Podporte
nás
12.1.2022

3 zimné semináre pre sociálnych pracovníkov – kapacita je naplnená

Pripravili sme pre Vás 3 zimné semináre Návratu, ktoré sú určené pre sociálnych pracovníkov, ktorých sa týkajú ponúknuté témy.

Semináre sa uskutočnia online cez Zoom, vždy v čase od 8:30 do 12:00.

28. 1. 2022 Vedenie prípadového stretnutia

– odporúčania pre praktické kroky pri príprave, vedení a následnom realizovaní dohôd z prípadového stretnutia

– zásady a konkrétne modelové situácie stretnutí

Prihlasovanie do  24. 1. 2022, variabilný symbol pri platbe 28012022, do správy pre prijímateľa uviesť meno účastníka.

Prihlásenie je platné, pokiaľ je platba pripísaná na našom účte 26. 1. 2022.

25. 2. 2022  Terénna sociálna práca s rodinami s cieľom rozvoja rodičovských zručností

– možnosti zlepšovania rodičovských zručností v rodinách, kde je to v plánoch práce s rodinou

– čo vnímame pod rodičovskými zručnosťami

– aké nástroje na ich rozvoj môžeme použiť

Prihlasovanie do 21. 2. 2022, variabilný symbol pri platbe 25022022, do správy pre prijímateľa uviesť meno účastníka.

Prihlásenie je platné, pokiaľ je platba pripísaná na našom účte 23. 2. 2022.

18. 3. 2022 Nástroje sociálnej diagnostiky s rodinami v teréne

– praktický nácvik nástrojov sociálnej diagnostiky

Prihlasovanie do 14. 3. 2022, variabilný symbol pri platbe 18032022, do správy pre prijímateľa uviesť meno účastníka.

Prihlásenie je platné, pokiaľ je platba pripísaná na našom účte 16. 3. 2022.

Semináre vedie: Ivana Kmeťová, sociálna pracovníčka

Prihlásení záujemcovia dostanú link na zoom na zadanú e-mailovú adresu.

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní.

V prípade otázok kontaktujte: ivana.kmetova@navrat.sk.

Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok na  č. ú. SK14 3100 0000 0040 0045 8116

Ak potrebujete k úhrade vystaviť zálohovú faktúru, kontaktujte nás emailom na barbora.baxova@navrat.sk

Účastnícky poplatok za jeden seminár je 30 Eur.

Tešíme sa na vás.                                         

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii