Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Návrat, o. z.

Pluhová 1 
831 03 Bratislava
tel.: +421 252 444 361
e-mail: navrat@navrat.skAko sa k nám dostanete?
električkou 4 na zastávku Kuchajda,
50, 51 alebo 98 na zastávku MiÚ Nové mesto (nákupné centrum Vivo!) a potom peši smerom ku Kuchajde.

 

 

Infolinka nielen o adopcii: +421 907 80 80 80

(pondelok - štvrtok od 8.30 do 16.30 hod. a v piatok od 8.30 do 15.30 hod.)

 

Bankové údaje
Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116 
SWIFT: LUBASKBX

IČO: 31746209
DIČ: 2020856376
V prípade jednorázového daru prosím použite VS: 444, v prípade pravidelného daru VS: 333. Ďakujeme!

 

Návrat, o. z. je registrované na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90-10539.

Návrat poskytuje služby ako akreditovaná organizácia na základe rozhodnutí MPSVaR SR č.sp. 1993/2006-I/21 AK zo dňa 28.3.2006, č.sp. 28630/2006-I/21 AK zo dňa 22.12.2006, sp.č. 8386/2016-M_OSSODRAK zo dňa 2.5.2016, sp.č.20873/2018-M_OAK zo dňa 14.11.2018 a č. sp. 18254/2020-M_OHKSSAA zo dňa 24.9.2020, predlžené rozhodnutím MPSVaR SR č. sp. 12188/2021-M_OHKSSAA zo dňa 24.2.2021, právoplatné 26.2.2021 na obdobie 5 rokov.

 

Návrat, o. z. má od roku 2018 akreditáciu aj ako Centrum pre deti a rodiny. Celý náš program je dostupný tu pdfProgram_Centra_Návrat 2020.pdf

 

Osobné konzultácie podľa dohody na uvedených tel. číslach, prípadne po dohodnutí osobne v Centre Návrat.

 

pdfSúhrnná_správa_VO_-_IVQ2020_1.pdf

pdfSúhrnná_správa VO 2021 .pdf

 

 


 

Centrá pre náhradnú rodinnú starostlivosť a 
centrá pomoci rodine

 

Centrum Návrat v Bratislave
Pluhová 1, 831 03 Bratislava
tel.: +421 252 444 361
sanácia rodín: +421 918 111 155

Public Relations & Fundraising: mob.: +421 905 216 745
navrat@navrat.sk

 

 

Poradenské miesto v Trnave
Trhová 2, 917 01 Trnava
mob.: +421 917 649 478
navrat@navrat.sk

 

Centrum Návrat v Prešove s pôsobnosťou v prešovskom a košickom kraji

a Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
Svätoplukova 12, 080 01 Prešov
tel., fax: +421 517 711 679, +421 918 391 019
navratpo@navrat.sk


 

Centrum Návrat v Banskej Bystrici 
Námestie SNP 16 (Beniczkého pasáž) , 974 01 Banská Bystrica
tel., fax: +421 484 143 897, +421 907 518 180, +421 918 653 817
navratbb@navrat.sk


 


Centrum Návrat v Žiline

Republiky 31, 010 01 Žilina
tel., fax: +421 417 234 273, +421 907 706 523
navratza@navrat.sk

 

 

 

Poradenské miesto v Soblahove pri Trenčíne
mob.: +421 907 706 523

 

Aktuálne kontakty na Kluby náhradných rodín.