Podporte
nás
19.11.2018

Návrat v teréne

Na Slovensku sa viac ako 1000 detí ročne ocitá v situácií, že im hrozí separácia od ich rodín. Štát by mal v týchto prípadoch zo zákona garantovať pomoc profesionálov v najlepšom záujme každého dieťaťa. Systém sociálno-právnej ochrany detí vykročil na cestu podstatných zmien v tejto oblasti už pred desiatimi rokmi. Aktuálne vo všetkých regiónoch pretrváva deficit terénnych sociálnych služieb založených na profesionálnej pomoci pre rodiny v ich prirodzenom prostredí, tj. v teréne.

Pred viac ako troma rokmi sme sa rozhodli otvoriť na odborných a verejných fórach tému, že služby by mali byť rodinám poskytované na základe potrieb ohrozených detí a nie na základe obmedzení štátom administrovaného systému poskytovania verejných zdrojov na sociálne služby. Viac o jednom zo základných predpokladov úspechu – poskytovaní pomoci presne tak dlho, ako je potrebné, nájdete v článku Kto si dá tak napoly upečený chlieb?.

Terénnu sociálnu prácu robia v súčasnosti štyri multiprofesionálne tímy Návratu v regiónoch a počet rodín, s ktorými dlhodobo pracujeme sa pohybuje okolo 150. Priemerný čas intervencie v jednej rodine je od 18 do 24 mesiacov. Keďže zmeny v tejto oblasti sa dejú len pomaly, financovanie pomoci deťom a rodinám zostáva naďalej do veľkej miery na partneroch zo súkromného sektora. Aktuálne zlepšujeme dostupnosť odbornej pomoci pre rodiny vďaka podpore Nadácie VÚB.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii