Podporte
nás
18.3.2021

Bez rodičov to nedáme

Ako najlepšie pomôcť ohrozenému dieťaťu? Jednoducho. Podoprieť rodičov!

Sme radi, že naše kolegyne Petra a Iveta spolu s ďalšími kolegami naprieč Slovenskom to robili minulý rok dôkladne. Podopierali stovky náhradných rodín.

Podopierať bolo treba tentokrát omnoho viac finančne a omnoho viac materiálne – epidemiologická situácia dala mnohým rodinám zabrať často aj dlhodobo. Rodičia, ktorí musia premýšľať ako uživiť rodinu, nemôžu byť bdelí k potrebám svojho dieťaťa. Sme veľmi radi, že nám v podopieraní v tejto téme pomohli mnohé organizácie, nadácie, firmy i jednotlivci. Ďakujeme!

Naše odborné podopieranie sa  napríklad sústreďovalo okrem psychologického a sociálneho poradenstva v rôznych témach náhradného rodičovstva aj na tzv. „asistenciu“ alebo sprevádzanie náhradnej rodiny dieťaťa a biologickej rodiny dieťaťa ich vzájomnými kontaktmi.

V čom to je dôležité?

Napríklad Katka a Soňa boli za dramatických okolností odobraté rodičom. Správy uvádzali zanedbávanie zdravotnej starostlivosti, školy, psychického vývinu a ohrozenie mravného vývinu. Obe deti boli príliš dlho svedkami násilných scén svojich rodičov a príliš dlhý čas sa o seba i o nich báli.  Jedného dňa boli však na základe rozhodnutia súdu presunuté o desiatky kilometrov inde, k svojim príbuzným a rodičia mali s nimi obmedzený kontakt. Deťom postupne dochádzalo, v čom všetkom žili a hnevali sa, smútili, žialili, túžili, opúšťali sa a znova hľadali nádej na každodenný život.

Chceli sa stretnúť s rodičmi, súd to povolil. Ale ako to urobiť, aby stretnutie s rodičmi bolo dobrým zážitkom pre deti? Aby mohlo dôjsť k rekonštrukcii vzťahov, ktoré boli pretrhnuté? Petra a ďalší naši kolegovia najprv dumali spolu s deťmi – aby to bolo tak, ako to potrebujú. Potom prichádzala ďalšia dôležitá etapa – podpora oboch strán dospelých, aby sa to čo najviac blížilo potrebám Katky, Soni a desiatkam iných detí, ktorých sa takáto situácia na Slovensku týka.

Petra a Iveta a ďalší naši kolegovia podporovali aj každomesačné stretávanie rodičov s menšími či väčšími prijatými deťmi: niekde to nazvali Klubík, inde Malkáči alebo Klub náhradných rodín. Táto služba je overená v čase, pomáhala rodinám – obzvlášť rodičom predošlých „náhradkovských“ generácií a úplne jasne pomáha aj terajším. Mnohí rodičia cítia, že nie sú sami na adopciu či pestúnstvo, že majú „kolegov“ s podobnými témami a často toto preberú aj prijaté deti. Sme radi, že tieto stretnutia pretrvali aj počas korony, samozrejme v upravenej forme: niekedy online a niekedy aj so špekáčikmi vonku.

Naši kolegovia podopierali  náhradných rodičov v rôznych etapách a témach náhradného rodičovstva:

–          Keď dieťa do rodiny prichádza a ako s ním nadväzovať postupne hlboký vzťah. Ako to robiť s bábätkom, ako to robiť so štvorročným dieťaťom a ako s dieťaťom, ktoré žilo vo viacerých rodinách alebo ktoré bolo mnoho rokov v detskom domove (CDR).

–          Keď dieťa začína chápať, že sa v tejto rodine nenarodilo a že niekde sú jeho pôvodní rodičia.

–          Keď sa dieťa chystá vstúpiť do väčšieho sveta (škôlky, školy) a má zostať dlhší čas bez svojich nových dospelých.

–          Keď sa dieťaťu nedarí v škole, keď mu nejde učiť sa, keď nedokáže rešpektovať pravidlá, keď pravidlám nerozumie.

–          Keď sa dieťa stretáva s odmietaním, pohŕdaním, ponižovaním, diskrimináciou i rasizmom kvôli svojmu pôvodu, kvôli minulosti v detskom domove, kvôli svojej farby pleti a pod.

–          Keď sa dieťa hnevá na svojich pôvodných rodičov, keď ich veľmi túži vidieť, keď nevie kam patrí, kto je a či ho naozaj títo milujú.

–          Keď sa dieťa chystá odletieť z hniezda a jeho náhradní rodičia majú oň strach.

–          Keď sú doma hádky, keď sú náhradní rodičia unavení, nevedia prijať inakosť svojich prijatých detí, keď sa partneri rozchádzajú, keď …

Petra, Iveta a ďalší naši kolegovia to napriek ťažkému minulému roku s rodičmi ustáli. Boli tiež unavení, neistí a báli sa korony ako rodiny samotné. Ale mali v tom jasno: bez týchto rodičov to deti nedajú. Vlastne, my všetci to bez rodičov nedáme!

Popísané aktivity sme realizovali v rámci projektu IA NRS SR Náhradná rodina má zmysel (kód 312041N40601) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

http://www.esf.gov.sk
http://www.ia.gov.sk
https://www.employment.gov.sk

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii