Podporte
nás
Milada Bohovicová
26.10.2015

Moderný zákon a konzervatívny človek

Novela zákona č. 180/2011 Z.z. priniesla jednu výraznú zmenu – deti do 6 rokov majú vyrastať v profesionálnej rodine a nie v detskom domove. Zákon tak urobil ďalší krok vpred. Aplikácia zákona však nepôjde ľahko.

Dočkali sme sa ďalšej novely v zákone č. 180/2011 Z.z.. Priniesla aj jednu výraznú zmenu – deti do 6 rokov majú vyrastať v profesionálnej rodine a nie v detskom domove. Zákon tak urobil ďalší krok vpred.

Nie je to tak dávno, kedy sa tvoril zákon o sociálnoprávnej ochrane detí na Slovensku. Kedysi tu síce bol zákon zastrešujúci rodinu a deti, ale to bolo ešte za prvej republiky. Potom bola táto téma zakotvená v množstve právnych predpisov a až po nežnej revolúcii a vzniku Slovenskej republiky sa začalo hovoriť o potrebe komplexného zákona.

Dlho sa iba hovorilo, ako to už v našich končinách býva, ale nakoniec sa začalo predsa len konať. A konalo sa neobvykle systematicky a dôsledne. Do tvorby zákona bola zapojená široká odborná verejnosť. Proces bol samozrejme pomerne dlhý a náročný, ale výsledok stojí za to. Máme moderný zákon o sociálnoprávnej ochrane detí.

Výborné východisko. Ukázalo sa však, že aplikácia zákona nepôjde ľahko. To sme vlastne ale mohli očakávať. Zaužívané postupy je vždy náročné zmeniť. A tak prišla na pomoc novela v r. 2008, ktorá explicitnejšie upravila niektoré podmienky a postupy.

Dnes sme sa dočkali ďalšej novely v zákone č. 180/2011 Z.z., ktorý opäť špecifikuje konkrétne postupy so zámerom urýchliť riešenia v prospech dieťaťa, upravuje podmienky a konkretizuje ustanovenia, ktorých výklad bol nejednoznačný.

Prináša aj výrazné zmeny. Jednou z nich je ustanovenie o povinnosti zriaďovateľov detských domovov, ktorými je najnovšie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vytvoriť v detských domovoch podmienky, aby deti do šesť rokov boli zaradené do profesionálnej rodiny. Pre dieťa, ktoré sa ocitlo mimo biologickú rodinu je veľmi dobré, ak nebude žiť v inštitucionálnom prostredí, ale vo vzťahovom rodinnom.
Doteraz zákon upravoval takéto podmienky pre deti do troch rokov a skúsenosti sú jednoznačne pozitívne. Malé dieťa, ktoré sa spravidla rodí z nesledovaného, nezdravého tehotenstva, vyrastá v nevhodných podmienkach, nemá dobré fyzické a psychické východiská. Tieto hendikepy sa v prostredí detského domova ešte prehlbujú, keďže dieťa nemá dostatočne sýtené svoje psychické potreby. Ak dieťa žije v profesionálnej rodine, prospieva ďaleko lepšie a mnohé problémy sa eliminujú. A čím je dieťa zdravšie, tým má väčšiu šancu nájsť adoptívnu alebo pestúnsku rodinu.

Takže podmienkou pre deti do 6 rokov vyrastať v profesionálnej rodine a nie v detskom domove zákon urobil ďalší krok vpred. Otázkou ale je, ako sa ho podarí napĺňať. Ani terajšie ustanovenia, ktoré takto ošetrujú deti do 3 rokov nie sú celkom dodržiavané. Donedávna bolo viacero domovov, kde si s hľadaním a prípravou profesionálnych rodín nevedeli poradiť. Tlak spoločnosti ale pomohol a dnes už profesionálne rodiny zabezpečujú výraznú časť malých detí do 3 rokov.
Zmena zákona však bude znamenať potrebu nájsť, pripraviť a zamestnať niekoľko sto nových profesionálnych rodín. A detské domovy na to majú čas len pol roka, pretože od januára by už mal byť zákon napĺňaný a teda v domovoch by deti do 6 rokov byť nemali.

To bude určite ťažký oriešok, najmä ak zoberieme do úvahy netradičnosť tohto zamestnania a malú informovanosť verejnosti o tejto forme starostlivosti o deti a súčasne zamestnania.

Na druhej strane, nemyslím, že by sa takéto rodiny na Slovensku, s jeho prorodinnou tradíciou, nenašli. Len treba hľadať. A konať. Pretože zákony sa menia ľahšie ako ľudia.

Milada Bohovicová,
odborná garantka a metodička Návratu

Na legislatívnych zmenách môžeme participovať vďaka podpore Nadácie Pontis a spoločnosti Dell.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii