Podporte
nás
Daniela Lieskovská
30.12.2021

Ako málo stačí, aby rodiny ostali spolu? Ale zvládneme to?

Tento rok sme opäť spolupracovali s otvorenými ľuďmi – prevažne sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami pracujúcimi pre Magistrát mesta Bratislavy.

Vďaka finančnej podpore Magistrátu v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých sme ponúkli naše kapacity v oblasti poradenstva rodinám v ohrození na pôde mestskej ubytovne Kopčany. Aktivity spoločného projektu sú zamerané na prevenciu straty bývania. Aby rodiny z ubytovne neodchádzali bývať do horšieho. Aby v prípade, že majú problémy priamo na ubytovni, či už finančné, medziľudské alebo s výchovou detí, dostali včas odbornú pomoc, podporu a sprevádzanie. A zostali spolu v bezpečnom a stabilnom bývaní.

Koncom leta sa ukázalo, že väčšina rodín v poslednom roku bývania na ubytovni (maximálna doba je 5 rokov) našu pomoc externistov nepotrebujú. Pracovníčky ubytovne zmapovali, že majú využité všetky dostupné možnosti v oblastiach žiadostí o nájomný byt na meste alebo na mestskej časti, rovnako v oblasti možného zvyšovania príjmu a hospodárenia v domácnosti vrátane práce s dlhmi. Týmto rodinám významne pomohla možnosť predĺženia maximálneho pobytu na ubytovni o 12 mesiacov a zároveň snaha Magistrátu prideliť byt týmto rodinám, ak spĺňajú stanovené podmienky a sú v poradovníku. Je to novinka v prospech rodín, ktorú tento rok Magistrát a ubytovňa Kopčany zaviedli ako možnosť. Nechcú, aby rodiny od nich odchádzali do zlých podmienok respektíve nikam, čo môže viesť až k oddeleniu detí od rodičov, čo býva traumatickým zážitkom na oboch stranách.

Boli teda vytipované iné 2 rodiny, ktoré sa nachádzajú v situácii ohrozeného bývania na ubytovni Kopčany, a to najmä z dôvodu nepravidelného platenia nájmu alebo porušovania pravidiel spolunažívania so susedmi.

Máme tak možnosť zdieľať osudy troch rodín v špecifických situáciách a robiť, v čom sme dobrí. Vyberať pre rodiny použiteľnú pomoc z tých služieb, ktoré u nás existujú. Mapovať a posilňovať zdroje, ktoré rodina má – napríklad silné vzťahy, pripútanie detí k rodičom, vzájomný rešpekt, pomoc starých rodičov, zmysel pre poriadok, kreativitu, záľubu staršieho syna vo varení a veľa iných. Objavovať nové zdroje rodiny alebo prostredia, v ktorom žije a skúšať aktivovať objavené. 

Spoločne s rodinami aj pracovníkmi Magistrátu si kladieme otázky – výzvy na zlepšenie. Napríklad, je možné, aby otec dieťaťa, ktoré vychováva babka sa mohol dosťahovať na ubytovňu k nim? Vedel by pomôcť babke finančne aj s výchovou a dieťa by mohlo vyrastať bezpečne v blízkosti otca pod dohľadom babky aj ubytovne. Alebo, je možné vybaviť príspevok na asistenta pre matku s psychiatrickým ochorením, ktorá sa chce starať o svoje dve deti a bývanie na ubytovni je jej prvým pokusom o osamostatnenie? Nepotrebuje veľkú pomoc so zabezpečovaním starostlivosti o seba, ale najmä o deti. Aby mohli zostať spolu potrebuje niekoho, kto jej pomôže s udržaním hraníc, denného režimu a tiež s návalmi emócií. Alebo, existuje niekto, kto by pomohol rodinám zaplatiť kauciu a odmenu realitnej kancelárii v komerčnom podnájme? Nájomné si už vedia zaplatiť aj sami (aj keď je dosť vysoké a pôjde naň spravidla viac ako polovica priemerného platu), no na tieto vstupné náklady našetriť je pre mnohé rodiny z Kopčian nemožné.

Ako málo stačí, aby rodiny zostali spolu v bezpečí strechy nad hlavou – vedia to dnešné systémy zabezpečiť? Ak nie, vedia sa zmeniť v prospech ľudí, ktorým majú slúžiť? Dozvieme sa v Novom roku. Veľa štastia, zdravia a otvorených myslí nám všetkým prajem ?.

Daniela Lieskovská,
sociálna pracovníčka a koordinátorka pre prácu s rodinami v ohrození
Centrum Návrat v Bratislave

Projekt podpory týchto rodín v Bratislave sme realizovali s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z grantového programu Bratislava pre všetkých.

Ilustračný obrázok: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:%C3%98yvind_Holmstad

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii