Podporte
nás
Elena Albert
30.12.2021

Zrazu sú „rodičmi” a bez prípravy

Niekedy je veľmi ľahké prijať dieťa do rodiny. Hlavne vtedy, keď je to Vaša „vlastná krv.“ Situácia sa môže rodinne niekedy zvrtnúť a vy ostanete ako jediná možná voľba pre malé dieťa, aby ste sa oň postarali. Nehľadíte na svoj vek, kde často ste už v rokoch, keď ste si chceli jeseň života užívať v kľude na záhradke ani na svoj zdravotný stav. Vidíte iba jedno, niečo sa v rodine pokazilo a vy nechcete dopustiť, aby za to trpelo dieťa. A tak do toho idete. So srdcom. A dúfate, že to klapne. Pre vás aj pre dieťa.

Ale potom môžu nastať prvé problémy. Je veľmi ťažké sa s rodinou rozprávať o rodine. Ako povedať vnukovi, že jeho mama pije a preto sa oň nevie starať? Ako povedať vnučke, že jej otec je vo väzení. A hlavne, ako si spracovať sama v sebe, že „moje dieťa“ sa nevie postarať o „svoje dieťa“?

Zrazu si začínate uvedomovať, že svet sa odvtedy, čo ste vychovávali svoje malé deti zmenil. Na triedne schôdzky sa už nechodí do školy, ale vedú sa cez internet. A vôbec všetko mám robiť cez internet, hlásiť obedy, dávať elektronické ospravedlnenky, avšak vy máte možno iba svoj tlačítkový telefón a internet vôbec neovládate, lebo tomu nerozumiete. Ako potom so školou komunikovať?

Keď nastanú v rodine také ťažkosti, ktoré bránia rodičom starať sa o svoje deti, sociálne pracovníčky úradov najprv hľadajú možnosti riešenia v širšej rodine alebo medzi inými ľuďmi, ktorí si boli s deťmi blízke. Najčastejšie sa v takých prípadoch dieťa zverí starým rodičom, prípadne tete alebo ujovi. Kým pri zverení detí do osvojenia alebo pestúnstva musia žiadatelia vopred absolvovať prípravu, pri tejto forme, tzv. „náhradnej osobnej starostlivosti“ sa príprava nevyžaduje. Často na ňu ani nie je čas, pretože ide často o akútne situácie, kde sa dieťa umiestňuje v novej domácnosti naozaj zo dňa na deň alebo v priebehu pár dní. Podľa zákona môžu títo príbuzní o prípravu požiadať, ale v praxi sa s tým veľmi nestretávame. Stane sa tak, že sa k nim prisťahuje dieťa, ktoré poznajú, poznajú jeho príbeh, problémy, s ktorými vyrastalo. A my sa nejak tak spoliehame, že to stačí, že to nejak zvládnu. A oni to nejak zvládajú. Väčšinou veľmi obetavo, ale skutočne bez prípravy na to, čo ich vlastne  všetko čaká.

A potom môžu víriť týmto obetavým opatrovníkov v hlave rôzne myšlienky:

Nikto ma nepripravil na to, čo všetko bude znamenať sa postarať o traumatizované dieťa. Ja viem, čo všetko zažilo, lebo mi o tom rodina porozprávala. Postupne sa na povrch vynárajú nové informácie, či už od príbuzných, alebo dieťaťa. Som veľmi nahnevaná na to, že sa to vôbec všetko prihodilo. Som plne rozhodnutá dať tomu maličkému všetko, čo je v mojich silách. Ale ono to nestačí. Prečo? Prečo mi to nefunguje? Dieťa ma nepočúva, má problémy v škole, môžem ho dookola prosiť, aby niečo spravilo ale nedeje sa tak? Kto mi pomôže?

Vnímame, že tieto rodiny by potrebovali prehľadnú ponuku služieb a aj vysvetlenie, prečo to bez podpory pôjde veľmi ťažko. Je potrebné preklenúť veľkú medzigeneračnú priepasť, porozumieť traume, ktorú dieťa zažilo niekedy vo svojej vlastnej rodine, ale určite ju práve zažíva tým, že je odlúčené od rodičov. Je potrebné im ponúknuť často aj praktickú pomoc, vzdelávanie v technických a komunikačných zručnostiach. Rozvíjať ich rodičovské zručnosti, pretože dnes je už očakávaný výchovný štýl celkom iný, ako v období ich rodičovstva. Veľkou podporou by bolo, keby sa podarilo rozvinúť odľahčovacie služby na komunitnej úrovni, kde by niekto rodine pomohol so sprevádzaním dieťaťa do školy alebo na krúžky, s doučovaním alebo s aktívnym trávením voľného času, ak už na to starí rodičia nemajú fyzické sily. A určite by bolo nápomocné, ak by mali takýto starí rodičia niekde aj priestor sa zdieľať so svojimi skúsenosťami, priestor na psychohygienu, pretože oni sami sa prijatím dieťaťa dostali do neprirodzenej životnej situácie, ktorú chcú zvládnuť so všetkou láskou a obetavosťou pre dobro svojich vnúčat, ale treba im uznať, že ich potreby v tomto období života už boli predsa len iné a ich život sa veľmi mení.

Návrat poskytuje poradenstvo aj takýmto rodinám. Rodinám ktoré sa rozhodli sa postarať o dieťa im známe a zobrať si ho do náhradnej osobnej starostlivosti. Rodinám, ktoré sa bez akejkoľvek prípravy začínajú starať o deti s nepriaznivými životnými skúsenosťami, a sú na to úplne samy bez akejkoľvek podpory. Poskytujeme rozvoj rodičovských zručností, ale učíme ich aj pracovať s modernou technikou, rozpletáme komplikované rodinné vzťahy, poskytujeme poradenstvo. Učíme ich, ako kráčať spoločne. Spoločne s dieťaťom, spoločne s nami.

Elena Albert a Ľubica Vyhnánková,
Centrum Návrat Bratislava

Rodinám, ktoré prijali dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti sa v rokoch 2017-2022 venujeme vďaka podpore projektov Náhradná rodina má zmysel IA NRS SR (kód 312041N40601) a Spolu pre deti – odborná a komunitná podpora náhradných rodín  IA NRS BA (ITMS: 312041H218), ktoré sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

https://www.ia.gov.sk/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/social-fund/
https://www.ludskezdroje.gov.sk/
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii