Podporte
nás
21.3.2018

Pro bono – podporujeme systém ochrany detí

V marci sme vydali už tretie číslo nášho nového elektronického spravodaja pre profesionálov Rob(í)me ochranu detí s deťmi. O čom je? O tom istom ako prvé dve čísla : o praktických nástrojoch, ktoré profesionálom pomôžu hovoriť s deťmi, ktoré chráni štát. Tak, aby sa v rozhovoroch s nami deti cítili informované a vypočuté.

„Chcel by som, aby si naši nerobili zle. Chcem bývať s otcom a hocikedy chodiť za mamou. Šlo by to?“  Z rozhovoru so 14-ročným Majom.

Šírením elektornického spravodaja pre odbornú verejnosť chceme podporovať dobudovanie systému ochrany detí, ktorý bude zrozumiteľný tým, ktorých chráni. Spravodaj  je zameraný na podporu samotných profesionálov, ktorí sú v kontakte s deťmi, na budovanie chidfriendly priestorov a používanie childfriendly jazyka, metód a materiálov v rôznych organizáciách, ktoré sa stretávajú s deťmi v rámci svojich pracovných povinností v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Profesionáli majú byť deťom oporou napr. keď sa v rodine dejú rozvody, keď ich výchova nie je bezpečná pre dieťa, keď sú odoberaní z rodín a umiestňovaní v profesionálnych rodinách, v detských domovoch, v diagnostických centrách, do adopcie či pestúnstva a v mnohých ďalších situáciách.  Mnohí z týchto profesionálov denne vedú rozhovory s deťmi rôzneho veku. Pri rozhovoroch napr. zisťujú názor detí na to, čo sa deje u nich doma alebo v inom prostredí, kde žijú. Tiež majú pátrať po ich túžbach v zmenenej životnej situácii, ktorá ovplyvní ich život. Preto je mimoriadne dôležité, aby prostredie i profesionál, ktorý vedie tieto druhy rozhovorov mal svoj profesionálny komfort , ktorý mu umožňuje centrovať sa na dieťa, jeho potreby, rôznorodosti veku, premýšľania a vyjadrovania.

Spravodajom, ktorý zasielame v súčasnosti pro bono, upozorňujeme na zaujímavé knihy v jazyku detí, na materiály, web stránky či videá, z ktorých môžu spomenutí profesionáli čerpať pri práci s deťmi a informujeme o akciách a školeniach, ktoré môžu profesionáli  využiť pre vlastný rozvoj v tejto téme.

Spravodaj vychádza 1x za dva mesiace a aktuálne je zasielaný na približne 600 adries jednotlivcov a ďalších 30 adries organizácií.

Nedostáva sa k vám? Máte oň záujem? Napíšte nám na navrat@navrat.sk s predmetom Chcem dostávať spravodaj pre odborníkov

Minulé čísla spravodajov pre odbornú verejnosť:

Rob(í)me ochranu detí s deťmi – marec 2018

Rob(í)me ochranu detí s deťmi – január 2018

Rob(í)me ochranu detí s deťmi – október 2017

Mgr. Dana Žilinčíková

koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici

sociálna psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka

História priamej komunikácie s deťmi v Návrate

– Pred viac než 15 rokmi Návrat koordinoval na národnej úrovni celoeurópsky projekt zameraný na priamu komunikáciu s deťmi, dospievajúcimi a dospelými, ktorým sa stali rôzne ťažké situácie (Quality4children.info) a na získanie ich názorov pre kvalitatívne zmeny systémov ochrany detí na národných úrovniach. Výstupom tohto výnimočného projektu naprieč Európou sú skvelé Štandardy kvality pomoci pre deti žijúce mimo vlastnú rodinu

– Od r. 2009 sme na našich pracoviskách postupne budovali odbornú kultúru centrovanú na deti (napr. sme v našich priestoroch zriaďovali terapeutické herne, v ktorých by sa deti mohli cítiť príjemne, absolvovali sme rôzne druhy vzdelávaní v priamej komunikácií s deťmi a odbornej pomoci deťom,  organizovali sme Prvý Public Hearing dospievajúcich z náhradných rodín a vydali 1. interaktívnu knihu v jazyku detí o náhradnej starostlivosti, zorganizovali sme 5 víkendových pobytov pre dospievajúcich, ktorí  nám radili ako meniť systém ochrany detí, aby bol pre ne viac citlivý /Program JuniorPoradca a Expetský víkend/ a postupne sme spolu s deťmi budovali Pracovisko citlivé k deťom.

– Od roku 2014 nás inšpirovali britskí a českí kolegovia (Lumos, Amalthea a Veľký Vuz Sever) a mali sme odrazu viac praktických nástrojov na rozhovory s deťmi (Keď hovoríš ty so mnou I a Ked hovoríš ty so mnou II). 

– Na jeseň v roku 2016 sme začali cielene vzdelávať sociálnych pracovníkov a psychológov v téme Komunikácie s deťmi a od septembra 2017 do konca marca 2018 sme vzdelávali originálnym zážitkovým spôsobom viac než 500 sociálnych pracovníkov na základe zmluvy s ÚPSVR v téme Zisťovanie názoru dieťaťa.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii