19.5.2011

SPOLUDOMA

Sme presvedčení, že každodenné rodinné rituály tvoria najdôležitejšie chvíle detstva. Patrí k nim aj večerné uspávanie.

Preto sme po projekte SPOLUPRISTOLE, do ktorého sa zapojili stovky ľudí v rôznych regiónoch vybrali pre komunikačný projekt SPOLUDOMA tému uspávania.

Veríme, že podobné projekty sú spôsobom ako zvyšovať pochopenie a rešpekt médií, verejnosti i odborníkov voči ľuďom, ktorí prijali do rodiny deti ohrozené životom mimo rodinu.

Lenka Hujdičová, koordinátorka projektu SPOLUDOMA

Uspávanie na Kluboch náhradných rodín

Na Kluboch si pripomíname čarovné momenty z večerného uspávania, zvláštne učenie sa novým rituálom, i ťažké nočné vstávanie k deťom, ktoré len postupne nadobúdajú pocit bezpečia, istoty a dôvery v novej rodine.

Kluby náhradných rodín k téme uspávania sa uskutočnili v Žiline, Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Martine, Žiari nad Hronom, Pohronskej Polhore na Horehroní, Prešove a Trenčíne.

Menej tradičným úvodom do diskusie o uspávaní detí na Kluboch sú krátke filmy o večerných rituáloch v adoptívnych rodinách, ktoré dopĺňajú mozaiku dokumentov o uspávaní z rôznorodých sociálnych i kultúrnych prostredí súčasného Slovenska.

Diskusie, ktoré sa k téme uspávania doteraz uskutočnili, prebiehali väčšinou v pokojnej a dôvernej atmosfére. Náhradné mamy zdieľali svoje skúsenosti s tým, aké návyky spojené s večerným zaspávaním si prijaté deti môžu priniesť do rodiny. Tiež si odovzdávali rady a „uspávacie finty“, ktoré zaberajú, aby sa ukladanie detí na noc stalo príjemnou a pokojnou súčasťou dňa.

Radostné boli najmä spomienky rodičov starších detí. Jedna zo žilinských náhradných mám hovorí: „Pri príchode nášho dieťaťa do rodiny sme si zabehli určitý rituál uspávania, ktorý sme dlhé roky aj praktizovali. Ale ako dcéra rástla a bola stále staršia, od týchto dobrých praktík sme upustili a prešli sme do skráteného ukladania na spánok. Filmy, ktoré sme si pozreli a zmysluplná diskusia, vo mne vyvolali potrebu znovu sa vrátiť k niektorým rituálom uspávania. Uvedomila som si, že to je dôležité nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča. Je to čas mať tichú chvíľku so svojím dieťaťom a nezáleží na tom, či je ešte maličké alebo je to už veľká slečna.“

Ako uspávame naše deti?

„Cítim veľký tlak, že mám svojho syna naučiť zaspávať samého. Skúšala som to, ale nedokážem ho nechať ´vyplakať sa´. Cítim, že ma ešte potrebuje. Čo mám robiť?..“

Materské centrá v spolupráci s Návratom organizujú premietania cyklu krátkych dokumentárnych filmov Uspávanie. Premietania sú spojené s diskusiou rodičov na tému rituály uspávania našich detí.

Mama z ďalšieho materského centra je vyčerpaná. Rozpráva o tom, ako by sa potrebovala vyspať, večer si namiesto dlhého rituálu uspávania oddýchnuť. Ale chápe, že pre jej maličké dieťa ešte nie je čas. Aj o tom je rodičovstvo – prednosť majú potreby dieťaťa.

Čím je rituál uspávania? Čím je pre dospelého a čím je pre dieťa? V materských centrách stretneme deti, ktoré berú rodičia na ruky, keď o to požiadajú. Rodičia s ľahkosťou rozprávajú ako si každý večer k svojim deťom líhajú, aby im prečítali rozprávku alebo povedali príbeh zo svojho vlastného detstva. Čo myslíte, čo to deti naučí?

Danka Žilinčíková, ktorá s filmami prešla všetky materské centrá v Banskej Bystrici, hovorí: „Myslím často hlavne na jeden z tých filmov – ten, ktorý je hádam najsledovanejší. Ten o dievčatku, ktoré prišlo do adoptívnej rodiny a nepotrebovalo nikoho pri zaspávaní. Pretože tam, kde predtým žilo sa naučilo nepotrebovať nič od nikoho..“

Náhradné rodičovstvo je vo filmoch M. Šulíka, J. Kovalčíkovej a V. Plančíkovej zastúpené ako téma marginálna a tak trochu skrytá – tak ako tomu v našej spoločnosti je. Psychologicky je to téma nepochybne silná, prirodzene pútajúca pozornosť človeka nastaveného vnímať potreby dieťaťa – a nielen toho svojho.

Premietania a diskusie sa uskutočnili v materských a rodinných centrách v Banskej Bystrici v MC Hviezdička,MC Mamina a MC Mostík, v Bratislave – Dúbravke v MC Macko, v Martine v Martinskom rodinnom centre, v Zlatých Moravciach v MC Mami-Oáza, v Galante v MC Bambuľkovo, v Nitre v MC Klokanček, v Bratislave – Petržalke v MC Budatko, v Trenčíne v MC Srdiečko, v Prešove v Rodinnom centre Emerka, v Košiciach v MC Haliganda, na Orave v Námestovo v RC Drobček a v Lieseku v MC Anjeličkovo.

Ďalšie akcie sa uskutočnia v Prievidzi, MC Slniečko, Liptovskom Mikuláši, MC Zornička, Pezinku, RC MamaTataJa, Bratislave – Starom Meste, RC Prešporkovo a Ružomberku, MC Nevedko. Termíny akcií upresníme.

Filmy o súčasných rituáloch uspávania detí

Fascinujúce odtiene vzťahov v rodinách nám v nežnom večernom svetle opatrne odhaľujú tvorcovia cyklu 7 krátkych dokumentárnych filmov Uspávanie

Rodiny vystupujúce vo filmoch sú bežné i náhradné, rodičovské páry i osamelo žijúce matky, tradičné i menej tradičné partnerstvá a, v neposlednom rade, rôzne rodiny s črtami rómskeho etnika.

Tvorcovia spolupracujúci so združením Návrat zámerne nesústreďujú pozornosť len na špecifiká života v náhradných rodinách. Svoj rešpekt a vnímanie dôležitosti náhradného rodičovstva vyjadrujú až záverečným titulkom: „Venujeme deťom, ktoré detstvo prežívali bez rodičov a ľuďom, ktorí ich prijali do vlastných rodín.“

Načo sú deťom rodičia?

Tvár videoprojektu tvorí hravý anketovo ladený pel-mel odpovedí ľudí z rôznorodých prostredí – natáčali sme na festivale Pohoda, aj na pobyte náhradných rodín..

Na bežných i náhradných rodičov, a mladých ľudí sa obraciame s otázkou: Načo sú deťom rodičia?

Cyklus natočených krátkych filmov spolu s diskusiou na festivale Pohoda nájdete na našom Youtube kanáli. Účastníci diskusie: Marek Roháček (Návrat), Braňo Jobus (hudobník), Mário Homolka (režisér), moderátor diskusie: Štefan Hríb.

Autorsky sa na príprave videofilmov v projekte SPOLUDOMA s témami Uspávanie a Načo sú deťom rodičia podielali: Juraj Šulík, Jaro Ridzoň, Tomáš Kobza, Robo Karovič, Filip Homolka, Ivan Kočner a ďalší.


Ďakujeme Nadácii Orange za podporu.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii