Podporte
nás
3.10.2015

V Česku je záujem o naše odborné materiály i naše know-how

V októbri 2014 sme vyslali do Prahy dve dvojice lektorov, ktoré mali vzdelávať takmer 40 profesionálov v oblasti adaptačnej etapy v živote náhradnej rodiny. Predchádzalo tomu české vydanie už druhej našej publikácie Zvykáme si jeden na druhého alebo náhradná rodina v procese adaptácie (prvá publikácia v tejto téme na Slovensku).

Milada Bohovicová (sociálna pracovníčka) a Denisa Ničíková (psychologička) pripravili a zrealizovali 3-dňový program v téme Adaptačná etapa v náhradnej rodine. V rámci programu účastníci najviac ocenili zážitkové techniky, teóriu psychických potrieb a psychickej deprivácie podľa profesora Matějčeka a množstvo praktických materiálov k podtémam (napr. Robíme knihy života a iné).

Alena Molčanová (sociálna pracovníčka) a Dana Žilinčíková (sociálna poradkyňa a terapeutka) participovali na realizácii paralelného 3-dňového programu s témou Attachment v adaptačnej etape náhradnej rodiny. Účastníci v tejto skupine ocenili najviac zážitkové techniky, širokú optiku ponúkaných odborných pohľadov (optika dieťaťa, náhradnej rodiny, biologickej rodiny dieťaťa, ale aj profesionálov) a ich aplikácií do bežnej praxe (prostredníctvom zavedených odborných služieb orientovaných na liečbu traumy, na podporu pripútania, prípadne na využívanie konceptu vzťahovej väzby pri pomoci dieťaťu a jeho dospelým).

Oba programy boli v spätných väzbách účastníkmi vysoko ocenené, čoho dôkazom bolo aj to, že sa úplne vypredali všetky tituly kníh, ktoré lektori na vzdelávanie doniesli. Najväčší záujem bol o publikáciu Nádej na uzdravenie, sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania.

Vzdelávanie sa uskutočnilo v rámci II.školení metodík Dobré praxe v náhradní rodinné péči, projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče, organizovaného Nádáciou Sirius a Střediska náhradní rodinné péče. Pre veľký záujem o oba programy je v súčasnosti už známy ďalší termín toho istého vzdelávania pre ďalších profesionálov pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí: jún 2015, Praha.

Prvé rozsiahlejšie vzdelávanie, ktoré sme realizovali v Českej republike sa uskutočnilo už v roku 2012. Prvá publikácia preložená do českého jazyka bola publikácia o ochrane „opustených“ novorodencov – Keď sa narodíš, budeš doma, už v roku 2010.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii