Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Náš tím

Manažment Návratu

zakladateľ a predseda Návratu

odborná garantka služieb a metodička

koordinátorka NRS v Centre Návrat v Bratislave

sociálna poradkyňa

koordinátorka Centra Návrat v Žiline

psychologička

koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici

sociálna a psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka

koordinátorka Centra Návrat v Prešove

sociálna pracovníčka a poradkyňa

Tím Centra Návrat Bratislava

zakladateľ a predseda Návratu

koordinátorka NRS v Centre Návrat v Bratislave

sociálna poradkyňa

terénna sociálna pracovníčka

terénna sociálna pracovníčka

účtovníčka a finančná asistentka

komunikácia s verejnosťou a fundraising

Tím Centra Návrat Žilina

koordinátorka Centra Návrat v Žiline

psychologička

odborná garantka služieb a metodička

Tím Centra Návrat Banská Bystrica

koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici

sociálna a psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka

pedagogická poradkyňa a supervízorka

Tím Centra Návrat Prešov

koordinátorka Centra Návrat v Prešove

sociálna pracovníčka a poradkyňa

Aktuality

Je rodičovstvo pre každého? Aké je to adoptovať dieťa s rómskymi koreňmi? Pozývame Vás na diskusia Návratu, na Žilinskom literárno festivale 28.9.