Podporte
nás
Júlia Šimeková
3.10.2015

Projekt Pygmalion

… inšpiroval nás Návrat.

Začalo to v októbri 2013 …z iniciatívy učiteľov, ktorí chceli svojich študentov naučiť aj niečomu inému ako matike, fyzike či právu… chceli ich naučiť vzťahom, starostlivosti, vnímaniu či stieraniu rozdielov medzi spoločenskými vrstvami, medzi ľuďmi. 


Vznikla skupinka študentov Súkromného gymnázia v Žiline (SG), ktorí pod vedením pedagógov pravidelne doučovali deti z náhradných a sociálne slabších rodín, klientov o.z. Návrat. 


Časom sa kadečo pomenilo, no primárnym predmetom záujmu sa stali deti z náhradných aj sociálne slabších rodín – pedagógovia ostali, doplnili ich dobrovoľníci z Návratu a o.z. Manus. A tento projekt dnes nesie svoj názov – Pygmalion (odporúčam pátrať po jeho význame – tzv. Pygmalion efekt). 


Ako to prebieha, popisuje jeden z pedagógov: 

Sme 3 + 1 kamaráti a aj celkom skúsení pedagógovia, ktorí sa odborne a hravo venujú deckám z rodín, o ktoré sa stará Návrat. V uplynulom školskom roku sme pravidelne pre tieto deti – 2 krát týždenne, 2-3 hodinky po vyučovaní – pripravovali a realizovali autorský podporno-rozvojový program PygmalionDoučujeme, rozvíjame silné stránky, trávime spolu s deťmi čas, ponúkame podnety,  zážitky… Deti majú svoje plány do budúcnosti:  jeden chce ísť na 8-ročné gymnázium, druhý by chcel slobodu, lásku a nenechať pritom mimo ani svojich najbližších, tretia chce byť speváčkou, ďalšia, keď bude veľká, doktorkou… No a my im pomáhame. Vedieme ich, korigujeme a prajeme im všetko dobré.


Domnievame sa, že  ponuku pre deti a rodičov z ohrozených rodín štátny sociálny ani školský systém nemá šancu zrealizovať sám. Takéto rodiny len výnimočne vyrovnajú úspešne svoje znevýhodnenie bez ďalšej opory. Podľa nás je pre deti z takéhoto prostredia najkritickejší najmä čas po školskom vyučovaní. Ako štyria pomerne skúsení a osvedčení pedagógovia sme spolu s našimi partnermi z Návratu, OZ Manus a Súkromného gymnázia v Žiline začali spolupracovať na realizácii pravidelných preventívno-podporno-záujmových aktivít pre deti. Motivuje nás, že radi pomáhame a inšpiruje najmä spätná väzba zo strany detí a ich rodičov, samozrejme aj našich partnerov, a aj dobrovoľníkov – stredoškolákov, s ktorými na našom projekte spolupracujeme. A chceme v tom pokračovať. Každému dieťaťu sme rozpracovali individuálny plán a aspoň časť z neho chceme naplniť.


Finančné a materiálne prostriedky na náš projekt zabezpečujeme z grantov, zbierok, darov aj vlastných zdrojov. Personálne plánujeme naše pôsobenie dopĺňať a rozširovať (psychológ, špeciálny pedagóg, učiteľ, dobrovoľníci). Ideu (Pygmalion) chceme zachovať, periodicitu a štruktúru podľa potreby a podmienok prispôsobovať a dopĺňať o ďalšie aktivity.  


Cieľom je rozšíriť a sprostredkovať túto ponuku pre 10 až 15 detí zo žilinského a martinského okresu. Jednou z vízií zas, že by sme v rámci ich možnostía niektoré z detí cielene pripravovali na gymnaziálne štúdium (aj 8-ročné), predmetové olympiády a zapájali by sme ich do ďalších výberových rozvojových aktivít šitých každému dieťaťu na mieru.


Držte nám palce!

Ladislav Závodský 

Viac o dianí v Pygmalione.


V Návrate sa venujeme rodine. Dieťaťu prostredníctvom rodiča. Aby každé dieťa malo rodinu a to rodinu funkčnú, zdravú. Našimi službami sú predovšetkým programy pre rodičov (ktoré rodiča posilňujú, skompetentňujú v jeho rodičovskej roli), prostredníctvom ktorých pôsobíme na deti. 

Myslíme si, že projekt Pygmalion ponúka veľmi dôležitý priestor práve priamo pre deti. Pre ich rozvoj – či už osobnostný, výchovný, vzdelávací, vzťahový a iný. Priestor, ktorý odľahčuje rodiča, ktorý ponúka deťom podnetné prostredie (iné ako doma, iné ako v škole, iné ako vonku pred domom), nových kamarátov, priestor diskutovať o témach, o ktorých možno inde nediskutujú, priestor prijatia.


A čo si o Pygmalione myslia rodičia detí, ktoré sa ho zúčastňujú? 

„Nikolka je veľmi, veľmi spokojná. Pozrela som si Vami zaslaný link a žasnem, čo všetko dokážete s deťmi. Samozrejme súhlasím s tým, aby Nikolka v doučovaní pokračovala. Rozšíri si obzory o ďalšie zaujímavé veci.“


“ Musím sa úprimne poďakovať – za posledné prázdniny nám Matej vcelku nabral dospeláckejší a zdravší náhľad na svet – a myslím si, že na tom máte svoj podiel aj Vy osobne, i partia, ktorú berie a aspoň čiastočne rešpektuje. Videla som v piatok, že aj Ema tak trochu zamyslela nad sebou a učením. Nás už tie deti berú jedným uchom dnu a druhým von – pokiaľ možno skratkou, nech to dlho nezaťažuje …  Som rada, že v tomto období majú deti možnosť oprieť sa o niekoho, komu dôverujú a kto im nespôsobuje ďalšie zmeny a problémy, ale pomáha niečo do budúcna budovať.“ 


„Ďakujem, že sa Paťo naučil veľa vecí, má veľa nových kamarátov a zážitkov!“


„Ďakujem za našich troch hastrošov, že sa mohli takto „realizovať“ a zapojiť do zaujímavých aktivít.“ 


“ Som prekvapená, že ste toho tak veľa stihli cez prázdniny, klobúk dole.“


Júlia Šimeková,
psychologička, Centrum Návrat v Žiline

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii