Podporte
nás
Tatiana Ivanická
2.3.2014

Prví ART tréneri sa už formujú!

Začiatkom februára 2014 sa uskutočnil v rámci projektu „ART a správna parta“ prvý blok kurzu trénerov programu ART.

V Kaštieli v Mojmírovciach sa zišli všetci, ktorí prejavili záujem, prešli výberovým konaním, dostali jedinečnú šancu a zároveň prijali zodpovednosť pri sadení ART semienok na Slovensku.

Tutte Mitchell Olsen a Anna Chalachanová, lektorky z nórskeho ART centra, vytvorili pozitívnu a podpornú atmosféru pre tréning zúčastnených odborníkov. Tréning sociálnych zručností a kontroly hnevu si budúci ART tréneri zažili hneď niekoľkokrát na vlastnej koži.

Po piatich dňoch sa rozišli späť do svojich zamestnaní v regiónoch, kde sa pripravujú na spustenie programu, resp. už začínajú s realizovaním detských skupiniek. Pokračovanie kurzu trénerov programu ART je plánované začiatkom apríla 2014.

Vyjadrenie účastníčok kurzu trénerov ART Janky a Majky (psychologičiek z detského domova)

„Z prvého bloku kurzu sme sa vrátili unavené, ale nadšené. Intenzívna týždenná práca sa vyplatila a nadobudli sme pocit, že máme v rukách nástroj, s ktorým môžeme hneď začať pracovať. Mali sme možnosť vidieť viac ako 10 tréningových hodín, každý si vyskúšal ich vedenie v role trénera i spolutrénera a na našu prácu sme dostali podnetnú spätnú väzbu.

Vďaka tomu sme bez problémov dokázali začať s prvými tréningami v našom detskom domove. Zatiaľ sa nám podarilo odviesť 4 tréningy, na ktoré deti veľmi dobre reagovali. Vyhovuje im štruktúra, kde sa strieda rozprávanie s tréningom a hrami, ako aj dôraz na pozitívnu spätnú väzbu. Na stretnutia chodia radi a dobrovoľne. S každým odvedeným tréningom nám pribúdajú nové nápady a podnety pre ďalšiu prácu.

Preto sa už tešíme na konzultácie s lektorkami ART, ako aj s budúcimi ART trénermi na ďalšom trénerskom vzdelávaní.“

Tatiana Ivanická,
koordinátorka projektu ART

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii