Danka Žilinčíková
26.4.2016

Pracovisko sociálnoprávnej ochrany priateľské deťom?

Ako by nazvali deti kanceláriu, v ktorej pracujete? A ako by nazvali miestnosť, v ktorej vzdelávate rodičov? A aké meno by dostala miestnosť, v ktorej poskytujete poradenstvo a konzultácie? A na dôvažok miestnosť, v ktorej robíte terapie?


Skúsili sme si „požičať“ deti vo veku 6-8 rokov a zmenili sme ich na poradcov Návratu. S jediným zámerom – keď prídu ku nám dospelí, približne rozumejú, čo sa tu ako volá a čo sa tu približne deje. A čo keď prídu deti?


Pokúsili sme sa urobiť malý krôčik na našej strane, ktorý by mohol byť mostom medzi nami a deťmi – našimi klientmi. Krok, ktorý súvisí aj s psychickým bezpečím priestoru, do ktorého vchádzajú. Ak mu rozumieme, cítime sa lepšie, viac v „pohode“. A to si najviac zo všetkého želáme pre našich klientov – deti s traumatickou skúsenosťou.


Alebo inak povedané, chceli sme „priblížiť“ naše priestory k tomu, aby boli viac priateľské deťom (oni už tak trochu priateľské boli už dávno) – keďže nielen dospelí, ale aj deti sú našimi klientmi.


Aké zmeny sa udiali v našich priestoroch od apríla:

  • Okrem vešiaku vo výške dospelých, máme vešiak aj vo výške asi 5-8 ročného dieťaťa 🙂
  • Okrem gauču, kresiel a stoličiek pre dospelých, máme stoličku pre malé dieťa, ale aj hojdacie kreslo či mäkký koberec 🙂
  • Okrem knižnice pre dospelých, máme knižnicu aj pre deti – a to vo výške 30 – 80 cm 🙂
  • Okrem dôstojne 🙂 zariadených konzultačných a vzdelávacích priestorov, máme aj hrový a terapeutický priestor – s hračkami a s priestorom na pokojný a nerušený čas
  • Skrine v miestnostiach sú označené „smajlíkmi“ :), aby deti rozumeli, ktoré môžu otvárať a používať to, čo je v nich a ktoré sú určené pre zamestnancov Návratu (naše pomôcky)
  • Okrem nápisov, ktorým rozumejú dospelí, máme približne v strede dverí nápisy miestností v jazyku i písme detí (názov miestnosti a výšku umiestnenia nápisu zvolili detskí poradcovia Návratu) 🙂
pracovisko 3

A aké pomenovania vymysleli deti pre naše priestory?

  • Rodičovňa (vzdelávacia miestnosť pre rodičov),
  • Pomocníčkareň, Rozprávareň (konzultačno-poradenská miestnosť),
  • Sponkovňa (kancelária),
  • Detičkáreň, Smutničkáreň, Kvetináreň, Minimáreň (Terapeutický priestor pre „zmenšovanie strachov a úzkostí“)
pracovisko 4

Poviete si: „nič zložité a nič veľkolepé“. Však to. Aj nám sa to javí ako obyčajné a úplne normálne. Stačilo iba myslieť na všetkých, ktorí k nám prichádzajú, vnímať ich rôznorodosť, výšku, jazyk, krásne odlišnosti od tých ostatných – dospelákov. 🙂


Naše sociálne, psychologické a psychoterapeutické služby od roku 1999 poskytujeme priateľským spôsobom pre rodiny s menšími deťmi, ale aj pre rodiny s dospievajúcimi – poskytujeme ich v našich priestoroch, v domácnostiach rodín a na víkendových či viacdňových pobytoch určených pre celé rodiny.


Určite si nemyslíme, že naše pracovisko je úplne childfriendly – predsalen to nie je verejný priestor, ale odborné pracovisko pre služby v oblasti sociálnoprávnej ochrane detí. Ale veríme, že máme k nemu o kúsok bližšie. Želáme si, aby aj iné pracoviská sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately boli zrozumiteľnejšie deťom, ktoré sú pod ochranou štátu a ktoré máme na týchto pracoviskách nielen chrániť (cez odbornú podporu, pomoc a terapie), ale im aj slúžiť. Myslíme si, že je to povinnosť nás profesionálov – urobiť naše pracoviská a naše služby zrozumiteľnými a vnímavými k potrebám tých, pre ktorých sú zriadené.

pracovisko 5

Danka Žilinčíková,
Centrum Návrat v Banskej Bystrici

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii