Podporte
nás
16.10.2019

POZVÁNKA Seminár Sociálna diagnostika pri práci s rodinou

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození, v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, ale aj v školstve a zdravotníctve na odborný seminár, realizovaný formou zážitkového vzdelávania s názvom: Sociálna diagnostika – využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike. 

Oboznámite sa s konceptom vzťahovej väzby, konceptom spracovania strát, budeme sa venovať chudobe ako fenoménu, ktorý ovplyvňuje situáciu rodín, pozrieme sa na vlastné zdroje a limity, ktoré ovplyvňujú našu prácu s klientom, čaká vás množstvo aktivít, kazuistiky a samozrejme priestor na zdieľanie skúseností a inšpirácií.

Tento seminár už absolvovalo viac ako 500 sociálnych pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čo o seminári povedali jeho účastníci?

„Dostala som to, čo som očakávala. Niekedy si odsedím na rôznych vzdelávačkách (mávame ich veľa) a mnohé ma oberú o čas. Ale toto beriem ako prínos!“

Sociálna pracovníčka pracujúca s deťmi , ktoré boli obeťami týrania a zneužívania a s ich rodinami.

„Mám po absolvovaní semináru dobrý pocit. Zoznámila som sa s celou batériou pre diagnostikovanie. Naučila som sa konkrétne nástroje a super, že tu bola práca s príbehmi.“

Sociálna pracovníčka pracujúca s rodinami v porozvodových situáciách a v rizikových sociálnych situáciách.

„Škoda, že z môjho tímu, som bola na tomto vzdelávaní sama, potrebovala by to absolvovať aj moja kolegyňa, to by sa nám lepšie robilo.“

Sociálna pracovníčka pracujúca s týranými matkami a s náhradnými rodinami.

„Som namotivovaný, využijem rôzne techniky práce s klientom.“

Sociálny pracovník pracujúci s rodinami vo veľkom ohrození.

„Bolo to zmysluplné vzdelávanie. Získala som novú optiku na prácu s klientom.“

Sociálna pracovníčka pracujúca s náhradnými rodinami.

Termín: 11.-12.3.2020, 9:00-16:30 – PRESUNUTÉ kvôli epidemiologickej situácii NA 1.-2.4.2020

Rozsah: 2 dni

Príspevok: 99 eur

Číslo účtu IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, VS: 11032020. Príspevok je potrebné uhradiť do 7 dní od prihlásenia.

Prihláška: do 28.2.2020 

Min počet účastníkov: 10

Pri nenaplnení počtu účastníkov môže byť aktivita zrušená.

Storno podmienky: pri odhlásení 14 dní pred aktivitou je nutné uhradiť 50% poplatku, pri odhlásení 7 dní pred aktivitou 100%.

Kontaktná osoba: lucia.ziakova@navrat.sk 

Lucia Žiaková

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii