Podporte
nás
Ľubica Vyhnanková
21.12.2015

Projekt Detstvo potrebuje smiech

Projekt Detstvo potrebuje smiech uzavrel trilógiu 3 ročných projektov Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech. Po dvoch rokoch, v ktorých sme sa zamerali na nástroje, ktoré môžu rodičia a zvlášť náhradní rodičia využiť vo výchove a budovaní vzťahu s deťmi sme sa tento rok zamerali na samotných rodičov, ich prežívanie rodičovstva, psychohygienu, vnímanie svojej roly rodiča.

Čo všetko sa nám podarilo pre vás vytvoriť?

Základným komunikačným priestorom, kde o pohodovom rodičovstve hovoríme, je špecializovaná webstránka rodicvpohode.navrat.sk.

Nájdete na nej záznam z diskusie Rodič v pohode v Optimistane Nadácie Orange na Festivale Bažant Pohoda 2015, krátky dokument Rodič v pohode, ktorý tiež vznikol na festivale. Je plný výpovedí návštevníkov festivalu o tom, kedy sa im v detstve zdalo, že sú ich rodičia v pohode a kedy sú v pohode oni sami ako rodičia.

Rozprávali sme sa aj s návštevníkmi Letných slávností na Sekierskych lúkach v Zaježovej o tom, kto je Dobrý rodič. Dozvedeli sme sa, že ten, kto počúva, rešpektuje svoje dieťa, ale aj sám seba, vie sa vrátiť so svojho detstva a niekedy stačí, že proste je,…

Veľkú radosť máme z rozhovoru s pánom profesorom Zdeňkom Matějčekom, ktorého poznanie je stále inšpiráciou. Jeho úryvky vám prinášame v sérii nazvanej Objavujte čaro rodičovstva s prof. Matějčekom. Majú veľkú odbornú, ľudskú aj poradenskú hodnotu a tiež ich nájdete na rodicvpohode.navrat.sk.

Vďaka veľkému osobnému a časovému nasadeniu pani Márie Tiňovej a ochote amerického poradcu Bryana Posta sa nám podarilo vydať preklad jeho knihy Od strachu k láske. Kniha je určená adoptívnym a pestúnskym rodičom, ale aj iným rodičom, ktorí nerozumejú zvláštnemu alebo sociálne nevhodnému správaniu svojich detí. Kniha prináša nový pohľad na správanie detí a ponúka rodičom možnosť zmeniť svoj pohľad, svoj prístup, a tak dosiahnuť aj zmenu u svojho dieťaťa, tak aby všetci boli spokojnejší. Knihu je možné si kúpiť v našich centrách alebo stiahnuť v pdf formáte nižšie.

Budeme radi, ak si prečítate, pozriete, darujete či akokoľvek inak využijete…

V októbrovom a novembrovom čísle časopisu Dieťa sme uverenili články o tom, aké psychické potreby majú rodičia a čo im pomôže mať ich naplnené, a tak môcť napĺňať potreby detí a o tom a že byť dosť dobrý je lepšie ako byť dokonalý rodič.

Kde všade sme sa tento rok mohli stretnúť?

Už na začiatku prázdnin, 3.júla sme boli na Letnej slávnosti na sekierskych lúkach. Hľadali sme odpovede na otázku, kto je dosť dobrý rodič a rodičia robia, aby boli dobrí. Premietali sme krátky dokument o Ondrovi z pestúnskej rodiny a film Chlapec na bicykli o vzťahu pestúnskej matky a prijatého chlapca, ku ktorému prebehla krátka diskusia.

Ako tradične, nenechali sme si ujsť Pohodu, kde sme 11.júla diskutovali na tému Rodič v pohode v Optimistane Nadácie Orange s manželmi a zároveň pestúnskymi rodičmi Tónom a Adrianou Šulíkovcami, hrovou terapeutkou Vierou Hojnošovou a sociálnou poradkyňou Dankou Žilinčíkovou. Natočili sme aj krátky dokument Ako byť rodič v pohode, ktorý si môžete pozrieť na našom youtube kanáli.

Na jeseň sa nám podarilo zorganizovať alebo sa spolupodieľať na niekoľkých zaujímavých podujatiach.
 
V Žiline sme sa priadli k Žilinskému literárnemu festivalu 10.októbra diskusiou na tému Rodič v pohode so zaujímavými hosťami (režisér Mário Homolka, kníhkupec a náhradný otec Vlado Michal).

V miestnej komunite na žilinskom sídlisku Vlčince sme na túto istú tému diskutovali v rámci Susedskej slávnosti 28.októbra s niekoľkými rodinami.

Naše prešovské centrum zorganizovalo 6.októbra zážitkový seminár v materskom centre EMERKA v Prešove na sídlisku Sekčov. Seminár sa realizoval v rámci Týždňa „nosenia“.

V Bratislave sme zas 10.októbra v spolupráci s MC Prešporkovo viedli seminár pre rodičov z materského centra ale aj náhradných rodičov.

V Banskej Bystrici sa 21.októbra konala diskusia Rodič v pohode a 25.októbra odohrala skupina Tri tvorivé tvory divadelné predstavenie pre pohodu rodičov v Záhrade – Centre nezávislej kultúry. Obe akcie boli súčasťou festivalu Deväť dní o tom, ktorý v Banskej Bystrici pravidelne spoluorganizujeme.

19.novembra, v predvečer výročia podpísania Dohovoru o právach dieťaťa, sme ešte stihli diskusiu Dosť dobrý rodič – kto to vlastne je? kto to určí? so vzácnym hosťom, pani Janou Dubovcovou, verejnou ochrankyňou práv, zástupcom Mesta Banská Bystrica Karolom Langsteinom, pracovníčkou oddelenia sociálno-právnej ochrany detí ÚPSVaR Banská Bystrica Soňou Chabadovou a mladou dievčinou z pestúnskej rodiny.

Čo sme aj vďaka projektu ponúkli náhradným rodinám?

Pre náhradné rodiny a záujemcov o náhradné rodičovstvo sme zrealizovali 11 seminárov a diskusií a 2 víkendové poradensko-vzdelávacie pobyty pre celé rodiny. Aj vďaka projektu Detstvo potrebuje smiech sme sa individuálne aj v skupinkách venovali poradenstvu, sprevádzaniu náhradných rodín, príprave náhradných rodičov. Keďže náhradní rodičia často cítia veľkú zodpovednosť a rodičovstvo je pre nich niekedy náročné, aj v poradenstve, na pobytoch a kluboch pre nich sme hovorili o tom, že je dôležité, aby mysleli aj na seba, nielen na deti. Aby venovali čas sebe samým, budovaniu partnerského vzťahu, psychohygiene, napĺňaniu vlastných potrieb.

Poskytovali sme individuálnu a skupinovú supervíziu laickým poradcom, podporovali sme dobrovoľníkov v ich práci s deťmi. Ich nasadenie je neoceniteľné a sú pre rodičov veľkou pomocou.

Kluby náhradných rodín sme podporovali niekedy svojou účasťou, inokedy odborným vedením ich koordinátorov. Tešíme sa z toho, že kluby, ktoré boli jednou z prvých aktivít Návratu, stále fungujú a sú stále pre náhradných rodičov miestom, kam chodia pre inšpiráciu, radu, zo zvedavosti, hľadajú tam pochopenie a blízkych ľudí. A aj z toho, že stále viac zodpovednosti za ne preberajú sami náhradní rodičia.

Spoznali sme mnoho ľudí, rozprávali sme sa, mnohí nám napísali, že pre nich bolo oslobodzujúce počuť, že sa nemusia, ba priam nemajú snažiť byť dokonalí rodičia, že pre dieťa je lepší taký dosť dobrý rodič. Ak vás niečo z našich tohtoročných tém zaujalo, neváhajte to zdieľať a hovoriť o tom, so svojimi známymi. Možno aj vy prinesiete pohodu a smiech do nejakej rodiny.


Prečítajte si viac o projektoch Detstvo potrebuje rozprávku a Detstvo potrebuje smiech a navštívte naše špecializované webstránky rozpravka.navrat.sk, hra.navrat.sk a rodicvpohode.navrat.sk.


Ľubica Vyhnánková, komunikácia s verejnosťou a fundraising

Trilógiu Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech sme zrealizovali vďaka podpore Nadácie Orange.

Ďalšie inšpirácie môžete nájsť aj v našich projektoch z predošlých rokov: Stolovanie (SPOLUPRISTOLE), Uspávanie (SPOLUDOMA), Dospievanie (Načo sú rodičia deťom v puberte).

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii