Banská Bystrica

Kontaktné údaje

Názov Centrum Návrat v Banskej Bystrici
Korešpondenčná adresa 29. augusta 25, 974 01 Banská Bystrica
Tel. číslo +421 907 518 180, +421 918 653 817
E-mail navratbb@navrat.sk
Osobné konzultácie Podľa dohody na uvedených tel. číslach.

Ako sa k nám dostanete?

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii