Podporte
nás
Petra Labašová
14.6.2023

Teraz som kmeň… alebo o duši (adoptívnej a pestúnskej) mamy

Od jesene 2022 sa každý mesiac stretávali v banskobystrickom Návrate spolu mamy. Adoptívne i pestúnske. Čerstvé i služobne staršie. Mamy jedného dieťaťa, dvojičiek, ale aj troch detí. Mamy detí, ktoré nerozoznáte od iných detí. Ale aj mamy detí, ktoré si všimnete kvôli odtieňu farby kože, telesnej, rečovej a zmyslovej inakosti alebo kvôli správaniu poukazujúcemu na zvýšenú mieru úzkosti a strachu tam hlboko vovnútri.

Na konci apríla sa presne tieto mamy zišli spolu cez víkend na svojom „mamovskom“ pobyte.

Rok predtým Návrat zorganizoval otcovský víkend, tento rok  bol na rade „mamovský pobyt“.

V malebnom prostredí Tajova neďaleko Banskej Bystrice sa stal ďalším priestorom pre mamy, ktoré sa raz mesačne stretávali, ale aj pre iné mamy.

Prečo sa raz za mesiac tieto mamy stretávajú?

„Vytvárame priestor, kde sa matky môžu opakovane cítiť bezpečne a prijato so svojimi mamovskými radosťami aj starosťami. Všetky sme na jednej lodi, prežívame podobné chvíle a preto sme si vzájomne oporou. Je to čas len pre nás, ženy, keď chceme byť aj niekým iným ako len mamou. Pretože aj mamy sú len ľudia. To je naše heslo. A občas potrebujeme dobiť baterky.“ Petra Labašová, psychologička

Prečo niektoré mamy mohli byť na pobyte len pár hodín?

Niektoré mamy mohli prísť na celý dvojdňový pobyt s istotou, že o ich deti sa postará manžel, partner alebo širšia rodina a že deti vzdialenie sa mamy v pokoji zvládnu. Mnohé mamy mohli prísť len na pár hodín, pretože sú mamami len pár týždňov či mesiacov. Vďaka dobrej príprave na adopciu či pestúnstvo  (a aj vďaka zdravému rozumu😊) chápu, že pre ich prijaté deti v čase zbližovania (prvých 6-12 mesiacov)  nie je pre dieťa vhodné dlhé odlúčenie od „rodiacej sa“ vzťahovej osoby.

Títo adoptívni i pestúnski rodičia rozumejú podstatnému: ich prijaté deti už raz rodičov stratili, niektoré hneď po pôrode, iné v prvých rokoch života. Podporujúce služby pre rodiny s prijatými deťmi  (v predosvojiteľskej starostlivosti alebo v prvých rokoch osvojenia či pestúnstva) nadväzujú v Návrate kontinuálne na sociálno-psychologickú prípravu.

Z čoho pramení sila týchto mám?

Jednou z aktivít pobytu  bolo vytvorenie „mamovského stromu“. Každá mama si vytvorila z prírodných materiálov obraz svojho stromu. Korene reprezentovali zdroje, to čo nás drží, čo nás vyživuje v našom materstve. Kmeň stromu bol cesta nášho materstva a koruna stromu výsledok – akou mamou chcem byť, čo a kto ma v tom inšpiruje. Zrodili sa výtvarné diela, ktoré pohladili oko a mamy rozpovedali príbehy, ktoré pohladili dušu:

„Inšpiráciou je mi moja mama, to ako ma vychovala.“

„Mojimi koreňmi je môj manžel, je moja skala, o ktorú sa môžem oprieť.“

„Korene sú dôležité. Pre mňa je to Boh, rodina, pôvodná rodina. Cesta je pre mňa prítomnosť, ktorú chcem prežiť naplno, dať im  všetko, čo je vo mne. A nebojím sa budúcnosti, pretože viem, že teraz dávam všetko.“

„Medzi narodením a smrťou je život. Teraz som kmeň. Čakám na vrásky a plody svojej práce. Ešte mám čas.“

„Vďaka dcére som našla kľúč od svojej 13. komnaty.“

Akú vôňu má adoptívne či pestúnske mamovstvo?

Neskôr podvečer sme mali workshop na tému aromaterapie, kde sme si vytvárali voňavé parfumy na podporu materstva.  To bolo vôní….

Najlepšie na  takýchto pobytoch býva TO medzi riadkami…

Zvyšný čas bol však najužitočnejší. Porozprávali sme si o svojich deťoch. O tom čo a ako vlastne žijeme, ako to zvládame. A uistili sme sa, že to čo prežívame je v poriadku. Sme naozajstné mamy, a tak ako tie iné, máme v tom dušu! 

Bol to iba pobyt?

Bolo to zastavenie sa, nadýchnutie, oddýchnutie si, prepojenie sa v bezpečnom kruhu. Bola to radosť, dobitie bateriek z únavy, humor, smiech cez slzy,  premýšľanie, sebaobjavovanie a sebanachádzanie, aby mamy mohli ísť s občerstvenými silami s väčšou istotou ďalej.

„Podopreli sme sa navzájom v našich životoch, silné ženy so silnými životnými príbehmi a skúsenosťami.“

Za všetky adoptívne a pestúnske mamy s úctou k nim a tým ostatným spísala

Petra Labašová,
psychologička z Centra Návrat v Banskej Bystrici

Ďakujeme majiteľom Chaty Zvonček Tajov za prepožičanie priestorov!

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii