemôžme mať babetko a tak by sme chceli pomôcť touto formou a postarať sa nechceme zato žiadne peniažky a nič podobne ja sama som adoptovaná a viem čo to je a ako toto deti berú a čo potrebujú bola by som veľmi rada keby ste mi nejako pomohli.

   15 december 2016

   Dobrý deň,

   v minulosti boli tieto návštevy detí umiestnených v detských domovoch na Vianoce a iné sviatky častejšie. V súčasnosti sa tieto návštevné pobyty v domácnosti, bez vytvorenia dlhodobejšieho vzťahu s dieťaťom, neodporúčajú. Ako ste si už zrejme vyskúšali na vlastnej koži,  deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou už prešli v živote viacerými stratami a je pre ne veľmi dôležité stabilné, milujúce prostredie, ako oni zvyknú hovoriť "navždy". Pre tieto deti môže byť traumatizujúce, navštevovať niekoho (aj keď určite s veľkým srdcom a milujúceho) iba na sviatky, víkendy a "niekedy". Deti potrebujú milujúcu materskú osobu celú a bezpodmienečne. Možné to však je, je to však plne v kompetencii konkrétneho riaditeľa DeD, tak sa prípadne informujte vo Vašom najbližšom detskom domove.

   Ak si chcete aj s manželom osvojiť/adoptovať dieťa postup je obvykle taký, že najskôr absolvujete prípravu na náhradné rodičovstvo, a až potom Vám bude ponúknuté dieťa/deti, ktoré si môžete osvojiť. V prípade záujmu o adopciu požiadajte miestne príslušný UPSVaR, že chcete byť aj s manželom zapísaní na zoznam žiadateľov o NRS, vyberiete si subjekt na prípravu (UPSVaR, Úsmev ako dar, Návrat) a po absolvovaní prípravy v rozsahu minimálne 26 hodín sa môžete stať adoptívnymi rodičmi.

   Veľa šťastia a príjemné prežitie sviatkov Iveta Keblušková

  • dobry den.Prosim vas,pochadzam z juzneho slo.-Sahy a chcela by som vediet kedy a kde robite najblizsie kurzy pre profes.rodicov v blizkosti mojho okolia?Dakujem

   10 november 2016

   Dobrý deň, pani Lenka,

   tu som Vám vystrihla z našej web stránky informáciu o pripravovanom tréningu PNR, ktorý robí Návrat. Obvykle ho robievame takto, v strede Slovenska, aby to mali relatívne blízko zo všetkých regiónov. Ak je to pre Vás ďaleko, skúste sa popýtať na miestne príslušnom UPSVaR-e, alebo v inom akreditovanom subjekte. Posledný termín na prihlásenie ku nám je však dnes. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

    

   Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na

    

   Akreditovaný kurz prípravy

   na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

    

   (v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

    

   v termíne  30.11.2016 – 24.1.2017

    

   1. 40 hodinový modul (tréning: 30.11. – 4.12.2016)
   2. 20 hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách):)
          individuálne (5 hod.): 4.12.2016 – 22.1.2017 
         a tréning (15 hod.): 23.1. – 24.1.2017

    

   (Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat)

    

   Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, § 53, ods. 9 príprava spočíva najmä:

   a) v poskytnutí základných informácií:

   - o náhradnej rodinnej starostlivosti,

   - o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

   - o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

   b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

    

   Ako prebieha náš tréning si môžete prečítať tu.

    

   Časová štruktúra tréningu:

   Modul A:  Začiatok  tréningu 30.11.2016 o 17:00 hod. a koniec 4.12.2016 o 14:00 hod.

   Modul B:  Začiatok tréningu 23.1.2017 o 10:30 hod. a koniec 24.1.2017 o 16:00 hod.

   Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne 4.12.2016 do 22.1.2017.

   Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

    

   Lektori:

   Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa, Mgr. Denisa Ničíková, psychologička, Mgr. Zuzana Petrincová, sociálna pracovníčka, administrátorka tréningu

    

   Miesto konania tréningov:

   Penzión Vila Kamila Terchová. Ubytovanie v 2 až 5 posteľových izbách, možnosť plnej penzie.

   Kontakt do zariadenia: vilakamila@vilakamila.sk; www.vilakamila.sk,

   Tel.: +421 41 569 52 98, +421 903 543 089

    

   Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

   V mieste konania tréningov  je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom  maile resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 25 € osoba/deň.

    

   Doprava:

   Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

    

   Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

   40 hod. modul: 140,- €,  20 hod. modul: 60,- €  / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN:
   SK14 3100 0000 0040 0045 8116, SBERBANK, podľa príslušného variabilného symbolu, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby.

   Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky)  najneskôr 7 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2017), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

    

   Termín prijímania prihlášok pre ktorýkoľvek modul je 10.11.2016.  Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

   Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov.

    

   pdfPrihláška na stiahnutie v pdf.

   docxPrihláška na stiahnutie vo worde.

    

   Prihlášky zasielajte na adresu organizačnej kancelárie tréningu:

   Centrum Návrat v Bratislave

   Pluhová 1

   813 03 Bratislava,

   e-mailom na adresu: zuzana.petrincova@navrat.sk

   V prípade záujmu o ďalšie informácie, môžete využiť

   telefónne čísla 0907 80 80 80, 02/52 444 361.

    

   Za organizačný tím

   Zuzana Petrincová,

   Návrat

  • Dobry den !Rad by som Vas poprosil o radu , zijeme s manzeloku v usporiadanej rodine a mame dvoch velkych synov 23 a 15r. , v mojej rodnej dedine zila moja znama z detstva , jej rodicia a stary rodicia boli nasi rodinni znami , jej pribeh aktualne pokracuje velmi smutne , je umiestnena na psychiatrii a jej tri deti chlapec a dve dievcata su v detskom domove , radi by sme tieto deti zachranili aposkytli im nahradny domov , chlapec ma 14, dievcata 12 a 8 ,oklamal ich cudzi prizivnik , ako mame postupovat ? dakujeme za radu

   8 november 2016

   Dobrý deň,

   v prvom rade dovoľte, aby som ocenila Vašu snahu zachrániť tieto deti. Nevidí sa to tak často a u mužov obzvlášť.

   Deti Vám môžu byť v podstate zverené veľmi rýchlo, a to do Náhradnej osobnej starostlivosti, a neskôr, ak budete mať záujem, si môžete aj s manželkou dorobiť prípravu na náhradné rodičovstvo a forma náhradnej starostlivosti môže byť zmenená na pestúnsku starostlivosť, ktorá je viac finančne podporovaná štátom.

   Obráťte sa prosím na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a povedzte im, že máte záujem o zverenie týchto detí do Vašej starostlivosti. Tu Vám určite pomôžu so spísaním návrhu na súd a poradia Vám, ako treba postupovať ďalej. Prajem Vám veľa úspechov a v mene týchto detí Vám ďakujem za Vašu ochotu pomôcť. Kedykoľvek sa mi ozvite, ak budete potrebovať pomoc. S úctou

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň, mala by som záujem o prácu profi rodiča, mám dvoch dospelých synov, jeden už žije samostatne s priateľkou a druhý študuje 4. rok na vysokej škole. Zostali sme s manželom sami vo veľkom dome a radi by sme pomohli aspoň jednému či dvom deťom z detského domova. Manžel pracuje ako živnostník a ja som učiteľka na ZŠ. Zaujíma ma, či profi rodič môže aj pracovať, nakoľko učiteľstvo je mojím poslaním a nechcem sa ho vzdať. S pozdravom!

   17 august 2016

   Dobrý deň, pani Ľubica,

   je krásne, že svoje povolanie vnímate ako poslanie. Zároveň som presvedčená, že tento postoj môže byť veľkou výhodou aj pri prijatí dieťaťa z detského domova. Píšete, že uvažujete nad profesionálnym rodičovstvom, z toho čo ste napísali, sa mi však zdá, že vo Vašom prípade je oveľa vhodnejšia pestúnska starostlivosť.

   Keďže ide o pracovnoprávny vzťah detský domov – profesionálny rodič, medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom nevzniká právny vzťah. Starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine nie je ďalšou formou náhradnej rodinnej starostlivosti ako je napr. pestúnska starostlivosť. Je to spôsob zabezpečenia individuálnej starostlivosti o dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

   Je potrebné zdôrazniť, že profesionálne rodičovstvo je veľmi zodpovedná a náročná práca, ktorá spočíva najmä v 24 hodinovej dennej starostlivosti o dieťa vo vlastnom rodinnom prostredí, a preto nie je možné, aby ste boli zamestnaná aj v niektorom z detských domovov a zároveň v školstve.  Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že ústavná starostlivosť je len dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, ak sa rodinné pomery zmenili tak, že rodičia môžu vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa, alebo ak sa rodinné pomery nezmenili, umiestniť dieťa do náhradnej rodiny (náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do osvojenia. Museli by ste sa nastaviť na to, že nielen že skončíte s prácou v školstve, ale že budete prijímať deti do svojej starostlivosti a posúvať ich ďalej do iných rodín. 

   Pre vykonávanie  profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

   Rozsah prípravy je 60 hodín resp. 40 hodín, pokiaľ záujemca o profesionálne rodičovstvo spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad (tu by malo Vaše pedagogické vzdelanie opäť výhodou).

   Pestúnska starostlivosť je forma náhradnej rodinnej starostlivosti, ktorá má trvalejší charakter a nevzniká pri nej žiadny pracovnoprávny vzťah, takže by ste sa nemuseli vzdať Vášho povolania. Mohli by ste prijať dieťa/deti buď sama alebo do spoločnej pestúnskej starostlivosti s manželom. Pri PS je potrebné absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín na UPSVar-e alebo v niektorom z akreditovaných subjektov (Návrat, Úsmev ako dar).  Pestúnska starostlivosť je čiastočne podporovaná štátom, dostávali by ste príspevok pre potreby dieťaťa, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a samozrejme prídavky na dieťa.

   Súd zruší pestúnsku starostlivosť len z vážnych dôvodov, najmä ak pestún zanedbáva starostlivosť o maloleté dieťa alebo porušuje svoje povinnosti; urobí tak vždy, ak o to požiada pestún.

   Tak nech sa správne rozhodnete! V prípade ďalších otázok ma prosím kontaktujte alebo sa obráťte na ktorékoľvek centrum Návrat. Pekné dni

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

    

    

    

    

    

  • Dobrý deňPráve čakám na rozhodnutie zo súdu ohladom osobnej náhradnej starostlivosti, už mám doma predbežným opatrením dve deti, jedno má 8 mesiacov(dala som si žiadosť o MD) a druhé má 5 r. Chcela som sa spýtať na aké príspevky mám vlastne nárok, lebo na 5r. mi bolo schválené len opakovaný príspevok dieťaťu, moja otázka je či nemám nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi ak budem na MD s druhím dieťaťom.Ďakujem za odpoveď.s pozdravom Anna

   22 júl 2016
   Dobrý deň, pani Anna,
   ak máte rozhodnutím súdu zverené deti do náhradnej osobnej starostlivosti, na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nemáte žiaľ nárok. Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak mu bolo na základe rozhodnutia súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti alebo sa stal rozhodnutím súdu jeho poručníkom.

   Neviem, či ste robili prípravu na náhradné rodičovstvo, ale ak nie, tak si ju prosím v prípade záujmu urobte, a potom môžete dať návrh na súd, na zverenie detí do pestúnskej starostlivosti a následne požiadať o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. V prípade ďalších nejasností mi prosím napíšte. Pekné letné dni Vám prajem
   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • dieťa v osobnej starostlivosti a daňový bonus v zamestnaní - Som 60-ročná zamestnaná a od 8.mája budem aj starobná dôchodkyňa. Mám osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu zverené 8-ročné dieťa. Naša mzdárka ma upozornila, že ako poberateľka dôchodku už nebudem mať nárok na daňový bonus, hoci dieťa ostáva naďalej v mojej starostlivosti ako doteraz. Žije iba so mnou, je nezaopatrené a ja pracujem ďalej na pracovnú zmluvu, naviac budem poberať starobný dôchodok. Ďakujem

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   z Vašej otázky vidím, že ste v zložitej situácii. Ak tomu dobre rozumiem, chceli by ste si deti vziať do svojej starostlivosti. To môžete urobiť podaním návrhu na súd na zverenie detí do NOS (náhradná osobná starostlivosť), alebo podaním si žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS (adopcia, pestúnstvo). S pestúnskou starostlivosťou budete mať viac vybavovania, musíte doložiť rôzne potvrdenia a absolvovať prípravu, ale zase je to trochu výhodnejšie z hľadiska finančnej podpory. Myslím si, že ako príbuzná detí máte právo sa s nimi stretávať a navštevovať ich - ak aj oni o to stoja.

    

   Ak máte nejaké problémy v komunikácii s pani riaditeľkou, skúste sa o tom v pokoji spolu porozprávať. Pokiaľ by to nešlo a mali by ste nejaké výhrady voči postupu DeD, môžete podať podnet, resp. sťažovať sa na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny - konkrétne u pani riaditeľky odboru Moniky Micheleovej monika.micheleova@upsvr.gov.sk do kópie dajte adresu zariadenia@upsvr.gov.sk a kópiu pošlite prípadne aj detskému domovu. Podnet môžete podať aj mailom, oni sa tým budú zaoberať.

    

   O veciach, ktoré súvisia s deťmi by ste mohli okrem detského domova komunikovať aj so sociálnou kurátorkou, ktorá má deti vo svojej starostlivosti (neviem, v ktorom obvode sú - či podľa detského domova - to by bol 2. obvod. Veľmi Vás oceňujem, čo všetko pre deti robíte, s akou vytrvalosťou sa o ne zaujímate. Budem Vám držať palce.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • adopcia vs. pestunstvo - Dobry den chcem sa len spytat mal by som zaujem si vziat asi cca 5roč. chlapčeka ale nie romske aku su tam podmienky moj prijem je do 300eur a byvam z rodičmi bola by to prekažka a ešte takto dieta si možem vybrat či ani nie za skoru odpoved vopred dakujem.

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   ak si chcete vziať do svojej starostlivosti dieťa, je na to presný postup, ktorý vyžaduje zákon a ten je treba dodržať. To znamená, že by ste mali zájsť na najbližší Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) - asi do Nových Zámkov a tam povedať pracovníčke (sociálnej kurátorke) , že ste sa takto rozhodli a potrebujete vedieť, čo treba spraviť. Ona Vám bude vo všetkom nápomocná, poradí Vám ako napísať žiadosť, aj čo všetko k nej treba doložiť. Keď budete mať všetky doklady pohromade, tak Vás na UPSVR zapíšu ako žiadateľa a následne budete absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu 26 hodín a práve v toto je ten čas, kedy si budete tak definitívne ujasňovať svoju predstavu o dieťati. Do správy, ktorú po absolvovaní prípravy dostanete sa už napíše akú máte predstavu o dieťatku - aj vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a podobne.

    

   Keď budete potom zapísaný do zoznamu žiadateľov, tak tam tá vaša predstava bude uvedená a oslovia Vás vtedy, keď také dieťa budú mať. To, že bývate s rodičmi, v zásade nie je prekážkou, predpokladám však, že o Vašom rozhodnutí vedia a súhlasia s ním. Váš príjem si tiež nedovolím posudzovať, to je úloha Úradu práce, bude to posudzovať taktiež sociálna kurátorka. Dieťa si môžete vybrať, teda môžete mať svoju predstavu, je len potom otázkou, ako dlho budete čakať. Neviem či v názve vašej otázky nebola obsiahnutá otázka - či adopcia alebo pestúnstvo.

    

   Tak to je tiež náročné rozhodovanie, možno by Vám v tom mohla byť nápomocná naša knižka Hľadáme rodičov alebo aj opustené deti potrebujú rodinu, ktorú nájdete na našej stránke www.navrat.sk v záložke PUBLIKÁCIE A FILMY, tak tam hneď niekde na začiatku je táto knižka v PDF voľne na stiahnutie. Píše sa v nej ako treba postupovať pri podávaní žiadostí, ale je tam aj veľa iných ďalších užitočných informácií, medzi nimi aj porovnanie jednotlivých foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. Držím Vám palce vo Vašich krokoch,

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • náhradná starostlivosť - Dobrý deň, prosim vas potrebujem radu,pred 3 rokmi nam bol zvereny do nahradnej osob. starostlivosti synovec /t.č. 15r./, koli zlej starostlivosti matky s kt.žil v ČR, matka pila, striedala partnerov,takže nedalo sa nato pozerať./sme mu krstní rodičia/. Jeho matka teraz uz 2-hy rok žijem s priateľom v prenajatom jednoizbovom byte a Lukáš k nej chodieva od min.roku na prazdniny .Naposledy ho matka tak namotala doslova že sa chce k nej vrátiť a ona si ide podať o znovzverenie dieťaťa.Dozvedeli sme sa ze matka s priateľom často pozeraju na dno poharia a dokonca nukali aj syna keď bol u nej.Chcela by som vediet či sa da tomu nejak zabraniť kedže on tam veľmi chce isť.Ďakujem za odpoved

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   rozumiem Vám, že toto je pre Vás veľmi ťažká situácia. Váš synovec je v takom zložitom veku, keď sa snaží niekam patriť a s niekým sa stotožniť, nájsť si svoje miesto na svete, ale väčšinou práve tých ľudí, u ktorých býva, a s ktorými žije podrobuje najväčšej kritike a hodnoteniu. Vy mu nastavujete hranice, snažíte sa udržať ho v nejakých medziach, kým u mamy možno zacítil nejaký závan väčšej slobody a ak sa k tomu pridalo aj nejaké lákanie a volanie od mamy, tak chlapec v jeho veku veľmi ľahko podľahne. Nemôžete matke zabrániť, aby si podala návrh na znovuzverenie syna do svojej starostlivosti.

    

   Bolo by možno dobre ak by ste o tom informovali pracovníčku UPSVR - sociálnu kurátorku, s ktorou ste už možno boli v kontakte. Kurátorka býva pozvaná na súdne pojednávanie, zastupuje záujmy dieťaťa, bolo by dobré ak by bola vo veci zorientovaná. Súd však dieťa matke znovu nezverí len tak jednoducho - na jej návrh. Bude prešetrovať, či už pominuly dôvody, prečo bol chlapec rodičom odňatý, bude skúmať pomery v terajšej rodine - vo vašej ale aj v matkinej, bude prihliadať na to, aké má zázemie, školu, vrstovnícke vzťahy, koníčky a podobne. Potom sa zamerajú na súčasné pomery jeho matky a priateľa. Ak máte svedkov, ktorí by vedeli svedčiť v tom, že matka s priateľom pijú alebo sú tam iné ohrozenia chlapca, tak ich potom navrhnite na vypočutie. Chlapec môže mať mamu zidealizovanú a nemusí to vedieť objektívne posúdiť za tak krátky čas ako sú prázdniny. Je to samozrejme na sudcovi a kurátorke k čomu sa priklonia a ako to vyhodnotia.

    

   Určite je v tomto prípade dôležitý aj názor dieťaťa, keďže už je pomerne veľký. Bude to pre Vás veľký nápor, pretože by bolo dobré, aby ste mali dobrý vzťah, ale zároveň v takejto situácii to bude extrémne náročné. Snažte sa nestratiť s ním citový vzťah, neprerušiť komunikáciu, buďte ústretoví a trpezliví, a zároveň si držte svoje hranice a snažte sa byť hlavne čitateľní a zrozumiteľní. Skúste sa o týchto veciach so synovcom porozprávať - v kľude a v pokoji. Vypočujte ho a hovorte aj vy o vašich pocitoch a prežívaní.

    

   Držím Vám palce. Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • NOS: Dobry den,situacia u nas v rodine je dost zlozita.Uz 2roky sa staram o synovca,ktory ma 4roky.Jeho otec sa o neho nezaujima ani neprispieva,matka sice prispieva aj sa zaujima po tel.ale maleho navstivi max.raz mesacne.Maly zije so mnou a mojimi rodicmi,kt.su jeho starymi rodicmi.O maleho sa riadne staram, chodi do skolky,ma tu domov,beriem ho ako svojho. Poziadala som o NOS,ale jeho matka nesuhlasi a chce si ho po 2rokoch zrazu vziat k sebe,conechcem dovolit.Momentalne mam predbezne opatrenie,kt.dosacne nariaduje NOS maleho u mna,alebojim sa sudu. Je nejaka sanca,ze ho zveria mne i ked jeho matka preukaze,ze ma pre neho vytvorene podmienky?Teda,ze ma pracu,podnajom a o maleho sa bude starat jej sestra,ktora bude zit spolu s nou.Bude sud vobec prihliadat na to,ze maly ju 2roky takmer nevidel,skoro ju nepozna atd? Dakujem.

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   vašu otázku som už myslím v poradni čítala a aj som Vám odpovedala na mail 21.1.2015. Odpoveď prikladám, aby bola aj tu na stránke v poradni. Dobrý deň, veľmi oceňujem, čo ste doteraz pre syna Vášho brata urobili. Vďaka Vám možno nemusel byť umiestnený v detskom domove, vďaka Vám prežil šťastné a spokojné dva roky svojho života, kým sa jeho rodičia oňho nevedeli alebo neboli schopní postarať. To je veľká vec, ktorú ste mu dali do života a ktorá bude preňho dôležitá navždy. Teraz nastal čas, keď sa matka chce a tvrdí, že dokáže oňho postarať. Napĺňa tak dohodu, ktorú ste spolu uzavreli. Najlepšie, čo by ste teraz mohli spraviť by bolo, že by ste chlapcovi pokiaľ možno čo najviac uľahčili prechod od Vás k jeho mame. Pretože ten prechod bude preňho asi dosť ťažký. Keďže ste situáciu nijako právne neupravili, tak vašej švagrinej súd nemusí dieťa zveriť, ona ho má zverené, nikto jej ho neodňal - ak tomu dobre rozumiem. Myslím si, že by ste teraz mali počkať na rozhodnutie súdu a chlapca si zatiaľ nechali u seba, keďže má iba štyri roky, je dobré, aby bol vo svojom stabilnom a bezpečnom prostredí, na ktoré je zvyknutý. Pokiaľ sa s Vašou švagrinou budete komunikovať priateľsky a korektne, máte šancu, že ostanete dôležitou osobou v chlapcovom živote aj naďalej. A to on iste potrebuje, nemal by o Vás celkom prísť. Skúste byť vy tou dospelou osobou, snažte sa nenaskočiť na aroganciu a urážanie, aj na súde to bude lepšie pôsobiť a aj vaša švagriná by asi potrebovala vidieť pozitívny vzor správania. Dnes k vašej otázke dodávam - áno je pravda, že syn matku celé dva roky nevidel, u vás má svoj domov, cíti sa tam bezpečne, vy ste jeho najbližšia vzťahová osoba. K tomu súd bude určite prihliadať. A bude prihliadať aj k tomu, že ak aj matka momentálne má vytvorené vhodné podmienky pre sústavnú starostlivosť o syna, akú to má perspektívu, či to nie je len dočasné a krátkodobé. Musíte si veriť, že dokážete obhájiť najlepší záujem dieťaťa, vy ste tá, ktorá ho najlepšie pozná, najviac ho miluje a najlepšie mu rozumie. Na to sa spoliehajte. Nikto vám dopredu nedá odpoveď amo to dopadne, ani ja neviem ako rozhodne súd, čo najviac zaváži. Verím, že urobíte všetko preto, aby to dopadlo čo najlešie - ak sa to vôbec dá. Viem, že Vám na srdci leží najlepší záujem dieťaťa a rozumiem aj tomu, že máte k nemu vytvotrený silný citový vzťah, ale skúste sa pripraviť aj na to, že by syna zverili matke. Budete musieť byť silná, aby ste to zvládli a aby ste aj chlapcovi poskytli oporu a podporu, lebo on to bude mať z Vás najťažšie. A vo svojom veku vôbec nebude rozuimieť, prečo. Držím Vám palce.

    

   Oľga Olšinová sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  Adopcia

  • Dobrý deň,S manželom zvažujeme adopciu, žijeme 2 roky na Slovensku, máme tu byt i prácu. Manžel má trvalý pobyt v SR, no je cudzinec - mimo EÚ. Slovensky hovorí len trošku. Máme šancu uspieť? Ďakujem

   8 október 2019

   Dobrý deň,

   nemali by ste s tým mať žiadny problém. Podľa zákona o rodine je rozhodujúci obvyklý pobyt a nie trvalý pobyt. Ak ste manželia a žijete tu na Slovensku, môžete si adoptovať  dieťa u nás :-). Predpokladám, že Vy hovoríte jazykom, ktorému Váš manžel rozumie :-), takže ak nebude človek, ktorý bude viesť Vašu prípravu, jazykovo zručný, tak mu budete tlmočiť... Ja osobne som pripravovala na NRS napr. Holanďana a bol to veľmi dobrý poslucháč :-). Nech všetko dobre dopadne a stanete sa rodičmi.

    

  • Dobrý deň, sme rodičia osvojeného dievčatka, ktoré bude mať v septembri 3 roky. Nárok na rodičovskú dovolenku a rodičovský príspevok mám do 01/2020 (3 roky od prvého rozhodnutia súdu). Chcem sa opýtať, či tento nárok na rodičovskú dovolenku a rodičovský príspevok budem mať aj v prípade, že dcérku dáme od septembra 2019 do štátnej škôlky (úplne nečakane nám ju vzali a nechceme o to miesto prísť. Naviac si myslíme, že kolektív jej veľmi pomôže) . V tomto momente neviem, či bude chodiť na poldňa alebo celý deň. Závisí od toho, čo nám poradia v škôlke vzhľadom na jej adaptačné schopnosti. Bol by problém, ak by chodila na celý deň? So zamestnávateľom som sa dohodla, že ostanem na rodičovskej dovolenke do 01/2020, keďže nemajú pre mňa momentálne miesto. Bolo to v čase, keď sme ešte nevedeli, že nám dcérku vezmú do škôlky... Teraz však neviem, či budem mať nárok na rodičovskú dovolenku a príspevok, ak bude dcérka chcieť byť v škôlke celý deň... V prípade že mi neviete v tejto veci pomôcť, nevedeli by ste mi poradiť, na koho sa obrátiť? Vopred ďakujem za informáciu. S pozdravomDiana

   4 júl 2019

   Dobrý deň, pani Diana,

   pobyt Vášho dieťatka v MŠ nemá vplyv na poberanie rodičovského príspevku, môže tam byť aj na 8 hodín. Budete ho poberať ďalej, aj keby ste boli zamestnaná, ak sa budete o Vaše dieťa riadne starať :-).

   Riadna starostlivosť o dieťa v zmysle zákona o rodičovskom príspevku je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.

   Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú aj vtedy, ak oprávnená osoba zabezpečí riadnu starostlivosť inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Záleží len na rodičovi, či sa o dieťa bude starať osobne, alebo sa oň postará druhý rodič, babka, súkromná opatrovateľka, či jasle.

   Všetko dobré!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Som 49 ročná žena muž má 39.Sme spolu 5 rokov a nakoľko nemám deti zo zdravotneho dôvodu by sme si veľmi radi adoptovali dieťa rómskeho pôvodu.. mame ešte šancu keďže sme starsi.. Hlavne ja.. veľmi po tom túžime obaja. Ďakujem za odpoveď.

   25 máj 2019

   Dobrý deň, pani Vladimíra,

   v zákone je napísané, že vekový rozdiel medzi prijatým dieťaťom a žiadateľom o NRS musí byť primeraný. Nie je stanovená horná hranica veku u žiadateľov.

   Neváhajte, choďte do toho! Povzbudzujem Vás v tom, aj keď budú mať možno  niektorí zvláštne pohľady, s Vašimi predstavami o prijatom dieťatku ho môžete mať podľa mojej skúsenosti veľmi rýchlo po skončení prípravy na NRS doma :-). Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

    

  • Dobrý deň. Ja mám 32 rokov a partner má 37 rokov. Partner pracuje v štátnej správe a aj vyučuje na vysokej škole, ja pracujem v jednej súkromnej firme. Chcem sa informovať ako dlho prebieha proces adopcie poprípade ako sa to dá urýchliť a aké kritériá musíme spĺňať ak si chceme adoptovať dieťa do veku 5 roku narodenia. Ďakujem za odpoveď

   10 máj 2019

   Dobrý deň, pani Ivana,

   ak chcete prijať dieťa do NRS (adoptovať si ho alebo prijať do pestúnskej starostlivosti) je potrebné ísť na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Po vypísaní všetkých tlačív a splnení ostatných náležitostí (odpis z registra trestov, správa o zdravotnom stave, správa o príjme, bytových podmienkach, o povesti...) si vyberiete subjekt na prípravu (úrad, Úsmev ako dar, my-Návrat). Vo všetkých subjektoch je príprava v rozsahu minimálne 26 hodín, u nás prebieha kombinovane (skupinovou aj individuálnou formou). Po absolvovaní prípravy, čo netrvá obvykle ani pol roka, budete zapísaní do zoznamu žiadateľov a budete čakať na Vaše dieťatko/deti. Urýchliť sa to dá rozšírením kritérií o vek, etnikum, zdravotné znevýhodnenie, formu NRS-pestúnska starostlivosť. Platí, že čím budete mať širšie predstavy o Vašom prijatom dieťati, tým bude čas čakania kratší. Z mojej skúsenosti napr. krásne, zdravé rómske dieťa do 5 rokov do pestúnskej starostlivosti môžete mať hneď po zapísaní do zoznamu žiadateľov. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobrý deň, mam 37 rokov, manžel má 41. Máme 1 dieťa (9r), ale druhé mať už s vysokou pravdepodobnosťou nemôžeme, tak sa vážne zaoberáme myšlienkou dieťatko si adoptovať. Obaja sme povolaním učitelia. Nevieme však, či má vôbec zmysel sa do toho púšťat, aby sme neboli na úrade odmietnutí. Syn je totiž vysokofunkčný autista a ja od začiatku tohoto roku som musela na nejaký čas odísť z práce a poberám len opatrovateľský príspevok. Nemôže mať takáto diagnóza v rodine negatívny dopad na "schválenie" adopcie? A tiež to, že v súčasnosti nepracujem? Inak syn je šikovný, je integrovaný v bežnej škole a učí sa na samé 1. zatial. :)Len ten autizmus tam proste je :( Naša predstava by bola dieťatko do 2 rokov ...Inak my rodičia nemáme vážnejšie ochorenia žiadne. Ďakujeme za odpoveď

   29 apríl 2019

   Dobrý deň, pani Mária,

   myslím si, že diagnóza Vášho syna by Vás určite nemala "diskvalifikovať" ako záujemcov o adopciu.

   Orgán SPO bude síce posudzovať Váš zdravotný stav, finančné podmienky, odpis z registra trestov, sociálnu správu... a budú brať zrejme do úvahy aj zdravotný stav Vášho dieťaťa, ale ak si Vy trúfate a máte ešte miesto v srdci a dostatok síl, neváhajte ísť do toho :-).

   Ak máte záujem prijať dieťa do NRS alebo si dieťa adoptovať, musíte požiadať miestne príslušný určený úrad o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Po preverení všetkých záležitostí o ktorých som písala vyššie a ešte aj ďalších :-), absolvujete prípravu na NRS v niektorom zo subjektov (Návrat, Úsmev ako dar, ÚPSVaR) v rozsahu minimálne 26 hodín a môžete čakať na Vaše druhé dieťatko. 

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím nech to vyjde!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Moze si adoptovat dieta aj slobodny muz, ktory nema partnera ci partnerku? Ja mam 37 rokov a som gay ale vzdy som tuzil byt rodicom- otcom...

   11 apríl 2019
   Dobrý deň, 
   pýtate sa, či si môžete ako slobodný muž osvojiť dieťa. Náš zákon o rodine pripúšťa aj túto možnosť -  viď § 100 zákona o rodine:
   § 100
   (1) Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.
   Základné predpoklady osvojenia z hľadiska vhodnosti žiadateľa stanovuje § 98 zákona o rodine nasledovne:
   § 98
   Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. 
   V praxi sa s osvojením dieťaťa osamelou osobou stretávame, aj keď spravidla ide o osamelé ženy. Z hľadiska zákona má samozrejme rovnaké podmienky pre prijatie dieťaťa aj muž. Podobné podmienky prijatia dieťaťa do náhradnej starostlivosti sú aj pri pestúnskej starostlivosti. Dúfam, že som dostatočne zodpovedala vašu otázku.
   Želám pekné dni. 

    

   Milada Bohovicová
       sociálna pracovníčka a supervízorka
       odborný garant organizácie 
  • Dobry den,S priatelom sme spolu uz 14 rokov, à mame dve deti, nie sme vsak manzelia. Začali sme uvazovat o adopcii, kedze citime, ze este mame v rodine miesto a niekomu by sme ho radi ponukli. Rozmyslam vsak na tym, ze priatel nebude moct absolvovat pripravu à ani ine nalezitosti, kedze je cudzinec, à slovencinu ovlada len velmi malo (zijeme na Slovensku 3 roky).Mozte mi prosim poradit, ako sa da postupovat v takom pripade?Dakujem.

   8 apríl 2019

   Dobrý deň,

   podľa našej legislatívy si adoptovať dieťa s Vašim priateľom nemôžete aj z iného dôvodu ako z toho, že je cudzinec. U nás si môže adoptovať aj prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti dieťa iba manželský pár, vo výnimočných prípadoch jednotlivec. Partneri v zmysle druh a družka prijať dieťa do náhradnej starostlivosti nemôžu. Preto, ak máte záujem prijať dieťa do NRS požiadajte o zapísanie do zoznamu žiadateľov sama, samozrejme so súhlasom Vášho partnera. Ako som už spomínala, je potrebné ísť na miestne príslušný ÚPSVaR, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tu požiadate o zapísanie do Zoznamu žiadateľov, absolvujete prípravu a môžete prijať dieťa :-). 

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. 

   S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Máme dievčatko momentálne v pestúnskej starostlivosti už päť rokov teraz sme podali návrh na osvojenie dieťaťa chcem sa spýtať koľko a či vôbec budeme poberať ešte nejaký príspevok po osvojení ďakujem

   29 marec 2019

   Dobrý deň,

   nie, osvojením o všetky príspevky v pestúnskej starostlivosti prídete. Osvojenie podľa našej legislatívy, aj keď ste museli absolvovať prípravu na NRS, nie je náhradným rodičovstvom, ale osvojením.

   Osvojením vzniká rodičovstvo tzn. získavate všetky práva a povinnosti ako by sa Vám toto dieťa narodilo, tzn. že budete dostávať iba prídavok na dieťa.

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň, minulí rok v lete sme podali žiadosť o adopciu na krajský úrad v Trnave keďže pochádzame z Trnavského kraja. Úspešne sme absolvovali povinné sedenia, ktoré sú zo zákona dané a 21.12.2018 sme podpísali v TT záverečnú správu. Preto by som sa chcela spýtať aká je približná čakacia doba než sa dočkáme vytúženého drobčeka. Ďakujem

   18 február 2019

   Dobrý deň,

   to ako dlho budete na zozname žiadateľov, kým sa dočkáte svojho vytúženého drobčeka významne závisí od Vašich predstáv o prijatom dieťatku.  Čím širšie sú Vaše predstavy o prijatom dieťati, tým krajšie budete na Vaše dieťa čakať. Významne skrátiť dobu čakania na dieťatko môže aj forma náhradného rodičovstva-pestúnska starostlivosť. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať mailom, telefonicky, príp. Vám sprostredkujem kontakt na Centrum Návrat Bratislava, ktoré Vám je najbližšie. Všetko dobré na Vašej ceste k náhradnému rodičovstvu. S úctou

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň,chcela by som sa opýtať, aké časové horizonty ma momentálne čakajú, keď som na základe zapísania do zoznamu čakateľov na osvojenie bola kontaktovaná a už aj prebiehajú interakcie s bábätkom (teraz v poradí tretia). Podľa mojich informácií by po tretej interakcii mali nasledovať interakcie iba čisto s profi mamou a bábätkom (neviem však, po akú dlhú dobu, ani koľko ich má byť). Nasleduje potom "hosťovský pobyt" - kde už je vlastne bábätko u mňa, ale neviem, za koľko niečo také môžem očakávať, ani koľko potom toto celé trvá a od akého momentu plynie to 9 mesačné obdobie až do úplného administratívneho konca celého procesu. Zároveň by som sa chcela opýtať, kedy je ten moment, že sa potrebujem uvoľniť z práce. Pravdepodobne je to ešte nejaký čas predtým, než budem môcť poberať materskú - tým pádom to obdobie budem musieť vykryť buď dovolenkou, alebo neplateným voľnom. Keďže sa však materský vypočítava podľa 270 odpracpvaných dní, tak mi ju to tým pádom zníži- ovplyvní, však? Aké je teda ideálne riešenie? Ďakujem za rady.

   6 február 2019
   Dobrý deň, môžete mi prosím zavolať? Pokúsim sa Vám všetko zodpovedať telefonicky :-). Pekný deň a veľa Lásky vo Vašom rodičovstve. IK Iveta KEBLUŠKOVÁ sociálna pracovníčka
  • Dobrý deňPoprosím o radu . Padlo nám do oka jedno dievčatko v DD z fotiek.Chceli by sme ho spoznat viac pripadne si ho brat aspon na víkendy ze sa spozname a pripadne adoptovat .Nevieme ako postupovat ...ma uz asi 12r

   16 január 2019

   Dobrý deň,

   ak chcete prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti alebo si dieťa adoptovať, je potrebné ísť na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPO D a SK) a požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS. Po absolvovovaní prípravy na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín budete zapísaní do zoznamu žiadateľov. V súčasnosti sa sprostredkovanie dieťaťa však takto nerobí, že si niekde vyhliadnete dieťa, môže to byť považované za obchádzanie poradovníka žiadateľov. Ak je však pravda to, že "Vaše" vytúžené dieťa, ktoré ste niekde spoznali má cca 12 rokov, je veľký predpoklad, že by nešlo o obídenie poradia žiadateľov, ak chcú žiadatelia zo zoznamu prijať mladšie deti. Radím Vám ísť na Určený ÚPSVaR v mieste Vášho bydliska a oznámiť im Váš zámer prijať do starostlivosti toto konkrétne dieťa. Oni Vám určite poradia. Možno by ste toto dieťa mohli prijať do tzv. Náhradnej osobnej starostlivosti, pri ktorej nie je nutná ani príprava na náhradné rodičovstvo. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého
    
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň, rada by som sa informovala o dĺžke poberania rodičovského príspevku u adoptovaného dieťaťa. Máme osvojeného chlapčeka, ktorý bude mať 3 roky vo februári, bol nám zverený do starostlivosti predbežným opatrením vo veku 6 týždňov, kedy som začala poberať materské. Pracovníčka na ÚP tvrdí, tým že je osvojený, pristupuje sa k nám ako biologickej rodine a nárok na výplatu rodičovského príspevku máme len do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa. Ďakujem

   14 január 2019

   Dobrý deň, pani Zuzana,

   pani na úrade práce Vám nedala správnu informáciu. Na rodičovský príspevok máte nárok najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do Vašej starostlivosti, vo Vašom prípade je to teda minimálne o 6 týždňov dlhšie :-). Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím krásneho rodičovstva

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň,rada by som sa spýtala, či má význam zapísať sa k žiadateľom o adopciu v našom meste, keď s manželom zvažujeme v najbl. mesiacoch presťahovanie do iného okresného mesta vrámci nášho kraja. Bolo by lepšie počkať a zapísať sa až tam? Kvôli šetreniu času by som to však radšej začala čím skôr. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

   29 november 2018

   Dobrý deň, 

   Vašu žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov bude viesť Určený úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je jeden, pre všetky okresy v danom kraji. Ten bude skúmať aj Vašu bezúhonnosť, zdravotný stav, finančné a materiálne podmienky... čo trvá nejaký čas. Ak sa teda chcete presťahovať do iného okresu vrámci toho istého kraja, radím Vám urobiť to, teda požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov, kedykoľvek, ak Vám ide o čas, tak čo najskôr :-). 

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať! S prianím všetkého dobrého 

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den.mame chlapceka zvereneho sudom na zaklade neodkladneho konania.spolu s navrhom sme podali aj navrh nw predosvonitelsku starostlivost.chcela by som vediet co teraz mame robit.ci cakat na rozhodnutie sudu alebo musime kontaktovat sud mi.este sa chcem spytat odkedy plynie 9 mesacna lehota aby sme mohli podat navrh na osvojenie.dakujem

   16 november 2018

   Dobrý deň,

   v prvom rade Vám oznamujem, že už na základe neodkladného opatrenia máte nárok na materské, netreba čakať na jeho právoplatnosť, je okamžite vykonateľné. Tzn. že môžete ísť do sociálnej poisťovne a nastúpiť na materskú dovolenku odo dňa, odkedy ste si synčeka prevzali do Vašej starostlivosti na základe neodkladného rozhodnutia. Je dobré, že ste súčasne s týmto návrhom podali návrh na zverenie chlapčeka do predosvojiteľskej starostlivosti, treba čakať kedy Vám príde uznesenie s vytýčením pojednávania :-).

   Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa, tzn. že približne 9 mesiacov potom, ako bude synček vo Vašej starostlivosti, si podáte návrh na osvojenie a stanete sa jeho plnohodnotnými rodičmi so všetkými právami a povinnosťami :-). Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať :-). S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň,chcela by som Vás poprosiť o informáciu, aká je približná čakacia doba na dieťatko do jedného roka veku. Kedže v decembri mám 40 rokov a vlastné dieťatko mať nemôžem, je pre nás s priateľom táto informácia dôležitá. Myslím, že najmä pre potreby dieťatka je vek rodičov dôležitý. Prípadne, ak by ste nám vedeli poradiť iným spôsobom, budeme Vám veľmi vďačný. Ďakujem a prajem krásny deň

   6 november 2018

   Dobrý deň, pani Janka,

   áno, máte pravdu, vek rodičov je pre výchovu dieťaťa dôležitý :-).

   Pokiaľ ide o Vašu otázku, neviem na ňu jednoznačne odpovedať. Potrebovala by som viac informácií, aby som vedela aspoň približne odhadnúť dĺžku čakania na dieťatko. V každom kraji Slovenska je to iné a výrazne čakanie na dieťatko ovplyvňujú aj Vaše predstavy o dieťati. Čím širšie sú Vaše predstavy o dieťati, tým by ste na dieťa čakali kratšie. Výrazne skrátiť dobu čakania na dieťa môže forma prijatia do pestúnskej starostlivosti, vyšší vek dieťatka, rómstvo príp. polorómstvo, zvažovanie prípadného zdravotného rizika... Ak budete mať záujem vedieť o tom viac, neváhajte ma kontaktovať! 

   Ešte mám potrebu upozorniť Vás na to, keďže píšete o priateľovi, že podľa našej legislatívy si môže dieťa osvojiť iba manželský pár, vo výnimočných prípadoch jednotlivec. Partneri v zmysle druh a družka nemôžu  u nás dieťa prijať ani formou osvojenia ani do pestúnskej starostlivosti. Všetko dobré!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den. Nakolko sa uz roky mne spolocne s manzelkou nedari mat vlastne dieta a velmi po dietati tuzime,mal by som otazku ohladom adopcie. Zacnem asi tym,ze asi 14 rokov dozadu,ked som bol mlady a pochaby porobil som nejake veci za ktore sa teraz uz hambim (kradez). Koli tomu som si odsedel 14 mesiacov vo väzbe,ale tie casy su uz davno prec a moju minulost uz nezmenim. Preto ma zaujma ci je aj napriek tomu moznost adopcie s mojou manzelkou? Velmi pekne dakujem za odpoved :-)

   28 október 2018

   Dobrý deň,

   ak máte záujem prijať dieťa, či už formou osvojenia alebo pestúnskej starostlivosti, je potrebné zájsť na miestne príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodín, oddelenie SPO a SK (Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) a tu požiadate o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS. Tam, okrem iného, posúdia aj Vašu bezúhonnosť (odpis z registra trestov). Podľa toho, čo ste mi napísali, neviem jednoznačne posúdiť, či trestný čin, ktorý ste spáchali je alebo nie je v súlade s prijatím dieťaťa. Tu som Vám vystrihla zo zákona 305/2005, kedy žiadateľ nebude zapísaný do zoznamu žiadateľov: 

   (4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak

   a) bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a)alebo

   b) bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)

    

   Nech to všetko dobre dopadne a nech sa stanete spolu s manželkou dobrými rodičmi prijatému dieťaťu :-). Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať! S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobry den, s partnerom sme sa rozhodli adoptovat si dieta.jedno uz mame ale koli zdravotnemu stavu by bolo rizikove ist do ďalšieho tehotenstva, tak sme sa rozhodli radsej si adoptovat. A kedze vyzaduju aj zdravotny stav tak neviem ci nas vobec do adopcie aj pustia. Diagnostikovali mi myeloproliferativne ochotenie. Co je vlastne ochorenie krvi a kostnej drene. Ale vsetko je v pociatocnom stadiu, tak sa chcem spýtať ako to vlastne beru ten zdravotny stav a tak. S partnerom nie sme ale zobratí, tak neviem ako nas budu posudzovat. Bolo by lepsie keby sme manzelia? Dakujem vam velmi pekne za odpoveď

   22 október 2018

   Dobrý deň, pani Adriana,

   k prvej časti Vašej otázky sa neviem jednoznačne vyjadriť. Ak máte záujem prijať dieťa, či už formou osvojenia (adopcie) alebo pestúnskej starostlivosti, je potrebné ísť na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO a SK (sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) a tu požiadate o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS. Tu okrem iného (napr. majetkové pomery, bezúhonnosť, finančné pomery, správu o povesti...), posúdia aj Váš zdravotný stav, či je v súlade s prijatím dieťaťa do NRS. Vyjadrí sa k tomu Váš lekár.

   Pokiaľ ide o druhú časť Vašej otázky, podľa našej legislatívy môže prijať dieťa iba manželský pár, vo výnimočných prípadoch jednotlivec, partneri v zmysle druh a družka si u nás dieťa nemôžu adoptovať ani prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti. Tzn. že ak si chcete osvojiť dieťa, musíte sa buď vydať, alebo prijať dieťa Vy alebo Váš partner ako jednotlivec. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. Všetko dobré a veľa zdravia!

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den,Som 39 rocna zena a uz 25 rokov zijem v Kanade. Mam kanadske aj slovenske obcianstvo. Zijem sama a rada by som vedela, ci je mozne adoptovat dieta zo Slovenska ako slobodna zena. V praxi som komunitna organizatorka, studovala som psychologiu a socialnu pracu a od destva ma zaujimaju romske komunity na Slovensku. A tak by som velmi rada vychovala dieta (alebo deti) romskeho povodu tu v Kanade, kde by mali zrejme lepsiu buducnost, no zaroven by som im umoznila udrzat kontakt so Slovenskom a svojou kulturou. Mohli by ste mi poradit, kde najst vsetky mozne informacie o celom postupe? Dakujem!

   16 október 2018

   Pozdravujem do Kanady :-),

   mrzí ma to, obávam sa, že prijatie dieťaťa zo Slovenska je pre Vás, nakoľko žijete v Kanade, nereálne :-(. Adoptovať dieťa príp. prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti na Slovensku môže žiadateľ, ktorý má obvyklý pobyt na Slovensku. Keďže Váš obvyklý pobyt je v Kanade, musíte prijať dieťa podľa pravidiel a legislatívy krajiny, v ktorej žijete. Ak máte záujem prijať dieťa zo Slovenska, aj keď ste zrejme slovenskej národnosti, išlo by vo Vašom prípade o medzinárodnú adopciu. Skúste sa obrátiť na CIPC: https://www.cipc.gov.sk/možno budú mať oni pre Vás priaznivejšiu správu. Mrzí ma to o to viac, že máte určite výborné predpoklady vychovávať dieťa od nás.

   S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den.mame podany navrh na bezodkladne konanie a zaroven aj navrh na predosvojitelsku starostlivost.chlapcek ma 2 roky tri mesiace.chcem sa opytat kedy mozem ist na matersku?uz ked budeme mat schvalene bezodkladne konanie alebo az ked sud rozhodne o predosvojitelskej starostlivosti?chceme si ho nechat uz u nas ale este pracujem tak aby som vedela si to v robote zariadit.dakujem velmi pekne za skoru odpoved.

   26 september 2018

   Dobrý deň, pani Evka,

   nárok na materské máte už na základe neodladného opatrenia, ktoré je hneď vykonateľné. S týmto neodkladným rozhodnutím treba ísť do sociálnej poisťovne a požiadať o materské. Na materskej a neskôr na rodičovskej dovolenke môžete byť 3 roky od tohto rozhodnutia :-) maximálne do veku 6 rokov Vášho dieťatka, vo Vašom prípade do 5 rokov aj 3 mesiace.

   Prajem Vám veľa Radosti a Lásky vo Vašom rodičovstve. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň! Volám sa Cristina, mám 31 rokov a som z Talianska. Od augusta 2016 bývam v Nitre, kde pracujem ako lekárka. Keď som sa presťahovala na Slovensko som nevedela ani slovo po slovensky, preto dúfam, že teraz sa rozumieme :). Už niekoľko rokov veľmi túžim adoptovať dieťa. Moja mama je pedagogička a pracovala 42 rokov ako učiteľka na základnej škole. Môj starší brat je sociálny asistent v Taliansku a pracuje s deťmi z Rómskej komunity. Mám 2 starších biologických bratov, ale som vyrástla aj s inými deťmi, ktoré bývali s nami doma. Dlho s nami bývali malé deti z Ukrajiny, ktoré potrebovali sociálnu pomoč. Uvedomila som, ako je ťažko vyrásť bez vlastnej rodiny.Po 8 rokoch zasnúbenia, od júla tohto roku som vydatá s Alessandrom. Aj on je lekár, má 39 rokov a pracuje v Taliansku, kde má trvalý pobyt (on je Talian). Veľmi často sa stretneme tu na Slovensku, lebo môj muž má flexibilitu v práci a sem príde. Obidve sme zdraví a nemáme problém sterility. Kým sme sa nezobrali, neplánovali sme mať rodinu. Želáme mať biologických deti v budúcnosti, ale ako prvé dieťa by sme veľmi radi adoptovali dieťa zo Slovenska. Čítala som, že na Slovensku pre deti z Rómskej komunity je ťažšie nájsť rodinu. Poznáme rómsku kultúru a by sme veľmi radi vychovávali jedno z takých malých detí (do 3-4 roky). Ešte som čítala, že na Slovensku môžu adoptovať manželia, ale aj slobodní ľudia. Už sú 2 roky, že mám trvalý pobyt na Slovensku, ale môj muž ho má v Taliansku. Chcela by som Vám spýtať, či podľa slovenského zákona môžeme adoptovať dieťa ako pár, alebo ako slobodná žena (vzhľadom na to, že môj manžel nemá trvalý pobyt na Slovensku). Ďakujem veľmi pekne za pomoc!Prajem Vám pekný deň,Cristina

   26 september 2018

   Dobrý deň, pani Cristina,

   v prvom rade oceňujem Vašu slovenčinu. Po dvoch rokoch, ktoré ste prežili na Slovensku, je na veľmi dobrej úrovni a myslím, že som porozumela všetkému správne :-). 

   Pri osvojení dieťaťa na Slovensku nie je rozhodujúci trvalý pobyt, ale obvyklý pobyt žiadateľov. Vy máte obvyklý pobyt a dokonca aj trvalý pobyt na území SR tzn. že si môžete dieťa osvojiť ako samožiadateľka, samozrejme so súhlasom Vášho manžela. V prípade, ak je prevažný pobyt Vášho manžela tiež na území SR a v Taliansku iba pracuje, možno by to mohol orgán sociálnoprávnej ochrany detí vyhodnotiť tak, že je to aj jeho obvyklý pobyt, neviem to však jednoznačne posúdiť. Obráťte sa prosím o túto informáciu na určený úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO a SK (Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) v mieste Vášho bydliska. Tu treba aj požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov.

   Veľmi Vám prajem, aby Vám to vyšlo a aby ste prijali dieťa zo Slovenska. Pre ďalšie informácie ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať písomne a môžeme vyskúšať aj telefonicky :-). S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý deň,chcela by som sa spýtať na Váš názor, či má zmysel žiadať o adopciu dieťaťa, ak som slobodná a mám už 45 rokov, keďže samotný proces adopcie je dosť zdĺhavý. A určite som nerozmýšľala nad adopciou bábätka, skôr dieťatka od 2 do 5 rokov. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

   6 august 2018

   Dobrý deň, pani Klaudia,

   myslím si, že samotný proces adopcie nemusí byť až taký zdĺhavý. Príprava na náhradné rodičovstvo je vo všetkých subjektoch (Návrat, Úsmev ako dar, ÚPSVaR) v rozsahu minimálne 26 hodín... 

   Ak ste slobodná, odporučila by som Vám skôr prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti namiesto osvojenia/adopcie. Výrazne by to skrátilo aj čas čakania na dieťatko... Čas čakania na dieťa, okrem formy náhradného rodičovstva,  môžu výrazne skrátiť aj Vaše širšie predstavy o prijatom dieťatku. Viem si predstaviť, že rómske dieťa do pestúnskej starostlivosti by ste mohli mať doma do pol roka, odkedy sa zapíšete do zoznamu žiadateľov. Možno sa Vám to bude zdať príliš tvrdé, čo tu teraz napíšem, ale adopciu bieleho dieťatka považujem vo Vašom veku za nereálnu. S prianím všetkého dobrého a správne rozhodnutie Vám zo srdca praje

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či existuje šanca adoptovať si dieťaťko v prípade, že manžel pracuje v zahraničí (2 týždne tam a 2 týždne na Slovensku) a ja som zamestnaná na Slovensku? Mohol by to byť problém pri posudzovaní našej "vhodnosti" ako adoptívnych rodičov? Ďakujem

   1 august 2018

   Dobrý deň, pani Michaela,

   myslím si, že by s tým nemal byť problém, ak máte obvyklý pobyt obaja na Slovensku. Pre prijatia dieťaťa (adopciu dieťaťa) je rozhodujúci obvyklý pobyt, ani nie tak trvalý, na území Slovenskej republiky. Občan SR môže samozrejme pracovať v zahraničí, takže by to podľa mňa nemal byť problém. Možno budete mať trošku problém s prípravou na náhradné rodičovstvo, vzhľadom na to, že si bude musieť manžel prispôsobiť prácu termínom, ktoré si dohodnete v subjekte, ktorý Vás bude na náhradné rodičovstvo pripravovať (ÚPSVaR, Úsmev ako dar alebo Návrat). 

   Keď si dieťa osvojíte/adoptujete, môžete sa s ním presťahovať kdekoľvek do zahraničia, ale pokiaľ absolvujete prípravu a budete zapísaní na rodnom liste dieťatka, musíte byť občanmi SR, ak si chcete adoptovať dieťa na Slovensku. 

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobry denManzel a ja sme Slovaci, ale momentalne zijeme uz desiaty rok v zahranici (Irsko). Mame 5 rocneho synceka a rozmyslame o adopcii. Radi by sme sa informovali, ake mame moznosti vzhladom na nasu situaciu.Dakujem s pozdravomLudka

   13 júl 2018

   Dobrý deň,

   pokiaľ ide o prijatie dieťaťa do náhradnej rodinnnej starostlivosti, je podľa našej legislatívy rozhodujúci obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky. Váš obvyklý pobyt je mimo SR, a preto Vás musím sklamať :-(. Máte možnosť prijať dieťa podľa noriem krajiny v ktorej žijete a z krajiny ktorej žijete. V prípade, že máte záujem adoptovať si dieťa zo Slovenskej republiky, kontaktujte prosím Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, oni Vás budú informovať, či máte možnosť prijať dieťa zo Slovenskej republiky a ak áno, za akých podmienok. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobry den chcem sa opytat chcel by som si vziat dietatko vo veku asi cca 3roky z detskeho domovu žijem u rodičov no už iba s mamkou môj prijem je 265eur/mes. invalidny dôchodok + môj plat 450eur/mes. mohol by som si vziat dietatko bolo by to možne? Ja viem že je to dlha doba čakania ale mne to nevadi rodina a mamka by mi pomôžu za skoru odpoved vopred dakujem

   17 jún 2018

   Dobrý deň,

   finančné zabezpečenie, zdravotný stav, majetkové pomery, bezúhonnosť ... posudzuje ÚPSVaR Vám miestne príslušný, takže sa k tomu neviem vyjadriť.

   Pokiaľ sa ma pýtate na to, či môžete prijať do starostlivosti dieťa, keď nie ste ženatý, tak áno. Adoptovať si dieťa, aj prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti môže manželský pár aj osamelý žiadateľ. Takže ak máte záujem prijať dieťa ako osamelý žiadateľ, je potrebné ísť na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Po splnení všetkých náležitostí a absolvovaní prípravy na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín, môžete byť zapísaný na zoznam žiadateľov, a teda prijať do starostlivosti dieťatko podľa Vašich predstáv. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý den máme doma 2 ročnú dcérku, chceli by sme si adoptovat dietatko v rozmedzi 3-5 rokov, chcem sa spýtat ci je to mozné lebo všade pocúvam ze adoptované dietatko musí byť mladsie ako to co je doma. Co je na tom pravda. Dakujem

   2 jún 2018

   Dobrý deň,

   nikde v zákone nie je napísané, že dieťatko, ktoré príjmu žiadatelia do starostlivosti musí byť mladšie ako biologické dieťa v rodine, resp. ako predchádzajúce deti. Je to takto prirodzené, ale určite to nie je podmienka náhradného rodičovstva :-). 

   Neviem, či už máte za sebou prípravu na náhradné rodičovstvo a ste už zapísaní do zoznamu žiadateľov. Aj to trvá nejaký čas, rovnako ako čakanie na dieťatko... Možno kým všetko absolvujete, Vaša dcérka tiež povyrastie a možno bude staršia ako Vaše prijaté dieťatko. Ako som však písala vyššie, nie je to podmienka. Ak to tak cítite, treba ísť do toho :-)!. V prípade potreby ďalších informácií, príp. potreby osobného kontaktu so mnou, alebo s niektorým kolegom z niektorého centra Návrat, neváhajte ma kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrí deň. Chcem sa spýtať na adopciu. Z manželom sme sa rozhodli adaptovať dieťa. Vlásne nemáme. Ale nejsme občania SR. Máme vlásne bývanie a máme prácu. Či máme možnosť adaptovať dieťa? Ďakujem veľmi pekne.

   10 máj 2018

   Dobrý deň,

   pokiaľ ide o prijatie dieťaťa do náhradnej rodinnnej starostlivosti, je podľa našej legislatívy rozhodujúci obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky. Predpokladám, že Váš obvyklý pobyt je mimo SR, a preto Vás musím sklamať :-(. Máte možnosť prijať dieťa podľa noriem krajiny v ktorej žijete a z krajiny ktorej žijete. V prípade, že máte záujem adoptovať si dieťa zo Slovenskej republiky, kontaktujte prosím Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, oni Vás budú informovať, či máte možnosť prijať dieťa zo Slovenskej republiky a ak áno, za akých podmienok. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobry den, s manzelom sme sa rozhodli ze chceme adoptovat dieta, ale nevieme kde zacat. kvoli informaciam som volala na soc. urad v senci, ale absolutne nic mi nevedeli povedat. Prosim vas Kde zacat? ako podat ziadost? na internete je milion informacii, ale nemam o tom ziadny uceleny obraz. s pozdravom Veronika

   23 apríl 2018

   Dobrý deň, pani Veronika,

   je potrebné sa obrátiť na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tu si požiadate o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Ak ste zo Senice, určený úrad pre Vás je ÚPSVaR v Trnave, a ten bude viesť túto Vašu žiadosť. Po splnení všetkých náležitostí a doložení tlačív (Správa o povesti, o zdravotnom stave, o majetkových pomeroch, odpis z registra trestov...) si vyberiete aj subjekt, ktorý Vás bude na náhradné rodičovstvo pripravovať (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar). Vo všetkých subjektoch je príprava v rozsahu minimálne 26 hodín. Po jej absolvovaní budete zapísaní do zoznamu žiadateľov a budete čakať na prijatie dieťatka. V prípade potreby ďalších informácií ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň, S manželom sa už cca 5 rokov snažíme otehotnieť. Ani raz sa to však nepodarilo. Vpadli sme do hrozného kolobehu zvaného asistovaná reprodukcia, kde sme od roku 2014 viac menej do dnes. Problém je hlavne vo mne. Ťažké roky hádok, obrovských dávok hormónov, mesiac čo nesiac to isté - vždy sklamanie a ani raz me sa nedostali tam, kam sme chceli. Život za tých 5 rokov ubehol tak rýchlo, až mi je z toho smutno. Neskôr som si uvedomila, že to takto dalej nejde a, že pre nás (či už pre moje zdravie, alebo náš vzťah) bude najlepšie,ak s tým sekneme a požiadáme o adopciu. Nastal boj s manželom, lebo on adopciu v tom čase odmietal a chcel pokračovať v asistovanej reprodukcii. Po ďalšiom roku (kedy si to uvedomil aj manžel) som už bežala s papiermi na úrad a podala žiadosť o zaradenie do zoznamu. Klasika, trvalo dlho kým k nám prišli, potom trvala dlho príprava, ale nakoniec sme to všetci zvládli (za čo som vďačná) a od mája 2017 sme už aj my v tom neskutočne dlhom zozname žiadateľov. Na začiatku sme žiadali, vzhľadom na to,že sa dlho snažíme otehotnieť, dieťatko od 0-0,5 roka, biele a zdravé. Veľmi ťažký bol prvý telefonát pre zistenie, koľký sme v poradí.. strašne pomaly sa to hýbalo. Sme v Bratislavskom kraji a po pol roku sme zmenili vek dieťaťa na 0-2,5 roka. Neviem, myslela som,že sa vďaka tomuto kroku niekam pisunieme, ale nie, hýbeme sa stále tak isto pomaly ako pred tým. Chcela by som Vás poprosiť o radu, ako by sme mohli, resp.čo vieme spraviť pre to, aby sa to hýbalo rýchlejšie, aby sme sa fakt už niekam pisunuli?Mám 36 rokov, manžel 37, obaja pracujeme, máme dom, ja som vyrastala s troma sestrami, z toho dve už deti majú, šialene deti milujem(e) a nechceme byť už samy.. Ďakujem veľmi pekne, za akúkolvek odpoveď! Prajem krásny deňGrujbárová

   13 apríl 2018

   Dobrý deň, pani Veronika,

   teším sa, že ste sa rozhodli osvojiť si dieťatko. Verím, že to pomôže aj Vášmu vzťahu s manželom, aj Vašej zdravotnej pohode :-). Pokiaľ ide o čakanie na dieťatko, je to tak, že čím sú Vaše predstavy o dieťati/deťoch širšie, tým by mal byť kratší aj čas čakania. Takže takto môžete pozitívne aj negatívne ovplyvniť aj dĺžku čakania v poradovníku žiadateľov. Podľa mojich skúseností sa v BA kraji čaká na dieťatko najkratšie z celého Slovenska, tak Vás povzbudzujem k trpezlivosti, verím, že keď ste si rozšírili vek dieťatka, že to už nebude dlho trvať.

   Dieťatko Vám môžeme sprostredkovať aj v Návrate, vo Vašom prípade v Centre Návrat Bratislava. U nás nemusíme dodržiavať poradie žiadateľov, máme však na sprostredkovanie iba spisy detí, ktorým sa nepodarilo nájsť náhradnú rodinu na ÚPSVaR-e, tzn. že nemusíme mať dieťatko podľa Vašich predstáv :-(. Keby ste uvažovali aj nad touto možnosťou, posielam Vám kontakt na kolegov z Centre Návrat Bratislava: 

   Návrat, o. z.

   Pluhová 1 
   831 03 Bratislava
   tel.: +421 252 444 361
   e-mail: navrat@navrat.sk

   Infolinka nielen o adopcii: +421 907 80 80 80

    

   Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. Pekné dni

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den. Manzel bol vo vazeni 2,5 roka kvoli drogam. Je to 10 rokov dozadu a odvtedy vedie prikladny zivot. Bol to mladicky omyl, vysledok vychovy alkoholika. Mame rodinny dom pri Bratislave, stale zamestnanie, sme proste normalny slusny ludia. Manzel nefajci, nepije. Je vobec mozne pre nas adoptovat dieta? Udeluje sa aj nejaka vynimka? Pripadne, bola by cesta rozvod, a o adopciu by som ziadala sama? Dakujem za odpoved.

   16 marec 2018

   Dobrý deň, 

   osvojiť maloleté dieťa si môžu manželia, výnimočne osamelá osoba. Na základe zákona 305/2005, ktorý Vám citujem nižšie, si s manželom žiaľ osvojiť dieťa nemôžete :-(. 

   Je možné, že by Vám to cez úrad prešlo, keby ste sa rozviedli, nezdá sa mi to však najšťastnejšie riešenie. Okrem toho, ak žijú partneri ako druh a družka, z ÚPSVaR-u, ktorý posudzuje bezúhonnosť žiadateľov si obvykle vyžiadajú aj odpis z registra trestov partnera toho, kto o osvojenie žiada. Preto predpokladám, že by Vás do zoznamu žiadateľov nezapísali. Môžete si to overiť na miestne príslušnom ÚPSVaR-e, oddelení SPO a SK.

    

   Tu som Vám vystrihla zo zákona 305/2005 o SPO a SK ktoré trestné činy a v akom rozsahu vylučujú prijatie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti:

    

   (4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak

   a) bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a)alebo

   b) bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)

   Podľa mojich informácií Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi je jeden z trestných činov proti životu a zdraviu.

   Je mi to veľmi ľúto, lebo ja verím v schopnosť človeka zmeniť sa k lepšiemu. Verím, že si nájdete iný spôsob ako si naplniť túžbu starať sa o deti a byť s nimi v kontakte. S prianím všetkého dobrého

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
  • Dobry den, chceme absolvovat pripravu na NRS, ale nevieme aky je postup. Nenasli sme nijake informacie o terminoch (mozno sme prehliadli). Viete nas prosim trosku zorientovat?Dakujem Sulikovci

   3 marec 2018

   Dobrý deň, 

   ak máte záujem adoptovať si dieťa je potrebné najskôr zájsť na miestne príslušný ÚPSVaR a požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Po doložení všetkých potrebných tlačív a splnení náležitostí (odpis z registra trestov, správa o povesti, majetkové a bytové pomery, zdravotné potvrdenie...) si vyberiete aj subjekt, ktorý Vás bude na náhradné rodičovstvo pripravovať. Prípravu v rozsahu minimálne 26 hodín môžete absolvovať na ÚPSVaR-e, v Úsmev ako dar alebo u nás v Návrate.  V Návrate prebieha príprava kombináciou individuálnych stretnutí a skupinovej zážitkovej prípravy. Centrá Návrat máme v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici a v Prešove, preto Vám neviem povedať presný termín týchto skupinových stretnutí, lebo neviem, odkiaľ ste. Dajte mi v prípade záujmu vedieť, z ktorého ste regiónu a ktoré Centrum Návrat Vám je teda najbližšie a ja Vám sprostredkujem kontakt na kolegu z tohto centra, ktorý Vám určite poskytne bližšie informácie. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobrý večer,chceli sme sa spýtať sme čakateľmi v Žilinskom kraji UPSVAR (sme zo Žiliny) na adopciu od 07 2013 a minulý rok sme si ešte rozšírili o pestúnstvo vzhľadom na dlhú čakaciu dobu na adopciu.Je možné že by sme sa dali preradiť do iného kraja a či by sme museli všetko absolvovať od začiatku.Aj adopčnú prípravu aj pestúnstvo a ako by to bolo s poradovníkom? Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom Maceášikovci

   1 marec 2018

   Dobrý večer,

   rozumiem tomu, že je to veľmi dlhá doba čakania na dieťatko a viem si predstaviť, že je to pre Vás náročné. Žiaľ, keď máte bydlisko v Žilinskom kraji, tak určený úrad v Žilinskom kraji vedie Vašu žiadosť a ste teda zapísaní na zozname žiadateľov na žilinskom ÚPSVaR-e. Verím, že keď ste si rozšírili kritéria aj na pestúnsku starostlivosť, že sa už posuniete na zozname bližšie k Vášmu vytúženému dieťatku.

   Sprostredkovanie dieťaťa Vám môžeme urobiť aj my v Návrate, aj v prípade, ak ste prípravu na náhradné rodičovstvo nerobili u nás, je však potrebné priniesť nám Vaše rozhodnutie o zapísaní do zoznamu žiadateľov. My však máme na sprostredkovanie len deti, ktorým sa nepodarilo nájsť náhradnú rodinu na ÚPSVaR-e a neviem, či by sme našli dieťatko podľa Vašich predstáv. V prípade záujmu o osobné stretnutie príp. potreby ďalších informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den chcem sa spytat je mozne si adoptovat dieta som slobodna pracujem v Nemecku mam 36 rokov,a byvam v Nemeck

   15 február 2018

   Dobrý deň,

   pokiaľ ide o osvojenie, podľa našej legislatívy nie je rozhodujúci trvalý pobyt, ale obvyklý pobyt.  Preto, ak máte záujem o osvojenie/adopciu dieťatka, musíte si o ňu požiadať v krajine, v ktorej žijete,  vo Vašom prípade je to Nemecko a splniť podmienky a predpoklady, podľa predpisov danej krajiny. Ak by ste mali záujem o osvojenie dieťatka zo Slovenska, nakoľko máte obvyklý pobyt v zahraničí, jedná sa o medzištátne osvojenie. Preto sa v tomto prípade obráťte na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (www.cipc.sk) a oni Vám dajú bližšie informácie, či je to možné. S pozdravom

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

    

  • Dobrý deň prajem,som rozhodnutá si adoptovať dieťa sama vo veku od 5 do 11 rokov. Som slobodná, mám 38 rokov, trvalý pobyt mám na Slovensku, ale hlavné bydlisko mám v Rakúsku, kde bývam a pracujem. Spĺňam tým vlastne podmienky na adopciu na Slovensku? Ak je nevyhnutné, tak som potom aj ochotná si zmeniť bydlisko. Ďalej sa chcem spýtať, aké šance mám ako slobodná žena? Musím potom dlhšie čakať na dieťa? A taktiež, mne len úrad vyberá dieťa? Ja nemám právo si vybrať? Je možné sa s Vami stretnúť aj osobne a všetko prediskutovať?Vopred veľmi pekne ďakujem

   26 január 2018

   Dobrý deň, pani Soňa,

   ak máte záujem o osobné stretnutie, je to samozrejme možné, a nejdem Vám teda odpisovať na všetky Vaše otázky. Ja však pracujem v Centre Návrat Žilina. Keďže žijete a pracujete v Rakúsku predpokladám, že najbližšie Vám bude Centrum Návrat v Bratislave. Ak máte záujem o stretnutie s kolegynkou z Bratislavy, dajte mi prosím vedieť, ja Vám sprostredkujem kontakt, príp. ak budete niekedy prechádzať cez Žilinu, rada sa s Vami stretnem ja a môžeme sa o Vašich otázkach a dilemách porozprávať. Ak máte záujem, napíšem Vám v krátkosti odpovede na Vaše otázky mailom. S pozdravom

   ​​
   ​​
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    
   Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina
   Republiky 31
   010 01  Žilina
   Tel.: 041/7234273
   Mobil: +421917649479

    

  • Dobry den,Rada by som sa opytala ohladne adopcie. Zijem s partnerom spolu uz asi 4 roky, Nie sme zosobaseni. Priatel ma dve uz dospele dcery a ja nemam ziadne dieta. Zijeme v rodinnom dome na vidieku v okrese Krupina. Ako mam postupovat pri adopcii. Pocula som, ze je moznost navstivit deticky vo vasom centre a tam by sa aj dalo pripadne pomoct detickam, mozno v buducnosti si osvojit. Co mi poradite. Dieta by som chcela co najmensie, skusenosti mam nakolko som sa starala o babatko v zahranici. Dakujem za odpoved

   10 január 2018

    

   Dobrý deň, pani Evka,

   na žiadnu z Vašich otázok neviem jednoznačne odpovedať, lebo ma pri každej Vašej otázke napadá nejaká moja otázka, ktorú by som Vám potrebovala v tejto súvislosti položiť ja. Napr. Dieťa si máte záujem adoptovať sama, alebo aj s partnerom? Podľa našej legislatívy si totiž môže dieťa adoptovať/osvojiť manželský pár, vo výnimočných prípadoch jednotlivec, tzn. že si dieťa môžete osvojiť sama, alebo sa so svojím druhom zosobášite. Partneri v zmysle druh a družka sa nemôžu stať osvojiteľmi. 

   Kde ste prosím počuli, že sa v našom Centre môžete stretnúť s nejakým dieťaťom? Nie je to pravda, my nemáme v Návrate ubytované žiadne deti, robíme však sprostredkovanie detí už pripraveným žiadateľom o NRS. Budem rada, ak mi v prípade záujmu, pošlete Vaše telefónne číslo, nemusíte mať obavy, nikde ho nezverejním :-). Môžem Vám, ak budete mať záujem, zodpovedať Vaše otázky v telefonickom rozhovore príp. aj pri osobnom stretnutí. Budem sa na Vás tešiť. S prianím príjemných dní

   ​​
   ​​
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    
   Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina
   Republiky 31
   010 01  Žilina

    

   Tel.: 041/7234273
   Mobil: +421917649479 
  • Ďakujem za radu.Bola som na úrade a vďaka tomu ,že ste mi ďalší informáciu,tak budeme mať Jristianko všetko doplatene

   12 december 2017

   Super! Veľmi sa teším. Celej rodinke prajem krásne a požehnané Vianoce! S pozdravom

   Iveta Keblušková

  • Dobry den, s manzelom zijeme dlhodobo v zahranici - Kanada, chcela som sa opytat ci je moznost adopcie babatka zo Slovenska, ak ano na koho je potrebne sa obratit a ci je to obmedzene vekom. ( Manzel 50, ja 42 rokov) Dakujem pekne za odpoved.

   5 december 2017

   Dobrý deň,

   pokiaľ ide o osvojenie, podľa našej legislatívy nie je rozhodujúci trvalý pobyt, ale obvyklý pobyt.  Preto, ak máte záujem o osvojenie/adopciu dieťatka, musíte si o ňu požiadať v krajine, v ktorej žijete,  vo Vašom prípade je to Kanada a splniť podmienky a predpoklady, podľa predpisov danej krajiny. V našej krajine nie je stanovená horná hranica veku žiadateľov, medzi osvojencom a osvojiteľom by mal byť však primeraný vekový rozdiel. Ak by ste mali záujem o osvojenie dieťatka zo Slovenska, nakoľko máte obvyklý pobyt v zahraničí, jedná sa o medzištátne osvojenie. Preto sa v tomto prípade obráťte na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (www.cipc.sk) a oni Vám dajú bližšie informácie, či je to možné.

   Nech všetko dobre dopadne! S pozdravom

   Iveta Keblušková

  • Ja som matka srdieckoveho bábätká,má päť mesiacov a chcela by som vedieť,na čo mám okrem materskej nárok.Dieťa sme brali rovno z nemocnice,matka sa ho vzdala pri pôrode.Je to moje prvé dieťa.Mám nárok na niečo ine okrem materskej?

   1 december 2017

   Dobrý deň,

   áno, máte nárok aj na prídavok na dieťa. Zároveň máte v zmysle zákona č. 627/2005 na jednorázový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Spýtajte sa prosím o túto informáciu na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Je to štátna sociálna dávka. Predpokladám, že máte doma neodkladné rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti alebo rozhodnutie o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti. Zoberte ho prosím so sebou na úrad, oddelenie štátnych sociálnych dávok a pýtajte sa na túto dávku. Nech všetko dobre dopadne. Veľa úspechov vo Vašom srdiečkovom rodičovstve. 

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
   Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina
   Republiky 31
   010 01  Žilina

   Tel.: 041/7234273

   Mobil: +421917649479

    

    

  • Dobrý deň, s manželom uvažujeme o osvojení dieťatka, máme dve dcérky 4 a 5,5 roka,.. aká veková kategória detí je najčastejšie zaradená do adopcie,.. z môjho pohľadu by bolo vhodné aby bolo dieťatko pripodobného veku, kvôli ľahšiemu "splynutiu" s našimi deťmi (ovšem, nemusí to byť pravda),.. tiež ma zaujíma, či žiadatelia o adopciu dostávajú informácie o prostredí z ktorého dieťatko pochádza, o tom čo všetko mohlo spôsobiť traumu na jeho dušičke,.. či s každým potenciálnym dieťatkom dochádza aj k osobnému kontaktu ešte predtým ako sa žiadatelia rozhodnú prijať ho za svoje,.. viete mi dať kontakt na konkrétnu osobu, ktorá by nám zodpovedala nejaké ďalšie otázky ohľadne adopcie (priamo v BB),.. ďakujem pekne. Milka

   17 november 2017

   Dobrý deň, pani Emília,

   ak budete mať záujem zodpovedať tieto Vaše otázky mailom alebo telefonicky, dajte mi prosím vedieť, a ja sa pokúsim Vám odpovedať. Ak máte záujem o osobnú konzultáciu priamo v Centre Návrat Banská Bystrica, nech sa páči, obráťte sa na moje kolegynky Danku Žilinčíkovú, Evelýnku Teťákovú alebo Lucku Žiakovú, ktoré sa s Vami určite ochotne stretnú a budú spoločne s Vami riešiť tieto Vaše dilemy. Tu je kontakt na na Centrum Návrat v Banskej Bystrici: 

   Centrum Návrat v Banskej Bystrici 

   Námestie SNP 16 (Beniczkého pasáž), 974 01 Banská Bystrica
   tel., fax: +421 484 143 897, +421 907 518 180, +421 918 653 817
   navratbb@navrat.sk

    

   S prianím všetkého dobrého

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
   Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina
   Republiky 31
   010 01  Žilina

    

   Tel.: 041/7234273
   Mobil: +421917649479 
  • Dobrý deň, chcem sa opýtať ak mam trvalý pobyt v zahraničí ale slovenské občianstvo, môžem si adoptovať dieťa na Slovensku. Podľa mojich informácii si nemožme adoptovať dieťa v inej krajine pokiaľ nemáme štatne občianstvo tam. Ako je to? Za skoru odpoveď Vám ďakujem.

   10 november 2017

   Dobrý deň,

   neviem, ako je to v iných krajinách, u nás je však rozhodujúci ani nie tak trvalý pobyt, ale obvyklý pobyt. Žiadateľ o osvojenie musí mať obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky.

   Skúste sa prosím preto poradiť s nejakým odborníkom z krajiny, v ktorej žijete aké sú podmienky a legislatívna úprava tam. Možno si budete môcť osvojiť dieťa zo Slovenskej republiky ale prostredníctvom medzinárodnej adopcie :-). Nech všetko dobre dopadne! S prianím všetkého dobrého

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka
    
   Návrat o. z. - Centrum Návrat Žilina
   Republiky 31
   010 01  Žilina

    

   Tel.: 041/7234273
   Mobil: +421917649479
  • Dobrý deň . Chcel by som sa spýtať či je nejaká šanca na odopciu ak nemám čistý register trestov. Asi pred 15 rokmi som bol súdne trestaný za krádeže ale odvtedy som úplne bezproblémový muž.Viem že v mladosti som porobila vela sprostosti,ale odvtedy som úplne iný človek,pracujúci a milujúci manžel. Mám momentálne 40 rokov a moja manželka taktiež 40. O dieťa sa pokúšame asi 4 roky ale bezvýsledne. Bývame spoločne vo vlastnom dome ale postradame niečo čo by nás naplnovalo. Ďakujem za odpoveď. Braňo

   19 október 2017

   Dobrý deň, pán Braňo,

   žiadosť záujemcov o pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie vedie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na príslušnom ÚPSVaR-e (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Ten si vyžiada aj odpis z registra trestov žiadateľov o osvojenie a posúdi, či daní žiadatelia môžu alebo nemôžu byť zapísaní do zoznamu žiadateľov o adopciu. Preto sa prosím o túto informáciu obráťte na príslušný úrad, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

   Tu Vám citujem zo zákona č. 305/2005 o SPODa SK kedy fyzická osoba nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Z toho čo ste mi napísali, neviem presne posúdiť, či je to aj Váš prípad:

    

   (4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak

   a) bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a)alebo

   b) bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)(§92 a 93 Trestného zákona)

   Veľa šťastia!

    

   ​​

   ​​Iveta KEBLUŠKOVÁ

   sociálne poradenstvo
  • Dobrý deň Ako je to keď si chce hendikepovana slobodna žena a bez partnera osvojiť dietatko s deckeho domová Da sa to ? Mam invalidný dôchodok 328€ a nejake drobné Žijem zatiaľ s rodičmi v byte ktorý je 3,5 izbový Ma cenu niečo vybavovat ? Ďakujem

   14 október 2017

   Dobrý deň,

   evidenciu žiadostí záujemcov o osvojenie alebo o pestúnsku starostlivosť vedie učený úrad práce sociálnych vecí a rodiny, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ten si vyžiada a posudzuje aj zdravotný stav žiadateľa a aj majetkové pomery žiadateľa o náhradnú rodinnú starostlivosť. Preto sa prosím o túto informáciu obráťte na príslušný úrad, v mieste Vášho bydliska. 

   Ak si podáte žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov, vzhľadom na to, čo ste mi o sebe napísali, že ste slobodná a na invalidnom dôchodku, zdá sa mi vo Vašom prípade vhodnejšia forma náhradnej starostlivosti pestúnska starostlivosť pred osvojením. Pestúnska starostlivosť je čiastočne finančne podporovaná štátom. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím príjemných dní

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

   Evidencia žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom

   (1) Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

   (2) Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, a ďalšie údaje podľa osobitného predpisu36d)potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov.

   (3) K žiadosti musia byť priložené

   a) dotazník,

   b) správa o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,

   c) doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej funkcie rodiny.

   (4) O fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, sa vedie spisová dokumentácia, ktorá obsahuje

   a) žiadosť podľa odsekov 2 a 3,

   b) odpis registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vydaný určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,36e)

   c) správu o bytových pomeroch, rodinných pomeroch a sociálnych pomeroch fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,

   d) vyjadrenie obce o spôsobe života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny,

   e) písomný súhlas fyzickej osoby, že určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže zisťovať, či nedošlo k zmene rozhodujúcich skutočností uvedených v žiadosti a spisovej dokumentácii.

  • Dobry den prajem, chceli by sme s manzelom poziadat o adopciu,ale predtym by sme sa chceli o tom celom procese s niekym porozpravat,poradit. Je u Vas taka moznost a na koho sa mame s tymto obratit? Sme z BA,dakujem.

   9 október 2017

   Dobrý deň, pani Kristína,

   samozrejme, môžete sa o tom porozprávať s niektorou kolegyňou z Centra Návrat Bratislava. Tu je kontakt na toto centrum, dohodnite si prosím stretnutie s niektorou z kolegýň:

   Návrat, o. z.

   Pluhová 1 
   831 03 Bratislava
   tel.: +421 252 444 361
   e-mail: navrat@navrat.sk

    

   Rovnako môžete zatelefonovať na infolinku nielen o adopcii:

   Infolinka nielen o adopcii: +421 907 80 80 80

   (pondelok - štvrtok od 8.30 do 16.30 hod. a v piatok od 8.30 do 15.30 hod.)

   Pekné dni

    

   ​​
   ​​
   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den.nasla som svoje dieta ktore bolp adoptovane bez mojho suhlasu.b tom case som zila v zahranici a moja matka nedala adresu kde som sa zdrziavala.co mam urobit any som sa mohla s nim stretnut a koho kontaktovat.kuz bude mat 15 rokov.viem kde byvaju ale chcela.ny som to riesit legalne

   3 október 2017

   Dobrý deň, pani Janka,

   vidím, že Vám Vaše dieťa nie je ľahostajné, aj keď už uplynulo veľa času...

   Súhlas  s osvojením dieťaťa nie je vždy potrebný, tu Vám zo zákona vystrihnem kedy:

   (1) Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak:
   a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
   b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
   c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

   Vaše dieťa, ktoré bolo v minulosti adoptované a ktoré má už iných rodičov, má možnosť zistiť a vyhľadať svojich biologických rodičov a svoje korene, naopak to však možné nie je. Vám sa to však nejako záhadne podarilo, možno "hlas krvi"? Napadá ma iba jedna možnosť, ako to urobiť oficiálne. Skúste ísť na určený úrad práce sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska, kde ste žili, keď sa Vaše dieťa narodilo. Tu im oznámte, že by ste mali záujem stretnúť sa so svojim biologickým dieťaťom. Poproste ich,  či by Vám vypýtali súhlas od adoptívnych rodičov. Ak by adoptívni rodiča s týmto súhlasili, potom by ste sa mohli stretnúť s Vašim biologickým dieťaťom.

   Všetky Vaše práva, ale aj povinnosti voči tomuto dieťaťu osvojením totiž už zanikli a teraz je to iba na dobrej vôli adoptívnych rodičov. Nech všetko dobre dopadne, v prospech dieťaťa! Prajem Vám dobré rozhodnutie. S pozdravom

   Iveta Keblušková

    

  • Dobrý deň,rada by som sa informovala ohľadom adopcie dieťatka. Sme manželia 5 rokov i keď od začiatku túžime po deťoch, zatiaľ sa nám v tomto smere nejako nedarí. Veľa sa však o tom rozprávame, že čo ďalej...? Obaja sme otvorení aj pre adopciu (ja som učiteľka MŠ a vyštudovaná v tomto smere aj stredná škola aj VŠ) i keď určite riešime aj kopec otázok, ako všetci. Máme 37 a 39 rokov a zatiaľ bývame v prenájme (1-izb.byt ) v BA v blízkosti mojich rodičov. No popri práci tu v BA, staviame aj dom v okrese Tvrdošín, odkiaľ pochádza manžel a kde sa plánujeme presťahovať a to hlavne vtedy, ak by sme mali deti. Po dieťatku veľmi túžime a chceme sa niekde rozdať, byť tu pre niekoho a odovzdať mu seba,našu lásku..Ja už nejaké informácie, skúsenosti a kontakt s takými deťmi a rodinami mám, keďže mám predškolskú pedagogiku vyštudovanú a v praxi som bola 18 rokov, kde som mala v MŠ aj takéto detičky. Ale viem, že veľa vecí sa v tomto smere mení. Chcem sa preto opýtať, že ak by sme mali záujem sa zapísať, podať si žiadosť a absolvovať prípravu, či je možné to aj v BA i napriek tomu, že by sme sa potom presťahovali na Oravu alebo to celé musíme absolvovať a zapísať sa tam? A ako to je, čo sa týka finančnej otázky - teda nášho príjmu? Podľa čoho sa to posudzuje? My hypotéku nemáme i keď staviame dom. Zatiaľ sme sa zhodli, že do toho nepôjdeme. Dom je však už skoro postavený, treba len skolaudovať. Keď tam prídeme, tak už sa v ňom dá bývať na vrchnom poschodí. Je tam voda, elektrina, odpad..sú tam izby, kuchyňa at´d..Ďakujem Vám veľmi pekne za Vašu skorú odpoveď a radu.Prajeme všetko dobré.

   14 júl 2017

   Dobrý deň,

   je výborné, že ste s manželom nastavení rozdávať lásku prijatému dieťaťu/deťom, tú deti potrebujú zo všetkého najviac. Výhodou sú aj Vaše skúsenosti s prijatými deťmi a náhradnými rodinami v materskej škole. 

   Pokiaľ ide o Vašu otázku, žiadosť si môžete podať v Bratislave, keď s manželom bývate momentálne tam. Pre prijatie dieťaťa nie je dôležitý trvalý pobyt, ale obvyklý pobyt, kde sa žiadatelia zdržiavajú.  S adoptovaným dieťaťom sa potom môžete samozrejme presťahovať do Tvrdošína alebo kdekoľvek inde. Keď si požiadate na úrade o zapísanie do zoznamu žiadateľov, doložíte všetky potrebné tlačivá, úrad bude posudzovať aj Vaše finančné, zdravotné, bytové... predpoklady na prijatie dieťaťa, ale podľa toho čo píšete, že ste s manželom obaja zamestnaní a dokonca nemáte hypotéku, tak v tomto zmysle by nemal byť u Vás žiadny problém. Na úrade, ktorý bude evidovať Vašu žiadosť si vyberiete aj subjekt, ktorý Vás bude na adopciu/osvojenie pripravovať. Prípravu môžete absolvovať na UPSVaR-e, alebo v niektorom z akreditovaných subjektov (Návrat, Úsmev ako dar). Vo všetkých subjektoch je v rozsahu minimálne 26 hodín.

   Prajem Vám veľa úspechov! Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

   Iveta Keblušková

   sociálna pracovníčka

  • Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či prebiehajú prípravné stretnutia pre záujemcov o osvojenie aj v Trnave a kedy začína najbližší cyklus stretnutí. Ďakujem

   6 júl 2017

   Dobrý deň,

   príprava na náhradné rodičovstvo/osvojenie prebieha v Návrate skupinovou formou a individuálnou formou. Prípravu na NRS pre klientov z Trnavského kraja je možné absolvovať  v Poradenskom centre Návratu v Trnave (individuálne stretnutia). Realizácia skupinovej časti prípravy prebieha v Bratislave (dva dni po 8 hodín) - pričom skupinová časť je vždy na začiatku prípravy. Najbližšia bude prebiehať v januári/februári 2018. Účastnícky poplatok je 100 eur za osobu. Pre bližšie info, prosím, kontaktujte infolinku (nielen) o adopcii: 0907 80 80 80. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ
   sociálna pracovníčka

    

  • Dobry den p.KEBLUŠKOVÁ,mal by som záujem o sprostredkovanie dieťaťa prostredníctvom Návratu. Vo fore ponukate moznost sa na Vas obratit a dohodnut s Vami termin na stretnutie. Mozete mi prosim poslat na Vas kontakt, pripadne na niekoho kto to ma nastartosti ? Sme zo ZIliny a lepsie by bolo pre nas stretnutie v Ziline. Dakujem

   29 jún 2017

   Dobrý deň,

   sprostredkovaniu detí sa venujem v Centre Návrat Žilina predovšetkým ja. Kontakt na mňa: iveta.kebluskova@navrat.sk,  

   Tel.: 041/7234273

   Mobil: +421917649479

   Teším sa na stretnutie s Vami a "pátranie" po Vašom dieťatku. S pozdravom

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

    

  • vero.burkhardt@gmail.comDobry den. Chcela by som sa opytat ako to je s adopciou zo zahranicia, na koho sa obratit a ake su nase sance. Mame s manzelom 2 vlastne deti a rozmyslali sme poskytnut domov tretiemu. Oficialne este mam trvaly pobyt na Slovensku ale uz roky zijeme v Nemecku. Hra rolu ze manzel je Nemec? Dakujem za odpoved.V. Burkhardt

   19 máj 2017

   Dobrý deň,

   pokiaľ ide o osvojenie, podľa našej legislatívy nie je rozhodujúci trvalý pobyt, ale obvyklý pobyt.  Preto ak máte záujem o osvojenie/adopciu dieťatka, musíte si o ňu požiadať v krajine, v ktorej žijete,  vo Vašom prípade v Nemecku a splniť predpoklady, podľa predpisov danej krajiny. Ak by ste mali záujem o osvojenie dieťatka zo Slovenska, nakoľko máte obvyklý pobyt v zahraničí, jedná sa o medzištátne osvojenie. Preto sa v tomto prípade obráťte na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (www.cipc.sk) a oni Vám dajú bližšie informácie, či je to možné.

   Nech všetko dobre dopadne! S pozdravom

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň. S manželkou pravdepodobne nebudeme mať svoje vlastné dieťa a preto sa obraciam na vás s jednoduchou otázkou:,,Čo všetko musíme absolvovať, kam ísť, aby sme sa dostali na zoznam čakateľov na adopciu dieťaťa?"Nejaké informácie už máme, len vás poprosím o stručnú rekapituláciu a postupnosť. Jedná sa teda o adopciu, teda dieťa chceme natrvalo so všetkými právami ako keby bolo naše vlastné.Ďakujem.

   25 apríl 2017

   Dobrý deň,

   ak si chcete adoptovať/osvojiť dieťa, je potrebné ísť na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v mieste Vášho bydliska. Tu si podáte žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Musíte splniť určité podmienky ako napr. bezúhonnosť, vek, zdravotný stav a pod. a po doložení všetkých potrebných tlačív a splnení určitých náležitostí si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude pripravovať na náhradné rodičovstvo. Príprava je, ako stanovuje zákon, vo všetkých subjektoch v rozsahu minimálne 26 hodín a môžete ju absolvovať buď na ÚPSVaR-e alebo v niektorom z akreditovaných subjektov (Úsmev ako dar, alebo u nás v Návrate). Po absolvovaní prípravy budete s manželkou zapísaní do zoznamu žiadateľov o NRS a budete čakať na svoje vytúžené dieťa/deti. V prípade potreby ďalších, príp. podrobnejších informácií ma prosím kontaktujte. Ozvite sa mi aj vtedy, ak budete mať záujem o info, ako prebieha príprava u nás v Návrate. S prianím všetkého dobrého

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobry den, chcem Vas poziadat o informaciu, ohladne deticiek v Zilinskom kraji. Citala som viacere fora a vsade sa vyjadruju ludia, ze je problem s adopciou v Zilinskom kraji, avsak citala som aj reakcie ktore ma zarazili, v ziline sa za minuly rok bolo priblizne 11 utajenych porodov, jedna doktorka sa vyjadrila ze prijala 4 deticky adoptovane. Ked som volala na urad, tak som dostala informaciu, ze sa minuly rok sa adoptovali len 2 deti, co sa mi na zilinsky kraj zda strasne malo a navyse este informacie ktore som uviedla vyssie (neviem vsa kpotvrdit pravost). Viete mi prosim povedat, kolko sa deticiek cez Vas dostalo do rodin za minuly rok ? Tiez by ma zaujimalo ci existuju zoznamy kde sa spisuju deticky (vramci kraja alebo mimokrajove) a vedeli by ste nam ich spristupnit k nahliadnutiu, moznoze tam budu deticky o ktorych sme ani neuvazovali, ale potesili by nas a my ich :) Dakujem

   13 apríl 2017

   Dobrý deň,

   informácie o deťoch, ktoré sú vhodné na sprostredkovanie formou osvojenia či pestúnskej starostlivosti môže úrad poskytnúť iba žiadateľom, ktorí sú zapísaní na zozname žiadateľov a teda sú pripravení na náhradné rodičovstvo resp. adopciu. Rovnako a za rovnakých podmienok tieto informácie môžeme poskytnúť žiadateľom aj my, akreditované subjekty. Preto ak máte záujem o sprostredkovanie dieťaťa prostredníctvom Návratu, môžete sa na mňa obrátiť a dohodneme si stretnutie. Je potrebné však priniesť správu z prípravy a rozhodnutie o tom, že ste boli zapísaní do zoznamu žiadateľov. V prípade ďalších otázok ma prosím kontaktujte. S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

    

  • Dobry den ked som mala 18 rokou ostala som omylom tehotna a otec nechcel dieta a ja som nemala ako ho vychovat tak som ho dala na adopciu.Teraz som vydata mame jedno dieta a zvazujeme o adopcii dalsieho dietata.Bude to este niekedi mozne? Dakujem

   26 marec 2017

   Dobrý deň,

   všetky rodičovské práva a povinnosti voči Vášmu prvému dieťaťu osvojením zanikli.

   Preto Vám v adopcii dieťaťa spolu s manželom, z tohoto dôvodu, že ste v minulosti dali súhlas na osvojenie a Vaše dieťa bolo osvojené/adoptované nič nebráni. 

   S prianím všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobry den,chcela by som sa informovat, kolko stoji u vas povinna predpriprava manzelov na adopciu, kolko trva a kde v ramci BA (miesto) sa absolvuje.Dakujem vopredJanet

   15 marec 2017

   Dobrý deň, pani Janete,

   príprava na náhradné rodičovstvo je vo všetkých subjektoch v rozsahu minimálne 26 hodín. V Návrate prebieha individuálnou formou a skupinovou formou.

   V Centre Návrat Bratislava (na Pluhovej ulici) sa na prípravu prispieva sumou 200,- Eur/manželský pár.

   V prípade potreby ďalších informácií ma prosím kontaktujte. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • S manželom sa chystáme na podanie žiadosti o adopciu dieťatka a zvažujeme aj nad rómskym (na biele sa v ZA kraji dlho čaká), vyrastalo by však v úplne nerómskom prostredí. Rodičia a známy nás od toho odhovárajú, ale my chceme v prvom rade dať nejakému dieťaťu domov a lásku, kedže vlastné deti nemáme. Čítali sme rôzne diskusie, články, katastrofické scenáre o puberte, aj pekné príbehy a tiež máme rôzne otázniky... Chcem sa však spýtať hlavne nato, či s takýmto prostredím nebude mať problém samotné adoptované dieťa, teda že všade okolo sú len "biely".

   15 február 2017

   Dobrý deň,

   prípravu na náhradné rodičovstvo môžete robiť na UPSVaR-e v Žiline alebo v niektorom z akreditovaných subjektov, teda aj v našom centre Návrat. Vrámci prípravy si môžete ujasňovať všetky dilemy, otázky, ktoré sa týkajú náhradného rodičovstva, teda aj to, aké dieťa chcete prijať do svojej starostlivosti. 

   Ak ste aj s manželom rozhodnutí prijať dieťa do svojej starostlivosti, odporúčam Vám zájsť na UPSVaR v Žiline a dať si žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS. Tu si vyberiete aj subjekt na prípravu na náhradné rodičovstvo. Vrámci prípravy si postupne môžete ujasňovať svoje otázky a určite sa Vám vyplavia aj ďalšie, ktoré teraz ešte nemáte.

   Kedykoľvek vrámci tohto procesu, teda ešte aj pred podaním žiadosti, sa na nás môžete obrátiť a môžeme sa o tom porozprávať pri osobnej konzultácii. Ponúkam Vám aj stretnutie v Centre Návrat Žilina s našim laickým poradcom pánom Marekom Všetičkom, ktorý so svojou manželkou prijal do svojej starostlivosti rómske deti. Môžeme spoločne hľadať odpovede na Vaše otázky.

   Keby ste zvažovali prípravu na náhradné rodičovstvo v našom centre Návrat Žilina, tu sú základné informácie a podmienky za ktorých u nás príprava prebieha:

   - rovnako ako v iných subjektoch aj u nás je príprava v rozsahu minimálne 26 hodín

   - u nás je to kombinácia individuálnych a skupinových stretnutí

   - individuálne stretnutia sú so sociálnym pracovníkom a psychológom z centra

   - skupinovú časť tvorí jeden piatok a sobota 2x8 hodín, je to skupinové stretnutie žiadateľov, ktorých máme v danom čase v centre v príprave

   - jedno stretnutie vrámci prípravy je v domácnosti žiadateľov

   - na prípravu v Centre Návrat Žilina sa momentálne čiastočne prispieva, jednotlivec 60,- Eur, manželský pár 100,- Eur/príprava.

   V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o stretnutie ma neváhajte kontaktovať! Prajem Vám veľa úspechov v rozhodovaní!

    

    Iveta Keblušková

  • dobrý deň,rada by som sa spýtala, či existuje i možnosť akejsi "adopcie na diaľku" konkrétneho dieťaťa, tak ako je to napríklad u detí z Afriky. Teda darca prispieva na vzdelávanie, ošatenie, hygienu a iné potreby dieťaťa.Ja som už adoptívnou mamou jedného chlapca z Kene, a myslím, že hoci Slovensko je malé, i takáto možnosť by mnohým deťom pomohla.Ja sama si viem predstaviť prijať dieťa do rodiny, no myslím, že moja rodina - partner a dve dcéry pripravení byť nemusia... preto nevolím túto možnosť, no pomôcť by som chcela.poprosím Vás o odpoveď i na môj email tokosova@kovotvarvd.skďakujem pekneTokošová

   2 február 2017

   Dobrý deň,

   veľmi ma potešila Vaša otázka. Vždy mám radosť, keď sú ľudia ochotní nezištne pomáhať a samy prídu s nejakou iniciatívou.

   Pokiaľ viem, takejto "adopcii na diaľku" pre konkrétne deti zo Slovenska sa nevenuje špecializovane žiadna organizácia. 

   Podobnú činnosť, ale oveľa širšie zameranie, má organizácia OZ Podaj ďalej (www.ozpodajdalej.sk), kde konkrétne deti v rodinách v núdzi podporujú konkrétni ľudia. 

   Určite to však stojí aj za diskusiu v spoločnosti, minimálne v  Návrate, či by nebolo niečo takéto vhodné aj legislatívne upraviť. Veď aj na Slovensku je veľmi veľa detí, ktoré vyrastá v rodinách v núdzi.

   Keby som zistila viac informácií, dám Vám vedieť.

   Ďakujem Vám za tip na premýšľanie.

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobrý deň, od 15 rokov túžim po veľkej rodine.... Žiaľ zostalo len pri túžbe... Bola som zapojená do asistentovanej reprodukcie s manželom, no nevyšlo to. Tiež následkom toho nasledoval rozvod, čo som psychicky nezvládla, a nejakú dobu som bola na antidepresivach kvôli úzkostnému syndrómu. Mám 44 rokov, vlastný prázdny byt, dobrú prácu a rada by som dávala svoju lásku a poznanie aspoň jednému dieťaťu. No neviem aké sú kritéria, kvôli tomu, že duševne som zdravá, 7 rokov neužívam antidepresiva ani iné podobné lieky, skrátka sa neliečim, no lekárka mi chce napísať, že som sledovaná psychiatrom. Mám takto vôbec nádej na adopciu?

   20 január 2017

   Dobrý deň,

   evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. K tejto žiadosti sa prikladá, okrem iného, aj správa o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom.

   Preto sa o túto informáciu obráťte prosím na UPSVaR v mieste Vášho bydliska, kde bude Vaša žiadosť posúdená. 

   V prípade ďalších otázok mi môžete napísať. Prajem veľa úspechov

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň. Rozhodli sme sa pre adopciu a potrebujem k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Nemáte nejaké tlačivo, ktoré by sa dalo na tento účel použiť?S pozdravom Róbert.

   2 január 2017

   Dobrý deň, pán Róbert,

   evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Preto sa prosím o túto informáciu obráťte na UPSVaR, oddelenie SPO a SK, na ktorom ste žiadali o zapísanie do zoznamu. Priznám sa, že neviem, či je na to nejaké tlačivo, alebo stačí potvrdenie, ktoré prinesiete od zamestnávateľa. S praním všetkého dobrého

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobry den chcem sa vas spýtať či je nejake riešenie môjho problému .Mam adoptované rómske dievča ma 14 rokov skončila ako ročna v detskom domove lebo v rodine boli slabe socialne pomery v tej dobe. Teraz spoznala svojich bio.rodinu pred rokom najskôr ich vyhľadala cez fb teraz žiju v Nemecku maju už dobre socialne pomery byt pracu o dcéru prejavujú veľký záujem najskôr keď prišli na slovensko navštevovali ju potom ju brávali do Nemecka ku nim na prázdniny .Teraz je to v štádiu že by najradšej odišla ku nim hneď neviem či sa takéto niečo da riešiť keby oni o nu požiadali či je vobec nejaka možnost že by sa mohla vratit do svojej biologickej rodiny ked potom tak velmi túži aj ona aj jej biologicky rodičia a týmto všetci vlastne trpíme kedže nevidím nejake vychodisko ako to riešit dalej . dakujem vopred za odpoved .Martina

   13 november 2016

   Dobrý deň, pani Martina,

   je to veľmi zložitá situácia, v ktorej ste sa ocitli, ale nie neriešiteľná.

   Oceňujem, že ste Vašej dcére umožnili spoznať jej biologických rodičov, že mohla spoznať svoje korene. Vaša dcéra je teraz v zložitom veku, kedy väčšina z nás hľadá svoju identitu, to odkiaľ sme, kto a akí sú naši biologickí rodičia a snažíme sa s niekým stotožniť. Vaša dcéra potrebuje mať jasno vo vzťahoch. Je veľmi dôležité, aby ste všetky strany, Vy, Vaša dcéra aj jej biologickí rodičia spolu komunikovali a dospeli k nejakému konsenzu. Ak sa Vám bude zdať, že pre Vašu dcéru, ale aj pre všetkých ostatných, je najlepšie riešenie, aby sa presťahovala do Nemecka, dá sa na tom dohodnúť, s tým že zostanete naďalej jej rodičmi, so všetkými právami aj povinnosťami.

   Ak by sa Vám predsa len zdalo, že je dobré to urobiť aj po právnej stránke, je tu aj takáto, veľmi nezvyčajná možnosť, že by ste Vy, jej rodičia, súhlasili s tým, aby si ju osvojili jej biologickí rodičia. Tak Vám prajem múdrosť v rozhodovaní!

    

    S pozdravom

    

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobrý den.Moj manžel má 2 deti z predchádzajúceho manželstva, na ktoré platí výživné. Akú rolu by to hralo pri posudzovaní žiadosti o adopciu? máme šancu uspieť?

   17 október 2016
   Dobrý deň,
   pokiaľ viem, v zákone nie je nikde uvedené, že žiadateľ o adopciu nemôže mať deti z predchádzajúcich vzťahov, a preto si myslím, že by Vás to nemalo nijako výrazne znevýhodniť, ako žiadateľov o osvojenie. Problém by bol podľa mňa vtedy, keby manželove biologické deti vyrastali v ústavnej starostlivosti a žiadal by o osvojenie nejakých iných, takpovediac cudzích detí. Predpokladám však, že to nie je Váš prípad a deti Vášho manžela boli zverené do starostlivosti jeho predchádzajúcej partnerky.
   Keby som Vám však robila prípravu na náhradné rodičovstvo ja, mňa by určite zaujímalo, aký má Váš manžel vzťah so svojimi deťmi, či sa s nimi stretáva a ak nie, tak prečo. Zrejme sa o to budú zaujímať aj v subjekte, ktorý Vás bude pripravovať, a preto sa na takéto a podobné otázky treba pripraviť.
   Prajem Vám veľa úspechov v adopcii a ak budem vedieť, rada Vám poradím aj na budúce. Pekné dni


   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobry den, rada by som sa opytala v akych terminoch planujete robit pripravu NRS do konca roka 2016. Nenasla som tuto informaciu na Vasej stranke. Tiez zaujima poplatok za absolvoanie pripravy.DakujemPekny den prajem. Silvia

   22 august 2016

   Dobrý deň, pani Silvia,

   príprava na náhradné rodičovstvo prebieha v Návrate individuálnou formou a skupinovou formou. V každom subjekte (UPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar) je v rozsahu minimálne 26 hodín. V Návrate prebieha kombinovanou formou. Sú to obvykle individuálne stretnutia so sociálnym pracovníkom a psychológom centra a následne, keď sa nazbiera dostatočný počet záujemcov o NRS, uskutoční sa skupinová príprava , ktorá trvá obvykle dva dni a sú v nej žiadatelia o NRS, ktorým robí prípravu v danom čase dané centrum Návrat. V každom regióne je to individuálne, najčastejšie bývajú zrejme skupinové prípravy v  Centre Návrat v Bratislave. Aj príspevok na prípravu je v každom centre Návrat rozdielny. Ja som napr. zamestnaná v Centre Návrat v Žiline a tu máme príspevok na prípravu 60,- Eur/osoba a 100,- Eur/manželský pár. V Bratislave je tento príspevok vyšší. Neviem, z akého ste regiónu a preto si prosím pre tieto informácie zavolajte do konkrétneho centra Návrat, ktoré Vám je najbližšie. S pozdravom

   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobrý deň, s manželom by sme si chceli adoptovať dieťatko, nokoľko vlastné zrejme mať nemôžeme. Viem, že adopčný proces je pomerne zdĺhavý a ja by som chcela začať vybavovať formality čo najskôr. Obávam sa len, či nebude problém to, že máme rozostavaný rodinný dom (kde je navrhnutá aj samostatná izba pre dieťa) ale zatiaľ bývame s rodičmi. Počkať zo žiadosťou, kým bude dom dokončený alebo to nie je pri posudzovaní problém? Ďakujem za odpoveď.

   19 august 2016
   Dobrý deň,

   je výborné, keď sa budúci rodičia, či už biologickí alebo náhradní, tešia na svoje dieťa a postupne na to pripravujú celú svoju rodinu, prostredie do ktorého dieťa privedú, a nemenej dôležité sú určite aj bytové a materiálne či finančné podmienky. Myslím si však, že posledné spomínané, sú najmenej dôležité. Je pravda, že majetkové pomery posudzuje UPSVaR, kde si podávate žiadosť o osvojenie a neskôr súd, som však presvedčená, že by nebol žiadny problém, keby ste svoje budúce dieťa priviedli aj k svojim rodičom a nemalo by samostatnú izbu, dokonca je to z môjho pohľadu aj výhoda. Veď malé dieťa a zvlášť to prijaté, potrebuje byť v prvých rokoch svojho života v čo najužšom kontakte so svojimi rodičmi, a preto nevidím žiadny dôvod na to, aby ste nepodali žiadosť o osvojenie aj teraz, keď nemáte svoj budúci domček dostavaný. Aké to bude krásne, keď raz budete svojmu osvojenému dieťaťu rozprávať, ako ste stavali domček a pripravovali detskú izbu iba pre neho? Určite to bude pre neho pozitívna informácia. Prajem Vám veľa šťastia
   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Chceli by sme si adaptovať dieťa,ako máme s manželom postupovať?

   17 júl 2016
   Dobrý deň,
   ak si chcete adoptovať/osvojiť s manželom dieťa, musíte ísť na UPSVaR v mieste Vášho bydliska, oddelenie SPO a SK (Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately), kde si požiadate o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS. Vypíšete potrebnú žiadosť, doložíte ostatné potvrdenia a vyberiete si subjekt na prípravu na NRS. Prípravu v rozsahu minimálne 26 hodín môžete absolvovať na UPSVaR-e, alebo v niektorom z akreditovaných subjektov (Návrat, Úsmev ako dar), pričom na úrade je príprava na NRS bezplatná a v akreditovaných subjektoch sa čiastočne na prípravu prispieva. U nás v Návrate sa robí príprava kombináciou individuálnej a skupinovej formy.

   Po absolvovaní prípravy v niektorom zo subjektov budete s manželom zapísaní do zoznamu žiadateľov a následne budete čakať na svoje dieťa príp. deti. Dĺžka čakania na dieťa závisí od Vašich kritérií resp. preferencií na dieťa. Ak budete mať záujem o ďalšie informácie, tak mi prosím napíšte. Prajem Vám veľa úspechov
   Iveta KEBLUŠKOVÁ

  • Dobrý deň,chcem sa spýtať na možný priebeh (ak nie som úplne mimo) adopcie.Je možný aj nasledujúci scenár? :v nejakom sociálnom zariadení si padneme do oka s určitým dieťaťom...niekoľko mesiacov (po absolvovaní zrejme nejakého školenia...) chodíme spolu von atď.a keď si povieme, že chceme ísť do toho, je možné teda požiadať o adopciu konkrétneho dieťaťa??Ďakujem.

   6 júl 2016
   Dobrý deň, pán Jaroslav,

   takýto scenár je možný, ale v súčasnej dobe je málo pravdepodobný a menej častý, ako v minulosti. Je to spôsobené zrejme tým, že už nie je také časté a podporované nejakým zákonom to, že cudzí ľudia si brali deti z detských domovov napr. na Vianoce, sviatky, výlety a pod. V záujme detí je, aby sa im našla trvalá rodina, s trvalými vzťahmi a nie "iba" človek/ľudia, ktorý toto dieťa zoberú na výlety, urobia mu oslavu a vrátia ho späť do prostredia, kde nemá rodičov. V súčasnosti malé deti do 6 rokov musia byť umiestnené v profesionálnych rodinách, a to je ďalší dôvod, prečo neprídete s nimi do kontaktu v inštitúcii. Samozrejme, môžete sa za určitých okolností zoznámiť s dieťaťom, ktoré má nariadenú ústavnú starostlivosť, zároveň je osvojiteľné, vytvoríte si s ním vzťah, a potom, ak to bude v záujme dieťaťa, osvojíte si toto konkrétne dieťa. Samozrejme, až po absolvovaní prípravy na náhradnú starostlivosť v rozsahu minimálne 26 hodín. Ak máte ďalšie otázky, kľudne mi napíšte, alebo kontaktujte ktorékoľvek Centrum Návrat alebo UPSVaR. S pozdravom

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň, chcela by som sa spýtať s manželom sa už viac rokov snažíme o vlastné dieťa a už sme vyčerpali všetky medicínske možnosti. V posledne dobe čoraz častejšie uvažujeme nad adopciou dieťatka, ktorému by sme chceli dať domov a lásku len nevieme aké máme šance. Obaja sme dlhodobo zamestnaný manžel je živnostník a ja zdravotná sestra, máme vlastné bývanie, len by sme chceli čo najmenšie dieťatko. Aké máme prosím šance a ako máme postupovať. Ďakujem za odpoveď

   28 jún 2016
   Dobrý deň pani Lucia,
   je prirodzené, že túžite po dieťati a keď sa Vám ho nedarí počať, uvažujete nad adopciou. Vo Vašej otázke nie je napísané nič, čo by nejako znižovalo Vaše šance adoptovať si dieťatko, oproti iným záujemcom, práve naopak. Zdá sa, že túžite po dieťati obaja, máte zázemie, prácu... Je pred Vami však ešte dlhá cesta.

   Ak máte záujem prijať dieťa, musíte ísť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO a SK a tu im oznámite, že si chcete osvojiť/adoptovať dieťa. Tu si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude pripravovať na NRS (úrad, Návrat alebo Úsmev ako dar), splníte určité náležitosti, doložíte tlačivá a príprava sa môže začať. Zo zákona je v rozsahu minimálne 26 hodín. Po jej absolvovaní budete zapísaní do zoznamu žiadateľov o NRS a už Vám zostáva iba čakať. Nakoľko túžite po malom dieťatku, čakanie bude zrejme dlhšie, v závislosti od regiónu, z ktorého pochádzate. Treba sa obrniť trpezlivosťou a využiť tento čas na prípravu na dieťatko. Po určitom čase Vás budú kontaktovať s ponukou dieťatka, nasleduje súd, predosvojiteľská starostlivosť, osvojenie a stanete sa rodičmi malého drobca. Tak Vám držím prsty na tejto ceste a prajem správne rozhodnutia

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň,chcela by som sa informovať. Moja mama si zobrala do náhradnej osobnej starostlivosti vnučku, dcéru mojej sestry. Malá vtedy mala jeden mesiac. Sestra o ňu nejaví žiaden záujem. Keďže s dieťaťom žijeme v spoločnej domácnosti aj ja s mojim manželom, Sofinka berie nás ako svojich rodičov, hoci vie, že nie som jej biologická matka. Niekoľkokrát som sa informovala ohľadom adopcie, no bolo mi povedané, že to v tomto prípade nie je možné. Dozvedela som sa však, že keďže sestra neplatí výživné, ani sa o dieťa nezaujíma, bola by možnosť dieťa si osvojiť. Chcela by som sa preto informovať, či je to možné, aj keď som teta dieťaťa a aký je tam postup. A ako je to s potvrdením od lekára? Treba nejaké špeciálne tlačivo? Vopred ďakujem za odpoveď.

   8 jún 2016

   Dobrý deň,

   je výborné, že napriek tomu, že Sofinkina mama nezvládla svoju rodičovskú úlohu, že má okolo seba milujúcu rodinu a nemusí vyrastať  medzi "cudzími". Za to Vám, aj Vašej mamine patrí veľká vďaka. Samozrejme, osvojiť dieťa si môže aj príbuzný dieťaťa, dokonca je to pre dieťa z môjho pohľadu lepšie, že sa stanú jeho rodičmi jeho blízki. To či bude potrebný súhlas Vašej sestry s osvojením dieťaťa posúdi súd, súhlas rodičov na osvojenie však nie je potrebný, ak počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa.

   Ak si chcete Sofinku osvojiť/adoptovať, navštívte prosím Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO a SK a povedzte tu, že si chcete osvojiť toto konkrétne dieťa. Musíte aj s manželom absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín na UPSVaR-e, v Návrate alebo v Úsmeve ako dar. Na úrad doložíte potrebné tlačivá o zdravotnom stave a pod., vyberiete si subjekt na prípravu na NRS, po absolvovaní ktorej napíšete návrh na súd, kde sa rozhodne o jej osvojení. Je pred Vami ešte dlhá cesta, tak Vám budem držať prsty. Keď si nebudete vedieť dať rady, kontaktujte ktorékoľvek Centrum Návrat alebo UPSVaR v mieste Vášho bydliska. Veľa šťastia

   Iveta Keblušková

    

  • Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na možné preskakovanie žiadateľov v zozname žiadateľov o osvojenie. S partnerom žijeme spolu a po neúspešných pokusoch o vlastné dieťa sme sa rozhodli pre adopciu. Keďže nie sme manželia, žiadosť som si podala sama, absolvovala som celú prípravu (niektoré časti aj s partnerom) a bola som riadne rozhodnutím zapísaná do zoznamu žiadateľov. Teraz som už na poprednom mieste, ale sociálna pracovníčka mi oznámila, že ma nebudú kontaktovať s každým dieťatkom, pretože uprednostňované budú manželské páry. Je možné preskočiť v zozname žiadateľa len z dôvodu, že je v zozname zapísaný ako jednotlivec? Sobáš odkladáme len z dôvodu, že nechceme prísť o poradie, ktoré máme.

   3 jún 2016

   Dobrý deň,

   v zákone o rodine č. 36/2005 v znení neskorších predpisov sa píše, že osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov... a že maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Myslím si, napriek tomu, že aj ja som v minulosti prijala do starostlivosti dieťa ako osamelá osoba, že pre každé dieťa je ideálne mať obidvoch rodičov (mamu a otca). Určite je však v záujme dieťaťa mať aspoň jedného rodiča, ako vyrastať v bezvzťahovom prostredí, kde dieťa nemá ani jedného "svojho" človeka. Neviem presne, aké usmernenia majú úrady práce, ale ja v zákone nevidím priestor na to, aby Vás na poradovníku žiadateľov preskakovali z dôvodu, že žiadate o adopciu sama.  Nebudú Vás však kontaktovať s každým dieťaťom, pretože Vás môžu kľudne "predbehnúť" žiadatelia, ktorí majú inak nastavené kritériá na prijatie dieťaťa. Napr. Ak je niekto ochotný prijať rómsku súrodeneckú dvojicu preskočí na zozname žiadateľa, ktorý je ochotný prijať iba jedného novorodenca, alebo ak je niekto ochotný akceptovať určité zdravotné znevýhodnenia dieťaťa, preskočí na zozname žiadateľa/ov,  ktorí chcú prijať úplne zdravé dieťatko a pod.  Úrad vedie dva zoznamy, jeden je zoznam žiadateľov o osvojenie/pestúnsku starostlivosť a druhý zoznam je zoznam detí vhodných na NRS. Keď nastane prvý, matematicky povedané, prienik medzi žiadateľom a diaťaťom, mal by úrad žiadateľa kontaktovať a je povinný dodržiavať poradovník. Poradovník nemusia dodržiavať akreditované subjekty (Návrat, Úsmev ako dar) tak prípadne môžete kontaktovať aj tieto subjekty. U nás  je však menej detí a iba tie, ktorým sa nepodarilo nájsť rodinu na úrade. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, prineste si prosím správu z prípravy a rozhodnutie o zapísaní do zoznamu žiadateľov. Prajem Vám veľa trpezlivosti a neskôr lásky s prijatým dieťaťom.

   Iveta Keblušková

  • Zdravim matka, deti umiestene Profi rodine podpisala adopciu, vie ju zrusit ze ich chce dat do starostlivosti sestra ich teti? Dakujem.

   1 jún 2016

   Dobrý deň,

   vôbec neviem, či som správne pochopila Vašu otázku. Pochopila som to správne, že biologická matka dala súhlas na osvojenie detí, ktoré sú teraz umiestnené v profesionálnej rodine a chcela by tento súhlas zrušiť? Chcela by umiestniť svoje deti k sestre, k tete týchto detí? 

   Odvolať súhlas je možné len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov. Ak  je pravda to čo píšete, že deti sú umiestnené zatiaľ v profesionálnej rodine, mal by sa dať tento súhlas s osvojením ešte zrušiť. Obráťte sa na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO a SK a tam Vám určite pomôžu so spísaním návrhu na súd a vysvetlia Vám aké sú možnosti. Tak nech všetko dobre dopadne v prospech detí.

   Iveta Keblušková

    

  • Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Sestra žije s partnerom 15 rokov, nie sú manželia. majú podanú žiadosť o adopciu už tri roky. Na úrade im poradili, že keby boli manželia, tak by to bolo lepšie. Sestra má dva týždne pred svadbou, Na úrad im to aj napísala, a teraz v piatok jej volali, že to tak nemôže byť. Ak sa vezmú, tak ju vyradia z evidencie a všetko začne odznova, ale že majú zrušiť sobáš. A to ani nebudem hovoriť, aký psychický šok jej spôsobili, keďže o dieťatko sa snažili niekoľko rokov, prešli si aj umelým oplodnením, a nakoniec si podali žiadosť o adopciu. Ja si myslím, že ak má byť rodina komplet, tak to má byť manžel manžela a dieťa. Môžu to oni takto urobiť, že keď sa vydá tak ju jednoducho vyradia?

   30 máj 2016

   Dobrý deň,

   podľa našej legislatívy si nemôžu partneri (druh a družka) osvojiť dieťa, ani prijať spoločne  dieťa do inej formy náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť). Dieťa možno zveriť jednej fyzickej osobe alebo do spoločnej starostlivosti manželom, nie partnerom. Preto predpokladám, že Vaša sestra bola doposiaľ, ako píšete 3 roky,  na zozname žiadateľov o osvojenie sama, bez budúceho manžela. Absolvovala prípravu na náhradné rodičovstvo, možno sa na nej parciálne zúčastňoval aj jej partner, ale na zozname žiadateľov o NRS je určite Vaša sestra sama. Rozumiem tomu a je to prirodzené, keďže Vaša sestra sa ide vydávať, že plánujú spoločný život a rodinu a chceli by sa stať rodičmi spoločne. Z môjho pohľadu existujú dve možnosti, ako by sa dala táto situácia riešiť. Samozrejme, Vaša sestra by sa podľa mňa mala vydať, v termíne ako plánuje. Jej manžel by si po uzavretí manželstva musel dorobiť prípravu na NRS a spoločne by sa zapísali na zoznam žiadateľov o NRS, tzn. že by Vašu sestru teraz zrejme vyradili z tohto zoznamu a boli by tam zapísaní spoločne ako manželia, žiadatelia o adopciu, po ukončení všetkých potrebných "tortúr", ktorými už Vaša sestra prešla sama ako žiadateľka o NRS. Druhá možnosť je taká, že si Vaša sestra osvojí dieťa sama, ako pôvodne plánovala, akurát sa jej na zozname možno zmení po svadbe priezvisko. Prebehne predosvojiteľská starostlivosť a následne bude Vaša sestra zapísaná na rodnom liste dieťaťa ako jeho matka, otec neurčený. Po tomto sa môže stať jej manžel otcom dieťaťa na základe Osvojenia dieťaťa manželom matky. V tom prípade by jej budúci manžel nemusel absolvovať prípravu na NRS. Poznám už aj prípad z praxe, kedy bolo v rovnakom prípade, ako je Vaša sestra, určené otcovstvo tzv. "Súhlasným vyhlásením rodičov" na matrike, čo podľa mňa nie je úplne "čistý" spôsob v prípade, že nejde o biologických rodičov, ale je tu, zdá sa, aj táto možnosť. Tak prajem budúcej rodinke nech všetko dobre dopadne a nech vznikne krásna a milujúca kompletná rodinka - mama, oco a dieťa/deti. Pekné dni

   Iveta Keblušková

  • Dobry den, chcela by som sa opytat, ci maju sancu na adopciu rodicia, ak ma manzel zaznam kvoli alkoholu za volantom. Vopred dakujem za odpoved.

   26 apríl 2016

   Dobrý deň,

   žiadosť záujemcov o pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie vedie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na príslušnom UPSVaR-e. Ten si vyžiada aj odpis z registra trestov žiadateľov o osvojenie a posúdi, či daní žiadatelia môžu alebo nemôžu byť zapísaní do zoznamu žiadateľov o adopciu. Preto sa prosím o túto informáciu obráťte na príslušný úrad, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tu Vám citujem zo zákona č. 305/2005 o SPO a SK kedy fyzická osoba nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, z toho čo ste napísali neviem posúdiť, či je to aj prípad Vášho manžela:

    

   (4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak

   a) bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a)alebo

   b) bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)(§92 a 93 Trestného zákona)

   S prianím všetkého dobrého

   Iveta Keblušková

  • Dobry den, prajemchcela by som Vas poprosit o radu ohladom realnosti moznosti adopcie v mojom, trochu komplikovanom pripade. Presli sme expartnerom velmi zlozite obdobie viacerych rokov snahy o dieta a aj opakovanych pokusov o umele oplodnenie. Vecne fakty, ktore by mali byt pp pri adopcii rozhodujuce su naslednovne: mam 37, som slobodna, bezdetna. Mam 1,5 izbovy byt. Zijem a pracujem v Bratislave ako stredoskolska ucitelka a lektorka FJ. Okrem toho poberam ciastocny invalidny dochodok kvoli diagnoze sklerozy multiplex, ktora je v liecbe a vdaka Bohu ma nijak neobmedzuje v normalnom fungovani. Neviem ake detailne informacie ohladom zdravia su dolezite, ale prekonala som rakovinu maternice.Predpokladam, ze asi nie som velmi pripad na schvalenie ziadosti o adopciu, ale ak by ste mi vedeli poradit, ake moznosti by v mojom pripade prichadzali v uvahu, bola by som Vam velmi vdacna.Vopred dakujem za odpoved! s pozdravom katarina

   25 apríl 2016

   Dobrý deň pani Katarína,

   v prvom rade mi dovoľte, aby som vyjadrila môj obdiv voči Vám, že napriek svojej neľahkej situácii a zdravotným problémom, máte miesto v srdci na prijatie dieťaťa. 

   Píšete o Vašom materiálnom zázemí aj o Vašom zdravotnom stave, čo sú, okrem iného, veľmi vážne faktory, rozhodujúce v prospech či neprospech na prijatie dieťaťa. Nemenej dôležité sú aj osobnostné predpoklady žiadateľa byť dobrým náhradným rodičom dieťaťu, ktoré zažilo v živote stratu rodičov. Pre takéto dieťa je veľmi dôležitá stálosť prostredia v ktorom vyrastá a vzťah s aspoň jednou blízkou materskou osobou, v ideálnom prípade s mamou a otcom. 

   Naša legislatíva umožnuje aj osamelej fyzickej osobe adoptovať/osvojiť si dieťa, prijať ho do pestúnskej, či náhradnej osobnej starostlivosti, takže v tom by u Vás nemal byť problém. Podľa mňa, nakoľko ste zamestnaná a máte bývanie, dokážete aj materiálne zabezpečiť dieťa. Neviem však posúdiť Váš zdravotný stav, či je v súlade s tým, aby ste sa mohli stať náhradnou mamou.  Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie orgán SPO a SK na príslušnom UPSVaR-e. Preto Vám odporúčam navštíviť príslušný úrad, kde si podáte túto žiadosť, ku ktorej musíte priložiť dotazník, správu o zdravotnom stave, doklad o majetkových pomeroch... Orgán SPO na základe predloženej zdravotnej správy môže zastaviť konanie  ve veci zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, okrem iného aj vtedy ak podľa správy o zdravotnom stave fyzickej osoby nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Preto sa prosím so žiadosťou o NRS obráťte na úrad. Keby som Vám mohla odporučiť formu náhradnej rodinnej starostlivosti, vzhľadom k tomu, že nie ste vydatá, vzhľadom na Váš zdravotný stav a vzhľadom na to, že PS je viac finančne podporovaná štátom odporučila by som Vám namiesto osvojenia pestúnsku starostlivosť. Nech Vám to všetko dobre dopadne. S prianím všetkého dobrého

   Iveta Keblušková

  • Dobrý den, už dlhšiu dobu uvažujem o dieťati, nemáme vlastné deti a mne chýba zmysel života, ale mám strach, mám kopec vnútorných obáv či by som to zvládla s nevlastným dieťaťom, hľadám odpovede, články a cítim, že mi niečo chýba, kto by ma nakopol, nechcem niekedy ľutovať, že som to premárnila, a že ostanem sama...chcem mať niekoho pre koho tu vždy budem, chcem byť mama, dokonalá, dobrá, láskavá..ale strach je vo mne.

   31 marec 2016

   Dobrý deň,

   úplne rozumiem Vašej potrebe byť mamou. Niektorí odborníci túto potrebu prirovnávajú až k pudom. Úplne rozumiem aj všetkým Vašim obavám, otázkam, strachom a pochybnostiam. Zdajú sa mi prirodzené aj pri biologickom rodičovstve, pri náhradnom rodičovstve obzvlášť.

   Keď som premýšľala nad tým, čo by som Vám mohla poradiť, napadlo ma ako prvé, že by ste mohli absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo. Postup je taký, že sa prihlásite na príslušný UPSVaR v mieste Vášho bydliska ako záujemca o náhradné rodičovstvo. Tam si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude pripravovať. Môže to byť úrad, Úsmev ako dar alebo Návrat. Čas prípravy (minimálne 26 hodín) je podľa mňa užitočný na to, aby ste si aspoň niektoré Vaše otázky a obavy zodpovedali, aby ste sa na túto neľahkú cestu pripravili príp. tento čas bude pre Vás užitočný v tom, že si uvedomíte, že toto nie je cesta pre Vás. Nikde nie je napísané, že keď začnete prípravu na NRS tak ju musíte aj dokončiť, keď dokončíte prípravu, že sa musíte zapísať do zoznamu žiadateľov o NRS, príp. ak sa zapíšete na zoznam žiadateľov, môžete byť z neho kedykoľvek na vlastnú žiadosť vyradená.

   Zdá sa mi super to čo robíte, že sa o túto tému zaujímate, čítate o tom články... Mohlo by byť v procese zvažovania a rozhodovania pre Vás ešte užitočné chodiť na kluby náhradných rodín. Je to otvorená svojpomocná skupina ľudí, náhradných rodičov a ľudí v podobnej životnej situácii po prijatí dieťaťa ale aj ľudí, ktorí ešte len túto možnosť zvažujú, rovnako ako Vy. Prajem Vám veľa úspechov v rozhodovaní.

   Iveta Keblušková

  • dobry den,je mi 26 a 2 roky som sama,mala som vstah 8 rokou,len sa zhorsil,nuz a mala som plany,vstah,rodina.no lenze mi diagnizovaly menopausu.rada by som si adoptovala miminko.pracujem v zahranici,skolu nemam ale mam srdce ktore je podla mna cenejsie,ked niekto tuzi sa stat matkou ale nemoze,co potom,vstah nechcem,dokazem sa sama postarat o vsetko tak ako aj teraz,prosim poradte mi,ci mam snacu,o priatela nestojim,nechcem aby potom mu citovo ublizoval nejaki zmrd,ze to neni jeho,a ani im neverim,kolko zien vychovava samo miminko,babetkop,a vychova ho normalne,tak ako co musim mat,?miliony?to nemam,mam dom,pracu, a srdce na spravnom mieste,vela ludi ich nema

   29 marec 2016

   Dobrý deň,

   naša  legislatíva umožňuje prijať dieťa aj osamelej fyzickej osobe, takže áno, máte šancu. 

   Preto Vám odporúčam navštíviť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, kde si podáte žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS.  Na zapísanie do tohto zoznamu musíte splniť určité náležitosti a k tejto žiadosti musia byť priložené určité doklady (dotazník, správa o zdravotnom stave, doklad o majetkových pomeroch) a musíte absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu najmenej 26 hodín. Túto prípravu môžete absolvovať buď na úrade alebo v akreditovanom subjekte (Úsmev ako dar, Návrat). Veľa šťastia

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň prajem, s partnerom velmi vážne uvažujeme o adopcii novorodenca (resp.pár mesačného babätka) .Vlastné deti nemáme a veľmi túžime mať dieťatko. Chystáme sa aj zosobásiť, ja mám 38, partner 42 rokov. Čítala som o podmienkach adopcie, čo sa týka aj finančného zabezpečenia , kt. je jednou významnou podmienkou pri adopcii. Chcela by som sa spýtať , že keď žena vyhovuje všetkým ostatným podmienkam ( register trestu, zdravotný stav atď.) ale je viac rokov dobrovoľne nezamestnaná , ale muž je finančne zabezpečený , vlastní rodinný dom, má prospešné zamestnanie,a vie zabezpečiť všetky materiálne potreby rodine , či je to problém , ak žena nemá zárobok? (aj tak by ostala doma na materskej s bábatkom po adopcii). Vopred vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom Helena

   4 február 2016

   Dobrý deň, pani Helena,

   To, že nepracujete nie je problém. Problém je v tom, že nie ste zosobášení. Zákon o rodine a ostatné zákony týkajúce sa  rodiny, nepoznajú inštitút partnerstvo. Poznajú len manželstvo.  V manželstve by nevadilo, že jeden z manželov nepracuje, lebo pracuje ten druhý a keďže si dieťa osvojili spolu, jeden je živiteľ a postará sa o ostatných. Lenže partner takúto povinnosť nemá – aspoň pred zákonom nie. A vlastne – partner si dieťa ani neosvojuje.  Podľa nášho zákona si môže dieťa adoptovať manželský pár alebo vo výnimočnom prípade osamelá žena/muž, nie partneri. Ale v prípade ak ste osamelá, teda bez manžela, tak by ste mali mať prácu a vyvárať si súčasne aj nejakú rezervu na čas, keď budete s dieťaťom doma na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

   Takže, ak by som Vám mohla poradiť, ak si chcete adoptovať dieťa, bolo by dobré, aby ste sa zosobášili.

   S pozdravom

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo

   Centrum Návrat Bratislava

  • Dobry den volam sa Marianna Gorcsova. Uz rok a pol sme zaevidovany v Trnave v poradovniku o adopciu dietatka. Hovorili ze mame este cakat 4roky mozno aj viac. Nechceme tolko cakat nedalo by sa to urychlit? Dakujem Marianna

   24 november 2015

   Dobrý deň pani Marianna,

   rozumiem tomu, že čakanie na vytúžené dieťatko môže byť náročné. Toto čakanie však môže byť aj užitočné, veď aj na biologické dieťa sa čaká nejaký čas, ktorý slúži na to, aby sa matka/rodičia na dieťatko pripravili. Rozumiem aj tomu, že 4 roky je dlhá doba a chápem Vašu netrpezlivosť. Pri každom úrade/kraji je to však individuálne a "čakacia doba" je rozdielna. Je to závislé od toho, koľko detí, o ktoré sa nemôže postarať biologická radina, sa narodí v danom kraji, ale aj od ďalších faktorov. Doba čakania je výrazne závislá aj od kritérií žiadateľa o náhradné rodičovstvo. Ak chce žiadateľ prijať napr. nerómskeho, zdravého novorodenca, tak bude na dieťatko čakať výrazne dlhšie, ako žiadateľ, ktorý je ochotný akceptovať  dieťatko napr. so zdravotným znevýhodnením, vyšším vekom alebo dieťa rómskeho etnika.

   Ak máte, striktne určené kritéria na to, aké dieťa ste ochotní prijať, nedá sa to nijako urýchliť a odporúčam Vám trpezlivosť.

   Ak ste ochotní "poľaviť" zo svojich kritérií na dieťa, odporúčam Vám informovať o tomto pracovníčku UPSVaR-u, ktorá u Vás zabezpečuje sprostredkovanie detí. Vtedy môžete aj výrazne postúpiť vpred na rebríčku žiadateľov  o náhradnú rodinnú starostlivosť. Pracovníčka UPSVaR-u Vás bude kontaktovať vtedy, keď nastane prienik medzi Vašimi kritériami na prijatie dieťaťa a dieťaťom, ktoré je na zozname detí, ktorým treba sprostredkovať NRS. Ešte môžete požiadať o sprostredkovanie aj akreditovaný subjekt vo Vašom okolí - Návrat alebo Úsmev ako dar. V týchto subjektoch už nemusíme dodržiavať poradovník žiadateľov o NRS,  na ktorom ste zapísaná aj Vy na úrade, máme však na zozname oveľa menej detí a iba tie, ktorým sa nepodarilo nájsť náhradnú rodinu na úrade. Ak budete kvôli sprostredkovaniu kontaktovať niektorý z akreditovaných subjektov, zoberte si prosím so sebou rozhodnutie o zapísaní do zoznamu žiadateľov o NRS a správu z prípravy na náhradné rodičovstvo. Prajem Vám veľa trpezlivosti a múdrosť v rozhodovaní

   Iveta Keblušková

  • Dobrý deň,s manželkou výhľadovo uvažujeme o adopcii. 2 deti už máme, ale radi by sme tretie. Adopciu nechceme ihneď, len výhľadovo, ale dočítal som sa, že čakacie doby sú rádovo v rokoch, takže je asi na mieste začať to riešiť s predstihom.Spýtať sa chcem hlavne na tie čakacie doby. Na základe Vašich skúseností nám snáď budete vedieť aspoň orientačne povedať, na aký dlhý proces sa máme pripraviť.Základné info o našich predstavách:- Nechceme miminko, ale dieťa vo veku 3-5 rokov (preferujeme 3 ročné).- Ideálne aby to bolo dievča (máme dve dcéry, lepšie zapadne).- Čítal som, že je problém (predlžuje sa čakanie), ak rodičia žiadajú 100% zdravé dieťa, lebo aj dieťa s alergiou je tým pádom nevyhovujúce. Takéto striktné podmienky nemáme, stačí ak to bude "normálne" dieťa, ktoré nevyžaduje špeciálnu starostlivosť.- Ohľadom čakacej doby bude zrejme relevantné aj to, že dieťa nemusí byť nerómske.Vopred vďaka za ochotu a informácie.Moju otázku a odpoveď môžete zverejniť, ale prosím bez mena a adresy. Vďaka za pochopenie.

   3 november 2015

   Dobrý deň,

    

   Je iste obdivuhodné, že popri tom, že vychovávate svoje vlastné deti, sa chcete ešte postarať a dať domov a lásku dieťaťu, ktoré nemalo to šťastie, že by mohlo vyrastať vo svojej vlastnej rodine s milujúcimi rodičmi. Sami z vlastných skúseností veľmi dobre viete, že starostlivosť o dieťa nie je jednoduchá a že výchova je tiež často komplikovaná vec.

   Deti, ktoré vyrastajú v detskom domove sú navyše veľmi zranené, boli opustené svojimi rodičmi, strieda sa pri nich veľa ľudí, putujú často rôznymi prostrediam, nemajú tých svojich blízkych, ktorí by tam boli stále a iba pre nich a ešte veľa veľa iných faktorov im ovplyvňuje život. Tieto nepriaznivé životné okolnosti  spôsobujú u dieťaťa traumu, zranenie jeho psychiky. A táto trauma sa len tak nestratí, jej následky ostávajú v dieťati, v človeku celý život. Aj preto je výchova a starostlivosť o tieto deti náročnejšia a ťažšia ako je tomu pri deťoch, ktoré sa narodili do milujúcej rodiny. Je potrebné pristupovať k nim veľmi citlivo a s porozumením , pripraviť na to aj svoje okolie, príbuzných, školu ....

   O tom aké sú tie špecifiká týchto detí sa dá niečo si aj prečítať, ale hlavne sa o tom hovorí v Príprave na náhradné rodičovstvo. Príprava má rozsah 26 hodín a je povinná pre všetkých žiadateľov (robí ju aj naše občianske združenie Návrat).

   Pomaly sa dostávam k tomu, aký je postup pri podávaní žiadosti o náhradné rodičovstvo.

   No najskôr by som Vám možno odporučila – ak môžete – aby ste sa s nami stretli a podrobnejšie by sme sa porozprávali /o všetkom, o čom by ste potrebovali vedieť, na čo by ste sa chceli spýtať, prípadne, čo by sme Vám my chceli povedať.

   Ja Vám píšem z Bratislavy, my sídlime na Šancovej 42, ak ste z nejakej inej časti Slovenska, tak potom máme ešte tri ďalšie centrá – v Žiline, Banskej Bystrici a Prešove - na našej stránke www.navrat.sk  si môžete nájsť ich adresy aj kontakty a dohodnúť sa s nimi. Ak sa cítite, že to nepotrebujete alebo nechcete, tak, samozrejme, nemusíte. Potom by ste mali ísť na Váš najbližší Úrad práce sociálnych vecí a rodiny(UPSVR), kde si s pracovníčkou, ktorá má na starosť sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže, prejdete  ako napísať žiadosť a aké doklady k nej treba priložiť. Keď budete mať žiadosť napísanú, aj pripojené potvrdenia, tak potom to odovzdáte na UPSVR – určenom, teda krajskom.  Keď budú mať na úrade všetko pokope, tak potom ešte budete musieť absolvovať prípravu na NRS, a to buď u nás v Návrate, alebo máte aj iné možnosti na výber. To Vám všetko vysvetlia na úrade. Ak chcete, tak tento postup je podrobne popísaný aj v malej knižke na našej www stránke v časti – čomu sa venujeme – publikačná činnosť. Je to knižka Hľadáme rodičov, alebo aj opustené deti potrebujú rodinu. Tá knižka je v PDF formáte a je voľne k dispozícii.

   Na Vašu otázku – na aký dlhý čas čakania sa máte pripraviť, Vám neviem celkom presne odpovedať, pretože neviem, odkiaľ píšete – z ktorého kraja. Tie čakacie doby sú totiž rôzne – v závislosti od kraja (ale aj od iných faktorov). Ale minimálne je to tak 1,2 aj tri roky. Áno na dĺžku čakania má vplyv aj Vaša predstava o dieťati – o jeho zdravotnom stave, prípadne aj o etniku. To, že ste otvorení akémukoľvek etniku, Vás môže do istej miery zvýhodňovať a môže to Vaše čakanie skrátiť. Ale bolo by dobré sa o tom podrobnejšie porozprávať, záleží aj na veku Vašich detí, aby to do seba správne zapadalo a taktiež by o tom mali vaše deti vedieť

   Ak by ste mali záujem, môžem Vám odporučiť a prípadne aj poslať ďalšiu literatúru, ktorá by Vám mohla byť užitočná, alebo zaujímavá.

   Ak by ste čokoľvek potrebovali, napíšte mi alebo zavolajte na našu infolinku nielen o adopcii – 0907/808080

    

   S pozdravomOľga Olšinová
   sociálna poradkyňa

   Návrat Bratislava

  • Dobrý deň, mala by som otazku ohľadom adoptácii dietata. chcela by som vediet ci si mozem adoptovat dieta ked som vydata ale momentalne nezijem s manzelom. mam 26 rokov pracuje na TPP, a hlavne by som chcela vediet ci mozem si vybrat dieta alebo mi pridelia. Nakolko by som chcela dievcatko a malicke este mohlo by byt aj par mesiacne.

   2 november 2015

   Dobrý deň, pani Erika,

    

   Neviem odkiaľ – z ktorého kraja píšete, ale ak by ste boli z Bratislavy alebo blízkeho okolia, mohli by sme sa aj stretnúť a porozprávať sa o všetkom viac.

   Ale v zásade platí, že adoptovať dieťa si môže manželský pár  alebo jednotlivec, teda osamelá žena alebo osamelý muž. Pokiaľ máte manžela, môžete si podať žiadosť na adopciu len vy dvaja spolu, nie vy sama. Takže by ste sa asi museli najskôr rozviesť.

   Dieťa si tak celkom nevyberiete, ale ani Vám ho tak celkom nepridelia.

   Počas prípravy na NRS si ujasníte svoju predstavu o dieťati  - o jeho pohlaví, zdravotnom stave, prípadne iných veciach a tú dáme aj do správy z prípravy.

   Potom budete čakať na dieťa. Toto čakanie býva rôzne dlhé od 2 rokov až do 5-6 rokov – aj podľa kraja v ktorom ste zapísaní aj podľa Vašich predstáv o dieťati. Potom, keď prídete na radu, tak Vám ponúknu dieťa a vy sa môžete rozhodnúť. Samozrejme môžete dostať aj maličké bábätko.

   Neviem, čo by ste ešte chceli vedieť viac, napíšte mi ešte alebo zavolajte na našu infolinku nielen o adopcii 0907/808080

    

   S pozdravomOľga Olšinová
   sociálna poradkyňa
   Návrat, o.z.

  • Na koho alebo kde sa mám obrátiť v prípade záujmu adopcie dieťaťa. Máme 4 ročnú dcéru a súrodenca k nej sa nám nepodarilo zatiaľ dosiahnuť. Manželka má už po 40 tke.

   2 november 2015

   Dobrý deň, pán Bartoš,

    

   Neviem z akého mesta alebo kraja ste? Ak by ste boli z Bratislavy alebo z okolia, mohli ba sme sa aj stretnúť – spolu s Vašou pani manželkou a bližšie sa o tom porozprávať.

   Ale ak Vám ide čisto o technický postup, tak začína sa na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) v mieste Vášho bydliska. Tam si nájdete pracovníčku, ktorá sa zaoberá náhradnou rodinnou starostlivosťou (každý UPSVR takú má) a poviete jej čo chcete urobiť a ona by Vám mala vysvetliť všetko, čo k tomu potrebujete. Len tak zbežne Vám to prerozprávam aj ja. Budete potrebovať  napísať žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov (žiadateľmi budete vy obidvaja manželia). A k tomu bude treba doložiť  niekoľko potvrdení – potvrdenie o zdravotnom stave, potvrdenie o príjme, potvrdenie o bezúhonnosti. Žiadosť aj so všetkými potvrdeniami potom podáte v podateľni na UPSVR – ale inom – na takzvanom určenom UPSVR – teda vo vašom krajskom meste.  Ten malý úrad, kde vyhľadáte tú pracovníčku, ten Vám slúži iba k tomu, aby Vás zorientoval a pomohol Vám s čím je treba, ale žiadosť sa podáva na určenom UPSVR. Medzitým k Vám ešte príde na návštevu do domácnosti niektorá pracovníčka úradu, no a potom, keď už budete mať podanú žiadosť, tak si úrad na Vás vyžiada z GP odpis z registra trestov. Keď to úrad všetko bude mať, môžete začať robiť prípravu na NRS a to buď v akreditovanom subjekte (Návrat alebo Úsmev ako dar) alebo v Centre poradenskopsychologických služieb (pri UPSVR) u psychológa. Po úspešnom absolvovaní prípravy budete zapísaní do zoznamu žiadateľov o NRS. No a potom budete už len čakať, kým Vás oslovia, že pre Vás majú dieťa. To čakanie býva rôzne dlhé, záleží to aj od toho, z akého kraja ste, ale aj od Vašich predstáv o dieťati. Možno ste už o tom premýšľali, aké by to dieťatko malo byť  - v akom veku, zdravotne a podobe. Ak nie, tak ešte budete  o tom uvažovať. No a je to je potom dobre, keď viete, aspoň sa budete vedieť nastaviť na to, aké dlhé čakanie by to mohlo byť.

    

   Tieto všetky informácie a ešte aj ďalšie nájdete aj na našej stránke www.navrat.sk v sekcii Čo robíme – čím sa zaoberáme a v časti publikačná činnosť. Tak tam je knižka, ktorá sa volá -  Hľadáme rodičov, alebo aj opustené deti potrebujú rodinu. Táto knižka sa dá voľne stiahnuť , je v PDF formáte a tam je celý postup podrobne opísaný a spolu s tým aj iné ďalšie témy.

   Ak by ste sa chceli osobne stretnúť a porozprávať,  môžete mi napísať alebo zavolajte na našu infolinku nielen o adopcii

   0907/808080.

   Držím Vám palce.

    

   S pozdravom Oľga Olšinová
   sociálna poradkyňa
   Návrat, o.z.

  • Dobrý deň, mala by som otazku ohľadom adoptácii dietata. chcela by som vediet ci si mozem adoptovat dieta ked som vydata ale momentalne nezijem s manzelom. mam 26 rokov pracuje na TPP, a hlavne by som chcela vediet ci mozem si vybrat dieta alebo mi pridelia. Nakolko by som chcela dievcatko a malicke este mohlo by byt aj par mesiacne.

   30 október 2015
  • Na koho alebo kde sa mám obrátiť v prípade záujmu adopcie dieťaťa. Máme 4 ročnú dcéru a súrodenca k nej sa nám nepodarilo zatiaľ dosiahnuť. Manželka má už po 40 tke.

   30 október 2015
  • kurz náhradného rodičovstva - Dobrý deň, mala by som otázočku : kurzu náhradného rodičovstva sa môžem zúčastniť až po vyplnení žiadosti na príslušnom UPSVAR alebo ešte pred. V prípade, že mám pedagogické vzdelanie a prax 5 rokov + manžel je sociálnym pracovníkom musí sa absolvovať tento kurz? ĎAKUJEM

   24 október 2015

   Dobrý deň, p

    

   rípravy na náhradné rodičovstvo sa môžete zúčastniť až po podaní žiadosti (spolu s niektorým potvrdeniami)na príslušnom UPSVaR. Vaše vzdelanie a manželovo povolanie Vám iste pri výchove duieťatka bvudú užitočné, ale podľa našej legislatívy Vás nezbavujú povinnosti absolvovať 26 hodinovú prípravu na NRS. Príprava sa dá absolvovať na Referáte poradenskopsychologických služieb pri UPSVR, alebo v niektorom z akreditovaných subjektov - Návrat a Úsmev ako dar.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • zrušenie adopcie - Mame adoptovanu dceru od dvoch mesiacov jej života. Teraz ma skoro 18 v septembria robi mi peklo zo života.Bola už aj na Psychiatrii, v polepšovni a aj tak si robí čo chce.Uteká z domu,fláka sa, nechce sa učit. Ja som ostala na voziku od septembra 2013 s amputovanou nohou a muž psychicky ochorel na duševnu chorobu.Obaja ma doslova tyraju a ja nevladzem dalej trpiet. Detska lekárka mi poradila napisať žiadosť na sud o zrušenie adopcie,nakolko sa zmenili podmienky na výchovu dcery. Je taka možnosť?

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   na Vašu otázku je veľmi ťažké odpovedať. Neviem ako dlho Vám dcéra "robí peklo zo života", ale asi by bolo bývalo lepšie obrátiť sa o pomoc skôr, predtým ako to takto vyvrcholilo. Keď už má za sebou pobyt na psychiatrickom oddelení a aj v "polepšovni", už sa asi toho nedá veľa urobiť. Vaše vzťahy sú už asi nevzvratne narušené. Adopcia sa súdom zrušiť nedá, navyše keď Vaša dcéra má už 18 rokov. Pokiaľ chcete niečo riešiť s dedičstvom alebo zmeniť nejaké právne dôsledky adopcie, môžete sa obrátiť na právnika a dcéru vydediť, alebo spísať závet. Ale zrušenie adopcie podľa môjho názoru neprichádza do úvahy. Možno právnik by Vám v tom poradil niečo viac, ja naozaj viac neviem.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako dlho asi trvá proces adopcie? S manželom pravdepodobne nebudeme môcť mať dieťatko a veľmi po ňom túžime. Tak sme rozmýšľali nad adopciou. Ak by sa nám V budúcnosti aj podarilo vlastné dieťatko budeme len radi. :-) Podľa skúseností viem,že osvojenie (adpcia) môže trvať aj niekoľko rokov a my už po dieťatku veľmi túžime tak vy sme chceli vedieť kedy to začať vybavovať, obaja sme zamestnaný, S vlastným bytom.

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   vidím, že píšete z Bratislavy. Ak by ste mali záujem, môžeme sa stretnúť aj osobne, ak by ste chceli prísť do nášho centra na Šancovej ulici. Mohli by sme sa podrobnejšie porozprávať a mali by sme asi viac priestoru na Vaše prípadné ďalšie otázky, ktoré by vyplynuli z rozhovoru. Ale zatiaľ aspoň takto. Na našej stránke www.navrat.sk je záložka PUBLIKÁCIE A FILMY a tam tuším že celkom na jednom z prvých miest je knižka Hľadáme rodičov alebo aj opustené deti potrebujú rodinu. Knižka je tam zavesená v PDF a v nej je presný návod ako máte postupovať, čo potrebujete k žiadosti - aké potvrdenia ....

    

   Stručne - napíšete si žiadosť o zaradenie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. K tej žiadosti priložíte potvrdenie o zdravotnom stave, potvrdenie o bezúhonnosti a potvrdenie o Vašom aj manželovom príjme. Žiadosť spolu s potvrdeniami odovzdáte na určenom (krajskom)UPSVR v Bratislave Vazovovej 7 - buď v podateľni alebo pošlete doporučene poštou. Ak by ste čokoľvek k tomuto potrebovali vysvetliť, alebo by ste potrebovali nejaké tlačivo, na ktorom má byť potvrdenie a podobne, miestom, kde sa môžete obrátiť a poradiť je pre Vás UPSVR v mieste Vášho bydliska - teda podľa obvodu, kde bývate. Po odovzdaní žiadosti príde ešte niektorá pracovníčka UPSVR k Vám na návštevu a okrem toho si vyžiadajú z Generálnej prokuratúry Váš Odpis z registra trestov. Keď budú toto všetko mať, vyzvú Vás, aby ste sa rozhodli, kde chcete abolvovať prípravu.

    

   Príprava je povinná súčasť zaradenia do zoznamu žiadateľov. Má rozsah 26 hodín a môžete ju absolvovať buď na Referáte poradenskopsychologických služieb pri UPSVR alebov v niektorom z akreditovaných subjektov - teda aj v našom občianskom združení Návrat alebo v Úsmev ako dar. Po úspešnom absolvovaní prípravy budete zapísaní do zoznamu žiadateľov o NRS, no a potom už budete čakať. Dľžka čakania záleží od rôznych faktorov - od situácie v tom-ktorom kraji, ale aj od Vašich predstáv o dieťatku, ktoré by ste chceli prijať do vašej rodiny. Ešte raz - ak by ste sa k tejte téme potrebovali stretnúť a porozprávať, zavolajte mi, ja si rada nájdem čas (alebo ktorákoľvek moja kolegyňa) a môžeme si dať spolu stretnutie. Alebo ak potrebujete niečo doplniť, kľudne mi napíšte na môj mail olsinova@navrat.sk.

    

   S pozdravom Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • adopcia z inej krajiny - Je mozne si adoptovat dieta z Afriky?

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   jediná inštitúcia, ktorá je oprávnená sa zaoberať medzinárodnými adopciami, je u nás Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré sídli v Bratislave na Župnom námestí č. 6. Majú aj svoju stránku - www.cipc.sk. Tam určite nájdete aj bližšie kontakty a dohodnete si stretnutie, prípadne Vám odpovedia na vašu písomnú otázku. Ja len viem, že to musí byť krajina, ktorá podpísala medzinárodný Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach, a to neviem, či podpísali všetky krajiny v Afrike. Pokiaľ viem, je to vcelku zdĺhavý proces a aj nákladný. Ale presnejšie informácie dostanete od pracovníkov tejto inštitúcie.

    

   S pozdravom Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • hladam - Dobry den,chcela by som sa opytat,aki zistim nieco o dietati, ktore bolo adoptovane mojou kamaratkou? Kmotra bola v zlej situacii a uz jedno dieťa mala,sutuacia si to vyzadovala :-( jedine co sme zistili,ze bola v detskom domove v Mi.adoptovana bola od narodenia,ale pracovnicky ju volali ohladom vyzivneho, ked mala dcerka tri roky,a vraj nebola este adoptovana...vie nieco ohladom malej zistit? Dakujem za odpoved

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   no neviem, či som Vás dobre pochopila. Pokiaľ tomu rozumiem správne - Vaša kamarátka si adoptovala dieťa Vašej kmotry. Je to tak? Potom by bolo asi najjednoduchšie, spýtať sa priamo Vašej kamarátky, nie? No a okrem toho - Vaša kmotra by mohla celkom s istotou vedieť, čo je s dieťaťom. Predsa musel prebehnúť súd o osvojiteľnosti, ktorým sa dieťa stalo právne voľné, teda od toho času si ho bolo možné adoptovať. Na tomto súde by bola mala byť predvolaná aj Vaša kmotra a ak sa ho aj nezúčastnila, mal jej byť doručený rozsudok. Pokiaľ ale matka dieťaťa (Vaša kmotra) nebola pozbavená rodičovských práv a povinností, tak asi na dieťa platí aspoň minimálne výživné a môže ho navštevovať - či už je v detskom domove, v profesionálnej rodine alebo aj v pestúnskej rodine. Neviem, či som Vám odpovedala uspokojivo, pokiaľ som niečomu neporozumela, napíšte mi znova, skúsim Vám čo najskôr odpovedať.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • rodinné prídavky - Dobrý deň,máme doma dieťa na základe predbežného opatrenia a čakáme na predosvojiteľské a po 9 mesiacoch na osvojenie.Môžeme požiadať príslušný úrad o prídavok na dieťa a tiež o jednorázový príplatok.Jedná sa o malé 2 mesačné dieťa a tiež naše prvé.Ďakujem za odpoveď.Hana

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   áno, na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa (aj v prípade ak je to predbežné opatrenie) si môžete požiadať o prídavok na dieťa (podľa zákona č. 600/2003 Z.z.), a to na príslušnom UPSVR podľa miesta Vášho bydliska. Urobte tak čo najskôr, nárok za konkrétny mesiac totiž zaniká po uplynutí šiestich mesiacov. Rovnako si na tom istom úrade požiadajte o jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa (podľa zákona č.383/2013 Z.z.). Na tento príspevok máte nárok, pokiaľ si ho neuplatnila matka dieťaťa.

    

   Predpokladám - keďže máte také malé dieťa - že matka dala generálny súhlas k adopcii, alebo opustila pôrodnicu, alebo rodila v režime anonymného pôrodu, takže jej príspevok pravdepodobne nebol vyplatený. Aj v tomto prípade nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. No a taktiež si na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa predbežným opatrením požiadajte sociálnu poisťovňu o materský príspevok (poprípade rodičovský - na UPSVR - zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku ....., pokiaľ by z dôvodu napr. vášho nízkeho príjmu bola vo vašom prípade nižšia ako rodičovský príspevok). Pokiaľ by ste mali ešte nejaké nejasnosti, otázky, ozvite sa mi.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • adoptované dieťa, rodná list - Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, ako je to ohľadom rodných listov adoptovaných detí. V prípade, že je dieťa adoptované a v rodnom liste sú už zapísaný samozrejme adoptívny rodičia má toto dieťa dva rodné listy ? Predložia nám na matrike kopiu prvého rodného listu / kde by teda predpokladám mala byť zapísaná matka ktorá dieťa porodila?/ Ďakujem za odpoveď

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   v prípade, že je dieťa adoptované, tak na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do osvojenia (adopcie), mu je na matrike vystavený nový rodný list, v ktorom sú uvedené Vaše mená - ako mená rodičov, dieťa dostáva tiež Vaše meno a aj nové rodné číslo. Samozrejme na matrike si ponechajú aj záznam v matričnej knihe s pôvodnými údajmi. Neviem presne, či si nechávajú v archíve aj rodný list alebo len tento záznam v matričnej knihe, ale faktom ostáva, že dieťa, keď je dospelé a požiada o to, môže do matričnej knihy nazrieť a vidieť záznam - kto bola jeho matka, otec (ak je uvedený), ako sa volalo... Myslím, že aj Vy teraz tiež - ako zákonní zástupcovia dieťaťa môžete o tieto údaje požiadať. Len sa čudujem, že Vy ten pôvodný rodný list dieťaťa nemáte. Veď keď ste dieťa preberali z detského domova, keď Vám bolo zverené do predosvojiteľskej starostlivosti, tak ste museli dostať aj jeho rodný list, či nie? Veď ako by ste mu vybavili preukaz poistenca alebo iné veci..... ten rodný list ste mali mať v rukách. Ak to tak nebolo, tak sa niekde stala chyba.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • osvojenie pri zmene pobytu - dobry den. sme zapísaní ako ziadatelia o osvojenie v nitrianskom kraji. ako by sa riesila situácia ak by sme z pracovnych dovodom museli menit bydlisko do ineho kraja. museli by sme nanovo absolvovať cely proces alebo je mozne ze nas prepisu do toho kraja kde budeme mat bydlisko? ďakujem

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   otázka na ktorú sa pýtate, nie je riešená v zákone, preto Vám na ňu neviem odpovedať. Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele hovorí o obvyklom pobyte, takže by nemalo byť dôležité, že sa presťahujete, ale keďže v každom kraji je iný počet žiadateľov ...... neviem. Myslím si, že toto je ošetrené internými smernicami úradov práce sociálnych vecí a rodiny alebo priamo Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny. Budete sa musieť informovať tam.

    

   Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • Dobrý deň. Mám dve otázky: 1. Prípravu na náhradnú starostlivosť (adopciu) je možné absolvovať aj akreditovaným subjektom. Ak sme s manželom z Prešovského kraja, je potrebné ju absolvovať len v tomto kraji? Ak by sme mali záujem o akred.subjekt v Košiciach, je to možné? (Nechceme nič komplikovať, len chceme vedieť aké sú možnosti.) 2. Na stránke o adopcii sa píše že predosvojiteľská starostlivosť musí trvať najmenej 3 mesiace. Ako to teda je, 3 mesiace či 9 mesiacov? Ďakujem vopred za Vaše odpovede. Anna

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   1. Neviem aký akreditovaný subjekt mimo vášho kraja máte na mysli. Ale v zásade, ak s tým ten subjekt v tom kraji, kde chcete ísť, nemá problém a je ochotný prípravu Vám urobiť, tak je to v poriadku.

    

   Problém by mohol nastať ešte z toho dôvodu, že na záverečnom stretnutí v príprave by mala byť aj zástupkyňa OSPOD z kraja, kde bývate. Tak s ňou by to bolo treba dohodnúť, aby buď bola ochotná prísť na to záverečné stretnutie aj do iného kraja, alebo (to sa využíva viac), aby niekto z toho kraja ju zastúpil, aby tam prišla pracovníčka UPSVR z toho kraja, kde budete robiť prípravu. 2.

    

   Predosvojiteľská starostlivosť trvá 9 mesiacov - pokiaľ ja viem.

    

   S pozdravom Oľga Olšionová sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

  • bio súrodenec: Musím byť v zozname čakateľov, pokial by sa našej adoptovanej narodil bio súrodenec? kontaktovali by nás úrady, alebo my musíme požiadať ,aby nás informovali,,,,a ak by sme aj boli v zozname a stalo by sa,,,tým pádom sa môžu predbehnúť iné páry?

   24 október 2015

   Dobrý deň,

    

   Dobrý deň, pokiaľ máte záujem osvojiť si k Vašej adoptovanej dcérke aj jej biologického súrodenca, ak by prišiel na svet, bolo by dobre, ak by ste sa dohodli s UPSVR v Banskej Bystrici a spýtali sa ich ako to oni robia, ako je to u nich zvykom. U nás v Bratislavskom kraji majú zaužívané, že ak im dajú žiadatelia (potom už adoptívni rodičia) vedieť, že majú záujem o súrodenca ich osvojeného dieťaťa, tak oni im z úradu dajú vedieť, keď tam o dieťati budú mať nejaké informácia. Samozrejme ak ich príprava už stratila platnosť, ak prešli od jej absolvovanie viac ako dva roky, tak musia dať znova žiadosť a prejsť si celým procesom, ale úrad na nich počká a nedá dieťa iným žiadateľom. Ale toto je prax zaužívaná na UPSVR v Bratislave, neviem ako je to u Vás, lebo zákon úrady nezaväzuje, aby takto postupovali. Skúste sa teda informovať na vašom UPSVR v Banskej Bystrici. Oľga Olšinová, sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava

    

   Oľga Olšinová sociálne poradenstvo Centrum Návrat Bratislava