Dana Koníček Žilinčíková
30.1.2020

Potrebujú málo i veľa – nebyť v tom samy

Projekt „Náhradná rodina má zmysel“, ktorý nám dáva čiastočný finančný rámec pre dlhodobú podporu tejto témy, je štvorročný a týka sa niektorých našich profesionálov naprieč Slovenskom. Čo je podstatnejšie, týka sa množstva rodín, ktoré ako náhradné „čerstvo vznikajú” a tiež rodín, ktoré už majú čo-to za sebou. Týka sa množstva rodín, ktoré majú veľa síl, ale aj takých, ktoré padajú, zvažujú čo ďalej a blúdia.

Nazrite s nami do pomyselnej galérie toho, čomu sme sa v rámci projektu venovali v roku 2019, všimnite si, čo nás burcovalo hľadať pestrosť pri poskytovaní našej odbornej pomoci. A započúvajte sa cez nás do hlasov rodín, s ktorými sme boli na cestách ich životom. Počúvali sme ich a počuli. Aby vydržali v svojom rozhodnutí dlhodobo, potrebujú to, čo iní – dostupnú podporu.

V Banskej Bystrici i Žiline sa opakovane každomesačne stretávali začínajúci náhradní rodičia, ktorí prijali malé deti (prevažne vo veku pár mesiacov až 3 roky).

V jednom meste sa to volá Klubík, v inom Klub malkáčov. Ide o rodiny, ktoré majú dieťa v predosvojiteľskej starostlivosti, v náhradnej osobnej starostlivosti, či v pestúnstve.

Vytvorili si s našou podporou bezpečný komunitný priestor, do ktorého sa opakované vracajú, kde sa cítia “doma”. A má to diamant navyše: „Sú otvorení príchodu ľudí, ktorí sú ešte len v príprave alebo tesne po nej a „čakajú na dieťa”. Sú otvorení, pretože len pred časom boli v podobnej situácii a čo by za to dali, keby mohli nazrieť takto za oponu”. Petra Hlásna, psychologička z Banskej Bystrice

A čo na to hovoria ľudia, ktorí sú „pred oponou”, prechádzajúci prípravou na náhradné rodičovstvo alebo “čakajúci” na dieťa?

Jedna budúca mama to zhodnotila takto:

„Tu si uvedomujeme, že musíme zmeniť požiadavky, ktoré sme odovzdali ÚPSVaRu na dieťa. Vidíme tu rómske deti a stratili sme predsudky, nevidime rómstvo či nerómstvo, vidíme dieťa.“

Sme radi, že môžeme podobným „klubovým” spôsobom podporovať aj rodiny s väčšími deťmi.

Na kluboch pre rodiny s prijatými väčšími deťmi sme často v roli lektorov a prinášame vzdelávanie v dôležitých témach náhradného rodičovstva, napr. „Náročné dieťa”, „Emócie náhradného rodiča a práca na sebe“, „O fetálnom alkoholovom syndróme”, hovorí Iveta Keblušková, sociálna pracovníčka zo Žiliny.

Princípom práce v Návrate je dlhodobá starostlivosť o náhradnú rodinu. Pri dlhodobej spolupráci sa vybuduje to podstatné a výnimočné – vzťah a v ňom bezpečie a dôvera. S mnohými rodinami sa vďaka tomuto princípu poznáme roky, takpovediac sme pri nich v dobrom aj v zlom a spolu s nimi riešime mnoho zložitých situácií. Sme na to zvyknutí, sme k tomu Návratom pripravovaní, vzdelávaní, podporovaní.

V akých situáciách sme podporovali náhradné rodiny v roku 2019?

„Už viac než 10 rokov máme v starostlivosti pestúnsku rodinu, kde teraz dospieva dievča s veľkým fyzickým zdravotným znevýhodnením. Práve v uplynulom roku mala pestúnska mama dlhotrvajúce zdravotné problémy, čo jej znemožňovalo byť naplno „v pestúnstve”. Našli sme spoločne „odľahčovaciu” rodinu, ktorá zdieľala starostlivosť o dievča v nevyhnutnom čase, tak aby si pestúnka mohla oddýchnuť a zároveň, aby dievča bolo u niekoho v bezpečí. Mnohé náhradné rodiny potrebovali okrem poradenstva od nás podobný druh podpory, vnímam to ako prevenciu pred vyhorením. Je to mimoriadne potrebná pomoc,” hodnotí Eva Teťáková, sociálna poradkyňa z Banskej Bystrice.

Túto pestúnsku rodinu sprevádzam už tretí rok, minulý rok som intenzívnejšie podporovala vzťah mama a dieťa so zapojením dieťaťa. Naše spoločné stretnutia v trojici boli venované stavaniu pevnejších mostov medzi nimi. Posilňovala som paralelne zručnosti dospelých smerom k terapeutickému rodičovstvuV inej rodine som sa zase „premenila” na „zisťovačku” názoru dieťaťa na jeho kontakty s pôvodnou rodinou a v ďalších rodinách som sa venovala práci so životným príbehom. Považujem to v náhradnej rodine po bezpečí vo vzťahu za ďalšiu nosnú tému,” rekapituluje typické prípady Júlia Šimeková, psychologička zo Žiliny.

Spolu s kolegami som pripravovala 3 skupiny detí, náhradných rodičov a biologických rodičov prijatých detí na vzájomné stretnutia a kolegovci z Banskej Bystrice mali dve takéto skupinyBývajú to často chvíle plné stresu a napätia. Cítiť, ako sa všetci uvoľňujú, keď majú podporu“, vysvetľuje Iveta Keblušková, sociálna pracovníčka zo Žiliny.

Popri bežných prípravách na náhradné rodičovstvo sme pripravili prvé 4 páry na prijatie ťažko umiestniteľných detí do pestúnskych rodín. To je nádej najmenej pre 4 deti, na ktoré si nikto netrúfa, ale ktorým to dlhujeme a ktorí nás všetkých potrebujú hádam najviac. Tie páry, to sú obyčajní ľudia, ktorí našli odvahu. Ale nesmú zostať sami. Budú možno denne potrebovať niekoho pre seba, dostatočne naporúdzi, niekoho, kto v nich verí a kto ich podoprie, keď sa zakolíšu. To je náš obrovský záväzok voči nim.“ hovorí Adriana Krotká, psychologička z Centra Návrat Prešov o jednom z kľúčových cieľov Návratu, nájsť rodiny pre znevýhodnené deti a byť im dlhodobo oporou.

Osemnástkou detí z náhradných rodín naša pomoc nekončí. Sú to mladí dospelí, ale krehkí ľudia. Venovali sme sa im hlavne v téme partnerských vzťahov a pri zvládaní náročných životných situácií. Dospievanie a mladá dospelosť rezonovala často v poradenstve, ktoré som robila s mnohými rodinami,” píše Katarína Peťko, sociálna pracovníčka z Banskej Bystrice.

Pomáhali sme aj pri náročnej situácii dieťaťa, ktoré po rokoch odchádzalo zo svojej náhradnej rodiny. Bolo to smutné a boľavé. Vymysleli sme taký aranžmán našej podpory, aby nikto nebol v tom celkom sám. To je výhoda našich viacprofesijných tímov. V inej rodine sme zase pripravovali deti na policajný výsluch. A s ďalšou rodinou sme hľadali balans medzi prijatými a narodenými deťmi v rodine,” popisuje rôznorodosť príbehov Petra Hlásna, psychologička z Banskej Bystrici.

Urobili sme v priebehu roka 5 rôznych víkendových poradensko-rekreačných pobytov pre celé náhradné rodiny. To považujem za skvelé. Na pobytoch sme rodinám k dispozícii viacerí špecialisti a rodiny dostanú vzdelávanie i rôzne druhy poradenstva. Často to považujú za našu najzásadnejšiu formu pomoci.” o význame pobytovej formy pomoci hovorí Denisa Ničíková, psychologička zo Žiliny, koordinátorka projektu.

Tak, galéria sa končí. Nevošlo sa viac. Je to za náprstok toho, čo sa dialo. Som rada, že moji kolegovia dokážu svoju odbornú pomoc priniesť na rozmanité miesta Slovenska, do rôznych situácií, k rozličným rodinám. Kiež by ju vždy mohli priniesť včas a toľkokrát koľko treba.

Pozbierala Dana Koníček Žilinčíková,
Centrum Návrat v Banskej Bystrici

Projekt IA NRS SR Náhradná rodina má zmysel (kód 312041N40601) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

http://www.esf.gov.sk
http://www.ia.gov.sk

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii