Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Milí záujemcovia a záujemkyne, dovoľujeme si Vás pozvať na

 

Akreditovaný kurz prípravy

na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

 

(v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

 

v termíne  25.11.2020 - 19.1.2021

 

Modul A: 40 hodín - pobytový (tréning: 25.11. - 29.11.2020)

 

Modul B: 20 hodín (v dvoch vzdelávacích formách):

  • individuálne (5 hod.): v čase medzi pobytovými tréningami
  • pobytový tréning (15 hod.): 18.1. - 19.1.2021

 

Modul C - 20 hodinový pre účastníkov bez maturity (termíny dohodneme individuálne po ukončení modulu B)

 

Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat podľa miesta Vášho bydliska – Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Prešov.

 

Manžel/ka účastníka alebo účastníčky tréningu sa musí podľa zákona zúčastniť 21 hodín tréningu. Ak sa tréningu chce zúčastniť vychovávateľ alebo člen odborného tímu z CDR, ktorý má minimálne 3 roky nepretržitej praxe, tak tiež povinne absolvuje 21 hodín tréningu - 26.11.2020 od 9:00 do 28.11.2020 do 18:00 pobytovou formou.

Povzbudzujeme Vás však k účasti na celom tréningu.

 

 

Podľa Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, príprava spočíva najmä:

a)  v poskytnutí základných informácií:

- o náhradnej rodinnej starostlivosti,

- o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

- o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

 

Časová štruktúra tréningu:

Modul A:  Začiatok  tréningu 25.11.2020 o 17:00 hod. a koniec 29.11.2020 o 14:00 hod.

Modul B: Začiatok tréningu 18.1.2021 o 10:30 hod. a koniec 19.1.2021 o 16:00 hod.

Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne od 30.11.2020 do 17.1.2021.

Manželia a odborní pracovníci s praxou (21 h. povinného tréningu) - 26.11.2020 od 9:00 do 28.11.2020 do 18:00.

Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

 

Lektori:

Mgr. Denisa Ničíková, psychologička,

Mgr. Mária Brezániová, sociálna pracovníčka

Mgr. Eva Teťáková, sociálna a pedagogická poradkyňa, administrátorka tréningu

Odborní pracovníci Centier Návrat

 

Miesto konania tréningov:

Penzión Vila Kamila Terchová. Sv. Martina 80/5, 013 06 Terchová. Ubytovanie v 2 až 4 posteľových izbách,  možnosť plnej penzie.

 

Kontakt do zariadenia: vilakamila@vilakamila.sk; http://www.vilakamila.sk/,

Tel.: +421 903 543 089

 

Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

V mieste konania tréningov je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom maily resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 44 € osoba/deň.

 

Doprava:

Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

 

Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

Modul A - 140 € (Var. symbol: 22042020),  modul B - 60 € (VS: 15062020), modul C - 50 € / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. 21-hodinový tréning pre odborníkov s praxou – 70 € (Var. symbol: 25112020).

 

Poplatok za Modul A je potrebné uhradiť najneskôr do 7 dní  po prihlásení  a ďalšie poplatky 7 dní pred konaním ďalších modulov – na účet IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, Prima banka Slovensko, a.s., , do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby, bez zaplatenia tohto poplatku nebudeme Vašu prihlášku považovať za záväznú.

 

Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky) najneskôr 14 dní pred začiatkom modulu, a vo výške 50 % 7 dní pred začiatkom modulu. Pri neskoršom odhlásení poplatok nevraciame. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2020-2021), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

 

Termín prijímania prihlášok je do 25.10.2020. Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

 

Prihláste sa vyplnením online formulára: https://forms.gle/v9rR3hn3SyqKid5DA

 

Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov a umožní to epidemiologická situácia.

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie, kontaktujte Evu Teťákovú mailom na eva.tetakova@navrat.sk alebo na telefónnom čísle 0907 518 180.

 

docxPozvánka na stiahnutie