Podporte
nás
3.9.2016

Poradňa pre rodinu v Brezne

Od apríla tohto roku nájdete raz mesačne pracovníkov Návratu priamo v Brezne – v Poradni pre rodinu s deťmi.

Špecializujeme sa na individuálne riešenie výchovných problémov prednostne v adoptívnych a pestúnskych rodinách, na terapeutickú pomoc deťom s ťažkými životnými príbehmi, ale aj na prevenciu v ďalších situáciách: rozvod,  puberta, konflikty, ťažkosti vyplývajúce z nedostatočnej blízkosti vo vzťahu  medzi rodičom a dieťaťom a pod. – semináre pre rodičov.

Našu pomoc v tomto regióne je sústreďujeme aj na prepájanie a vzájomnú podporu s miestnymi pomáhajúcimi profesionálmi pracujúcimi s rozličnými zraniteľnými rodinami s deťmi – posilňovňa pre pomáhajúcich profesionálov. Táto pomoc je dostupná v Brezne aj vďaka novej spolupráci s Mestom Brezno a jeho finančnej a nefinančnej podpore. V prípade záujmu o individuálnu konzultáciu je potrebné sa vopred objednať.

Už od roku 1999 poskytujú  každoročne naši pracovníci poradenstvo pre adoptívne a pestúnske rodiny v celom banskobystrickom kraji aj prostredníctvom terénnej služby – homevisitingu, priamo v domácnostiach rodín (aj vďaka podpore Úradu banskobystrického samosprávneho kraja a Dotáciám z MPSVaR).

Okrem vyššie uvedenej podpory  ponúka naše pracovisko v Banskej Bystrici  (Nám SNP 16, Banská Bystrica, www.navrat.sk) nielen pre rodiny z tohto regiónu o.i. komplexné služby v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti:

 • prípravu na adopciu a pestúnstvo,
 • sprostredkovanie kontaktu medzi dieťaťom a žiadateľom,
 • sociálno-právne, psychologické, výchovné a terapeutické poradenstvo a sprevádzanie náhradnej rodiny v rôznych etapách života a situáciách,
 • špecializované poradenstvo v ťažkostiach s FASD
 • poradenstvo a sprevádzanie pri  kontaktoch medzi dieťaťom v pestúnstve a jeho pôvodnou rodinou (máme k dispozícií childfriendly priestory),
 • poradenstvo a terapiu životného príbehu dieťaťa , prípadne dospievajúceho,
 • poradenstvo a terapiu pri podpore rómskej identity dieťaťa žijúceho v nerómskej náhradnej rodine,
 • terapiu vzťahu medzi dieťaťom a jeho dospelým (filiálna terapia, terapia dotykom, naratívna terapia a systemická terapia),
 • riešenie konfiktov (aj formou mediácie) medzi dieťaťom/dospievajúcim a jeho opatrovateľmi,
 • vzdelávanie náhradných rodičov (otvorené semináre, tréningy rodičovských zručností , rodičovské školy a rodičovskú posilňovňu),
 • kouča a mentora náhradného rodiča v špecifických situáciách (zmeny v rodine, príchod nového dieťaťa do rodiny, odchod dieťaťa, tragédia v rodine a pod.),
 • respitné služby – odľahčovanie náhradných rodín pri deťoch vyžadujúcich náročnú starostlivosť, prípadne pri viacerých deťoch v rodinách a iných situáciách,
 • kluby náhradných rodín,
 • podporné skupiny pre dospievajúcich,
 • individuálnu podporu pre dospievajúcich  a mladých dospelých z náhradných rodín (sprevádzanie, mentoring, koučing),
 • podporné skupiny rodičov,
 • poradensko-rekreačné a poradensko-terapeutické viacdňové pobyty pre celé rodiny,
 • knižnicu odbornej a populárnej literatúry a časopisov z oblasti výchovy a náhradného rodičovstva + videoknižnicu

Časť týchto služieb je k dispozícii výhradne vďaka 2% daní!

Centrum Návrat v Banskej Bystrici poskytuje komplexné služby v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti a služby pre rodinu v ohrození  v banskobystrickom kraji a nitrianskom kraji (s dôrazom na región Levice).

Ďakujeme za podporu mestu Brezno.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii