Podporte
nás
12.3.2019

Sprevádzanie pri stretnutiach s rodičmi? Samozrejme.

Kontakty medzi dieťaťom žijúcim v náhradnej rodine a jeho pôvodnými rodičmi môžu byť zo začiatku neznámou cudzou krajinou. Nepredvídateľnou, dobrodružnou, s nepríjemnými zaskočeniami a s náročnými emóciami na všetkých stranách. Stretávajú sa tu predstavy, túžby a potreby biologických rodičov, ktorým bolo odobraté dieťa, náhradných rodičov, ktorí sa o dieťa starajú a dieťaťa samotného a tie sú často málo kompatibilné. Odborná pomoc v nich môže veľmi pomôcť. Sprevádzanie všetkých strán pri kontaktoch môže pomôcť k rekonštrukcii alebo oprave vzťahov, ktoré patria k identite a životnému príbehu dieťaťa. A aj to prispieva k liečbe boľačiek dieťaťa z minulosti. Môže mu to priniesť nádej, že rodiny a vzťahy majú zmysel a je možné v nich opravovať chyby. Preto postupne budujeme spolu s deťmi a dospelými naše sprievodcovské služby aj v tejto téme.

Pohľad našich poradcov na sprevádzanie pri kontakte:

„Pre mňa sa stalo skutočnosťou niečo, čo by inak bolo veľmi málo pravdepodobné, snáď aj nemožné.  Napríklad, dcérka mamy závislej od drog (v tomto čase je na substitučnej liečbe) zažíva radosť z kontaktu so svojim starším súrodencom, ktorý vyrastá v inej rodine. Mama s dcérkou prichádza ku nám do herne 2x mesačne a s našou podporou sa učí vnímať obe svoje deti, hrať sa s nimi, riešiť bežné súrodenecké situácie. Je hrdá, smeje sa, aj sa zlostí… v tých vzácnych chvíľach je obyčajnou a kompetentnou mamou. Nikto ju tu neuráža, nepripomína minulé zlyhania, je tu, aby sa jej staršie dieťa nasýtilo aspoň trochu jej blízkosti a blízkosti súrodenca. Áno, má to pravidlá a vďaka tomu to deti lepšie zvládajú. Nevieme, čo bude ďalej, ale vidíme, že vzťahy sa môžu obnoviť, zreparovať a cez vzájomné sprevádzané kontakty aj posilniť.“

Lucia Žiaková, sociálna pracovníčka a psychologička, sprevádza kontaktmi dospelých

„Deti poznajú svojich rodičov najlepšie a často samy vedia, čo sa udeje, čo sa dá a nedá očakávať. Napriek sklamaniu, hnevu a smútku sú to ich rodičia, často sú pre ne najlepší a najmilovanejší, nech sú akýkoľvek. Držať sa za ruky, nechať sa nosiť na otcovom chrbáte na lúke či púšťať si spoločne obľúbené pesničky a tancovať na ne s rodičmi, to je láska, ktorú im vedia dať iba oni. Tí „nezodpovední“, tí čo „nezvládajú“, tí čo sklamávajú. No stále sú tí skutoční…“

Petra Hlásna, psychologička, sprevádza kontaktmi deti z náhradných rodín

„Pre mňa je zásadné, aby kontakt napĺňal čo najviac túžbu detí. S deťmi tvorím Mapy stretnutia s rodičmi. Často majú pritom rozžiarené oči a tak v nich ľahúčko vidíte lásku a  túžbu, aby to konečne bolo také, ako potrebujú. Nevidím zmysel v tom, poslať deti, ktoré boli súdne (teda naším štátom) odobraté od rodičov, na kontakt k rodičom len tak, bez sprevádzania jedných alebo druhých.  Mala by som obavu, že rodičia by na kontakt neprišli alebo by sa správali necitlivo alebo by počas kontaktu „riešili“ iba svoje témy a problémy. Preto Mapu, ktorú vytvoríme s dieťaťom prejdem aj s rodičom a jednoduchou formou s ním prejdem aj podmienky kontaktu, aj to že budem do neho vstupovať, ak bude ohrozujúci, resp. nie citlivý k deťom.“

Dana Žilinčíková, sociálna a psychoterapeutická poradkyňa

„Ako robiť dobrý kontakt dieťaťa s jeho rodičmi?  Bezpečne, láskavo, starostlivo, opatrne.
Pomáha mať zásady – akési pravidlá bezpečia pre deti. Treba myslieť na ťaživé emocionálne chvíle a napätia, preto je fajn, ak tam niekto z odborníkov je  po ruke – niekedy pre dieťa, niekedy pre dospelých. Sprevádzané kontakty sú niekedy motivujúce pre rodičov, pomáhajú im zmeniť svoje správanie. Iné sú výrazne pomáhajúce pre deti – napríklad preto, že niekto z dospelých povedal ich rodičovi, že nie je ok nadávať a vyhrážať sa a deti to ocenili.“

Marek Berky, sociálny pracovník, pripravuje na kontakt biologických rodičov

Vytváranie mostov medzi náhradnou a biologickou rodinou mi príde ako spoločné hľadanie esperanta (alebo iného univerzálneho jazyka) na prepájanie dvoch rôznych svetov / vesmírov. Každý z nich funguje inak, sú na ňom iné zvyky a pravidlá, iné skúsenosti, iná intenzita emócií, iné perspektívy.

Vyžaduje si to od všetkých zúčastnených – a najviac od pomáhajúcich odborníkov – dosť komplexné uvažovanie (zahŕňajúce veľkú škálu aspektov). Je to teda riadna fuška (a vôbec sa nečudujem kolíznym pracovníkom z Úradov, ktorých úloha by to primárne mala byť, že na to nemajú často dostatočnú kapacitu). Ale kvôli slnkám našich vesmírov – deťom – to rozhodne stojí za to!

Nakoniec sa mi však zdá, že úspechom je, keď sa nám podarí prísť k poznaniu, že v skutočnosti spolu zdieľame len jeden svet a že sme si podobnejší než sme si na začiatku mysleli. Všetci chceme nájsť najlepšie riešenie pre dieťa, všetci pracujeme so svojimi strachmi a obavami, všetci chceme robiť zmysluplné rozhodnutia…

Zuzana Gőcze Kucharová, psychologička, sprevádza náhradné rodiny

Pohľady pestúnskych rodičov, ktorí zažili sprevádzané kontakty prijatých detí s pôvodnou rodinou:

„Sprevádzaný kontakt mi umožnil nastaviť sa na prvé stretnutie s biologickou mamou vnútorne bezpečne. Vďaka stretnutiu v Centre Návrat vznikla formálnejšia situácia a biologická mama bola slušnejšia a kontrolovanejšia. Pracovníčky Návratu nám pomohli viesť rozhovor s biologickou mamou a aj vďaka tomu sme sa dozvedeli viac o histórii a koreňoch prijatej dcéry.“

„Sme vďační za možnosť sprevádzaných stretnutí nášho prijatého syna s jeho biologickou rodinou v Návrate. Okrem poskytnutia bezpečných priestorov nám táto služba pomáha preklenúť aj zložitejšie situácie, ktoré tieto stretnutia často prinášajú. Z každého stretnutia je urobený zápis, ktorý podpisujú všetky zúčastnené strany. Vďaka možnosti využiť túto neutrálnu pôdu stretnutia prebiehajú pokojne a dieťa prijíma stretnutia pokojne a prirodzene. Zároveň máme možnosť vypočuť si aj odborné rady k našej konkrétnej situácii od skúsenej pracovníčky Návratu, s ktorou sme v kontakte od začiatku našej cesty k náhradnému rodičovstvu a ktorá nás aj naše dieťa veľmi dobre pozná. „

Sprevádzanie pri kontaktoch dieťaťa v náhradnej rodine s jeho pôvodnou rodinou je dnes súčasťou našich služieb  na všetkých pracoviskách naprieč Slovenskom. Samotnému sprevádzaniu pri kontaktoch predchádza príprava dospelých i detí na oboch stranách a odsúhlasenie pravidiel a podmienok pre kontakt ohľaduplný k deťom. K sprevádzaniu patrí aj psychosociálna starostlivosť o dieťa po kontakte a následné poradenstvo pre biologických i náhradných rodičov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii