Podporte
nás
26.12.2018

Byť dieťaťu sprievodcom na ceste… správa z pobytu

Čím môžem byť užitočný dieťaťu pri prijímaní minulosti a ako ho touto cestou viesť?

To bola otázka, na ktorú sme hľadali odpovede spolu s náhradnými rodinami posledný októbrový víkend počas víkendového pobytu náhradných rodín v našej obľúbenej destinácii Penzión Vikartovský mlyn pri Liptovskej Tepličke. Taký nával, záujem o tému, ktorú sme /ste si zvolili, respektíve vyplynula z potrieb rodín, s ktorými pracujeme, sme možno ani nečakali.

Do týždňa po „vyhodení pozvánky“ sme mali plný pobyt aj s naplnením náhradníckych miest. Celkom 18 dospelých, 21 detí a 5 členný tím naplnili do posledného miesta kapacitu penziónu. Samotná téma i celkový program si vyžadovali dôkladnú prípravu – aj vzhľadom k tomu, že v rodinách nám deti odrástli. Úžasne sa to prejavilo najmä na sile akustiky, pohybe, spotrebe jedla, šikovnosti pri kreatívnej tvorbe, … a všetkom ostatnom. Prekvapilo to milo nie len nás, dobrovoľníkov, ale aj majiteľov penziónu, ktorí nás vítali po niekoľkí krát vo svojom zariadení.

Áno, vyrástli! Naberajú silu, je ich stále viac a na svojej ceste životom prijatého dieťaťa nesmú a nemajú byť sami/é. Práve preto sme sa snažili rodičom aj skrze vlastnú skúsenosť, či príbeh ich života a ich osobnej cesty, vysvetliť, či ukázať, že deti potrebujú sprievodcov. Blízku osobu, ktorá im rozumie, resp. chce rozumieť a chce byť poruke pri spoznávaní ich životného príbehu. 

Odpovede na úvodnú otázku sme hľadali prostredníctvom zdieľania príbehov samotných rodín a jednotlivých členov, v malých i väčších skupinách, formou rozprávania či rôzneho tvorivého vyjadrenia. Inšpirácie sme hľadali v osobných skúsenostiach, silných filmoch i dostupnej literatúre. To, k čomu sme spoločným hľadaním dospeli na pobyte, je pre zúčastnené rodiny len začiatkom cesty, na ktorej budeme radi sprievodcami.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne. Ďakujeme.

IA MPSVR SR 1 small
ESFaEFRR farebne 1
OPLZ farebne 1
logo slsp
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii