mama Andrea Mališová
3.10.2015

Ako som si posilnila rodičovského ducha v Rodičovskej posilňovni

Prečítala som si vetu: „Fit program Vás dostane do rodičovskej kondičky“. Bola to pre mňa výzva, pretože v uvedenom čase som sa cítila vo svojom rodičovstve vyčerpaná a unavená, tak som sa prihlásila a bola som plná očakávaní.

V Rodičovskej posilňovni sme sa stretávali 2 x mesačne v mesiacoch október 2014 až február 2015. Celkovo sme sa stretli 6 x po 90 minút. Pod vedením tréneriek Danky Žilinčíkovej a Mirky Kováčikovej sme teda piati rodičia posilňovali svojho rodičovského ducha. Stretávali sme sa mamky rôzneho vekového zloženia, rôznych foriem rodičovstva, ktoré máme deti rozdielneho veku. Našli sme spoločnú reč, spoločne sme zdieľali pocity, postrehy a takto sme sa navzájom posilňovali. Skutočne sme v našej Rodičovskej posilňovni každá niečo odovzdali tej druhej.

Trénerky nám vytvárali príjemnú atmosféru pri sviečkach, vždy sme mali pripravené malé občerstvenie. Už na druhom stretnutí sme sa viac-menej poznali a dokázali dostať pocity zo svojho vnútra. Jednotlivé stretnutia boli výnimočné a  niečím oživené. Trénerky zakaždým čosi zaujímavé pripravili. Niekedy sme tvorili. Svojho aktuálneho ale aj budúceho rodičovského ducha sme modelovali, kreslili a potom opísali. Pomocou malých hudobných nástrojov sme dokázali vylúdiť rôzne pocity, dokonca sme sa vedeli hudobne zladiť. Trénerky nám ukázali uvoľňujúce cviky a masáže, ktoré sme si precvičili. Pomocou opísaných aktivít sme nenútene prešli na vlastnú reflexiu, zamysleli sme sa každá sama nad sebou. Našli sme svoju silnú ale aj slabú stránku rodičovstva. Objavili sme, v čom sa potrebujeme posilniť, na čom sme odhodlané popracovať. Dokonca sme si zahrali aktívnu hru na reportérov, čo bol pre nás silný emotívny zážitok. Každá sme si vytvorili hniezdo pre svoje „vajíčko rodičovského ducha“, ktoré sme si odniesli domov a starali sa oň. Tvorivé aktivity boli súčasťou programu, niektoré svoje diela sme si odniesli domov, dostali čestné miesta v našich domácnostiach a môžu nám občas pripomenúť, v čom máme vytrvať a ako sa posilniť.

V úvodnom stretnutí sme si každá písomne vypracovali predstavu, aký by mal byť rodičovský duch v januári, ako sa bude cítiť, čo bude hovoriť, kto si všimne zmenu a čo to bude znamenať. V záverečnom stretnutí sme jednotlivo hodnotili, ako sa nám podarilo za tri mesiace rodičovského ducha posilniť. Zaujímavé bolo, že sa nám naše predstavy z októbra zreálnili

Počas každých 90 minút v rodičovskej posilňovni som sa dokázala odosobniť od rodičovských starostí, pracovného zaťaženia, zodpovednosti o domácnosť. Vždy som sa domov vracala s pocitom, ako sa teším na svojich najbližších, ktorí ma už netrpezlivo čakali. Moji blízki – manžel, biologické deti a prijaté deti – pochopili, že tam, kde chodím, mi pomáhajú. Zakaždým som sa vrátila domov s dobrou náladou, usmiata a oddýchnutá.

V priebehu prvého stretnutia som premýšľala, či toto bude pre mňa, či aj ja získam niečo nové. Boli to zmätené myšlienky. Už na druhé a každé ďalšie stretnutia som sa veľmi tešila. To čo bolo ponúknuté na začiatku, už v pozvánke, sa mi splnilo, dostala som sa do novej „kondičky“ – získala som nového rodičovského ducha – posilneného, osvieženého a zrelaxovaného. Podobné druhy stretávaní a aktivít odporúčam všetkým rodičom, ktorí sa cítia znepokojene, unavene a vyčerpane. Nebojte sa, nájdite si čas a budete prekvapení, ako Vás dokáže posilniť vlastná reflexia, zahĺbenie sa do svojho vnútra. Vaši blízki na vás uvidia príjemnú zmenu a to stojí za trošku námahy.

Za všetkých rodičov, ktorí sa stretávali v Rodičovskej posilňovni ďakujem našim trénerkám Danke Žilinčíkovej a Mirke Kováčikovej z Návratu. Tým, ako priamo pomáhate náhradným rodičom, nepriamo pomáhate ich prijatým deťom. Vaša práca je skvelá a záslužná.

Andrea Mališová,
mama

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii