Podporte
nás
6.11.2020

Komunita náhradných rodín posilňuje a dáva nádej

Počas leta sa nám podarilo v štyroch rôznych regiónoch banskobystrického kraja (Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno) poskytnúť exkluzívnu skupinovú podporu spolu pre takmer 40 náhradných rodín, v ktorých vyrastá 50 prijatých detí. Tešíme sa, že sa nám podarilo zapojiť do tejto podpory aj 6 úspešných „absolventov“ náhradného rodičovstva. Štyri poldňové stretnutia boli alternatívou k iným našim bežným skupinovým aktivitám.

Tu sú čriepky od rodičov z týchto výnimočných stretnutí:

„Som rád, že som sa dostal k takejto skupine ľudí, lebo sme v nej boli doteraz sami. Je to pre mňa veľmi hodnotné. Ďakujem.“

„Wau, niekto žil to, čo teraz žijeme my, pomáha mi počúvať ich príbeh a dáva mi to silu.“

„Aha, koľko je tu malých detí, som rada, že majú takých úžasných ľudí, ktorý sa im stali rodičmi.“

„Už mám toľko vnúčat od svojich aj prijatých detí, keď robíme rodinnú oslavu, máme plný dvor.“

„Ďakujeme, že ste nás vytiahli stretnúť sa, vieme o sebe, ale sami sa nedostaneme spolu nikam a riešime svoje bežné dni. Musíme byť viac v kontakte s týmito rodinami.“

„Teším sa, že sa aspoň takto vidíme a stretneme, keď nie je pobyt 🙂

 „Hneď som si myslela, že budú nejaké aktivity, že to by ste nás len tak nenechali!“

„Som prekvapený, koľkí sa staráte o naše deti.“ (rómsky adoptívny otec)

… a od kolegov:

Zúčastnila som sa na viacerých letných akciách a všetky boli naozaj srdečným stretnutím ľudí, ktorých spájala jedna téma, a to náhradné rodičovstvo. Mladí náhradní rodičia živo počúvali príbehy vyslúžilých náhradných mám a spoločne si vymieňali najrôznejšie zážitky a skúsenosti. Okolo nás bolo mnoho detí, od malinkých po dospelých a myslím si, že napriek tomu, že sa niektorí nepoznali, vzišlo z týchto stretnutí krásne prepojenie medzi nimi.

Vzhľadom k jarnej pandemickej situácii boli ľudia najprv strohejší, no myslím si, že po chvíli opadli zábrany a opäť sa rozprávali, opekali, jedli a smiali a užili si spoločný čas.
Petra Hlásna, psychologička

Napriek všetkému, aké rôzne aj ťažké veci niektorí žijú, prišli. Obohatili ma svojimi emóciami, obrazmi i nádejami.

Eva Teťáková, sociálna a pedagogická poradkyňa

Ja by som moju účasť na posedení s rodičmi v „Záhrade“ nazvala „stretnutie po rokoch“. Bolo to stretnutie s ľuďmi, ktorých poznám dlho – tí sú stále rovnako vytrvalí a oddaní svojmu poslaniu náhradných rodičov – hoci aj unavení a frustrovaní. Potom to boli ľudia, ktorých poznám dlhšie a tiež sú vytrvalí a šťastní i unavení. A nakoniec ľudia noví – oddaní, zapálení, šťastní a zvedaví, čo všetko tí, ktorých som spomínala pred chvíľou, prežili ako náhradní rodičia. Boli tam aj deti – práve o nich ide a o to, že môžu zažívať rodinu.

Veľmi milé, hlboké a príjemné stretnutie. Uvedomujem si, že je dôležité a zmysluplné, aby ľudia s rovnakou životnou témou spolu hovorili, počúvali sa a podporovali sa.

Zuzana Brhlíková pedagogická poradkyňa

„Išla som do Záhrady s presvedčením, že všetci sú na dovolenkách a
prázdninách a využívajú čas, aby mohli zrelaxovať a asi sotvakto príde
na letné skupinové podporné stretnutie „k náhradke“.
A potom prišla jedna rodina, potom druhá, potom tretia a my sme
pripájali stoly, aby sme sa zmestili.
Pre mňa naj zážitok? Obrovská pestrosť a všehochuť farieb a vôní človečiny.
Zároveň bolo pre mňa potešením počuť, že sa prijatým dospelým deťom darí a že im ich náhradní rodičia stále držia palce a majú o ne strach – presne tak, ako je to akýmkoľvek rodičom vlastné.

Danka Koníček Žilinčíková, terapeutka

Na tomto mnohorodinnom stretnutí som cítila veľké komunitné prepojenie a znova som si uvedomila, ako je takáto podpora pre náhradné rodiny dôležitá. Naozajstná podporná sieť, ktorá nemá otváracie hodiny a vie sa so svojimi skúsenosťami, výzvami aj drobnými výhrami bezprostredne podeliť a posilniť tým ostatných členov.

Nie my ako pomáhajúci profesionáli, ale práve tieto rodiny sú hrdinovia všedných dní. Odvádzajú veľký kus práce, a sieťovať ich pre nás znamená ich dlhodobo podporiť. 

Anna Štekrová, psychologička

Prečo okrem individuálneho poradenstva a terapie ponúkame rodinám aj skupinovú a komunitnú podporu?

Vychádzame z našej takmer 30-ročnej praxe. Keď sa súčasní náhradní rodičia budú cítiť dlhodobo nepochopení, nevypočutí a osamelí, riskujeme, že deti, o ktoré sa starajú stratia to najpodstatnejšie, čo potrebujú, aby zvládli život v dospelosti: pocit, že hlboké vzťahy s dospelými majú zmysel. Ak stratíme súčasných náhradných rodičov kvôli ich vyčerpanosti a osamelosti, riskujeme stratu zásadného zdroja pre riešenie vážnych problémov nielen konkrétnych detí, ale aj problému krajiny, riskujeme, že žiadni ďalší náhradní rodičia už nebudú…

Aj preto roky rokúce myslíme v Návrate na prevenciu v tejto téme. Budujeme cez naše aktivity komunity náhradných rodín. V minulosti sme podporili vznik Asociácie náhradných rodín a dlhodobo sme podporovali jediný časopis o náhradnom rodičovstve Nebyť sám, ktorý mohli odoberať rodiny z celého Slovenska. Okrem toho sme sa zamerali na lokálne a regionálne budovanie komunít – tak ako v minulosti, aj teraz vznikajú prepojenia medzi rodinami v rámci Klubov náhradných rodín alebo Klubíkov (pre rodičov s najmenšími deťmi), na víkendových rekreačno-poradenských alebo na poradensko-terapeutických pobytoch pre celé rodiny. Zaujímavé prepojenia, ktoré často vyústia do komunít rodín, ktoré sa ďalej stretávajú, vznikajú aj na našich odborných seminároch a diskusiách zameraných na zníženie moci alebo dosahu ranej traumy dieťaťa na jeho život (v novej rodine ) a na seminároch na podporu rešpektuplného, kontaktného a vnímavého (náhradného) rodičovstva. Niekedy táto téma nepritiahne len praktikov (náhradných rodičov), ale aj sympatizantov a nadšencov tejto témy, ktorí chcú byť oporou existujúcim náhradným rodinám alebo nám profesionálom. Vnímame tieto komuNITY ako vyjadrenie normálnej potreby ľudí nežiť svoj život osamelo, ale v širšom kontexte s ľuďmi, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty.

Dana Koníček Žilinčíková,
koordinátorka centra Návrat v Banskej Bystrici

Tieto aktivity podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj príspevkom na realizáciu našich individuálnych a skupinových služieb v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii