18.3.2021

Sila spojenia s inými

Uplynulý rok sme všetci zažili nový rozmer života. Aj naša práca dostala nový rozmer. Učili sme sa prepájať s rodičmi, s deťmi i celými rodinami špeciálnym spôsobom. Sme hrdí na všetkých, ktorých sme stretli na svojich cestách – pretože aj oni našli v sebe výnimočné schopnosti prepojiť sa s ďalšími.

Viete, akí dôležití sú pestúni?

A viete, že bez nich by mnoho detí nemalo rodinné zázemie? A viete, že aj im ako iným ľuďom môžu dôjsť baterky? A viete, že keď spojíte 12 pestúnov, ani ZOOM vás/sa nezastaví? Zažili sme to na vlastné oči pri osobných stretnutiach a keď sme ich nemohli robiť, presunuli sme podpornú skupinu do virtuálneho priestoru. Témou roka sa stal kontakt pestúnov i dieťaťa s jeho biologickou rodinou. Je úplne normálne, že táto téma prináša do života náhradnej rodiny stres a rôzne emócie. Tešili sme sa, že sa pestúni zaujímali o to, ako môžu pomôcť dieťaťu, aby bolo na tento kontakt viac pripravené a čo môžeme pre pestúnov urobiť my, aby sa v tom všetkom lepšie cítili. Veľmi osožné bolo, keď sa pestúni mohli stretnúť aj s kolegyňami, ktoré sprevádzajú zvyčajne biologické rodiny pri ich kontaktoch s deťmi, ktoré žijú v náhradnej starostlivosti.

Podporná skupina pre pestúnov je overeným doplnením individuálnych konzultácií.

Prečo je dobré podporovať začínajúcich náhradných rodičov?

Začínajúci adoptívni či pestúnski rodičia s menšími deťmi patria v individuálnom poradenstve k veľkej skupine našich klientov. Tešíme sa, že sme im dopriali zážitok nielen s nami, ale aj s inými rodičmi v podobnej situácii. Ani sme netušili, že sa im zapáči náš ponukový koktejl!

Už len to, že boli spolu viacerí prinieslo roztomilé chvíle zdieľania bežných udalostí života: ako sme k sebe hľadali cestu, ako sme sa začínali uspávať, ako sme zistili, že „baterky“ sa dieťaťu vybrať nedajú alebo ako nám niektoré veci prerastali cez hlavu. Rodičom sme ponúkli aj odborné témy: traumatizácia dieťaťa, životná história – prečo je dobré sa jej venovať, rómska identita – ako ju podporiť u nášho dieťaťa, rola otcov a starých rodičov v živote dieťaťa, výber škôlky, spánok a mnoho iných tém.

Osobné stretnutia sú nenahraditeľné, máte  pri nich 5D zážitok a akosi rýchlejšie sa môžete stať súčasťou spoločenstva či komunity náhradných rodín. Vieme, že sme urobili čo sme vedeli, aby sme mohli tieto pocity aspoň trošku privolať pre náhradných rodičov aj cez online priestor. A tešíme sa, že sa ujala aj uzavretá facebooková skupina, v ktorom sa zdieľajú tipy, triky, články, knižky, filmy a seriály s tematikou výchovy a náhradného rodičovstva.

Tešíme sa už na spoločný piknik, hneď ako to bude možné!

Svojpomocné skupiny pre náhradných rodičov? ÁNO!

Podporovali sme až 6 svojpomocných skupín rodičov – chceli sa sami stretávať, pretože to považujú za dobrý vietor do plachiet a my sme im radi boli oporou.Zdieľanie skúseností a vzájomná podpora rodín pri zvládaní špecifík náhradného rodičovstva (životná história, či témy rómstva, FASD u ťažko umiestniteľných detí) sa ukazuje ako veľmi vítaný a nápomocný spôsob – vedomie, že mnohí iní rodičia zažívajú podobné situácie ako ja, pomáha normalizovať správanie a prežívanie detí, ktoré sa môžu vymykať očakávaniam.

Podporná skupina dospievajúcich dievčat? Samozrejme!

Deti a dospievajúci vyrastajúci v náhradných rodinách sa často stretávajú s problémami, ktoré ich spolužiaci a kamaráti nepoznajú. Môžu prežívať pocity, s ktorými si nevedia poradiť alebo vnímať svoju odlišnosť. Pre tieto deti môže predstavovať veľkú úľavu, keď sa môžu o svoje zážitky a skúsenosti podeliť s tými, ktorí sú na tom podobne.

Korona, nekorona, podarilo sa urobiť 10 stretnutí pre 14-16 ročné dievčatá – jasné, že mnohé museli byť online.

Medzi dievčatami sa počas 3 rokov stretávania vytvorila atmosféra dôvery a vzájomnej podpory, tak sme sa počas diskusií mohli dostať aj k hlbším vzťahovým a psychologickým témam (vzťahy k rodičom a vrstovníkom a ich výzvy, životná história, skúsenosti s prvými romantickými a sexuálnymi vzťahmi, duševné zdravie a problémy, sebaobraz a sebaúcta, atď.). Ako počas jari, tak počas jesene a zimy sme pracovali online formou (prostredníctvom zoomu), ktorá sa ukázala ako prirodzené prostredie pre dievčatá v tomto veku. Ale veľmi pozitívne reagovali aj na osobné stretnutia v priestoroch Návratu, či vonku v blízkom okolí alebo na spoločne strávený deň v uliciach centra mesta počas leta.

Dlhodobá udržateľnosť rodinného prostredia pomocou odľahčovacej služby? Určite!

Viete, aké to je byť unavení ? A viete, aké je to byť unavení z detí? No a ešte si k tomu pridajte niečo ďalšie: viete, aké to je byť unavený z detí, ktoré prišli ku vám nesmierne traumatizované? Ktoré vás potrebujú nie na 100, ale na 500 percent?

Takže, aby ste to dlhodobo zvládli, potrebujete „pomáhačov“. Tešíme sa, že už niekoľko rokov nás tvorivosť aj v tejto téme neopúšťa. Sme „ spolutvorcami a sprostredkovateľmi“ odľahčovacej služby, ktorej zmyslom je odľahčiť záťaž rodičov: aby si oddýchli, načerpali sily a vydržali ísť ďalej. Do ich rodín prichádzajú vyškolení dobrovoľníci, ktorí preberú špecifickú časť starostlivosti o dieťa v dohovorenom čase, aby náhradní rodičia mohli oddychovať, venovať čas upevňovaniu partnerského vzťahu, ktorí je základom úspechu výchovy alebo venovať čas dieťaťu, ktoré ich potrebuje na chvíľu len pre seba.

Do „odľahčenia“ niektorých rodín sme minulý rok zapojili napríklad žiadateľov o adopciu (v čase ich čakania na „dieťa“), ale aj vysokoškolské študentky. Je to veľmi potrebná služba pre mnohé rodiny, ktorým sme oporou!

Ďakujeme všetkým, ktorí tomu porozumeli a venujú to najcennejšie čo majú: seba pre podporu rodín s traumatizovanými deťmi!

Bolo to všetko? Nie, bolo toho rozhodne viac a bolo to, napriek všetkému,  plné života a prepojení ľudí s ľuďmi!

Podporovať náhradné rodiny pri adaptácii dieťaťa, ďalej ich sprevádzať odborným poradenstvom, podporovať ich svojpomocné skupiny a ponúkať im odľahčovacie služby môžeme teraz v bratislavskom kraji v rámci projektu IA NRSBA Spolu pre deti – odborná a komunitná podpora náhradných rodín (kód  312041 L218 ), ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

http://www.esf.gov.sk
http://www.ia.gov.sk
https://www.employment.gov.sk

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii