Podporte
nás

Mgr. Simona Klementisová

Asistentka sociálnej práce

arrow-right arrow-right

V Návrate pracujem na pozícii asistentka sociálnej práce. Je to rôznorodá práca. Predovšetkým poskytujem základné  informačné a poradenské služby, venujem sa administratívnej práci,  ale aj samotnej práci s klientmi a tiež pomáham v detských skupinách.

Vzdelanie:

2018 Sociálne služby a poradenstvo v Nitre

2020 Sociálna pedagogika v Banskej Bystrici

Pracovné skúsenosti:

2022 Asistentka učiteľa v základnej škole

2020-2021 UPSVaR oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

2017-2019 Asistentka učiteľa v materskej škole

Mám rada cestovanie,  knižky, šport, spoločenské hry, no čo ma najviac dobíja energiou je čas strávený s rodinou a priateľmi.

Infolinka

nielen o adopcii