Podporte
nás
3.10.2015

Utečencami sú aj deti

TLAČOVÁ SPRÁVA Koalícia pre deti Slovenska upozorňuje, že utečencami sú aj deti.

V Návrate hovoríme, že nám ide o to, aby všetky deti na Slovensku mohli prežívať bezpečné detstvo. Základná podmienka pre bezpečie dieťaťa je mier. Ale aby bolo dieťa šťastné a prežívalo pocit bezpečia vnútorne, potrebuje mať aj pocit, že svet je dobré miesto na život. Že ľudia okolo sú dobrí, vedia a môžu sa oň postarať a majú ho radi a že mu nikto z nich nechce ublížiť. Deti utečencov zažili veci, ktoré im tento pocit mnohonásobne narušili. Čo s tým môžeme urobiť?

Ako členovia Koalície pre deti sa pripájame k Výzve k ľudskosti.

Ľubica Vyhnánková,
komunikácia s verejnosťou a fundraising

TLAČOVÁ SPRÁVA

Dátum: 11. septembra 2015

KOALÍCIA PRE DETI SLOVENSKO UPOZORŇUJE, ŽE UTEČENCAMI SÚ AJ DETI

Koalícia pre deti Slovensko upozorňuje, že veľkú časť utečencov tvoria rodiny s deťmi. Viac než 100 000 detí požiadalo o azyl v Európe v prvej polovici tohto roka. Je zrejmé, že sú to práve deti, ktoré sú najväčšmi ohrozené strachom svojich rodičov z neistoty, hladom, vyčerpaním, chorobami a ďalšími problémami. To, čo práve prežívajú, sa do nich navždy zapisuje a formuje ich budúce postoje voči  našej spoločnosti.

Je preto dôležité, ako sa najmä k deťom a ich rodinám postavíme ako krajina i ako jednotlivci.  Vytvárať podmienky, aby sa reflektovali ich základné životné potreby a rešpektovala ľudská dôstojnosť, je to minimum, čo by sme mali urobiť.  

Práve teraz máme príležitosť vyjsť z ulity a konkrétnymi činmi, či postojmi prejaviť svoju ľudskosť.

MUSÍME CHRÁNIŤ VŠETKY DETI.

V rámci podujatia Výzva k ľudskosti: Live, ktoré sa uskutoční 12. septembra 2015 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, sa do pomoci detským utečencom zapoja členovia Koalície pre deti Slovensko nasledovne. Občianske združenie PRIMA bude organizovať zbierku šatstva. Detský fond UNICEF na Slovensku pomôže realizáciou finančnej zbierky. Nadácia pre deti Slovenska bude zbierať príspevky v rámci svojej zbierky Hodina deťom na účet zbierky alebo formou SMS na číslo 800, obe s textom DETI, z ktorých bude priebežne podporovať aktivity slovenských humanitárnych organizácii na pomoc deťom utečencov a ich rodinám (napr. plienky, sušené mlieko, deky, ošetrenia…).

Poslaním Koalície pre deti Slovensko, ktorá združuje 11 mimovládnych neziskových organizácií, je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov.

Kontakt:

Dana Rušinová, prezidentka

Zuzana Konrádová, generálna sekretárka

e-mail: dana.rusinova@koaliciapredeti.sk e-mail: zuzana.konradova@koaliciapredeti.sk

tel: 0911 403 3040911 403 304

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii