25.8.2016

Byť spolu…

Práve myšlienka, aby mohli byť odlúčení súrodenci a deti opäť spolu so svojimi rodičmi a tak aktívne prežili spoločný čas, bola cieľom rodinného pobytu, ktorý sme realizovali v dňoch 16.-18. augusta. 

Stretli sa na ňom rodiny, v ktorých boli deti z rôznych dôvodov dočasne vyňaté a umiestnené do detského domova či krízového strediska, a kde rodičia s našou podporou pracujú na tom, aby sa deti mohli znovu vrátiť domov. Druhú časť tvorili náhradné rodiny, ktoré sme sprevádzali procesom prípravy na pestúnstvo, sprostredkovania i prijatia detí, ktoré sú zároveň biologickými súrodencami, a v ktorých naďalej realizujeme podporné služby.

Program pobytu tvorili predovšetkým spoločné oddychové aktivity popretkávané individuálnymi osobnými rozhovormi a niekoľkými stretnutiami rodičovskej skupiny, kde rodičia zdieľali svoje životné príbehy a uvažovali nad kvalitou svojho rodičovského či partnerského života. 

Aj nepriaznivé počasie nám pomohlo „byť spolu“ a to pod jednou celtou, ktorá nám pomohla využiť príležitosť vidieť travertínový kráter s liečivou vodou v areáli známych liečebných kúpeľov. 

Nechýbali ani športové aktivity, súťaže, spoločenské hry a tvorivé dielne, ktoré neprestajne sprevádzala rómska hudba. 

Večerný program tvorilo kino, kde sme spoločne sledovali príbehy o odvahe, o priateľstve, a o návrate domov. Viacerí účastníci v nich vnímali paralely so svojimi životnými príbehmi.

Vrcholom posledného večera bol samozrejme oheň, dobré jedlo a pravá rómska zábava, ktorá nám pomohla cez slzy uvoľniť smútok z prežívaných odlúčení.

Hoci rodičia komunikovali, že by radi predĺžili spoločné chvíle stravené s deťmi a veľmi ťažko sa niektorí z nich navzájom lúčili, čas určený pre pobyt vypršal a všetci sa rozišli do svojich domovov či miest, ktoré dočasne nahrádzajú pravý domov s nádejou, že čas ich vzájomného  rozdelenia tiež raz skončí.

Ďakujeme p. Jánovi Budzákovi  prevádzkovateľovi Doškoľovacieho strediska vo Vyšných Ružbachoch a jeho personálu za vytvorenie príjemnej atmosféry počas celého pobytu.

Rodinný pobyt „Byť spolu …“ sme realizovali vďaka podpore IKEA Bratislava v rámci projektu:

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii