Podporte
nás
22.11.2018

Podpora rodičovskej imunity: Šípková 2018

Víkenďáky sú tradícia. Podporujú schopnosť rodičov ubrániť sa beznádeji v momentoch, keď život s prijatými deťmi dáva zabrať. Víkenďáky jednoducho patria k náhradnému rodičovstvu. Centrum Návrat v Žiline zorganizovalo jeden v Šípkovej.

Odborný tím Návratu bol rodičom oporou v momentoch, keď sa pustili aj do zložitých tém. Tentoraz rezonovali rozhovory o biologických rodinách, ale aj o občas nepríjemných prejavoch správania detí. Vyjadrenia rodičov, ktorí prišli prvý krát vyjadrujú pocity upokojenia: „Ostatní nám potvrdili, že treba žiť to, čo prináša dnešný deň, a nebáť sa zajtrajškov. Keď prídu problémy, a tie vraj určite prídu, nik nám už nevezme ten spoločný čas, čo máme teraz.„ Iní rodičia zas vyjadrili za viacerých, ktorí sa stretávajú pravidelne, že bolo výborné mať medzi sebou aj rodiny, ktoré zažili podpornú rodičovskú skupinu prvý krát.

Pobyt sa mohol uskutočniť vďaka podpore Nadácie VÚB a našim dobrovoľníkom. Ďakujeme.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii