Podporte
nás
7.12.2015

Aj dnes 3 deti

Podľa štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je v posledných rokoch umiestnených do detského domova viac ako 1000 detí ročne. V priemere sú každý deň do detského domova umiestnené 3 deti. Strácajú potrebný kontakt so svojimi rodičmi a dostávajú sa do zariadení, kde za ne zodpovednosť a starostlivosť preberá štát.

Je situácia vo všetkých týchto prípadoch taká vážna, že jediná možnosť je odobrať dieťa rodičom?

Množstvo umiestnených detí do detských domovov podľa Rady Európy priamo súvisí s nedobudovanými pomáhajúcimi službami pre rodiny s problémami. Ak rodina dostane včas pomoc, podporu, poradenstvo, keď sa v nej problémy ešte len rozbiehajú, je veľmi dobrá šanca, že sa nedostane do kritickej situácie, ktorá vážne ohrozuje deti.

„Odborníci sa zhodujú v tom, že pre dieťa je odobratie rodičom traumatizujúca skúsenosť, ktorá ho ovplyvní na celý život. Ak dieťa nie je malé, má navyše len malú šancu, že sa nájde náhradná rodina, ktorá si ho adoptuje. V detskom domove strávia tieto deti v priemere viac ako 4 roky svojho života. Kto z nás by si rád predstavil takúto budúcnosť pre svoje dieťa?“ pýta sa Ľubica Vyhnánková z Návratu.

Združenie Návrat sa venuje dlhodobo terénnej práci v rodinách, kde hrozí vyňatie detí. Sociálni pracovníci, psychológovia, poradcovia cestujú priamo do rodín, nadväzujú spoluprácu a budujú si vzťah s rodičmi aj deťmi. ,,Pre malé deti je veľmi dôležité, že ich môžeme navštíviť u nich doma, kde sa cítia bezpečne. Veľa rodín nemá prostriedky na to, aby cestovali do vzdialeného mesta, kde sídli nejaký úrad, aby požiadali o pomoc. V domácom prostredí  pri dobre vybudovanom vzťahu vieme pomôcť rodičom prekonať  niektoré problémy, sprevádzame ich pri vybavovaní rôznych záležitostí  na úradoch a súdoch, ktorým často nedostatočne rozumejú. Rodičom radíme aj  pri riešení výchovných problémov,” vysvetľuje Alena Molčanová z centra Návrat v Prešove.

Akú perspektívu majú deti, ktoré žijú dlhodobo v detskom domove?

Pre deti, ktoré sa nemôžu vrátiť do svojej rodiny ostávajú len dve možnosti – buď ostanú v detskom domove aj niekoľko rokov, alebo ich príjme náhradná rodina. ,,Pestúni, ktorí takéto dieťa prijmú potrebujú podporu svojho okolia, podporu zo strany štátu a často aj odbornú pomoc. Návrat ponúka takýmto náhradným rodinám svoje služby v rámci svojich možností. Rodín, ktoré by ich potrebovali je oveľa viac. Bolo by potrebné, aby sa stali súčasťou systému starostlivosti o opustené deti. Rodina, ktorá príjme dieťa z detského domova, robí tým vlastne službu štátu, ktorý má za toto dieťa zodpovednosť. Mala by dostať automaticky ponuku služieb, ktorú bude môcť bezplatne využiť a aj adekvátnu finančnú podporu,“ dodáva Vyhnánková.

Ako im môžeme pomôcť?

Pomôcť ale môže každý, kto si všíma, čo sa deje v jeho okolí, v dome, na ulici a keď vidí rodinu, ktorá niečo potrebuje, ponúkne svoju pomoc.

Sledujte nás na FB – #ajdnes3deti a dozviete sa viac o príbehoch rodín v ohrození a možnostiach ako im pomôcť.

PODPORTE NÁS
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii