19.1.2018

Spoločné radosti minulého roku

V roku 2017 sa nám podarilo uskutočniť mnoho veci, ktoré nám robili radosť. Radi by sme sa s Vami o túto dobrú správu podelili a priblížili Vám aspoň niektoré z úspechov minulého roku.

1. Vytvorili sme 8 Kufríkov pre Kukulíkov – opustené deti, ktorých sa matka vzdala ihneď po pôrode a ovplyvnili sme vznik ďalších. Obsahy kufríkov sú významným dôkazom, že deti prvé dni na svete neboli samé a viacerým ľuďom na nich záležalo a záleží. Uzatvorili sme zmluvu s 1. nemocnicou na Slovensku, ktorá umožní vstup Dominík – špeciálnych terapeutov k opusteným deťom, aby mohli ako sprevádzajúce osoby zmierniť  ich samotu.

2. Navštevovali sme 120 rodín v ohrození, v ktorých žije viac ako 350 detí  v rizikovej sociálnej situácii.  Poskytovali sme im systematickú sociálnu a psychologickú pomoc pri riešení problémov, ktoré ohrozujú stabilitu rodiny.

3. Pripravili sme 58 záujemcov na náhradné rodičovstvo a vyše 80 ďalším osobám sme aktualizovali ich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť. To je nádej pre viac než 130 detí čakajúcich na novú rodinu.

4. Priebežne sme poskytovali odborné poradenstvo a sprevádzanie pre 312 náhradných rodín, v ktorých žije 432 detí,  ktoré prežívajú po ťažkých dňoch, týždňoch i rokoch nové rodinné istoty.

5. Poskytli sme psychologickú a terapeutickú podporu pre desiatky rodín a detí v našich priestoroch alebo priamo v domácnostiach rodín. Tím našich odborných pracovníkov rodinám poskytol viac ako 88 deťom, ktoré sa vysporiadavajú so svojimi bolesťami a ranami z minulosti dlhodobú cielenú terapeutickú a psychoterapeutickú podporu.

6. Teší nás, že nám pri práci počas minulého roka pomáhalo viac ako 80 dobrovoľníkov, ktorých vnímame ako naše predĺžené ruky, vďaka ktorým dosiahneme pri pomáhaní rodinám ďalej a vyššie. Svojou podporou rôzneho druhu nám pomohli ušetriť nevyčístiteľné množstvo času, energie, finančných prostriedkov a pri priamej práci v rodinách a na kluboch deťom pomáhali naučiť sa nadväzovať dôverné vzťahy.

7. Kampaňou Niekedy stačí málo sme vo forme obrázkových komiksov, diskusií či sociálneho experimentu  povzbudzovali ľudí k tomu, aby pomohli či podporili zdanlivo „cudzie“ dieťa vo svojom okolí vlastnou všímavosťou, malým činom  a prekračovaním svojich bežných rolí suseda, okoloidúceho či spolucestujúceho.

8.  Pokračovali sme v aktívnej podpore systému sociálnoprávnej ochrany detí  a už druhýkrát sme vzdelávali  vyše 500 sociálnych pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, tentokrát v téme Zisťovanie názoru dieťaťa. 

Ďakujeme vám milí podporovatelia, partneri, spolupracovníci, dobrovoľníci, rodiny, že ste nám pomáhali písať tieto a mnohé ďalšie úspechy a príbehy minulého roka!

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii